featured

492. ITAGA SAMBALAGUNA.

Imbuki ya kahayile kenako, ililola witi bho sambaliagana. Isambalaguna yiniyo, bhuli bhukangilija bho gugutumama nimo nhebhe. Ulu munhu alitumama nimo hado hado, agakomejiyagwa na bhiye bho guwilwa agwite unimo gunuyo bho bhukangilija. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, ‘itaga sambalaguna.’

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo agabhakomelejaga abhanhu bhakwe gutumama milimo bho bhukangilija. Umunhu ng’wunuyo, adebhile ugubhalela chiza abhanhu bhakwe, bho gubhalanga gwigulambija uguitumama imilimo yabho, kugiki bhadule guimala wangu, na kupandika matwajo mingi, umuwikaji bhobho.

Umunhu ng’wunuyo, agabhizaga na sabho ningi ahakaya yakwe, kunguno ya bhukamu bhokwe ubho guitumama imilimo iya hakaya yakwe yiniyo. Akikalile kakwe, kagabhalanjaga abhanhu higulya ya gubhiza na bhukangilija bho guitumama chiza imilimo yabho. Hunagwene agankomeleja bhuli munhu bho gung’wila giki, ‘itaga sambalaguna.’

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya kuitumama imilimo yabho bho bhukanjilija, kugiki bhadule uguimala wangu, na gupandika matwajo mingi, umuwikaji bhobho.

Kutoka 12:11.

Luka 9:1-6.

Luka 13:31.

KISWAHILI: FANYA HARAKA HARAKA

Chanzo cha msemo huo, chaangalia uhimizaji wa kufanya kazi kwa haraka haraka. Uhimizaji huo, ni ule uwezao kutekeleza kazi fulani kwa muda mfupi. Mtu anayefanya kazi pole pole, huhimizwa na wenzake kwa kuambiwa afanye haraka, ili aweze kuimaliza kazi yake mapema. Ndiyo maana watu humwambia mtu huyo kwamba, ‘fanya haraka haraka.’

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu, yule ambaye huwahimiza watu wake kufanya kazi kwa haraka katika familia yake. Mtu huyo, aelewa namna ya kuwalea vizuri watu wake, kwa kuwafundisha namna ya kufanya kazi zao kwa bidii, ili waweze kuzimaliza mapema, na kupata mafanikio mengi, maishani mwao.

Mtu huyo, huwa na mali nyingi kwenye familia yake, kwa sababu ya bidii yake ya kuyatekeleza majukumu yake hayo. Ndiyo maana yeye humfundisha kila mtu kwa kumwambia, ‘fanya haraka haraka.’

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kuzitekeleza kazi zao vizuri, na kwa bidii kubwa, ili waweze kuzimaliza mapema, na kupata mafanikio mengi, maishani mwao.

Kutoka 12:11.

Luka 9:1-6.

Luka 13:31.

nziko go bhakenya

kenyan

143. LUB’UB’U LUGANSHOGELAGA UYOOLUTUMYA

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Mbuki ya kahayile kenako ililola lub’ub’u. Ulub’ub’u lugigelaga ulu munhu agushimizaga. Aguyuludundumucha aliyo luguyunshogela nuwei uyo agulutumyaga.

Akahayile kenako kagalenganijiyagwa nu kumiito ga bhanhu, inguno amiito genayo gaganhondejaga bhuli ng’wene uyo agagitaga umuwikaji bhokwe. Ulu munhu wita miito gawiza, agubhiza na bhuyegi, umuwikaji bhokwe. Aliyo ulu miito gakwe gib’iza gabhub’i, gagung’wenhela makoye, umuwikaji bhokwe.

Ukubhanhu akahayile kenako kalilola munhu uyo witaga mihayo ya sagala, nulu giti gwib’a, guyomba b’ulomolomo, bhupondya, na yingi iyoyikolile ni yeniyo. Giko lulu, ulugiki mihayo yudaama, aguimala nu ng’witi oyo.

Akahayile kenako kadulanga higulya ya kulekana ni mihayo iyabhub’ub’i, giti yeniyo iyasagala. Kunguno imihayo yeniyo idulile guduchala ku makoye, umuwikaji bhokwe.

Ijinagongeja, akahayile kenako kadulanga higulya ya kub’iza na nhungwa jawiza, ijagwita miito gawiza, ayogadulile gudenhela b’uyegi bho gwikala na mholele na bhigisu umuwikaji wise.

VUMBI HUMRUDIA ALIYE ITIMUA

Maana ya msemo huo inaangalia vumbi. Vumbi hutokea wakati mtu akitembea. Vumbi hilo humfuata yule anayelitimua.

Msemo huo hulinganishwa na matendo ya watu, kwa sababu matendo hayo humfuata kila mmoja yale aliyoyafanya katika maisha yake. Kama mtu akitenda matendo mema, atakuwa na furaha maishani mwake. Lakini kama matendo yake yatakuwa mabaya, yatamuletea matatizo maishani mwake.

Kwa maana hiyo, msemo huo unamwangalia mtu anayetenda matendo ya hovyo kama vile kuiba, kusema uongo, kubaka na mengine kama hayo. Hivyo basi mambo yakiwa magumu, atayamaliza yeye aliyeyatenda.

Msemo huo hutufundisha juu ya kuacha maneno na matendo ambayo ni ya hovyo kama hayo. Kwa sababu maneno na matendo hayo yatatupeleka kwenye matatizo.

Zaidi ya hayo, msemo huo hutufundisha juu ya kuwa na tabia njema ili matendo yetu yaweze kutuletea furaha ya kupata maendeleo ya kuishi kwa amani na wenzetu maishani mwetu.

worship-singers

ENGLISH: DUST TRAILS HE WHO STIRS IT UP

As one walks, one tends to stir up dust in the walk. Ordinarily, the dust would trail him or her that rouses it. That is the basic meaning of the above proverb.

That proverb is used to draw a parallel with people’s actions in life: Good deeds beget happiness; bad ones beget sadness or a troubled life.

For instance, a person who engages in immoral actions such as theft, deception, among other such vices is bound to face the harsh consequences of his or her actions.

Such proverb can be compared to another English proverb which says: “You reap what you sowed.” In essence, the two proverbs imply that one ought to be prepared to take responsibility of one’s actions at all times.

The above proverb teaches us to be wary of engaging in undesirable or wicked actions like deception since they can cause us grief.

It further advises us to be morally upright so that our actions can guarantee happiness, peace and harmony in our lives.

ANOTHER ENGLISH VERSION: DUST FOLLOWS THE ONE WHO CAUSES IT

The meaning of the above proverb looks at the dust which has been caused by somebody. Dust occurs when someone walks. It follows him/her who causes it.

The above proverb is compared to actions of people, because these actions follow each one in his/her life. If one does good deeds, he/she will be happy in his/her life. But if his/her actions are bad, they will put him/her into troubles in his/her life.

For that reason, such proverb looks at the person who acts as a thief, deceiver, and so forth. So when things are hard, the doer will be responsible to what has been done by him/her.

Such proverbial statement teaches us ab

out stopping deceiving others or doing bad actions and the like. This is due to the fact that, erroneous doings as well as wicked actions bring problems to their doers.

Furthermore, it imparts us to be morally upright so that our actions can bring us happiness for achieving peace and harmony in our lives.

142. WENUBHU WILIGAGA NDINHO

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Mbuki ya kahayile kenako ililola munhu uyo alinzugi obhugali, ulu giki ubhugali bhunubho b’udapile. Ubhagali bhunubho bhugab’izaga bhutaganu.

Abhanhu bhagayombaga chene giki ‘ubhunubhu wiligaga ndinho.’ Mumho ubhugali bhunubho b’ulib’ub’isi.

Ukubhanhu akahayile kenako kalolile munhu uyo alitumama nimo bho nduhu gub’iza na bhulingisiji. Adatumamaga bho bhugalili mpaga ogumala.

Akahayile kenako, kakalenganijiyagwa nukubhanhu ijinabhukuji bhobho na bhutumami bhobho.

Ulu munhu ab’iza alingokolo alikola na bhugali ubho wiligile ndinho. Munho ogiliga amalange agagub’iza alintumami nkamu omilimo.

Aliyo ulu munhu ub’iza alintumami nkamu omilimo, mumho wikolile na bhugali ubho bhupile. Ubhunubho bhudagwiligile undinho. Ukwene huguhaya giki, umunhu ng’wunuyo, alangile chiza.

Akahayile kenako kalidulanga higulya ya gutumama milimo yise yose bho chiza, yaya uguja wangu bho nduhu bhulingisiji. Ili chiza ugugutumama unimo bho bhulingisiji bhutale.

Hangi akahayile kenako kalilanga higulya ya gub’iza na nhungwa ja wiza. Inhungwa jinijo jigalenganijiyagwa na bhugali ubho bhupile.

Kuyiniyo lulu, akahayile kenako kalinhugula umunhu uyo agatumamaga nimo bho nduhu gub’iza na bhulingisiji bhutale. Umunhu ng’winuyo, igelelilwe kutumama nimo bho chiza na bhulingisiji bhutale mpaga agumale chiza.

KISWAHILI: HUU UMEUKWEPA MWIKO

Maana ya msemo huo inaangalia mtu anayesonga ugali.  Kama ugali utakuwa laini, na tepetepe, maana yake, ugali huo ni mbichi.

Watu husema kwamba, ‘huo umeukwepa mwiko.’ Maana yake, ugali huo ni mbichi. Huo ni ugali ambao haujaiva.

Kwa watu, msemo huo huangalia mtu anayefanya kazi bila kuwa na umakini. Mtu huyo hafanyi kazi kwa umakini unaotakiwa mpaka kuimaliza.

Msemo huo hulinganishwa na malezi ya mtu katika makuzi yake na utendaji wake wa kazi.

Mtu huyo akiwa mvivu hulingana na ugali ulioukwepa mwiko. Ndiyo kusema, kwamba, mtu kama huyo aliyakwepa malezi yatakiwayo kwa mtu kuwa mfanya kazi mwenye bidii.

Lakini kama mtu huyo ni mwenye bidii katika kufanya kazi, hufanana na ugali ulioiva. Ugali huo haukuukwepa mwiko. Ndiyo kusema, kwamba, mtu huyo ana malezi mema.

Msemo huo hutufundisha juu ya kufanya kazi zetu vizuri na kwa bidii na umakini mkubwa. Ni vizuri kufanya kazi kwa umakini unayotakiwa hadi kuifikisha mwisho wake kwa ajili ya kupata mafanikio mengi na mazuri katika maisha yetu.

Zaidi ya hayo, msemo huo hufundisha watu juu ya kuwa na tabia njema. Tabia hiyo hulinganishwa na ugali ulioiva vizuri.

Kwa hiyo, msemo huo, humuonya mtu anayefanya kazi bila kufuata utaratibu sahihi unaotakiwa. Mtu huyo anatakiwa kufanya kazi kwa kufuata utaratibu sahihi na kwa bidii ili aweze kuifanya kazi hiyo kwa usahihi mpaka kuimaliza.

“Lakini yule atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka.” (Mathayo 24:13).

“Msiwe wavivu, bali mwe na bidii katika roho mkimtumikia Bwana. Iweni na furaha katika tumaini, katika dhiki iweni na saburi, dumuni katika maombi. Changieni katika mahitaji ya watakatifu, wakaribisheni wageni.

 Wabarikini wale wanaowatesa, barikini wala msilaani. Furahini pamoja na wenye kufurahi, lieni pamoja na wale waliao.” (Waroma 12:11-15).

“Mwanamke anapokuwa na utungu wa kuzaa huwa na maumivu kwa sababu saa yake imewadia. Lakini mtoto akiisha kuzaliwa, yule mwanamke husahau maumivu hayo kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtoto ulimwenguni. Hivyo ninyi mna maumivu sasa, lakini nitawaona tena, nayo mioyo yenu itafurahi na furaha yenu hakuna awaondoleaye.” (Yohana 16:21-22).

“Lakini kufuatana na ahadi Yake, sisi tunatazamia kwa furaha mbingu mpya na dunia mpya, ambayo haki hukaa ndani yake. Kwa sababu hii, wapenzi, kwa kuwa mnatazamia kwa furaha mambo haya, fanyeni bidii ili awakute katika amani, bila mawaa wala dosari. Nanyi hesabuni uvumilivu wa Bwana kuwa ni wokovu, kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima ile aliyopewa na Mungu.” (2Petro 3:13-15).

“Wale niwapendao, ninawakemea na kuwaadibisha. Hivyo uwe na bidii ukatubu.” (Ufunuo 3:19).

mother2

ENGLISH: THIS FOOD HAS ESCAPED THE COOKING STICK

The meaning of the above saying looks at the person who cooks some food or stiff porige in which cook has to use special cooking stick. If such food soft, and smooth, meaning that it is raw. People say, this food has escaped the special cooking stick.

For people, the phrase looks at the person who works without paying attention to what he/she is doing. The person does not work carefully enough to earn good products.

The above saying is compared to the formation of a person in his or her background and performance.

The sluggish person is like the ugly tale. That is, such a person has avoided the formation which supposed to form him/her enough to become a hard worker.

But if that person is actively involved in hard working, he/she like somefood which has been cooked pleasantly. Such person has got good preparations in his/her life.

That statemental saying teaches us about being hard workers in ourlives. We shoud work well, diligently and seriously. It is good to work carefully from the starting point of a given work to its end for being successifully in living sound lives.

Additionally, the saying teaches people on how to behave well. Such character is likened to a well-cooked food.

Therefore, the above saying warns the one who does not follow appropriate procedures in a given work. The person should work in accordance with the correct order and diligence so that he or she can perform the task correctly and successfully from its beginning to its end.

“But he that endureth to the end shall be saved.” (Matthew 24:13).
“Do not be slothful, but be diligent in spirit to serve the Lord. Be happy in hope, in distress be in quietness, in prayer in prayer. Get involved in the needs of the saints, welcome visitors.

 Make fun of those who are harassing you, screaming and disagreeing. Rejoice with the cheerful, liar with the rest. “(Romans 12: 11-15).

“When a woman has birth pains she has pain because her hour has come. But when the baby is born, the woman remembers the pain because of the baby’s baby’s happiness in the world. So you are now suffering, but I will see you again, and your hearts will rejoice and your joy no one will take away from you. “(John 16: 21-22).

“But according to His promise, we joyfully await the new heaven and the new earth, in which righteousness dwells in it. For this reason, dear friends, since you eagerly await these things, work diligently to keep them in peace, with no thought or flaws. And consider the patience of the Lord as salvation, even as our beloved brother Paul wrote unto you in the wisdom which God hath given him “(2 Peter 3: 13-15).

“Those I love, I rebuke and discipline them. So be diligent and repent. “(Revelation 3:19).

141. NG’WILIMYA LIMYA AGAPANDIKAGA MANOG’HO

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Mbuki ya lusumo lwenulu ililola munhu nimi. Umunhu unimi ung’wene agiyumilijaga ahab’ulimi bhokwe wenubho, mpaka ogushisha unimo gunuyo ahikanza lya gubisha ijilhiwa. Ahenaho agub’iza opandikagaga amanong’ho; nguno agubisha ijiliwa giti Mandege, Busiga, Numbu na jingi ningi giti jinijo.

Ukubhanhu, akahayile kenako kagalenganijiyagwa na munhu uyo alitumama nimo gosegose bho wiyumilija mpaka ogushisha unimo gunuyo aha ng’halikijo yago.

Ubhulangwa bho kahayile kenako ukubhanhu, b’uli higulya ya wiyumilija umubhutumami bho milimo. Ilichiza ugugutumama unimo bho wiyumilija mpaga gugushisha aha ng’halikoko yago.

 Hangi akahayile kenako, kalilanga bhanhu, higulya ya gub’iza b’akamu umugutumama imilimo.  Ijina b’ukamu b’unubho, ubho gutumama imilimo, b’adulile guishisha imilimo yiniyo aha ng’halikilo yajo, bho makanza maguhi.

KISWAHILI: ANAYELIMA HUPATA FAIDA.

Maana ya methali hii inaangalia mtu anayelima. Mkulima huyo huvumilia katika kufanya kazi hiyo ya kulima mpaka kufikia hatua ya kupata mazao yaliyokomaa, hapo atakuwa amepata faida.

Maana atapata mazao ya vyakula kama vile: mahindi, mtama, viazi na vinginevyo vingi kama hivyo.

Kwa watu, msemo huo hulinganishwa na mtu yule anayefanya kazi yeyote kwa uvumilivu, mpaka kufikia hatua ya kuifikishisha kazi yake hiyo kwenye mwisho wake.

Fundisho la msemo huo kwa watu, uko juu ya uvumilivu katika kufanya kazi. Ni vizuri kufanya kazi kwa uvumilivu mpaka kuifikisha kazi hiyo kwenye mwisho wake.

Msemo huo pia hufundisha watu juu ya kuwa na bidii katika kufanya kazi. Ndani ya bidii hiyo ya kufanya kazi, watu wataweza kuimaliza kazi hiyo kwa muda mfupi zaidi na kupata faida ya kazi hiyo.

“Msiwe wavivu, bali mwe na bidii katika roho mkimtumikia Bwana. Iweni na furaha katika tumaini, katika dhiki iweni na saburi, dumuni katika maombi.” (Waroma 12:11-12).

“Kwa kuwa vitu vyote vitayeyuka hivyo, ninyi je, imewapasa kuwa watu wa namna gani? Inawapasa kuishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu, mkingojea na kuhimiza kuja kwa hiyo siku ya Mungu, ambayo siku hiyo mbingu zitachomwa moto na kutoweka na vitu vya asili vitayeyuka kwa moto.” (2Petro 3:8-11).

“Hivyo, tusichoke katika kutenda mema, kwa kuwa tutavuna kwa wakati wake tusipokata tamaa.” (Wagalatia 6:9).

barley

ENGLISH: THE ONE WHO FARMS FINDS PROFITS

The meaning of the above proverb looks at the person who farms. The farmer persists in doing difficult works until he/she reaches the stage of earning from growing crops where he/she will have benefits in the future. The one does so patiently because of being aware of his/her receiving food products such as maize, millet, potatoes and the like as many as possible, in the time to come.

The above proverb is likened to a person who works hard with patience, until he completes his/her work at the end. He/she will find profits in his/her future life. The teaching of this proverb to the people is on patience in work activities. It is good to work patiently until one brings his/her work to its end.

Besides, the proverb also teaches people about being active in working enough to become hard workers for earning much profits. In such a workforce, people will be able to finish their jobs within a short time and gain a lot of benefits from those works.

“Never flag in zeal, be aglow with the Spirit, serve the Lord. Rejoice in your hope, be patient in tribulation, be constant in prayer” (Romans 12: 11-12). “But do not ignore this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day. The Lord is not slow about his promise as some count slowness, but is forbearing toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a loud noise, and the elements will be dissolved with fire, and the earth and the works that are upon it will be burned up. Since all these things are thus to be dissolved, what sort of persons ought you to be in lives of holiness and godliness” (2 Peter 3: 8-11). “And let us not grow weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we do not lose heart” (Galatians 6: 9).

139. UYO AGUSIMIZAGA AGUPANDIKA UYO WIGASHIJE AGUBHIMBA NG’HUMBI.

Research sponsored by Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs,Sayings and Stories)

Mbuki ya lusumo lwenulu ililola munhu uyo alisiminza nu ungi uyo wigashije, ijinabhuchoji bho sabho. Uyo agusimizaga agalenganijiyagwa na munhu uyo agutumamaga milimo. Gashinaga lulu, ung’wunuyo agujipandika isabho.

Aliyo umunhu uyo wigashije duhu, agalenganijiyagwa nuyo adatumamaga imilimo, ung’wunuyo adujipandika isabho, agubhimba ng’humbi.

Ulusumo lwenulo lulilanga bhanhu higulya ya gubhiza bhatumami bha milimo, kugiki b’adule ugujipandika isabho. Kunguno, Isabho jigapandikagwa bho gujichola ijinagutumama milimo, idibhogwigasha na gulijindila duhu.

Ijina gongeja, ulusumo lwenulo lulilanga bhanhu higulya ya gub’iza na wiyumilija umubhutumami bho milimo yabho. Iyiniyi ili kunguno ya giki, abhanhu abho bhagacholaga na wiyumilija bhagapandikaga isabho umub’lamu b’ob’o.

Yeremia 29:13.

Marko 11:24.

Luka 7:9-10.

KISWAHILI: YULE ATEMBEAE ATAPATA YULE ALIYEKAA ATAVIMBA TUMBO

Chanzo cha methali hiyo kinaangalia mtu yule atembeae, na mwingine yule aliyekaa tu, katika utafutaji wa mali. Yule atembeae hulinganishwa na mtu yule afanyaye kazi kwa bidii. Kumbe basi, huyo atapata Mali.

Lakini mtu yule aliyekaa tu, hulinganishwa na yule asiyefanya kazi, huyo hatapata mali, atavimba tumbo.

Methali hiyo hufundisha watu juu ya kuwa wafanyakazi wenye bidii, ili kwamba, waweze kupata mali. Kwa sababu, Mali hupatikana kwa kuzitafuta katika kufanya kazi kwa bidii, siyo kwa kukaa, na kuzisubiri tu.

Zaidi ya hayo, methali hiyo hufundisha watu juu ya kuwa na uvumilivu katika utafutaji wa mali. Hii ni kwa sababu, watu ambao hutafuta kwa uvumilivu hupata mali maishani mwao.

“Mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote.” (Yeremia 29:13).

“Kwa sababu hiyo nawaambia, yo yote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mmeyapokea nayo yatakuwa yenu.” (Marko 11:24).

“Yesu aliposikia maneno haya alimshangaa sana, akaugeukia ule umati wa watu uliokuwa unamfuata, akawaambia, “Sijaona imani kubwa namna hii hata katika Israeli.” Nao wale watu waliokuwa wametumwa kwa Yesu waliporudi nyumbani walimkuta yule mtumishi amepona.” (Luka 7:9-10).

child reading a bible

ENGLISH: THE ONE WHO WALKS WILL FIND, THE ONE WHO STAYS WILL HAVE A SWOLLEN STOMACH

The source of the above proverb is looking at the person who walks, and the other one who stays in, in the search of property. The one who walks is likened to the one who works hard. Such person will get the property, he/she will be successful in life. But the person who stays, is likened to the one who does not work, he/she will not get wealth. He/she will have his/her stomach swollen.

The proverb teaches people to be hard workers so that they can earn wealth in the future. This is due that to fact that, property is obtained by looking for it, in hard working, not by just staying, and waiting for it. Additionally, the proverb teaches people about being patient in searching for properties. This is due to the fact that, people who patiently look for quantifiable achievement normally get profits in their lives.

“You will seek me and find me; when you seek me with all your heart” (Jeremiah 29:13). “Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.” (Mark 11:24). “When Jesus heard this he marveled at him, and turned and said to the multitude that followed him, “I tell you, not even in Israel have I found such faith.” And when those who had been sent returned to the house, they found the slave well.” (Luke 7:9-10).

137. NG’WANA ADABHIPAGA HA NG’WAWE

RESEARCH SPONSORED by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Lusumo lwenulo lulilola munhu ohakaya imo, uyo alinihanga lyabhubhi. Abhanhu bhamunzengo gokwe bhagab’izaga b’adantogagwa, kulwa nguno ya lihanga lwakwe, ilyab’ub’i linilo, umunhu ng’wunuyo.

Aliyo gashinaga, abhanhu abhahakaya yakwe, abhahang’wawe bhantogilwe duhu, iki aling’wana obho. Abhoi bhandeb’ile nu mkajile kakwe, nguno umunhu adulile gub’iza alinihanga lyab’ub’i, aliyo inhungwa jakwe jilijawiza.

Ukubhanhu, ulusumo lwenuno, lulidulanga gub’iza na nhungwa jawiza umukajile kise, umuwelelo munumu. Inhungwa jinijo hija kub’iza na bhutogwa ukubhanhu, nguno pye ise dulibhana bha Ng’waMulungu uyoodusumba.

Hangi, ulusumo lunulo lulilanga bhanhu gunshokela Mulungu bho gulumbwa ishibhi, ulubhab’inzaga amalagilo gakwe.

Luka 15:11-32

Isaya 49:15.

Mathayo 7:11.

KISWAHILI: MTOTO HAWI MBAYA NYUMBANI KWAKE

Methali hii inaangalia mtu wa kwenye familia moja ambaye ana sura mbaya. Watu wa kijijini mwake huwa hawampendi mtu huyo, kwa sababu ya sura hiyo mbaya.

Lakini kumbe wale wa kwenye familia yake, yaani, wa nyumbani mwake, wampenda tu kwa vile ni mtoto wao. Wao wamfahamu kwa mwenendo wake, kwa sababu mtu aweza kuwa na sura mbaya, lakini tabia yake ni njema.

Kwa watu, methali hiyo hutufundisha kuwa na tabia njema katika mwenendo wetu humu ulimunguni. Tabia hiyo njema, ina upendo kwa watu, kwa sababu sisi sote ni watoto wa Mungu aliyetuumba.

Methali hiyo pia, hufundisha watu kumrudia Mungu kwa njia ya kutubu dhambi, baada ya kuvunja amri zake.

Mfano Wa Mwana Mpotevu             

 Yesu akaendelea kusema: “Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia baba yake, ‘Baba, nipe urithi wangu.’ Hivyo akawagawia wanawe mali yake.

‘‘Baada ya muda mfupi, yule mdogo akakusanya vitu vyote alivyokwa navyo, akaenda nchi ya mbali na huko akaitapanya mali yake kwa maisha ya anasa. Baada ya kutumia kila kitu alichokuwa nacho, kukawa na njaa kali katika nchi ile yote, naye akawa hana cho chote. Kwa hiyo akaenda akaajiriwa na mwenyeji mmoja wa nchi ile ambaye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akatamani kujishibisha kwa maganda waliyokula wale nguruwe, wala hakuna mtu aliyempa cho chote.  ‘‘Lakini alipozingatia moyoni mwake, akasema, ‘Ni watumishi wangapi walioajiriwa na baba yangu ambao wana chakula cha kuwatosha na kusaza, bali mimi hapa nakufa kwa njaa! Nitaondoka na kurudi kwa baba yangu na kumwambia, ‘Baba, nimetenda dhambi mbele za Mungu na mbele yako. Sistahili tena kuitwa mwanao, nifanye kama mmoja wa watumishi wako.’

Basi akaondoka, akaenda kwa baba yake.   “Lakini alipokuwa bado yuko mbali, baba yake akamwona, moyo wake ukajawa na huruma. Akamkimbilia mwanawe, akamkumbatia na kumbusu. “Yule mtoto akamwambia baba yake, ‘Baba, nimekosa mbele za Mungu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwanao tena.’  “Lakini baba yake akawaambia watumishi, ‘Leteni upesi joho lililo bora sana, mkamvike pete kidoleni mwake na viatu miguuni mwake. Leteni ndama aliyenona, mkamchinje ili tuwe na karamu, tule na kufurahi. Kwa maana huyu mwanangu alikuwa amekufa na sasa yu hai tena, alikuwa amepotea na sasa amepatikana!’ Nao wakaanza kufanya tafrija. “Wakati huo, yule mwana mkubwa alikuwa shambani. Alipokaribia nyumbani, akasikia sauti ya nyimbo na watu wakicheza. Akamwita mmoja wa watumishi na kumwuliza, ‘Kuna nini?’ Akamwambia, ‘Mdogo wako amekuja, naye baba yako amemchinja ndama aliyenona kwa sababu mwanawe amerudi nyumbani akiwa salama na mzima.’  Yule mwana mkubwa akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi baba yake akatoka nje na kumbembeleza.

Lakini yeye akamjibu baba yake, ‘Tazama! Miaka yote hii nimekutumikia na hata siku moja sijaacha kutii amri zako, lakini hujanipa hata mwana mbuzi ili nifurahi na rafiki zangu. Lakini huyu mwanao ambaye ametapanya mali yako kwa makahaba aliporudi nyumbani, wewe umemchinjia ndama aliyenona!’  “Baba yake akamjibu, “‘Mwanangu, umekuwa nami sikuzote na vyote nilivyo navyo ni vyako. Lakini ilitubidi tufurahi na kushangilia kwa sababu huyu mdogo wako alikuwa amekufa na sasa yu hai, alikuwa amepotea naye amepatikana.’” ” (Luka 15:11-32).

 ““Je, mama aweza kumsahau mtoto aliyeko matitini mwake akinyonya?  Wala asiwe na huruma juu ya mtoto aliyemzaa? Ingawa anaweza kusahau, Mimi sitakusahau wewe!” (Isaya 49:15).

“Ikiwa ninyi basi mlio waovu mnajua jinsi ya kuwapa watoto wenu vitu vizuri, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa vitu vizuri wale wamwombao?” (Mathayo 7:11).

baby-

ENGLISH: THE CHILD IS NOT BEING BAD AT HIS/HER HOME

The above proverb looks at someone in one family who has a bad shape. People who look at his/her appearance in that village, normally do not like such person, because of that bad shape. But those who live in his/her family, that is, people of his/her household, just love him/her because he/she is their baby or family member. They know him/her in his/her behavior. One may have a bad shape, but his/her behavior is good.

The above proverb teaches people on how to have a good character in their behavior that enables them to behave well in the world. Such good character, contains true love for other people in societies, because we all are children of God who made us.

In addition to that, such proverb also teaches people to turn to God by repenting their sins after going against his commandments.

Parable of the Prodigal Son:

“And he said, “There was a man who had two sons; and the younger of them said to his father, ‘Father, give me the share of property that falls to me.’ And he divided his living between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took his journey into a far country, and there he squandered his property in loose living. And when he had spent everything, a great famine arose in that country, and he began to be in want. So he went and joined himself to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed swine. And he would gladly have fed on the pods that the swine ate; and no one gave him anything. But when he came to himself he said, ‘How many of my father’s hired servants have bread enough and to spare, but I perish here with hunger! I will arise and go to my father, and I will say to him, “Father, I have sinned against heaven and before you; I am no longer worthy to be called your son; treat me as one of your hired servants.”‘ And he arose and came to his father. But while he was yet at a distance, his father saw him and had compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and before you; I am no longer worthy to be called your son.’ But the father said to his servants, ‘Bring quickly the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet; and bring the fatted calf and kill it, and let us eat and make merry; for this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.’ And they began to make merry.

“Now his elder son was in the field; and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what this meant. And he said to him, ‘Your brother has come, and your father has killed the fatted calf, because he has received him safe and sound.’ But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him, but he answered his father, ‘Lo, these many years I have served you, and I never disobeyed your command; yet you never gave me a kid, that I might make merry with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your living with harlots, you killed for him the fatted calf!’ And he said to him, ‘Son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to make merry and be glad, for this your brother was dead, and is alive; he was lost, and is found'” (Luke 15:11-32).

“Can a woman forget her sucking child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. “(Isaiah 49:15).

 “If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him!” (Matthew 7:11).

135. UYO AGULIMAGA NG’WILAGO AGUMANYIKILA KULYOCHI

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Mbuki ya lusumo lwenulu lulilola bhalimi abho bhadahaile igiki, ungunda gobho gumanyike ukubhanhu. Giko lulu, bhagalimaga bho gwibhisabhisa, kugiki abhanhu abhangi bhakije ugudebha uko bhagalimilaga. Bhagiitaga imilimo yabho bho mbisila.

Aliyo ululyushiga ilikanza lya gufega na gupemba amasaga, ilyochi ligulolelwa duhu na bhanhu. Ahenaho igubhiza giki, imbisila yabho, abhanhu bhenabho, yamanyikaga ukubhanhu abho bhalibhadahaile igiki bhadebhe uko bhagalimilaga imigunda yabho.

Hukwene guhaya giki, uyo agulimaga ng’wilago agumanyikila kulyochi. Ichiniko humo ulusumo lwenulo lugandija uguhayiwa na bhanhu. Huna giko umo lugigelela lulu ulusumo lwenulo.

Ulusumo lwenulo, lugalenganijiwagwa na munhu uyo atogilwe gubhisa mhayo uyo gudadulile ugubhiswa ikanza ilihu, ulu gugigela gugukumuka na gubhitilija noi, kunguno, bhanhu bhingi bhagugudebha.

Lulilanga kubhanhu kuleka gwita iyabhubhi, kunguno uyo agwitaga yabhubhi, agumanyika duhu, ulugalashige amakanza ga guidebha abhanhu imihayo yiniyo. Idichiza ugwita nimo bho mbisila uyo gudadulile gubhiswa kubhanhu.

Mathayo 28:11-15.

Marko 4:22-23.

KISWAHILI: YULE ALIMAYE KWENYE BONDE ATAJULIKANA PALE MOSHI UTAKAPOJITOKEZA

Chanzo cha methali hii huwaangalia wakulima ambao hawataki kwamba, shamba lao lijulikane kwa watu. Hivyo basi, watu hao huwa wanalima kwa kujifichaficha ili watu wengine, wasijue, kule walimiyapo. Hufanya hivyo kwa siri. Hufanya kazi zao kwa kujicha.

Lakini ukifika wakati wa kufyeka na kuchoma vichaka moto, moshi utawawezesha watu kuona utakapoanza kutoka. Hapo itakuwa hivi, siri yao watu hao imejulikana kwa watu ambao, wao hawakutaka wafahamu kule wanakolimia mashamba yao.

Ndiyo kusema kwamba, ‘Yule alimaye kwenye bonde atajulikana pale moshi utakapojitokeza. Hivyo basi ndivyo methali hiyo ilivyoanza kusemwa na watu. Hivyo ndivyo methali hiyo ilivyopatikana, na kuanza kutumiwa na watu mbali mbali.

Methali hii, hulinganishwa na watu ambao hupenda kufika neno ambalo haliwezi kufichwa kwa muda mrefu. Litakapojulikana litaenea mpaka kupitiliza sana, kwa sababu, watu wengi watalifahamu.

Methali hii, hufundisha watu kuacha kufanya mabaya, kwa sababu afanyaye mabaya, atajulikana tu, utakapofika wakati wa watu kuyafahamu maneno hayo. Siyo vizuri kufanya kazi kwa siri, ambayo huwezi kuwaficha watu kwa muda mrefu.

“Wakati wale wanawake wakiwa njiani wakienda, baadhi ya wale askari waliokuwa   wakilinda kaburi walienda mjini na kuwaeleza viongozi wa makuhani kila kitu kilichokuwa kimetukia. Baada ya viongozi wa makuhani kukutana na wazee na kutunga hila, waliwapa wale askari kiasi kikubwa cha fedha wakiwaambia, “Inawapasa mseme, ‘Wanafunzi Wake walikuja wakati wa usiku na kumwiba sisi tulipokuwa tumelala.’ Kama habari hizi zikimfikia mtawala, sisi tutamwondolea mashaka nanyi hamtapata tatizo lo lote. Kwa hiyo wale askari wakazipokea hizo fedha nao wakafanya kama walivyoelekezwa.  Habari hii imeenea miongoni mwa Wayahudi mpaka leo.” (Mathayo 28:11-15).

“Kwa kuwa hakuna kilichofichika ambacho hakitafunuliwa, wala hakuna jambo lo lote la siri ambalo halitaletwa nuruni. Mwenye masikio ya kusikia na asikie.”” (Marko 4:22-23).

ENGLISH: HE WHO CULTIVATES IN THE VALLEY IS IDENTIFIED BY SMOKE

The source of this proverb looks at farmers who do not want their field to be known to other people. So, these farmers hide in secret so that other people would not know it. They do their job secretly though in vain. When the time of preparing their field which is done by burning hot shrubs, the smoke will enable other people to see them as well as their fields. In the meantime, their secrets will become known to people whom they did not want to know where they are farming their fields. That is, ‘The farmer in the valley will be known when the smoke is coming.” So that is exactly what the proverb was saying to people. That is how the proverb was found and started to be used by different people. This proverb is likened to people who like to hide something that cannot be hidden for a long time. When it is known, it is going to be spread widely, because many people will know it. This proverb teaches people to stop doing evil because the wrongdoer sooner or later will be known by other people.  It is also not good to work secretly, a work that one cannot hide for a long time.

“While those women were on their way, some of the guards who were guarding the tomb went to the city and told the priests of all the things that had happened. After the priests met the elders and made a trick, they gave the soldiers a large sum of money saying, “It should be said, ‘His disciples came at night and stole us while we were asleep.'” If these news come to the ruler, we will remove him from doubt and you will never get any problem. So the soldiers received the money and did as they were instructed. This news has spread among the Jews until now.” (Matthew 28: 11-15).

“Since there is nothing hidden that will not be revealed, neither is there any secret that will not be brought to light. He that hath ears to hear, let him hear. “(Mark 4: 22-23).

african farming