141. NG’WILIMYA LIMYA AGAPANDIKAGA MANOG’HO

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Mbuki ya lusumo lwenulu ililola munhu nimi. Umunhu unimi ung’wene agiyumilijaga ahab’ulimi bhokwe wenubho, mpaka ogushisha unimo gunuyo ahikanza lya gubisha ijilhiwa. Ahenaho agub’iza opandikagaga amanong’ho; nguno agubisha ijiliwa giti Mandege, Busiga, Numbu na jingi ningi giti jinijo.

Ukubhanhu, akahayile kenako kagalenganijiyagwa na munhu uyo alitumama nimo gosegose bho wiyumilija mpaka ogushisha unimo gunuyo aha ng’halikijo yago.

Ubhulangwa bho kahayile kenako ukubhanhu, b’uli higulya ya wiyumilija umubhutumami bho milimo. Ilichiza ugugutumama unimo bho wiyumilija mpaga gugushisha aha ng’halikoko yago.

 Hangi akahayile kenako, kalilanga bhanhu, higulya ya gub’iza b’akamu umugutumama imilimo.  Ijina b’ukamu b’unubho, ubho gutumama imilimo, b’adulile guishisha imilimo yiniyo aha ng’halikilo yajo, bho makanza maguhi.

KISWAHILI: ANAYELIMA HUPATA FAIDA.

Maana ya methali hii inaangalia mtu anayelima. Mkulima huyo huvumilia katika kufanya kazi hiyo ya kulima mpaka kufikia hatua ya kupata mazao yaliyokomaa, hapo atakuwa amepata faida.

Maana atapata mazao ya vyakula kama vile: mahindi, mtama, viazi na vinginevyo vingi kama hivyo.

Kwa watu, msemo huo hulinganishwa na mtu yule anayefanya kazi yeyote kwa uvumilivu, mpaka kufikia hatua ya kuifikishisha kazi yake hiyo kwenye mwisho wake.

Fundisho la msemo huo kwa watu, uko juu ya uvumilivu katika kufanya kazi. Ni vizuri kufanya kazi kwa uvumilivu mpaka kuifikisha kazi hiyo kwenye mwisho wake.

Msemo huo pia hufundisha watu juu ya kuwa na bidii katika kufanya kazi. Ndani ya bidii hiyo ya kufanya kazi, watu wataweza kuimaliza kazi hiyo kwa muda mfupi zaidi na kupata faida ya kazi hiyo.

“Msiwe wavivu, bali mwe na bidii katika roho mkimtumikia Bwana. Iweni na furaha katika tumaini, katika dhiki iweni na saburi, dumuni katika maombi.” (Waroma 12:11-12).

“Kwa kuwa vitu vyote vitayeyuka hivyo, ninyi je, imewapasa kuwa watu wa namna gani? Inawapasa kuishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu, mkingojea na kuhimiza kuja kwa hiyo siku ya Mungu, ambayo siku hiyo mbingu zitachomwa moto na kutoweka na vitu vya asili vitayeyuka kwa moto.” (2Petro 3:8-11).

“Hivyo, tusichoke katika kutenda mema, kwa kuwa tutavuna kwa wakati wake tusipokata tamaa.” (Wagalatia 6:9).

barley

ENGLISH: THE ONE WHO FARMS FINDS PROFITS

The meaning of the above proverb looks at the person who farms. The farmer persists in doing difficult works until he/she reaches the stage of earning from growing crops where he/she will have benefits in the future. The one does so patiently because of being aware of his/her receiving food products such as maize, millet, potatoes and the like as many as possible, in the time to come.

The above proverb is likened to a person who works hard with patience, until he completes his/her work at the end. He/she will find profits in his/her future life. The teaching of this proverb to the people is on patience in work activities. It is good to work patiently until one brings his/her work to its end.

Besides, the proverb also teaches people about being active in working enough to become hard workers for earning much profits. In such a workforce, people will be able to finish their jobs within a short time and gain a lot of benefits from those works.

“Never flag in zeal, be aglow with the Spirit, serve the Lord. Rejoice in your hope, be patient in tribulation, be constant in prayer” (Romans 12: 11-12). “But do not ignore this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day. The Lord is not slow about his promise as some count slowness, but is forbearing toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a loud noise, and the elements will be dissolved with fire, and the earth and the works that are upon it will be burned up. Since all these things are thus to be dissolved, what sort of persons ought you to be in lives of holiness and godliness” (2 Peter 3: 8-11). “And let us not grow weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we do not lose heart” (Galatians 6: 9).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.