140. NGW’ANA OBHAKONGI BHINGI ADALUMAGWA MBISU.

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs, Sayings and stories)

Mbuki ya lusumo lwenulu ililola ng’wana uyo ali na bhakongi b’ingi, nulu uyo alina b’ab’ucha b’ingi. Giko lulu ung’wana ng’wunuyo, adiko ugutuulwa hasi, kulwa nguno agumanisahilwa bhogub’uchiwa na ungi.

Lusumo lwenulo lugalenganijiyagwa na munhu uyo agalanhanagwa na bhanhu bhingi, abho b’agamanaga b’iyambilija ugunanha ubhulangwa uwiza.

Ukubhanhu, ulusumo lwenulo lulilanga higulya ya kub’iza na masala ga gwikala chiza na bhanhu umumakaya.

Abhanhu bhenabho b’agiyambilija bho gufunya bhulangwa bho wiza ukub’ana bhose abha muchalo jabho, kugiki bhuling’wene abhize nhangi obhana bha ng’wiye.

KISWAHILI: MTOTO WA WALEZI WENGI HANG’ATWI SIAFU

Maana ya methali hiyo inaangalia mtoto aliye na walezi wengi, au yule aliye na wabebaji wengi. Hivyo basi mtoto huyo, hana nafasi ya kuwekwa chini, kwa vile atakuwa anabebwa mara kwa mara na wabebaji wake wakipokezana.

Methali hiyo hulinganishwa na mtu yule ambaye hufundishwa na watu wengi ambao huwa wanasaidiana katika kumpa malezi mema.

Kwa watu, methali hiyo hufundisha juu ya kuwa na akili ya kuishi vizuri na watu kwenye familia.

Watu hao husaidiana katika kulea watoto, kwa kuwafundisha malezi mema vizuri watoto hao wote waliomo kwenye kijiji chao, ili kila mmoja awe mwalimu kwa watoto wa mwenzake.

 “Mimi ni Myahudi, niliyezaliwa Tarso huko Kilikia, lakini nimelelewa hapa penye mji huu, miguuni mwa Gamalieli. Nilifundishwa kikamilifu katika sheria ya baba zetu, nikiwa mwenye juhudi kwa ajili ya Mungu kama kila mmoja wenu alivyo leo.” (Matendo 22:3).

“Ndoa na iheshimiwe na watu wote, nayo malezi yawe safi, kwa kuwa Mungu atawahukumu wazinzi na waasherati wote.” (Waebrania 13:4).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s