139. UYO AGUSIMIZAGA AGUPANDIKA UYO WIGASHIJE AGUBHIMBA NG’HUMBI.

Research sponsored by Don Sybertz,   With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Mbuki ya lusumo lwenulu ililola munhu uyo alisiminza nu ungi uyo wigashije, ijinabhuchoji bho sabho. Uyo agusimizaga agalenganijiyagwa na munhu uyo agutumamaga milimo. Gashinaga lulu, ung’wunuyo agujipandika isabho.

Aliyo umunhu uyo wigashije duhu, agalenganijiyagwa nuyo adatumamaga imilimo, ung’wunuyo adujipandika isabho, agubhimba ng’humbi.

Ulusumo lwenulo lulilanga bhanhu higulya ya gubhiza bhatumami bha milimo, kugiki b’adule ugujipandika isabho. Kunguno, Isabho jigapandikagwa bho gujichola ijinagutumama milimo, idibhogwigasha na gulijindila duhu.

Ijina gongeja, ulusumo lwenulo lulilanga bhanhu higulya ya gub’iza na wiyumilija umubhutumami bho milimo yabho. Iyiniyi ili kunguno ya giki, abhanhu abho bhagacholaga na wiyumilija bhagapandikaga isabho umub’lamu b’ob’o.

Yeremia 29:13.

Marko 11:24.

Luka 7:9-10.

KISWAHILI: YULE ATEMBEAE ATAPATA YULE ALIYEKAA ATAVIMBA TUMBO

Chanzo cha methali hiyo kinaangalia mtu yule atembeae, na mwingine yule aliyekaa tu, katika utafutaji wa mali. Yule atembeae hulinganishwa na mtu yule afanyaye kazi kwa bidii. Kumbe basi, huyo atapata Mali.

Lakini mtu yule aliyekaa tu, hulinganishwa na yule asiyefanya kazi, huyo hatapata mali, atavimba tumbo.

Methali hiyo hufundisha watu juu ya kuwa wafanyakazi wenye bidii, ili kwamba, waweze kupata mali. Kwa sababu, Mali hupatikana kwa kuzitafuta katika kufanya kazi kwa bidii, siyo kwa kukaa, na kuzisubiri tu.

Zaidi ya hayo, methali hiyo hufundisha watu juu ya kuwa na uvumilivu katika utafutaji wa mali. Hii ni kwa sababu, watu ambao hutafuta kwa uvumilivu hupata mali maishani mwao.

“Mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote.” (Yeremia 29:13).

“Kwa sababu hiyo nawaambia, yo yote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mmeyapokea nayo yatakuwa yenu.” (Marko 11:24).

“Yesu aliposikia maneno haya alimshangaa sana, akaugeukia ule umati wa watu uliokuwa unamfuata, akawaambia, “Sijaona imani kubwa namna hii hata katika Israeli.” Nao wale watu waliokuwa wametumwa kwa Yesu waliporudi nyumbani walimkuta yule mtumishi amepona.” (Luka 7:9-10).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s