138. UB’EB’E ULALILE B’UMAB’ELE

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya lusumo lwenulu yingilile kumab’ele ayo gagalenganijiyagwa na munhu uyo ab’izile jinamab’ele ayo galalile. Amab’ele ayo galalile gagab’izaga madito kunguno gagidimaga kukila amasunga.

Umumahoya agab’anhu bhugab’izaga bhulihoi b’ulenganija. Ulu bhumhona munhu uyo agikalaga ndito umubhutumami bho milimo yakwe, bhakomile gung’wila giki, alalile jinamab’ele. Humo lugandija ulusumo lwenulo.

Ulusumo lwenulo agawilagwa munhu uyo adamanile isho shilitwa, aliyo nuwei aliho haho. Agalenganijiyagwa na mab’ele, nguno nago dadimanile igiki galalile.

Ulusumo lwenulo lulilanga bhanhu higulya ya gub’iza na kajile kawiza umu bhutumami bho milimo na gumana gub’atongela bhanhu bhangi ijinagub’iza na kajile kawiza umumakaya.

Luka 24:17-18.

Luka 24:25-27.

KISWAHILI: WEWE UMELALA KIMAZIWA

Chanzo cha methali hiyo kilianzia kwenye maziwa yaliyolinganishwa na mtu yule afananaye na maziwa yaliyoganda. Maziwa hayo yaliyoganda huwa mazito kwa sababu huwa yameshikamana kupita yale ambayo hayajaganda.

Watu huwa wanalinganisha katika maongezi yao kulingana na namna mtu anavyofanana katika maisha yake. Wakimuona mtu anafanya kazi zake kwa uzito, waweza kumwambia kuwa, amelala kimaziwa yaliyoganda mtu huyo. Huo ndiyo ulikuwa mwanzo wa methali hiyo.

Methali hiyo huambiwa mtu ambaye hajui kile kinachofanyika, wakati yeye yuko pale kwenye eneo la tukio hilo. Mtu huyo hufananishwa na maziwa yaliyoganda kwa sababu nayo, hayajifahamu kuwa yamelala.

Methali hiyo huwafundisha watu juu ya kuwa na mwenendo wenye tabia njema katika utendaji wao wa kazi na kufahamu kuwaongoza watu wengine namna ya kuwa na huo mwenendo wenye tabia njema katika familia.

“Akawauliza, “Ni mambo gani haya mnayozungumza wakati mnatembea?” Wakasimama, nyuso zao zikionyesha huzuni. Mmoja wao, aliyeitwa Kleopa, akamwuliza, “Je, Wewe ndiye peke yako mgeni huku Yerusalemu ambaye hufahamu mambo yaliyotukia humo siku hizi?”” (Luka 24:17-18).

“Yesu akawaambia, “Ninyi ni wajinga kiasi gani, nanyi ni wazito mioyoni mwenu kuamini mambo yote yaliyonenwa na manabii! Je, haikumpasa Kristo kuteswa kwa njia hiyo na kisha aingie katika utukufu Wake?” Naye akianzia na Musa na manabii wote, akawafafanulia jinsi maandiko yalivyosema kumhusu Yeye.” (Luka 24:25-27).

jesus resurected

ENGLISH: YOU HAVE SLEPT LIKE MILK

The source of the above proverb started from milk that was likened to a person who appeared as the heavy milk. This kind of milk is heavy because it is not easily poured out.

People tend to compare it in their conversations according to the way in which they see the life someone has. When they see someone who does his or her job not seriously, they can tell him/her of being like that heavy milk. That was how such proverb began. The proverb is said to someone who does not know what is going on in his/her place, while he/she is there at the scene. Such person is likened to the heavy milk because it also does not even know itself as being heavy.

The above proverb teaches people about having a positive attitude in their performance and understanding how to lead others on how to have sound moral behavior in families. A person should fight against carelessness in his or her society.

“And he said to them, “What is this conversation which you are holding with each other as you walk?” And they stood still, looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, “Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?”” (Luke 24: 17-18). “And he said to them, “O foolish men, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken! Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?” And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself.” (Luke 24: 25-27).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.