Sukuma Riddles

677. KALAGU – KIZE. IGASHAGA AHA NU NENE AHA, DUNZUJE NG’HALA MYENDA:- MANDEGE.

Ikalagu yiniyo, ifumilile kubhanhu abho bhiganilaga hikanza lya gulya mandege madoto. Amandege genayo, gagikolanijiyagwa na ng’hala, kunguno ya ya guzujiwa amadutu gago, huna adule ugugalya umunhu, guti numo abhanhu bhagingijaga amakolele aga ng’halanga, huna bhajilya.

Giko lulu, umubhuyegi bho gubisha mandege genayo, uumo aganganila ung’wiye kugiki ajibadije ijigano, bho guyomba giki, ‘igashaga aha nu nene aha, dunzuje ng’hala myenda.’

Ung’wiye ng’wunyo, nang’hwe uyo olinabho ubhuyegi bhunubho, ubho gubisha na gulya mandege madoto genayo, agajibadija ijigano jinijo bho guyomba, ‘Mandege.’ Aho ujibadija ijigano jinijo, pye abhose bhagaseka, na gwandya gugalya amandege genayo.

Hunagwene abhanhu bhagandya huiganila giki, ‘igashaga aha nu nene aha, dunzuje ng’hala myenda:- Mandege.’ Lolaga Kueneza Injili kwa Methali, bhukurasa bho 29. Abhanhu ulu bhagakubhula amandege genayo, nulu ulu bhajitondola ing’halanga, igolechaga giki, bhalinzuja ng’hala myenda.

Ijitabho jinijo jigandikwa na bhakengeji bha: Padri Donald Sybertz, M.M., na Padri Joseph Healey M.M., na guchapishiwa na Benedictine Pubhications Ndanda – Peramiho, 1984.

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kubhanhu abho bhalandya wikaji bhupya bho gubhuzuula uwikaji ubho kale. Uwikaji bhunubho, ubho kale bhuli wikaji bho umushibhi.

Umunhu uyo obhatijiwa ung’wene obyalwa bhupya, kunguno ya gwingijiwa ishibhi jakwe, na gwandya wikaji bhupya, ubho nema ya bhutakaso. Inema yiniyo, ni jizwalo, nulu ng’wenda uyo duging’hiyagwa ulu dabhatijiwa.

Aliyo lulu, ushetani agaduzujaga ung’wenda gunuyo, bho gudulembalemba gwita shibhi. Giko, ulu duzunya dugulenganijiwa nu ng’hana uyo alizunya guzujiwa ng’wenda, guti numo ligazugijiyagwa ilindege linilo. Hunagwene ushetani na bhahemba bhakwe, bhagayombaga giki, ‘igashaga aha nu nene aha, dunzuje ng’hala myenda:- Mandege.’

Ikalagu yiniyo, yalanga bhabhu higulya ya kulema kuzujiwa nema ya bhutakaso bho guzunya mihayo ya gwita shibhi, kugiki bhadule guwikalana ubhulagani bhobho ubho bhatizimu, bho gugikalana amalagilo ga ng’wa Mulungu mpaga bhinghile umubhupanga ubho bhudashilaga.

Ayise bhahemba bha ng’wa Yesu Kristo ulu dang’winha wasa ushetani na bhahemba bhakwe, ubho guduzuja ing’wenda iyape iya bhubhatizo, tugabhizaga guti na mandege umo abhanhu agagakubhulaga na gugalya.

Ushetani, adadulile uguduhadikija gwita shibhi. Uweyi agadinhaga miganiko gabhubhi na yise dagabokela na dugazunilija, na hanuma yahoo, gwita shibhi. Igeleliwe dugalemeje amiganiko genayo, umu mioyo yise, bho gujitumila ijilanga ija gufumila kuli Mulungu. Gashinga yilichiza dusalile pye amakanza, kunguno ulu diyibha, ushetani agamanaga wiyungula na gulundula guti Shimba iyo igucholaga gulya munhu.

Olihoyi nsumba umo, uyo alina ng’wenda gope, uyo onondejaga Yesu, agading’wa aliyo, ubhipuluka na gupela uguleka ng’wenda gokwe ugope gunuyo. Nayise ushetani, agaduzujaga ung’wenda gunuyo, ugope, ulu dagazunilija amiganiko agabhubhi, umumioyo yise.

Marko 14:50-52.

Dimilagi higiki umugunya gwise, bho gugapeja amiganiko agabhubhi umumioyo yise, kugiki dukije ugung’inha wasa nulu bhudoo ushetani. Lolaga kueneza Injili kwa Methali, bhukurasa bho 29-30.

1Petro 5:8.

Waefeso 6:11-13.

Mathayo 22:12-13.

KITENDAWILI:- TEGA.

KETI HAPA NA MIMI HAPA, TUMVUE MJINGA NGUO:- MAHINDI.

Kitendawili hicho, kinatokea kwa watu waliokuwa wanahadithiana wakati wa kula mahindi mabichi ya mwanzo wa mwaka. Mahindi hayo, hufananishwa na mjinga kwa sababu ya kuvuliwa maganda ndipo mtu aweze kuyala, kama wanavyoondoa maganda ya kalanga ndipo wanazila.

Hivyo basi, wakiwa na furaha ya kupata mahindi hayo mabichi ya mwaka, mmoja alimtegea mwenzake ili ategue kitendawili, akisema, ‘keti hapa na mimi hapa, tumvue mjinga nguo.’ Mwenzake huyo, naye akiwa na furaha ya kuyala mahindi hayo mabichi, alitegue kitendawili hicho kwa kusema, “Mahindi.”  Baada ya kukipatia kitenawili hicho, wote wawili walicheka na kuanza kuyala mahindi hayo.

Ndiyo maana watu wakaanza kuhadithiana wakisema, ‘keti hapa na mimi hapa, tumvue mjinga nguo:- Mahindi.’ Rejea kueneza Injili kwa Methali, ukurasa 29. Watu wanapotoa maganda ya mahindi au ya karanga humaanisha kwamba, wanamvua mjinga nguo.

Kitabu hicho, kiliandikwa na watafiti: Padri Donald Sybertz, M.M., na Padri Joseph Healey M.M., na kuchapishwa na Benedictine Pubhications Ndanda – Peramiho, 1984.

Kitendawili hicho, hulinganiswa na watu walioanza maisha mapya baada ya kuyavua yale ya zamani. Maisha hayo ya zamani ni maisha ya dhambi. Mtu aliyebatizwa amezaliwa upya kwa maana ya kuondolea dhambi zake na kuanza maisha ya mapya akipewa neema ya utakaso. Neema hiyo, ni vazi au nguo tunayovaa baada ya kubatizwa.

Lakini shetani hutuvua nguo hiyo kwa kutushawishi kutenda dhambi. Hivyo, tukikubali kutenda dhambi tutafananishwa na mjinga anayekubali kuvuliwa nguo, kama yanavyovuliwa mahindi. Ndiyo maana shetani na wafuasi wake husema kwamba, ‘keti hapa na mimi hapa, tumvue mjinga nguo:- Mahindi.’

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kukataa kuvuliwa neema ya utakaso kwa kukubali kushawishiwa kutenda dhambi, ili waweze kuziishi ahadi zao za ubatizo wao kwa kuziishi amri za Mungu, mpaga waweze kuingia kwenye uzima wa milele.

Kama vile watu hutoa maganda ya mahindi na kula, sisi wafuasi wa Yesu Kristo tunampa shetani na wenzake nafasi ya kutuvulia nguo nyeupe ya ubatizo.

Shetani hawezi kutulazimisha kutenda dhambi. Bali hutupa mawazo mabaya na sisi tunayapokea na kuyakubali na baadaye kutenda dhambi.

Marko 14:50-52. “Hapo wanafunzi wote wakamwacha, wakakimbia. Kulikuwa na kijana mmoja aliyekuwa anamfuata Yesu akiwa amevaa shuka. Nao wakajaribu kumkamata. Lakini yeye akaponyoka, akaiachilia ile shuka akakimbia uchi.”

Kijana yule aliyekuwa akimfuata Yesu amevaa nguo nyeupe, lakini alipojaribiwa akaiahilla ile shuka, akamvua Yesu na kukimbia uchi. Sisi wakati wa kujaribiwa tunashindwa kuvumilia, tunamwacha Yesu Kristo na kumkubalia shetani kuvua nguo ya ubatizo wetu.

Basi, tusimame imara tusimpe nafasi shetani hata kidogo. Tuyafukuze mawazo yetu maovu mara yanapoingia ndani yetu. Rejea kueneza Injili kwa Methali, ukurasa 29-30.

1Petro 5:8. “Muwe macho, kesheni! Maana adui yenu, shetani, huzunguzunguka kama Simba aungurumaye akitafuta mtu ammeze.”

Waefeso 6:11-13. “Vaeni silaha anazowapeni Mungu mpate kuzipinga mbinu mbaya za shetani, maana vita vyenu si vita kati yetu na binadamu, bali ni vita dhidi ya jeshi ovu la ulimwengu wa roho; tunapigana na watawala wakuu na wenye nguvu wanaomiliki ulimwengu huu wa giza. Kwa sababu hiyo, vaeni silaha za Mungu ili siku ile itakapofika muweze kuyapinga mashambulio ya adui, na mkisha pigana mpaka mwisho, muwe bado thabiti. Basi, simameni imara.”

Mathayo 22:12-13. “Mfalme akamwuliza: “Rafiki, umeingiaje hapa bila mavazi ya arusi?” Lakini yeye akakaa kimya. Hapo Mfalme akawaambia watumishi: Mfungeni miguu na mikono mkamtupe nje gizani, huko atalia na kusaga meno.”

mandege

mandege1

mandege2

 

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME.

SIT HERE AND I SIT THERE TO UNDRESS THE FOOL – MAIZE.

This riddle came from people who were talking to each other while eating cooked maize. As they were eating, they began riddling. One paused a riddle that ‘sit here and I sit there to undress the fool’ and the respondent answered it as maize and both of them burst out laughing. In this riddle, a mazie is considered to be a fool creature that can be stripped naked without any complain (Refer to Kueneza Injili kwa Methali, which means ‘Spreading the Gospel through Proverbs,’ page 29) written by Fr. Donald Sybertz, M.M., and Fr. Joseph Healey M.M., and published by Benedictine Publications, Ndanda – Peramiho, 1984.

This riddle can be compared to people who started a new life after leaving aside their old type of life style that is full of sins. A baptized person is born again in the sense of taking away his/her sins and beginning a new life with the grace of sanctification. Grace is the garment or dress we wear after being baptized. But, Satan tends to take off the robe by inducing us to sin. So if we admit to sin, we will be compared to a fool who lets himself/herself be stripped of his/her clothes in the same way we see in maize. Satan and his followers will say, ‘Sit here and I sit there to undress the fool – Maize’ to mean the way human beings fall into the world of sin.

This riddle teaches people about refusing to be deprived of the grace of sanctification by accepting the temptation to sin. People need to live up to their promises of baptism by living the commandments of God so that they can enter into eternal life.

Just as people remove corn husks and eat, we followers of Jesus Christ give satan and his followers an opportunity to strip off our white robes of baptism.

Satan cannot force us to sin but he gives us wrong ideas and we accept, admit it and then fall into sin.

Mark 14: 50-52: “Then all the disciples forsook him, and fled. A young man was following Jesus. And they tried to seize him. But he escaped, and let go the sheaf, and fled naked.”

The young man who was following Jesus was dressed in white, but when he was tempted, he slipped off the cloth, forsook Jesus and fled naked. When we are tempted, we fail to persevere, leaving Jesus Christ and allowing the devil to take off the rob of our baptism.

So, let us stand firm and not give the devil a chance. We have to get rid of our evil thoughts once they get into us (Refer to ‘Spreading the Gospel in Proverbs,’ page 29-30).

1Peter 5:8. Ephesians 6:11-13. Matthew 22:12-13.

654. KALAGU:– KIZE. KAKIMA KASOGA KAKABHEJAGA NANI:- NZUKI.

Imbuki ya kalagu yiniyo, yilolile Nzuki umoyigabhegejaga bhuki. Inzuki yiniyo, yilijisumva ijo jilijidoni, aliyo jigabhejaga bhuki bhunonu gete ubho bhugabhizaga makubhi. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga giki, ‘kakima kasoga kakabhejaga nani:- Nzuki.’

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kuli munhu uyo alina nhungwa jawiza, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agatumamaga mpaga oyimala chiza imilimo yakwe, iyo igikolanijiyagwa ni kubhi, ukubhiye, kunguno ya bhutumami bhokwe ubhowiza bhunubho. Uweyi agibhegelejaga chiza hayo atali ugugwandya unimo gokwe, kunguno ajidebhile ijitumamilo ija milimo yakwe, umukikalile kakwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga ni nzuki iyawiza yiniyo, kunguno nuweyi aliowiza umubhukamu bho guitumama chiza imilimo yakwe mpaga oyimala. Uweyi alijigemelo ukubhiye,  ija gwilanga uguitumama imilimo yiniyo, bho bhukamu bhutale mpaga guimala chiza. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga bho gung’wilaga giki, ‘kakima kasoga kakabhejaga nani:- Nzuki.’

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya gutumama milimo yabho bho bhukamu bhutale mpaga guimala chiza, kugiki bhadule gupandika matwajo mingi, umuwikaji bhobho.

Ezekieli 3:3.

Zaburi 81:16.

Luka 1:40.

Mithali 31:10.

Luka 11:27.

KISWAHILI: KITENDAWILI – TEGA:-

KANAKAKE KAZURI KANATENGENEZA MBOGA – NYUKI.

Chanzo cha kitendawili hicho, chaangalia Nyuki anavyotengeneza asali. Nyuki huyo, ni kiumbe kidogo sana ambacho kina uwezo wa kutengeneza asali tamu ya kuweza kutumika kama mboga. Ndiyo maana watu huhadithiana kwamba, ‘kanakake kazuri kanatengeneza mboga:- Nyuki.’

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa mtu yule mwenye tabia njema katika maisha yake. Mtu huyo, hufanya kazi zake kwa umakini mkubwa mpaga anazimaliza, ambazo hulinganishwa na mboga au asali, kwa sababu ya utendaji wake ulio mzuri. Yeye hujiandaa vizuri kabla ya kuanza kazi zake, kwa kuvikusanya vitendea kazi vinavyohitajika katika kazi hiyo, maishami mwake.

Mtu huyo, hufanana na Nyuki kwa sababu naye ni mzuri katika utendaji wake wa kazi, ambazo huzitekeleza vizuri na kwa umakini wa hali ya juu. Yeye ni mfano wa kuigwa kwa wenzake, katika kuwa na bidii kubwa ya kuzitekeleza kazi mpaga kuzimaliza vizuri. Ndiyo maana watu huhadithiana kwa kumwambia kwamba, ‘kanakake kazuri kanatengeneza mboga:- Nyuki.’

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kufanya kazi kwa bidii kubwa kuanzia mwanzo wa kazi hizo, mpaga kuzikamilisha vizuri, ili waweze kupata mafanikio mengi, maishani mwao.

Ezekieli 3:3.

Zaburi 81:16.

Luka 1:40.

Mithali 31:10.

Luka 11:27.

honey-bees

honey-bees2

honey bees1

ENGLISH: A HAVE A RIDDLE – LET IT COME

A BEAUTIFUL WOMAN MAKES VEGETABLES – BEE.

The source of this riddle is the bee and its honey. It is built on the idea that bees make honey. Bees are very small insects that make honey that human beings sometimes use it as sauce in their food. Since vegetables, in traditional setting, are associated with women, people came with such a riddle to describe how one can enjoy eating ugali with honey. Thus they say, ‘a beautiful woman makes vegetables – bee.’

This riddle can be compared to a person of good character in his/her life. That person performs his/her tasks with great care, which is compared to vegetables or honey, because of his/her good performance. Such a person can prepare himself/herself well before starting his/her work. Preparation may include gathering all the necessary tools for the work. People of this nature can be regarded as role models to others because of the way they do their things with great care.

This saying teaches people about working hard from the very beginning. This will enable them to accomplish their tasks within the given time and at the same time, it helps them to yield the required results of their labour thus having a good life with their families.

Ezekiel 3: 3. Psalm 81:16. Luke 1:40. Proverbs 31:10. Luke 11:27.

646. KALAGU – KIZE. BHANHYA BHAMILENGANILO:- MASHIGA.

Imbuki ya kalagu yiniyo, yingilile kukalenginilile ka wiyambilija bho katumamile ka mashiga. Amashiga genayo, gali mawe nulu madafali adatu ayo gagikalaga galenganilile chiza, kugiki gadule gudimila nungu, nulu sufulila iyaguzugila ijiliwa.

Ubhulenganiji bhogo bhunubho, bhulolile bhutale, nulu bhudoni ubho bhulinganilile.  Agoyi gagikolanijiyagwa na bhaniki, kunguno nabho bhagazugaga jiliwa aha kaya. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga giki, ‘bhanhya bhamilenganilo:- Mashiga.’

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kubhanhu abho bhalina ng’wigwano go gwiyambilija uguitumama imilimo yabho, umuwikaji bhobho. Abhanhu bhenabho, bhali na bhutogwa ubho bhugabhalumanyaga kihamo, umukikalile kabho. Abhoyi bhagapandikaga matwajo mingi, umumilimo yabho guti numo gagajisijaga ijiliwa amashiga genayo.

Abhanhu bhenabho, bhagikolaga na mashiga, kunguno nabho bhali na ng’wigwano go gwiyambilija halumo uguitumama chiza imilimo yabho, umukikalile kabho.

Abhoyi bhagalangaga na bhichabho, ahigulya ya gubhiza na bhutogwa bho gwiyambilija halumo ijinaguitumama chiza imilimo yabho yiniyo, umuwikaji bhobho. Hunagwene abhanhu bhenabho, bhagabhaganilaga abhichabho giki, ‘bhanhya bhamilenganilo:- Mashiga.’

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya gubhiza na ng’wigwano go gwiyambilija halumo uguitumama na bhutogwa imilimo yabho, kugiki bhadule gupandika matwaho mingi, umuwikaji bhobho.

Mathayo 28:16-20. Jiligemelo ja Utatu Mtakatifu.

KISWAHILI: KITENDAWILI – TEGA:-

WASICHANA WANAOLINGANA:- MAFIGA.

Chanzo cha kitendawili hicho, chatokea kwenye ulinganifu wa mafiga katika kusaidiana kufanya kazi. Mafiga hayo, ni mawe au matofali matatu yanayolingana vizuri, kiasi cha kutosha kukishikilia chungu au chombo cha kupikia chakula. Yenyewe huwa yamelingana kwa maana kwa kuwa na ukubwa unaoendana, au kama ni madogo, yote yawe udogo unaolingana.

Mafiga hayo, hufananishwa na wasichana kwa sababu nao hufanya kazi za kupika chakula katika familia.  Yenyewe, huacha nafasi katikati ambapo huwekwa kuni zinawashwa moto na kuendelea kuchochewa mpaka chakula kinaifa vizuri. Ndiyo maana watu huhadithiana kwamba, ‘washichana wanaolingana:-  Mafiga.’

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa watu wale ambao wana uelewano wa kusaidiana katika kufanya kazi zao. Watu hao, wana upendo ambao huwaunganisha pamoja, maishani mwao. Wao hupata mafanikio mengi katika utekelezaji wa majukumu yao, kama yanavyoivisha chakula Mafiga hayo.

Watu hao, hufanana na mafiga, kwa sababu nao, wana uelewano wa kusaidiana pamoja katika utekelezaji wa majukumu yao, maishani mwao. Wao huwafundisha pia wenzao, juu ya kuwa na upendo huo wa kusaidiana pamoja katika kuzitekeleza vizuri kazi zao. Ndiyo maana watu hao, huwahadithia wenzao kwamba, ‘washichana wanaolingana:-  Mafiga.’

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kuwa na ushirikiano wa kusaidiana pamoja katika utekelezaji wa majukumu yao, ili waweze kupata mafanikio mengi, maishani mwao.

Mathayo 28:16-20. Ni mfano wa Utatu Mtakatifu.

cooking1

mashiga1

mashiga

nzugi

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME.

THREE GIRLS OF SIMILAR ATTRIBUTES – THREE COOKING STONES.

The source of this riddle is the cooking stones. These stones always appear in the kitchen and one of their central functions is to hold a cooking pot or saucepan when cooking. These three cooking stones are characterized by having similar attributes; they have similar size and height in order to facilitate easy holding of the pot or saucepan.

The three stones are always arranged in such a way that they leave a space between them where one can make fire. This is why people came with this riddle ‘three girls of similar attributes – cooking stones’ to communicate the resemblance of cooking stones.

This riddle can be compared to people who tend to help each other in doing something. Such peple tend to regard themselves as one solid unit who can work together in order to achieve something of great impact to the society. These people also teach others about the need for helping each other in doing their jobs well.

This riddle teaches people about how to work together to help each other in fulfilling their responsibilities so that they can achieve more in their lives.

Matthew 28: 16-20. It is an example of the Holy Trinity.

627. KALAGU – KIZE – BABARA BABARA NG´WA NKUB´A:- KANYAMA KUMU.

Imbuki ya kalagu yiniyo, yilolile bhudakuni bho nyama iyo ili njumu. Inyama yiniyo, igikalaga ndamu noyi uguidakuna. Giko lulu, iyoyi igamilagwa aliyo idinanojiwa ugudakunwa. Hunagwene abhanhu bhagikanilaga giki, ‘babara babara ng’wa nkub’a:- Kanyama kumu.’

Ikagalu yiniyo, igalenganijiyagwa kuli munhu uyo, agayombaga mamihayo mingi ayo gadi na solobho yoseyose, ukuwikaji bho bhanhu. Umunhu ng’wunuyo, atogilwe gubhalomela abhiye mihayo mingi, kunguno ya bhuyombaganiji bhokwe bhunubho.

Aliyo lulu, imihayo yakwe yiniyo idanogaga guti ni nyama injumu iyo igamilagwa bho nduhu ugudakunwa chiza, kunguno nuweyi agayiyombaga imihayo yakwe yiniyo bho nduhu uguiganika chiza.

Umunhu ng’wunuyo, adabhadegelegaga chiza abhiye, umukikalile kakwe, kunguno ya bhuyombi bhokwe ubho mamihayo genayo, ayo gadina solobho yosehose, umuwikaji bhobho.

Abhanhu abho bhajidebhile inhungwa jakwe jinijo, bhaganhamaga giki, oye uguyomba mihayo iyo idina solobho. Hunagwene bhagiganilaga giki, ‘babara babara ng’wa nkub’a:- Kanyama kumu.’

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya kuleka bhuyombi bho mihayo iyo idina solobho, umuwikaji bhobho, kugiki bhadule guitegeleja imihayo iyagwambilija ijinagujibheja chiza ikaya jabho, umukikalile kabho.

KISWAHILI: KITENDAWILI – TEGA:-

KIGUMU KIGUMU KWA NKUBA:- NYAMA KAVU.

Chanzo cha kitendawili hicho, chaangalia utafunaji wa nyama kavu. Nyama hiyo, huwa ngumu sana kuitafuna. Hivyo basi, yenyewe humezwa hata ikiwa bado haijalainika kwa sabahu ya mtafunaji kutokutumia muda mrefu kuitafuna. Ndiyo maana watu huhadithiana kwamba, ‘kigumu kigumu kwa mkuba:- Nyama kavu.’

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huongea maneno mengi yasiyo na maana yoyote. Mtu huyo, hupenda kuwasimulia wenzake maneno mengi kwa sababu ya uongeaji wakwe huo.

Lakini, maneno yake huwa hayana ukweli, kama nyama ile kavu, inayomezwa bila kutafunwa mpaka ikalainika vizuri, kwa sababu na yeye huongea bila kuyafikiria kwa makini maneno yake hayo.

Mtu huyo, hawasikilizi vizuri wenzake katika maisha yake, kwa sababu ya uongeaji wake huo wa maneno yasiyo na faida yoyote, maishani mwa watu. Watu wale wanaoifahamu tabia yake hiyo, humuonya ili aiache tabia yake hiyo mbaya. Ndiyo maana watu hao huhadithiana kwamba, ‘kigumu kigumu kwa mkuba:- Nyama kavu.’

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kuacha kuongea maneno yasiyo na maana, maishani mwao, ili waweze kuyafikiria na kuyatumia yale ambayo yatawasidia katika kuziendeleza vizuri familia zao, katika maisha yao.

nyama njumu1

nyama njumu2

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME.

THE HARDEST THING TO CHEW – DRY MEAT.

The source of this riddle is dry meat. Dry meat can sometimes be very hard to chew compared to the cooked one. This dry meat can sometimes be swallowed before being chewed properly. Thus, when swallowed before being chewed properly, it can cause difficult in one’s throat. This is why people came with this saying that ‘The hardest thing to chew – dry meat’ to justify how dry meat is difficult to chew.

This riddle can be compared to a person who speaks the most meaningless words and he/she is hard to be understood. The person likes to tell a lot of words to others without thinking carefully on what exactly he/she wants to communicate. Such a person does not listen to others rather he/she wants to be listened all the time.

 This riddle teaches people about stopping worthless words in their lives. Rather, listen what others say in order to have good relationship with neighbours and family members as well.

614. KALAGU – KIZE. KAGADAMHILAGA MONDOKA BHO DALALI: – KAGI.

Imbuki ya kalagu yiniyo, yililola kajisumva ako kagitanagwa kagi. Akagi kenako kali kajisumva ako kali kadoo noyi. Akoyi katogilwe gudanha hose hose aho kalatogelwe. Giko lulu, ulu kudan’ha gagutwalwa hose hose uko kalajanwe bho nduhu nabhuli. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga giki, ‘kagadamhilaga mondoka bho dalali:- Kagi.’

Ikalagu yiniyo, yigalenganijiyagwa kuli munhu uyo ali nomolomo umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agikalaga usambaja mihayo ya bhulongo ukubhiye, guti ni umo igadanhilaga hosehose ingi yiniyo.

Unomolomo ulu wigwa mhayo adalendaga aha ng’wakwe, kunguno agab’izaga uyunga bhuli kwenye nulu bhuli hene guja ulomaloma. Uweyi adugije nulu gub’ulaga kaya ja bhanhu, kunguno ya bhulisanya bhokwe bhunubho. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga giki, ‘kagadamhilaga mondoka bho dalali:- Kagi.’

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya kuleka bhulomolomo, umukikalile kabho, kugiki bhadule gwikala chiza, na bho mholele na bhichabho, umukikalile kabho.

Walatia 5:16-26.

1Timotheo 1:10.

Ayubu 24:25.

Yakobo 3:5-6.

Zaburi 116:11.

KISWAHILI: KITENDAWILI – TEGA.

HUPANDA GARI BILA KULIPIA NAULI: – INZI.

Chanzo cha kitendawili hicho, chaangalia kiumbe anayeitwa Inzi. Inzi huyo, ni kiumbe kidogo sana. Yeye hupenda kutua popote anapotaka. Hivyo basi, akitua mahali hata kwenye gari hupelekwa popote bila nauli. Ndiyo maana watu huhadithiana kwamba, ‘hupanda gari bila kulipia nauli:- Inzi.’

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye ni muongo, katika maisha yake. Mtu huyo, huwa anasambaza maneno ya uongo kwa wenzake, kama inzi yule anayetua kila sehemu na kuacha uchafu.

Muongo akisikia neno fulani huwa hatulii nyumbani kwakwe, kwa sababu yeye  hudhurura kila sehemu akieneza uongo wake. Yeye anaweza hata kuvunja mji wa watu waliokuwa wanapendana katika maisha yao, kwa sababu ya uongo wake. Ndiyo maana watu huhadithiana kwamba, ‘hupanda gari bila kulipia nauli:- Inzi.’

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kuacha uongo katika maisha yao, ili waweze kuishi vizuri na kwa amani na wenzao, maishani mwao.

Walatia 5:16-26.

1Timotheo 1:10.

Ayubu 24:25.

Yakobo 3:5-6.

Zaburi 116:11.

ngi2

basi

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME.

IT RIDES A CAR WITHOUT PAYING FARE – FLY.

The source of this riddle is an insect known by the name of fly. A fly is a small insect that can land anywhere. It can land on a certain animal and therefore enjoy travelling with that particular animal wherever it wants to go. This is why people came with this riddle that ‘It rides a car without paying fare – fly’ to communicate the behaviour of flies of landing on other animals and enjoying ride pricelessly and in so doing, these flies can transmit diseases from one person to another.

That riddle can be compared to a person who is a liar in his/her life. This person can tend to travel from one point to another to spread his/her lies. Like a fly, this person doesn’t get settled in one place. He/she thinks about moving from one place to another to spread his/her rumours that might have disastrous effect to others.

This riddle teaches people about trustworth and respecting others. This can make people have a good and peaceful life with other members around them.

Leviticus 5: 16-26, 1Timothy 1:10, Job 24:25, James 3: 5-6,Psalm 116: 11.