mother tongue

818. ULULIMI LUGUBISHE KULWA JILIWA IDI BHO MIHAYO.

Ulusumo lunulo, lulolile lulimi na katumamile kalo. Ululimi lunulo, ulu lupya jiliwa jisebhu, nulu minzi masebhu, lugasadyaga. Aliyo lulu, uloyi nulu munhu uyomba mamihayo bho ululimu lokwe ayo gali mabhi, lugasadyaga. Gashinaga lulu, ili hambohambo ugusatya ulu wapyaga jiliwa gukila ugusatya bho mihayo iyo waombaga. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “ululimu lugubishe kulwa jiliwa idi bho mihayo.”

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo, agalutumamilaga chiza ululimi lokwe, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agiganikaga tamu imhayo iyi ili ni kujo iyo idulile gubhalela chiza abhanhu bhakwe, naoyiyomba, kunguno adebhiye isolobho ya gulutumila chiza ululimi lokwe lunulo.

Isolobho jinijo, jili kihamo na gubhalumanya abhanhu bhakwe kugiki bhadule gwikala bho witogwi, umukikalile kabho. Uweyi agadebhile amakoye gaguyomba mihayo ya bhubhi, guti kuyomba majiduki ayo gagalisanyaga bhanhu mpaga bhabhulaga kaya jabho. Hunagwene agabhalangaga abhanhu kugiki bhatumile chiza indimi jabho, bho gubhawila giki, “ululimu lugubishe kulwa jiliwa idi bho mihayo.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gujitumila chiza indimi jabho, bho guyomba mihayo ikujo umumahoya gabho, kugiki bhadule gujibheja chiza ikaya jabho, umuwikaji bhobho.

1 Yohana 1:6.

KISWAHILI: ULIMI UKUCHOME KWA CHAKULA SIO KWA MANENO.

Methali hiyo, huangalia ulimu na matumizi yake. Ulimi huo ukiungua chakula cha moto, au maji ya moto, huuma. Lakini pia, mtu akiongea maneno mabaya kwa kuutumia ulimi huo, huuma.

Kumbe basi, ni afadhali kuuma kwa kuunguzwa na chakula cha moto au maji ya moto, kuliko kuumizwa kwa maneno uliyoyangea kwa kutumia ulimi huo. Ndiyo maana watu husema kwamba, “ulimi ukuchome kwa chakula sio kwa maneno.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huutumia vizuri ulimi wake anapoongea na wenzake, katika maisha yake. Mtu huyo, hufikiria kwanza maneyo yenye hekima yanayoweza kuwalea vizuri watu wake, ndipo anayatumia wakati wa kuongea nao, kwa sababu anafahamu faida za maneno hayo, na hasara za kutumia maneno yasiyo na hekima, katika maisha yake.

Faida hizo, ni pamoja na kuwaunganisha watu wake kiasi cha kutosha kuwawezesha kuishi kwa upendo, katika familia zao. Yeye anazifahamu pia hasara za kuongea maneno mabaya kupitia ulimi wake ambazo ni pamoja na kuwagombanisha watu wake, na kusambalatisha miji au familia zao. Ndiyo maana huwafundisha watu juu ya kuzitumia vizuri ndimi zao, kwa kuwaambia kwamba, “ulimi ukuchome kwa chakula sio kwa maneno.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuzitumia vizuri ndimi zao, kwa kuongea maneyo yenye hekima wanapoongea na wenzao katika maisha yao, ili waweze kuzilea vizuri familia zao, maishani mwao.

1 Yohana 1:6.

 

 

817. MAKOYE GAGAMANYICHAGA BHUMUNHU.

Amakoye jili jigemelo ja ng’wa munhu ijo jigolecha umo agiyumiligijaga, umukikalile kakwe. Ijigemelo jinijo jigolechaga matwajo gakwe umunhu ng’wunuyo ayo gagamanyichaga igiki alinshikanu, umukikalile kakwe. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “makoye gagamanyichaga bhumunhu.”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo agolechaga bhushikanu bho gwiyumilija ulu opandikaga mayange, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agolechaga wigulambija bhutale ubho bhugang’wambilija ugugamala wangu amakoye ayo alinago. Uweyi agadulaga uguginja amakoye gakwe genayo, nu gubhambilija abhiye abho bhali na mayange, kunguno ya wiyumilija bhokwe bhunubho, umukikalile kakwe.

Akahayile kenako, kagikolaga nu munhu uyo alina bhushikanu bho gwiyumilija gugamala wangu amakoye gakwe, kunguno nuweyi ali na wiyumilija bho gugamala wangu amakoye ayo alinago, umukikalile kakwe. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, “makoye gagamanyichaga bhumunhu.”

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya gubhiza na wiyumilija bho gubhambilija abhanhu bhabho ugugamala wangu amakoye gabho, kugiki bhadule gubhulang’hana chiza ubhumunhu bhobho, umuwikaji bhobho.

Yohane 4:1-2.

KISWAHILI: SHIDA HUDHIHIRISHA UTU.

Shida ni jaribu la mwanadamu ambalo huueleza uvumilivu wake katika mahangaiko ya maisha. Jaribu hilo, huonesha matunda ya mtu huyo ambayo huonesha ukomavu alizo nao katika kuvumilia mahangaiko yake. Ndiyo maana watu husema kwamba, “shida hudhihirisha utu.”

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huonesha hali ya uvumilivu mkubwa katika kuyatatua matatizo yake, maishani mwake. Mtu huyo, hujibidisha kutafuta njia za kuyamaliza matatizo yake kwa uvumilivu mkubwa. Yeye huweza kuyaondoa au kuyamaliza mapema matatizo yanayomkumba, na kuwasaidia pia wenzake walioko kwenye matatizo ili waweze kuondokana nayo, kwa sababu ya uvumilivu mkubwa alio nao, maishani mwake.

Msemo huo, hufanana na mtu yule aliye na uvumilivu wa kuyatatua matatizo yake mapema, kwa sababu naye, anao uvumilivu huo, katika maisha yake. Ndiyo maana watu humwambia kwamba, “shida hudhihirisha utu.”

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kuwa na uvumilivu wa kuwasaidia katika kuyamaliza mapema matatizo yao, ili waweze kuulinda vizuri utu wao, maishani mwao.

Yohane 4:1-2.

816. DIMAGA LUSHU ULYE NYAMA.

Imbuki ya kahayile kenako, ihoyelile munhu uyo agayelaga na lushu lokwe, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agalutumamilaga ulushu lwokwe nululo, bho guchembela ginhu iyo alajibhone uko alisiminzila. Uweyi ulu ushiga aho jiliho nyama adukoya uguichemba inyama yiniyo na guilya, kunguno alinajo ijitumamilo jakwe.

Aliyo lulu, umunhu uyo adina lushu, ulu usanga nyama aguduma ugupandika nulu kanofu, ulu adalombile gubhiye, kunguno adayelaga higiki, bho gwikala na jitumamilo jakwe, umukikalile kakwe. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, “dimaga lushu ulye nyama.”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo agikalaga higiki bho gujiyelana ijitumamilo jakwe, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agikalaga wibhegelejije chiza ijinabhutumami bho milimo yakwe ni jinagubhambilija abho bhali makoye, kunguno ya kujikalana makanza gose ijitumamilo jakwe.  Uweyi agapandikaga matwajo mingi umubhutumami bho milimo yakwe, kunguno ya gwikala higiki bho gujikalana chiza ijitumamilo jakwe jinijo.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nuyo agikalaga higiki bho guyela na lushu lokwe, kunguno nuweyi agikalaga higiki bho gujikalana chiza ijitumamilo jakwe, umukikalile kakwe. Uweyi agabhalangaga abhanhu bhakwe nzila ja gwikala higiki bho gujikalana chiza ijitumamilo jabho. Hunagwene agabhawilaga abhanhu giki, “dimaga lushu ulye nyama.”

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya gwikala higiki bho gujikalana chiza ijitumamilo jabho, umukikalile kabho, kugiki bhadule gupandika matwajo mingi, umuwikaji bhobho.

Mathayo 25:10-13.

KISWAHILI: SHIKA KISU ULE NYAMA.

Chanzo cha msemo huo, chamongelea mtu ambaye hutembea na kisu chake, katika maisha yake. Mtu huyo, hukitumia kisu chake hicho, kwa kukatia kitu chochote anacho kiona kule atembeleako. Yeye akikuta nyama hatahangaika kuikata na kuila kwa sababu anacho kitendea kazi chake.

Lakini basi, mtu yule ambaye hana kisu akituta nyama atashindwa kupata hata mnofu mdogo, kwa sababu ya kutokujiweka tayari, katika maisha yake. Ndiyo  maana watu humwambia kwamba, “shika kisu ule nyama.”

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huwa amejiweka tayari kwa kutembea akiwa na kitendea kazi chake, katika maisha yake. Mtu huyo, huwa amejiandaa katika utekelezaji wa majukumu yake, yakiwemo yale ya kuwasaidia watu walioko kwenye matatizo, kwa sababu ya kuwa nacho muda wote kitendea kazi chake hicho. Yeye hupata mafanikio mengi katika utendaji wake wa kazi kwa sababu ya kujiweka tayari kwa kutendea akiwa na kitendea kazi chake hicho.

Mtu huyo, hufanana na yule aliyekuwa tayari kwa kutembea akiwa na kisu chake kokote alikoenda, kwa sababu naye huwa yuko tayari kwa kutembea akiwa na kitendea kazi chake hicho, katika maisha yake. Yeye huwafundisha pia watu wake namna ya kuwa na vitendea kazi vyao popote wanapoenda. Ndiyo maana huwaambia watu kwamba, “shika kisu ule nyama.”

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kujiweka tayari muda wote kwa kutembea wakiwa na vitendea kazi vyao, katika maisha yao, ili waweze kupata mafanikio mengi, maishani mwao.

Mathayo 25:10-13.

815. UMHAYO UNG’WIZA GUDADUTAGA BHINGI.

Ulusumo lunulo, lulolile bhudamu bho gubokelwa bho mhayo uyo guligowiza, umukikalile ka bhabhu. Aliyohi ng’walimu umo uyo agabhabhilinga bhanhu bha munzengo, kugiki wize abhawile mhayo go gubhasomisha abhana bhabho. Aho bhiza aha lugiko abhanhu bhenabho, agabhawila, “bhachalagi bhagasome abhana bhing’we, kugiki bhize bhadule gung’wambilija aha shigu ja ha bhutongi.”

Nhamhala umo agashosha, “dududula gubhalecha abhana bhise milimo ya gudima mitugo kunguno ya kusoma.” Ung’walimu ng’winuyo agashosha, “unimo go gusoma gulina solobho nhale gukila ugudima imitugo, kunguno ubhusomi bhugalangaga mingi iyo ilikihamo nu gujipandika imitugo na gujilang’hana chiza.”

Aho obhalomela chene ung’walimu ng’wunuyo, bhagehu bhabho bhagazunya ugubhasomisha abhana bhobho. Abhana bhenabho, bhagasoma mpaga bhubhiza matongeji bhatale bha si yabho. Hunabhandya bhanhu bhingi ugubhasomisha abhanha bhabho. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “umhayo ung’wiza gudadutaga bhingi.”

Ulusumo lunulo, lugenganijiyagwa kuli munhu uyo agiyumilijaga kubhalanga mihayo ya ng’hana abhiye mpaga bhayidebha, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, abhudebhile ubhudamu bho guzunyiwa bho mhayo ugong’hana  na bhanhu abho bhaligwigwa lukangala lo gwandya. Hunagwene uweyi agikomeja gugushokela mara hingi umhayo gunuyo, mpaga bhadula gugwelewa chiza, abhanhu bhakwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nu ng’walimu uyo agabhalanga bhanhu solobho ya gubhasomisha abhana bhabho, kunguno nuweyi agiyumilijaga ugubhatongela abhiye imihayo ya ng’hana, mpaga bhayidebha chiza, umukikalile kakwe. Hunagwene agabhawilaga abhanhu giki, “umhayo ung’wiza gudadutaga bhingi.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gwiyumilija guidimilila mihayo ya wiza, bho gubhalanga abhichabho imihayo yiniyo, kugiki bhadule kupandika bhatongeji bhawiza, umuwikaji bhobho.

Marko 16:9-13.

KISWAHILI: NENO JEMA HALIWAVUTII WENGI.

Methali hiyo, huangalia ugumu wa neno jema kupokelewa na watu, katika maisha yao. Alikuwepo mwalimu mmoja ambaye aliitisha mkutano wa wanakijiji ili awaeleze juu ya umuhimu wa kuwasomisha watoto wao. Walipofika kwenye mkutano huo, aliwaambia, “wapelekeni shule watoto wenu wakasome ili waweze kuja kuwasaidia kwenye siku za mbeleni.”

Mzee mmoja alijibu, “hatuwezi kuachisha kazi za kuchunga mifugo watoto wetu kwa sababu ya kusoma.” Mwalimu huyo alijibu, “kazi ya kusoma ni kubwa kuliko kuchunga mifugo, kwa sababu elimu hufundisha mengi, ambayo ni pamoja na namna ya kuipata mifugo hiyo, na njia za kuitunza vizuri.”

Mwalimu alipowaeleza hivyo, bhadhi yao hao wanakijiji walikubali kuwapeleka watoto wao shuleni. Watoto hao, walifaulu hadi wakafikia hatua ya kuwa viongozi wakubwa nchi yao.  Wanakijiji walipoona hivyo, wengi wao walianza kuwasomesha watoto wao. Ndiyo maana watu husema kwamba, “neno jema haliwavutii wengi.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huvumilia katika kuwafundisha watu wake ukweli wa kitu chema kitakachoweza kuwasaidia, hadi wanakielewa vizuri, katika maisha yake. Mtu huyo, anauelewa ugumu wa kupokelewa kwa kitu chema, kwa wale wanaokisikia kwa mara ya kwanza. Yeye huendelea kukirudia kitu hicho kwa watu hao, mpaka wanakielewa vizuri, kiasi cha kutosha kufaidika nacho, maishani mwao.

Mtu huyo, hufanana na yule mwalimu aliyewaelimisha wanakijiji wake juu ya kuwasomesha watoto wao, hadi wakamwelewa, kwa sababu naye huvulimia katika kuwaelimisha watu juu ya ukweli wa kitu chema kiwezacho kuwasaidia katika maisha yao. Ndiyo maana yeye huwaambia watu kwamba, “neno jema haliwavutii wengi.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwa na uvumilivu wa kutosha kuwaelimisha wenzao, juu ya kitu chema kiwezacho kuwasaidia, katika maisha yao, ili waweze kupata viongozi bora, maishani mwao.

Marko 16:9-13.

814. BHUBHING’HOLO BHUGANANULAGA ABHANHU.

Ubhubhing’holo jili jito ja gung’wima ginhu umunhu uyo alina makoye. Umunhu uyo alina makoye ng’winuyo, adulile nulu gunanuka bho gucha na nzala aliyo ijiliwa jilihoyi, kunguno ya wiming’holo bhunubho. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “bhubhing’holo bhugananulaga abhanhu.”

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo alina ng’holo ya bhubhi, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agalemaga ugubhinha ijiliwa ijo alinajo, abhanhu abho bhalina makoye, kunguno ya wiming’holo bhokwe bhunubho. Uweyi agabhalekaga bho nduhu ugubhambilija abho bhali na makoye bhenabho, mpaka nose bhananuka aliyo isabho alinajo, umuwikaji bhokwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nuyo aliming’holo, kunguno nuweyi alina ng’holo ya bhubhi, iyo idabhabhonelaga isungu abhiye abho bhali na makoye, umukikalile kakwe. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, “bhubhing’holo bhugananulaga abhanhu.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gulekana na ng’holo ya wiming’holo, bho gubhagunana abhichabho abho bhali na makoye, umukikalile kabho, kugiki bhadule gubhulang’hana chiza ubhupanga bho bhanhu bhabho bhenabho.

Luka 6:9-10.

KISWAHILI: UCHOYO HUUA WATU.

Uchoyo ni kitendo cha kumunyima kitu mtu aliyekumbwa na matatizo. Mtu huyo, mwenye matatizo, huweza hata kupoteza maisha kwa kukosa chakula, pamoja na chakula hicho kuwepo, kwa sababu ya uchoyo huo. Ndiyo maana watu husema kwamba, “uchoyo huua watu.”

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye ana roho mbaya, katika maisha yake. Mtu huyo, hukataa kuwasaidia wenzake walioko kwenye matatizo ya kukosa chakula hata kama ancho chakula hicho, kwa sababu ya uchoyo wake huo. Yeye huwaacha bila kuwasaidia watu hao, ambao mwishowe huwa wanafikia hatua ya kupoteza maisha, wakati mali anazo, maishani mwake.

Mtu huyo, hufanana na yule ambaye ni mchoyo aliyekataa kuwasaidia wenye shida, kwa sababu naye ana roho mbaya isiyowaonea huruma wenzake hao walioko kwenye matatizo mbalimbali, katika maisha yake. Ndiyo maana watu humwambia kwamba, “uchoyo huua watu.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuachana na roho ya uchoyo, kwa kuwasaidiana wenzao waliokumbwa na matatizo, katika maisha yao, ili waweze kuyaokoa na kuyalinda maisha ya wenzao hao.

Luka 6:9-10.