Mwanza

247. BAHASHA YA NGEGELEHYA (YA MMINZI) IGIPUNDULAGA YENIKILI

Imbuki ya lusumo lunulo ilolile ngegelehya iyogikikalaga muminzi, na bhahasha. Aliyo lulu ingegelehya yiniyo ilina magulu ayo gadulile nulu gupundula ginhu ijo jikolile na daladasi. Ulu yutulwa mub’ahasha mumho iguipundula duhu. Hunagwene abhanhu bhagahayaga giki, ‘b’ahasha ya ngegelehya igipundulaga yenikili.’

Ulusumo lunulo lugalenganijiyaga kuli munhu uyo agitaga yabhubhi umuchalo. Umunhu ng’wunuyo agamanyichaga ng’winikili gulwa gwiting’wa, nulu guhugana gokwe. Kihamo na gumanyika chiniko, umunhu ng’wunuyo agahalalikaga bho gulema giki aditile uwei ya wabhubhi yiniyo. Aliyo lulu, abhanhu abho bhalimhona bhalimana pye igiki, uwei huyo witaga iyabhu yiniyo. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘b’ahasha ya ngegelehya igipundulaga yenikili.’

Ulusumo lunulo lolanga bhanhu higulya ya guleka gwita mihayo ya bhub’i kub’ichab’o. Akikalile kenako kagubhambilija ijinagubhiza na widohya bho gudula gwikala bho mholele na bhanhu umuwikaji b’ob’o.

BAHASHA YA KAA (WA MAJINI) HUJITOBOA YENYEWE

Chanzo cha methali hiyo chaangalia kaa aishie majini, na bahasha. Lakini kaa huyo ana miguu ambayo huweza hata kutoboa vitu ambavyo hufanana na karatasi. Kwa hiyo, mtu akimweka kwenye bahasha ataitoboa tu. Ndiyo maana watu husema kwamba, ‘bahasha ya kaa hujitoboa yenyewe.’

Methali hiyo hulinganishwa kwa mtu yule atendaye maovu katika jamii. Mtu hiyo, hujulikana mwenyewe kutokana na wasi wasi wake, au hofu aliyo nayo. Pamoja na kuwa na wasi wasi au hofu hiyo, mtu huyo hubisha kwa kukataa kuwa yeye hajafanya uovu huo. Huyo ni mtu asiyetaka kukiri kosa lake ingawa kila mtu anajua kwamba mwenye kosa ni yeye.

Pamoja na kukataa kwake, watu wanaomtazama wote huelewa kuwa yeye ndiye aliyetenda uovu huo kutokana na wasi wasi wake alio nao. Kwa hiyo, mtu aliyetenda jambo baya hujibainisha mwenyewe kwa kubabaika kwake. Ndiyo maana watu husema kuwa, ‘bahasha ya kaa hujitoboa yenyewe.’

Methali hiyo hufundisha watu juu ya kuacha kutenda maovu katika jamii au kwa wenzao. Kuishi hivyo, kutawasaidia watu hao katika kujijengea unyenyekevu wa kuwawezesha kuishi kwa amani na wenzao, maishani mwao.

Luka 18:18-24.

246. UOGWIB’ULUCHA ISUB’UYA HUYO ALAPANDIKE UBHUTUMBO

Imbuki ya lusumo lunulo ilolile ndimu iyo igitanagwa sub’uya, nu munhu uyooyib’uluchaga gwandya. Indimu yiniyo igalingagwa na bhanhu abho bhagailyaga inyama yayo. Umunhu uyo uibhulucha isub’uluya agasolaga ubhula bhoyo ulu ubhulagwa. Hunagwene, abhanhu bhagahayaga giki, ‘uogwib’ulucha isub’uya huyo alapandike ubhutumbo.’

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kubhanhu abho bhagagukuja milimo ya bhanhu nulu bhakikala abhanhu benekele bhatina lukumo. Abhanhu bhenabho bhagailekega imilimo yabho iyasolobho bhalondeja ya bhangi iyo idinasolobho nghale kubhoyi. Imilimo yiniyo yilenganilile nubhula bho sub’uya ubho bhudina solobho nhale kuli munhu ng’wunuyo uyo ojimijaga makanza mingi aguipejaga isub’uya yiniyo. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘uogwib’ulucha isub’uya huyo alapandike ubhutumbo.’

Ulusumo lunulo lolanga bhanhu higulya ya gumana ugugeleka isolobho ya nimo go munhu uyo wigelelilwe gulumbilijiwa chiza. Ubhumani bho bhugeleki bhunubho, bhugub’ambilija abhanhu bhenabho ijinagub’itila ya nhana abho bhagikalaga nabho, umuwikaji bhobho.

ANAYEMKURUPUSHA DIGIDIGI NDIYE ATAKAYEPATA UTUMBO

Chanzo cha methali hiyo chaangalia myama poli aitwaye digidigi, na mtu aliyemkurupusha.  Myama huyo huwindwa na watu wale wailao nyama yake. Mtu aliyemkurupusha digidigi huyo huchukua utumbo wake, baada ya myama huyo kuuliwa, richa ya kazi ngumu aliyoifanya mtu huyo. Ndiyo maana watu husema kwamba, ‘anayemkurupusha digidigi ndiye atakayepata utumbo.’

Methali hiyo hulinganishwa kwa watu ambao huthamini kazi za watu wengine, hata kama watu wenyewe si maarufu sana. Watu hao huziacha kazi zao zilizo na thamani kubwa na kufuata kazi za wengine zenye thamani ndogo ukilinganisha na zao. Kazi hizo hulingana na utumbo wa digidigi ambao hauna faida kubwa kwa mtu aliyepoteza muda mwingi akimfukuza myama huyo. Ndiyo maana watu husema kwamba, ‘anayemkurupusha digidigi ndiye atakayepata utumbo.’

Methali hiyo hufundisha watu juu ya kuelewa namna ya kupima thamani ya kazi ya mtu na kumpatia haki anayestahili kupewa. Uelewa huo utawasaidia watu hao katika kuwatendea haki wale waishio nao maishani mwao.

Mathayo 9:21.

Luka 12:32- 34.

Wakolosai 3:1-2.

245. UYO ALIKUNHUMA HUG’WENE UWAGUGWEGELA UMOTO

Imbuki ya lusumo lunulo ilolile makoye ayo munhu alinago. Umunhu ng’wunuyo agacholaga inzila ijaguginja amakoye genayo. Aliyo lulu, akomile gub’isanya bhanhu bhangi bho gwiganika giki bhagung’wambilija ugugamala amakoye genayo. Hunagwene abhanhu abho bhadeb’ile igiki umunhu ng’winuyo alindilile wambilijiwa bho gufumila kub’angi, b’agayombaga giki, ‘uyo alikunhuma hung’wene uwagugwegela umoto.’

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kubhanhu abho bhadatumamaga chiza imilimo yabho kunguno ya gwisanya nulu gwisagilwa gugunanhwa na bhichab’o. Kunguno yiniyo, abhanhu bhenab’o bhagikalaga na makoye ganeyo ku makanza malihu. Ijinagubhahugula abhanhu bhagab’awilaga giki, ‘uyo alikunhuma hug’wene uwagugwegela umoto.’

Ulusumo lunulo lolanga bhanhu higulya ya guleka gwisanya, nulu gwisagilwa b’ugunanhwa bho gufumila kubhanhu bhangi. Igelelilwe bhuli ng’wene agatumile amasala gakwe chiza, ijinagwiingija amakoye ayo alinago. Ili hambohambo kwiyumilija guginja makoye guti ga nzala bho kutumama milimo na bhukamu bhutale.

KISWAHILI: ALIYENYUMA NDIYE ANAYEUSOGELEA MOTO

Chanzo cha methali hiyo chaangalia matatizo ambayo mtu anayo maishani mwake. Mtu huyo hutafuta njia mbali mbali ziwezazo kumwondolea matatizo yake hayo. Lakini basi, huweza pia kutegemea watu wengine kwa kuwasubiri wao waje kumwondolea matatizo hayo.

Matokeo yake, ni pamoja na kubaki kwenye matatizo hayo kwa muda mrefu. Ndiyo maana watu wamfahamuo kwamba mtu huyo amebaki na matatizo bila kujishughulisha mwenyewe, humwambia kwamba, ‘aliyenyuma ndiye anayeusogelea moto.’

Methali hiyo hulinganishwa kwa watu ambao huwa hawafanyi kazi zao vizuri kwa sababu ya kutegemea kusaidiwa na watu wengine. Watu hao kubaki wakisumbuliwa na matatizo hayo kwa muda mrefu. Hawautumii vizuri muda wao  katika kujilete maendeleo. Basi, katika kuwaambia waache tabia hiyo, wenzao husema, ‘aliyekonyuma ndiye anayeusogelea moto.’

Methali hiyo hufundisha watu juu ya kuacha tabia ya kutegemea au kusubiri kusaidia na watu wengine katika kutatua matatizo yao. Yafaa kila mmoja aitumie akili yake vizuri katika kutafuta ufumbuzi wa matatizo yake. Ni afadhali kwa mfano kuondoa tatizo la njaa, kwa mtu huyo kutumia muda wake vizuri katika kulima kwa bidii kubwa kiasi cha kutosha kumletea maendeleo kwenye familia yake.

 Kwa hiyo, methali hiyo hufundisha kuwa, mtu mwenye shida ndiye anyeshughulika kutafuta utatuzi wa shida yake hiyo. Yafaa kila mmoja atumie akili na muda wake vizuri katika kuongeza juhudi za kufanya kazi ili kutatua matatizo aliyo nayo.

Lk 8:18.

244. AHO ALIHO MUNHU OJIKA ITICHIZA UGUJIYOMBELA

Imbuki ya lusumo lunulo ilole munhu uyo alinajika. Umunhu ng’wunuyo agab’izaga na wib’akizu, nulu wikib’ukwa butale, ulu wigwa mhayo guliyombwa gulolile jika jakwe.  Ulu wigwa chiniko, agub’iganikila kibhi abho bhaliguyomba umhayo gunuyo. Kunguno agamalaga ulubhango ulo gwendelea na mahoya genayo. Akomile nulu gwinga hoyi uja kungi uko bhanhu abho bhalinamahoya gawiza. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘aho aliho munhu ojika itichiza ugujiyombela.’

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kubhanhu abho bhalib’itegeleja chiza umumahoya gabho. Abhanhu bhenabho bhagikalaga na bhichabho bho mholele, kunguno bhalina bhulalang’hanu bhoguikomanya chiza imihayo iya guyomba. B’adaihoyelaga imihayo iyo idulile golecha kajile kagubhasega abhanhu abho bhalina jika.  Abhanhu bhenabho bhadeb’ile igiki ‘aho aliho munhu ojika itichiza ugujiyombela.’

Ulusumo nululo lolanga bhanhu higulya ya gub’iza b’alalang’hanu ulu bhalihoya na munhu uyo alinajika. Ubhulalang’hanu bhunubho bhugubhenhela witegeleja bho gudula gukomanya chiza imihayo iyaguholela umumahoya gabho na bhanhu abho bhali na jika. Mukajile kenako, bhagudula gwikala bho mholele na bhichabho umuwikaji b’ob’o.

KISWAHILI: ALIPO MTU MWENYE DOSARI SI VYEMA KUIZUNGUMZIA

Chanzo cha methali hiyo chaangalia mtu mwenye dosari. Mtu huyo huwa na wasiwasi au hali ya kushituka akisikia neno likizungumzwa lihusulo dosari yake au kilema chake.  Akisikia hivyo hujisikia vibaya na kuwafikiria vibaya pia wale wanaozungumzia neno hilo.

Mtu huyo huweza hata kuondoka kwenye maeneo yale na kwenda sehemu nyingine kule ambako wanamaongezi mazuri, kwa sababu hukosa raha ya kuendelea kubaki pale. Ndiyo maana watu husema kwamba, ‘alipo mtu mwenye dosari si vyema kuizungumzia.’

Methali hiyo, hulinganishwa kwa watu waliona umakini mzuri katika maongezi yao. Watu hao huishi na wenzao kwa amani, kwa sababu wana busara ya kuchagua maneno ya kuongea wakiwa pamoja na wenzao wenye dosari au vilema. Huwa hawayaongei maneno yale yawezayo kuonesha hali ya kuwacheka wenye dosari au mapungufu fulani katika miili yao. Watu hao waelewa kuwa, aliko kwenye dasari si vyema kuizungumzia.’

Methali hiyo hufundisha watu juu ya kuwa na busara ya kuchagua maneno ya kuongelea wawapo na watu wenye dosari. Busara hiyo, itawaletea umakini wa kuyaacha maneno yale yahusuyo dosari za watu walionao kwenye maongezi yao. Busara hiyo itawawezesha kujihadhali kugusia dosari hizo wakati wa mazungunzo yao, na hivyo kuwapa nafasi ya kuishi kwa amani na wenzao.

Mt. 18:6-7.

Lk 17:1-2.

243. LIGELE LYA B’AKENGEJI LILIMBA LYIMBO LYA B’ULUMBI KULI MULUNGU NU KUB’ANZILISHI B’AB’UKENGEJI

LIGELE LYA B’AKENGEJI LILIMBA LYIMBO LYA B’ULUMBI KULI MULUNGU NU KUB’ANZILISHI B’AB’UKENGEJI.

Balikihamo na bha: Rev. Joseph Healey, (Ng’wana Healey), Rev. Donald Sybertz, (Ng’wana Helena), Rev. Sandu, Martin,  Mabula, Clement na bhangi b’ingi.

 

KISWAHILI: KIKUNDI CHA KAMATI YA UTAFITI NDOLELEJI, KIKIIMBA WIMBO WA SHUKRANI KWA MUNGU, NA KWA WAANZILISHI WA UTAFITI.

Hao ni pamoja na: Rev. Joseph Healey, (Ng’wana Healey), Rev. Donald Sybertz, (Ng’wana Helena), Rev. Sandu, Martin, Mabula, Clement na wengine wengi.

ENGLISH: NDOLELEJI RESEARCH COMMITTEE GROUP SINGING A GRATITUDE SONG TO GOD AS WELL AS TO THE RESEARCH FOUNDERS. Video

They include: Rev. Joseph Healey, (Ng’wana Healey), Rev. Donald Sybertz, (Ng’wana Helena), Rev. Sandu, Martin, Mabula, Clement and others. Video of the research committee group singing.

 

 

 

 

242. NG’WIJINJA INGONG’HO NG’WAGULA NG’HOME

Imbuki ya kahayile kenako ilolile ngong’ho na ng’home. Ingong’ho igalenganijiyagwa na ginhu ijo jilijasolob’o, ing’home igalenganijiyagwa na ginhu ija sagara.

 Kuyiniyo lulu, akahayile kenako kalolile bhanhu abho bhagajinjaga ginhu ijo jilinasolobho nhale guti lishamba. Aliyo lulu, ihela jinijo bhagajigulilaga ginhu ijo jidina solobho, guti gujinja ishamba na gugula pigipigi.

Abhanhu bhenab’o b’agagulaga ginhu ja sagara. Hunagwene bhagawilagwa na b’ichab’o bho kahayile kenako ulu b’ajijinja iginhu ja solob’o na gugula ginhu ija sagala.

Akahayile kenako kagalenganijiyagwa kubhanhu abho bhagajikenagulaga ijikolo jabho ku ginhu ijo jidinasolobho. B’agajitumamilaga isab’o jab’o jinijo b’o gujigulila ginhu ijo jili jasagara. Abhichab’o bhagab’ahugulaga abhanhu bhenabho bho gubhawila giki, ‘bhajinja ngong’ho b’agula ng’home.

Akahayile kenako kalanga bhanhu higulya ya gujitumila isab’o jabho bhogujigulila ginhu ijo jilinasolobho. Kab’alemeja abhanhu bhenabho ugujikenagula isab’o jinijo kugiki jidule gub’ambilija ahashigu ijahab’utongi.

KISWAHILI: MMEUZA BUNDUKI MMENUNUA RUNGU

Chanzo cha msemo huo huangalia Bunduki na Rungu. Bunduki hulinganishwa na kitu cha thamani kama shamba, na Rungu hulinganishwa na kitu kisicho na thamani kama pikipiki ikilinganishwa na shamba. Hicho ni kitu cha hovyo.

Kwa hiyo basi, msemo huo huangalia watu wale wauzao vitu vya thamani kubwa na kuitumia pesa hiyo kwa kununulia kitu cha hovyo, yaani kitu kisicho na thamani.

Watu hao huambiwa na wenzao wakionywa kwa kutumia msemo huo wauzapo vitu vya thamani na kuitumia vibaya hela hiyo waliyoipata. Wenzao hao husema, “mmeuza Bunduki mmenunua Rungu!”

Msemo huo hulinganishwa kwa watu wale watumiao vizuri mali zao kwa kuzinunulia vitu visivyo na thamani. Watu hao huzitumia mali zao kwa kununulia vitu vya hovyo. Wenzao huwaonya kwa kuutumia msemo huo wakisema, ‘mmeuza Bunduki na mmenunua Rungu.’

Msemo huo hufundisha watu juu ya kutumia mali zao kwa kununulia vitu vyenye thamani badala ya kuziharibu kwa kuzitumia kwenye mambo ya hovyo.

Msemo huo huwakataza watu hao kuziharibu hovyo mali zao ili ziweze kuwasaidia baadaye kwa kuwaletea maendeleo maishani mwao. Wasiuze vitu vya thamani kama shamba na kununua pikipiki.

Mdo 2:36-39.

241. LYIMBO LYA GUNNUMBILIJA MULUNGU

YUSTINA DEUS O JIKUNDI JA B’AKENGEJI B’A KAMATI YA NDOLELEJI ALIMBA LYIMBO LYA GUNUMBILIJA MULUNGU UYO AGAMPIJA PADRI DONALD SYBERTS NG’WANAHELENA OHO OLIOSADA.

KISWAHILI: WIMBO WA SHUKRANI KWA KWA MUNGU

YUSTINA DEUS WA KIKUNDI CHA KAMATI YA UTAFITI CHA NDOLELEJI AKIIMBA WIMBO WA KUMSHUKURU MUNGU KWA KUMPONYA PADRI DONALD NG’WANAHELENA ALIYEKUWA MGONJWA.

ENGLISH: A THANKSGIVING SONG TO GOD

YUSTINA DEUS OF NDOLELEJI RESEARCH COMMITEE GROUP, SINGING A THANKSGIVING SONGVIDEO TO GOD FOR HEALING FR. DONALD SYBERTZ WHO WAS SICK.

 

SAMIKE ADADULILE UGUHUMULA

B’ULUMBI

Samike olintongezi o mbina ya Bagalu, uyo olinduja noyi na okindaga b’ojinagu umuwikindi bhokwe na luganda lo mbina ya B’agika. Uluganda lo B’agika lugab’iza na wilu, na lugachola nzila ja gudula gunhabhula USamike. Aho magemero mingi gaduma, lushugu lumo umujilabhu ja walwa, abhanishi wakwe bhaganlabhula USamike ub’iza nsadu noyi. Unfumu okwe uomakanza genayo, adadulile ugunlagula. Huna uja kubhafumu bhangi nabho bhugaduma ugunlagula.

Nose aho wikala adalile kulikanza lya shugu itano, na giko uduma ugusiminza, USamike agabhuchiwa na bhahemba bhakwe mpaga gukaya ya nfumu ntale uyo agapijaga witanagwa, Luhumbika, huko agaja ugalagulilwa mpaga upila.

Aho opijiwa, USamike agapandika bhuyegi bhutale noyi mpaga utunda na lyimbo lya bhulumbi kuli Luhumbika. Agasiminza bhuli kwene alilyimba ilyimbo linili ilya bhukumilija na bhulumbi. USamike adadulile uguhumula, aliyo umuwikindi bho mbina agendelea ugubhawila abhanhu ginhu jitale ijo ULuhumbika ong’witila. Agimba:

Ugusada idigucha. Napandika hambohambo gete. Napijiwa. Bhana b’ane, yegagi kihamo nane. Luhumbika huyo unipija. Nalilomba wikale bhulunga kele! Uwei alinfumu ntale uyo agapijaga. Ubhugota bhokwe bhulibho nhana bhulina nguzu noyi ikibhugahangijaga abhanishi bhaduma ugunilabhula. Bhugota bhokwe bhuli na nguzu kukila abhanishi. Ulu nioliadiweyi ninacha. Ninadimhola mpaga lelo.

Yalinduhu inzila yingi ukuli nene. Oliadiho munhu ungi uyo ninansanga. Luhumbika aganifyadula guti umoagitilaga umeja omadafari ulualilubha b’ulolo b’upya b’o madafari, guti giki nafuma munda muli mayu one.” Uk. 95, mujitabho ja Jigano za Jiafrika, ku bhahubiri  na b’ang’walimu, jandikwa na Joseph G. Healey, MM. Jakengelwa na Bakengeji bhusuguma bha Bujora.

KISWAHILI: SAMIKE HAKUWEZA KUNYAMAZA

SHUKRANI

“Samike alikuwa ni kiongozi wa ngoma ya Bagalu aliyefanikiwa sana na ambaye alishinda kwa urahisi mashindano dhidi ya Kikundi cha Ngoma ya Bagika. Kikundi cha Bagika kikawa na wivu, na husuda na kutafuta njia ya kuweza kumdhuru Samike. Baada ya majaribio mengi kushindwa, siku moja katika klabu ya pombe, adui zake walimdhuru Samike na akawa mgonjwa sana. Mganga wake wa wakati ule hakuweza kumtibu. Ndipo akawaendea  baadhi ya waganga wengine ambao nao pia walishindwa.

Hatimaye, baada ya kushinda  bila kula kwa muda wa siku tano, na hivyo akashindwa kutembea, Samike alibebwa na wafuasi wake hadi nyumbani kwa mganga mkuu wa uponyaji, aitwaye Luhumbika, ambako ndiko alikotibiwa na kupona.

Baada ya kuponywa hivyo, Samike alijawa na furaha kubwa ilioje hata akatunga wimbo wa shukrani kwa Luhumbika. Alisafiri kila mahali huku akiuimba wimbo huo wa sifa na shukrani kwa Luhumbika. Samike hakuweza kunyamaza, lakini katika mashindano ya ngoma aliendelea kuwaambia watu juu ya mambo makuu ambayo Luhumbika alimtendea. Aliimba:

Kuugua siyo kufa. Nimepata nafuu kabisa. Nimeponywa. Watoto wangu, furahini pamoja nami. Luhumbika ndiye aliyeniponya. Naomba aishi milele! Yeye ni mpanga mkuu mponyaji. Dawa yake ya kweli ina nguvu sana kwani huwafanya maadui washindwe kunidhuru. Dawa yake ina nguvu zaidi kuliko ya maadui. Kama asingekuwa yeye ningekuwa nimekufa. Nisingekuwa hai bado.

Hapakuwepo na njia nyingive kwangu. Hakakuwepo na mtu mwingine ambaye ningemwendea. Luhumbika aliniinua kutoka kwenye kitanda. Aliniponyesha. Luhumbika alinifyatua kama afanyavyo mtengenezaji wa tofali anavyokanda udongo mpya wa matofali kana kwamba nilitoka tumboni mwa mama yangu.” Uk. 95, wa kitabu cha Hadhithi za Kiafrica, kwa Wahubiri na Walimu, cha Joseph G. Healey, MM. kilichotafitiwa na Kamati ya Utafiti ya Wasukuma, Bujora, Tanzania.

ENGLISH: SAMIKE COULDN’T KEEP SILINT

THANKSGIVING,

 Samike was a very successful dance leader of Bagalu group and would easily win the competitions against the Bagika Dance Group. The Bagika became very jealous, envious and looked for ways to harm Samike. After several unsuccessful attempts, one day at a local beer party, his enemies bewitched Samike and he became seriously ill. His regular diviner-healer could not cure him. Then he went to several other ordinary diviner-healers who also failed to cure him.

Finally, after going without food for five days and being unable to walk, Samike was carried by his disciples to the home of the great divine-healer, Luhumbika where he was eventually cured. After his recovery, Samike was overcome with joy and composed a song of thanksgiving to Luhumbika. He traveled everywhere singing this song of praise and thanksgiving. Samike could not keep silent, but at dance competitions he kept telling people the great things that Luhumbika had done for him. He sang:

To be sick is not to die. I am completely better. I am healed. My children, rejoice with me. Luhumbika is the one who healed me. May he live forever? He is a real divine-healer. His magical medicine is so powerful that it is impossible for the witches to harm me. His medicine is more powerful than the sorcerers. If it were not for him I would be dead. I would have no life in me.

There was no way out for me. I had no one else to turn to. I was in a hopeless situation. I was like one dead or lost. Luhumbika raised me up from my sick bed. He healed me. Luhumbika refashioned me like a brick maker makes a new mud brick as if I had just come from my mother’s womb.

African Stories For Preachers and Teachers (2005), p.95, compiled Joseph G. Healey, MM. It was researched by Bujora Committee Research Group.  It is also found in the www.afriprov.org.