Sukuma Stories

120. MANTI GA MUMALALE

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Bhugota wingi ubho jiasili bhumanyikile kulina lya manti ga mumalale. Inguno ya guwitana ghiko, nadamanile. Aliyo igwigwiyagwa giki abhakoloni ahobhashika ulukangala ulogwandya umusi munumu, bhagasanga abhanasi bhagutumilaga bhugota bhunubho, jina gudalaha, bhagawitana bhugota bho mumalale.

Ukulwande lyise bhagikala bhafumu bhingi noi abha kiasili. Abhangi umubhenabho, bhali bhafumu bhawiza. Bhabhalagulaga bhasadu bha mbika ijo nijo na bhapijaga bhusadu bho mbika ningi.

Abhasadu bhenabho bhapilaga sada jabho, ningi iki abhafumu bhenabho bhalombaga hela ningi, abhanhu bhali bhabhatogilwe. Amakanza genayo bhalihoi bhafumu bhangi abho bhitaga jigongwanuma ja umo bhitilaga abhafumu abha kawaida.

Abhanebho bhabhakangaga abhanhu kulwa nguno ya bhumani bhobho. Angu, abhenabho bhitangwa bhalogi. Unimo úntale go bhafumu bhenabho yali gubhalisanya abhanhu ku nzila ya bhulongo bhobho. Angu bhalangaga bhanhu gub’iza na guzunya go bhulogi.

Abhangi bhalombaga kodi nhale, bhagukangilaga gubhabhulaga ulu giki ililagilo lyabho lyukija lidatimijiwe. Bhalihoi bhafumu bhangi abho bhayelayelaga umumachalo, abho bhalibhalomolomo.

Bhali bhadibhalogi aliyo unimo gobho guli guyela na mizwi mingi bhagubhalembaga abhanhu.

Abhangi bhagayombaga giki bhadulile gumeja umunhu abhize nsabhi, aliyo abhoi bhalibhahabhi bha gwandya.

Abhangi bhagihaya giki bhadulile gwenha mbula musi umumakanza ayo imbula yaliyalema. Aliyo abhoi bhapandikaga makoye ga gugaiwa mbula sawa na munhu ose ose.

Abhangi bhayombaga giki angu bhali na bhudula bho gungalucha umunhu ngosha ubhiza nkima, nulu unkima ubhiza ngosha.

Abhangi bhayombaga giki bhalinabho ubhudula bho gungalucha umunhu ubhiza munandimu omumapolu guti shimba, subhi, nulu mbiti. Abhangi angu bhahayaga giki bhalinabhudula bho gungalucha munangoso ubhiza munashimba. Ubhulomolomo bho bhafumu bha namna yiniyo bhulihoi bhulendelea kubhanasi bhingi.

 Umumapande gamo ga mulibara lise umumachalo jigadumaga ugwiyenhela amaendeleo kunguno ya gubhogobha bhafumu bha mbika yiniyi. Idijagukumwa ugwigwa giki, angu bhalihoi bhalogi bhangi abho bhuhimbulaga mimba go munhu mumajigila na gubhalimisha mumigunda yabho.

Abhangi bhushigilaga guyomba giki, bhali na bhudula bho gwingika nulu gurala bhadizigela bhojinogu.  Ulu ulola ugumana igiki alinduhu umunhu uobhudula bho gukamaja guti bhunubho.

Umapande gangi ugwigwa nhulu ja gukamaja. Bhangi bhagayombaga giki bhalinabhudula bho gwibakela mbiti bhujiku bhusiminza lugendo luliihu gete. Abhangi bhagihajaga giki angu bhalinabhudula bho gufuga shimba na mihayo yingi ya gujinjimaja guti yiniyo.

Aliyo uluulola chiza bho gwitegeleja ugumana igiki pye imihayo yiniyo iliyabhulongo nulu ya bhulomolomo duhui ubho bhutinajimelo. Ilibhujo ilitale ilo bhafumu bhingi bhalidumile ugulishosha na bhangi bhingi abho bhadulile gubhubadija ubhulomolomo bhunubho bhagibhujaga liligiki. Kunguno ki abhafumu pye abhabhagihaya giki bhalinabhudula bho gukamaja guti bhunubho bhadabhizile bhagwandya ugushika ukung’weji?

Isayansi iyagwiganika guti yiniyo na guyiyomba munomo duhui idafaile. Idakililwe yitiwe na bhulimunhu wilolekeje. Ijigongwanuma jaho, ugubhona giki nduhu umfumu uyo alinayo numba insoga nulu uyo aliwinula uwikaji bhokwe nulu hadoo. Ihali iyabhafumu abhingi iliyamakoye noi nulu ya nyahabhi noi, iliyanyakoyikoyi noi. Bhasagila gubhalemba abhanasi na kubhakanga bho bhufumu bhobho ubho bhuti na mpelo.

 KISWAHILI: MITI SHAMBA

Dawa nyingi za kiasili hujulikana kwa jina la miti shamba. Sababu ya hizo Dawa kuitwa hivyo, siijui, lakini inasadikiwa kuwa wakoloni walipofika kwa mara ya kwanza nchini humu waliwakuta wananchi wanazitumia dawa hizo, kwa dharau, waliziita miti shamba.

Upande wa kwetu waliishi waganga wengi sana wa jadi. Wengine kati ya waganga hao, walikuwa ni waganga wazuri. Waliwatibu wagonjwa mbali mbali na walitibu magonjwa ya aina nyingi. Wagonjwa wale walipona maradhi yao, ingawa waganga hao walitoza ghalama kubwa, lakini walipendwa na watu.

Wakati huo huo walikuwako waganga wengine ambao walifanya kinyume cha waganga wa kawaida. Hawa waliwatishia watu kwa kutumia ujuzi wao. Hata wakapewa jila la wachawi. Kazi kubwa ya waganga wa aina hii ilikuwa, eti ni kuwaroga wenzao pamoja na watu wengine wasio waganga.

Wengine walidai kodi kubwa, wakitishia kuua kama sharti lao halikutimizwa. Walikuwako waganga wengine ambao walitembeatembea vijijini, hawa walikuwa wadanganyifu. Hawakuwa wachawi, bali kazi yao ilikuwa kutembea na mizizi mingi wakidanganya watu.

 Wengine walisema kuwa wana uwezo wa kumfanya mtu awe tajiri, hali wao wenyewe walikuwa mafukara wa kutupwa. Wengine walijidai kuwa wanao uwezo wa kuleta mvua nchini wakati wa shida za ukosefu wa mvua, na wakati huo, wao walizipata shida hizo sawa kabisa na mtu mwingine yeyote.

Wengine walisema kuwa wana uwezo wa kumgeuza mtu mwanamume akawa mwanamke au mwanamke akawa mwanamume. Wengine walisema wanao uwezo wa kumgeuza mtu akawa mnyama wa porini kama vile Simba, Chui au Fisi. Wengine walisikika wakisema kuwa, wana uwezo wa kumgeuza panya akawa Simba. Udanganyifu wa waganga wa aina hii ungali unaendelea kwa wananchi wengi.

Katika sehemu mbali mbali za Bara letu, vijiji vingi vinashindwa kujiendeleza kwa sababu ya kuwaogopa waganga wa aina hii. Si ajabu ukasikia kuwa kuna wachawi wengine ambao hufufua maiti katika makaburi na kuwafanya walime kwenye mashamba yao.

Wengine huthubutu hata kusema kuwa wanao uwezo wa kutoweka au kuruka wasionekane kwa urahisi. Ukitazama  utaona kuwa hakuna mtu anayeishi hapa duniani mwenye uwezo wa ajabu kama huo. Katika sehemu zingine utasikia habari za ajabu.

Wengine husema kuwa wanaweza kupanda Fisi usiku wakasafiri maili nyingi. Wengine pia hujitapa kuwa wanafuga Simba na wengine husema mambo mengine ya ajabu kama hayo.

Lakini ukitazama sana mambo hayo yote utagundua kuwa ni ya uongo usio na mfano. Swali kubwa ambalo waganga wengi wanashindwa kulijibu na ambalo watu wengi wenye kutambua uwongo huo hujiuliza ni hili. Kama ingekuwa kweli wasemavyo, kwa sababu gani waganga wote wenye uwezo wa ajabu kama huo hawajaendelea, si tungekuwa watu wa kwanza kufika kwenye mwezi?

Sayansi ya kufikiria kama hiyo na kuisema  midomoni tu haifai. Inatakiwa ifanywe na kila mtu ashuhudie. Kinyume chake ni kuwa utaona hakuna hata mganga mmoja mwenye nyumba nzuri au mwenye hali yakuinua maisha yake kidogo. Hali  ya waganga walio wengi wa aina hiyo ni duni sana. Wamebaki wakiwadanganya wananchi na kuwatishia kwa uganga wao usio na msingi.

 

 

119. NONI NA LYIMBO

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Diyu imo bhanhu bha mu chalo jise bhagamisa bhogwipunha noi. Bhagandya gulima ngunda gwise. Umuchalo jise olihoi ng’wana umo uyo witanagwa, Furaha (bhuyegi). UFuraha olatogilwe gumisha dilu noi guti na bhabyaji bhakwe umo bhamisijaga. Ulushugu lunulo abhabyaji aho bhamisa nanghwe agamisha.

Aliyo uwei adajile ugujulima ukundunda, agasaga hakaya agwigushaga. Ahowela hadoo agigwa lyimbo linonu noi ilo noni jimbaga mimbo gajo. Agigwa uyega na gukumwa uguligwa ilyimbo ilinonu giko noi.

Loli lukangala lokwe lo gwandya ugwigwa giko. Agilalangija bhuli lwande, kugiki wibhone inoni yiniyo. Adibhonile wangu kulwa nguno yaliib’isa mumatambi ga linti litale.

Adanogile uguichola. Agandya gunchola ng’wana ng’wiye uyo witanagwa Amani. Nanghwe agamona uFuraha agulolaga mulinti, umuja, “Furaha ugulolaga kiyi?” UFuraha agashosha, “Nagulolaga noni imo iyo ilimba lyimbo linonu noi.” Amani umuja, “Ilihei nadibhonaga?” Furaha agashosha, “Yalinahenaha linti linili.” “Ilimba ginehe?” Agabhuja uAmani. “Ihaha yoyaga ugwimba. Hamo yadogohaga. Aliyo yalimbaga giki. ‘Mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka.’”

UAmani agatogishiwa noi ni mihayo ya lyimbo linilo. Agashika uhaya nanghwe wibhone inoni yiniyo.

Kubahati ya wiza, inoni yiniyo yalihoi umulinti linilo yahumula sele. Yamanaga yubhalola uFuraha nu Amani umobhalikoyela. Aho yabhona giki bhahaya gugwa ngholo, igandya ugwimba;

 “Mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka.”

Abhana bhenabho bhagayeka noi uguligwa ilyimbo linilo. Hangi uAmani ahaooligwa agayomba, “Lo! Gashinaga nghana ilimba lyimbo linonu noi. Ehe, lililyimbo linonu noi. Nzugu uilole umo yili. Yiliyapi, ubhoya bhoyo bhunogoleku niyo ili nisunzu lwawiza noi ukuntwe goyo.” UFuraha agayomba.

 “Ndugu one, ilelo duli na bahati ya gwigwa lyimbo linonu giti linili.” Agayomba uAmani. Oganoga umuja uFuraha “imihayo yose yiniyo iyawiza ilinabhulingisilo ki?”

UFuraha agashosha, “Ha! udamanile? Nulu hadoo, lindaga naguwile. Ubhulingisilo bho lyimbo linili ni giki:

 “Mvivu shika jembe, (Nkokolo dimaga igembe), mvivu shika jembe, (Nkokolo dimaga igembe),  mvivu shika jembe.” (Nkokolo dimaga igembe),

“Abheja noi,” Agalumbilija uAmani.

Inoni yiniyo igalala yuja kumigunda ukunu igwimbaga ilyimbo lyayo linilo.

UFuraha nu Amani bhagendelea ugwimba ilyimbo linilo kulushuku lugima. Abhabyaji bhabho aho bhashoka ugufumila ukundunda bhagawigwa abhana bhabho bhose wagwimbaga umuchalo,

“Mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka.”

Bhagakumya kulwa nguno ilyimbo linilo ligimbagwa na noni. Bhadamanile ni nani uyoobhalangaga abhana bhenabho. Ilyimbo linilo lyimbagwa na noni bhuli ng’waka. Aliyo lyimbagwa mumakanza ga malima duhu.

Abhanhu ulu bhumala ugulima, inoni yiniyo yingikaga gete, nuko yajaga, olinduhu uyo olamanile. Bhuli ikanza lya malima ulu lyashika inoni yiniyo yizaga na gwimba ilyimbo lyayo linilo.

Abhanhu bhazunije giki, inoni yiniyo igizaga gubhokomeleja abhagokolo bhalime.

 

KISWAHILI: NDEGE NA WIMBO

Asubuhi moja watu wa kijiji chetu waliamka mapema sana. Walianza kulima shamba letu. Katika kijiji chetu palikuwa na mtoto mmoja jina lake Furaha.

Furaha alipenda kuamka asubuhi sana, kama wazazi wake walivyokuwa wakiamka. Siku hiyo wazee walipoamka, naye aliamka pia. Lakini yeye hakuenda kulima shambani, alibaki nyumbani akicheza. Kulipopambazuka kidogo alisikia wimbo mmoja mtamu sana wakati ndege walipokuwa wakiimba nyimbo zao.

Alisikia akafurahi, kisha alishangaa kuusikia wimbo mmoja mtamu sana. Ilikuwa mara yake ya kwanza kuusikia. Alitazama kila upande ili amtazame na kumwona ndege yule. Hakumwona upesi kwa sababu alijificha katika matawi ya mti mkubwa.

Hakuchoka, bali alianza kumtafuta mtoto mwenzake aliyeitwa Amani. Naye alimwona Furaha akitazama mtini, alimwuliza, “Furaha unatazama nini?” Furaha alijibu, “Natazama ndege mmoja ambaye anaimba wimbo mtamu sana.” “Yuko wapi simwoni? Aliuliza Amani. “Alikuwa kwenye mti huu.” Furaha alijibu. “Anaimba namna gani?” Amani aliuliza.  Furaha akajibu, “Sasa ameacha kuimba. Labda anatuogopa sisi,  lakini anaimba hivi,

“Mwolo kola ichaka,  mwolo kola ichaka,  mwolo kola ichaka.”

Amani alipendezwa sana na maneno ya wimbo ule. Alifika akataka naye amwone yule ndege. Kwa bahati ndege yule alikuwa yuko mtini katulia kimya. Alikuwa akiwaangalia Furaha na Amani wanavyohangaika. Halafu alipoona kwamba wanataka kukata tamaa, alianza kuimba;

“Mwolo kola ichaka,  mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka.”

Watoto wale walifurahi sana kuusikia wimbo ule. Tena amani alipousikia alisema, “Lo! Kumbe kweli anaimba wimbo mzuri sana.”

“Ndiyo  huo ni wimbo mzuri sana. Njoo umtazame alivyo. Ni mweusi, manyoya yake mororo na ana kishungi kizuri sana kichwani pake.” Furaha alisema. “Ndugu yangu leo tuna bahati ya kusikia wimbo mtamu kama huo.” Amani alisema, kisha alimwuliza Furaha maneno yote hayo matamu yana maana gani? Furaha alijibu, “Ha! Hujui? Hata kidogo, ngoja nikueleze maana ya wimbo huo ni hivi;

“Mvivu shika jembe, mvivu shika jembe, mvivu shika jembe.”

“Asante sana,” Amani alishukuru. Yule ndege aliruka akaenda shambani akiendelea kuimba wimbo wake. Furaha na Amani waliendelea kuuimba wimbo huo siku nzima.

Wazazi wao waliporudi kutoka shambani waliwasikia watoto wote wa hapo kijijini wakiimba,

“Mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka, mwolo kola ichaka.”

Walishangaa, maana wimbo ule huimbwa na ndege. Hawakujua ni nani aliyewafundisha watoto wale. Wimbo ule huimbwa na ndege kila mwaka. Lakini huimbwa wakati wa kilimo tu.

Watu wakisha kulima, basi ndege  yule hutoweka  kabisa, anakokwenda hakuna anayejua. Kila kipindi cha kilimo kinapoanza, naye huja kuimba wimbo wake huo. Watu wanaamini kwamba, ndege yule huja kuwahimiza wavivu walime.

 

 

118. KAIZANI NA BHANA BHAKWE

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Ahuli! Nyuli! Olihoi nhamhala umo uyo witanagwa Kaizani. Oli na b’ana bhadatu abho b’itanagwa Kichwa Maji, (ntweminzi), Sijali (nadadilihaga), na Masala uyo alina songo.

Lushigu lumo limi, aho bhalijidima ing’ombe jabho ng’wilago lilebhe bihi na mongo, pye bhudatu b’ob’o bhagaja gujibunha kihamo na bhadimi bhangi.

Aho bhalibunha, b’ib’i bhagajitula ing’ombe bhujijanha. Abhana bhenabho bhagashoka, bhumana igiki ilidale lyose lya ng’ombe jabho lyingikaga. Abhasumba bhenabho bhagahaya, “aise dududuja uguja ugujujichola ing’ombe, bho nduhu mashaka, jigwiza joyi duhu. Kupye iyose, aise dugutola duhu iki dudina songo.”

Abhakulu bhakwe umasala, bhagiyangula gushoka kaya, aliyo uwei uosongo agabhashokeja, “yilihambohambo gwandya gujichola ing’ombe.”

Agandya lugendo, agasiminza mpaga limibu, agalinha higulya ya linti gulala. Ntondo yaho diyu, agasiminza limibu, bho nduhu ugujibhona ing’ombe. Agalinha higulya ya linti na ulala hoi.

Diyu lushugu lo kadatu agasiminza mpaga ugashika ha numba mumasaa ga mhindi. Inumba yiniyo yalihagati ya lipolu lidito noi, ugansanga ngikulu. Agakalibhushiwa chiza, b’igisilija. Hanuma, ungikulu agamegeja jiliwa ulya na wiguta.

Aho omala ugulya ungikulu agamuja, “Nsumba, ulifuma hei na ujile hei?” Unsumba ng’wunuyo bho nduhu guhahatija nulu gub’isa, agalomela yose iyo yaliigela ahamakanza bhalijidimaga ing’ombe.

“Nyanda ng’wanone, ihaha ugulala henaha ha ng’wane. Intondo, nagugwambilija ugulidilila ilikoye lyako. Naliguwila giki ing’ombe jinijo ugujipandika.”

 Nalulu, agamegeja lwande lo gulala. Unsumba agalala, ni ntondo yaho, agadila haho aha kagikulu. Halushiku lwa kab’ili, akagikulu kung’wila, “Ng’wanone, ilelo huna lushugu logugulaga kugiki uje ugajisole ing’ombe jako.”

Ungikulu ng’wunuyo agasola jisabho wigasha na ugagolola amagulu, ung’witana unsumba na ung’wila, “Igashaga aha ng’wanone, solaga unanha uyu.”

Unyanda agagusola unanha, huna ungikulu unditilija bhugota gufuma mujisabho jakwe, na ugub’ila unanha gunuyo. Nalulu, agang’wila unyanda, “ihaha unitule lukangala lumo umu magulu gane, udizushokela nhangala ib’ili.” Unsumba agantula bho nanha gunuyo gobhugota.

Aho ontula ng’wana ombwa oza agigela umumagulu genayo. Olingosha. Ungikulu agahaya, “Ihaha opandika bhugota bhoko bho gwilanhana. Imbwa iniyi igub’iza nu bhebhe. Hosehose aho ulashige gulala, uhagigishe igiki imbwa, yilihamhelo yako, udizeleka bhung’wene.

Ubhebhe udizulinha mulinti, ibadala yaho, ulale ahasi heneho. Ugusiminza mumakanza ga shiku ib’ili limibu, na halushiku lo kadatu ugushika ha lugutu lutale noi. Umulugutu lunulo, jilihoi ing’ombe jako ni ja bhanhu bhangi. Uluushika hoi, bhagehu bhagugwanukula chiza, na bhangi bhadugwanukala ichiza. Ijiliwa ja mbwa yiniyo, mabhele duhu. Ahabhujiku aho pye abhose bhalalile ubhebhe bhukaga ni mbwa yako na ujitule ing’ombe jako jinijo na wandye lugendo gushoka kaya kubhabyaji bhako.”

Unsumba ng’wunuyo agabhuka na gwandya lugendo kihamo ni mbwa yakwe yiniyo. Bhagasiminza kushigu ib’ili ulo kadatu agashika aha lugutu ulutale noi lunulo. Umugati jalihoi ng’ombe ningi noi.

Nghana bhagehu bhadang’wanukulile chiza, na bhangi bhagang’wanukula chiza. Abhagehu bhenabho, bhagankolwa kunguno bhagabhona giki imbisila yabho yamanyikaga.

Aho pye bhamala gulala tulo, unsumba agabhuka ni mbwa yakwe, agingila mlugutu na gujitula pye gete ing’ombe na gwandya lugendo.

Intondo yaho, ab’ib’i aho bhamisha, bhumana igiki ing’ombe pye jingaga, bhandya gunhaya unsumba uombwa ungeni bhuyomba, “Ng’wabhona unsumba uombwa omalaga gwinga ni ng’ombe jise pye!”

Wangu wangu, ab’ib’i bhenabho bhagasola jilanga na gwandya gunchola unsumba ng’wunuyo.

Aho bhang’wegela imbwa iganya, na ligela lipolu liginu ilo lidadulikanile gub’itwa mo. Ab’ib’i bhiwila, “Bhabehi, dushoke dugasole mabhasa na mapanga kugiki dize dusenge ilipolu linili huna dudule gwendelea kunchola unsumba ng’winuyo.”

Bhagapela kujenha mabhasa na mapanga, b’ize bhasenge ilipolu iliginu linilo bhagendelea. Ulushigu ulolugalondela aho bhegela ugumpandika unsumba ng’wunuyo, imbwa iganya shogolo ningi noi, jandya guyubhachima. Bhagashoka gujuzwala jilatu na gwendelea na lugendo.

Kulukandala lungi imbwa iganya mbula nhale noi mpaga imyongo igasesa, malago gagokala minzi, mabhuga gub’iza na matembe nulu mabhulolo mingi ga bhabhumbi agagudima noi.

Bhagaduma ugub’ita bhuyomba, “Tulinde imyongo yume, malago gume, na mabhuga gume ku giki naise dudule kub’ita. Imyongo, malago, na mabhuga, jiguma, bhub’ita na gwendelea ku lugendo lo wangu wangu noi bhaguncholaga unsumba ng’wunuyo.

Aho bhang’wegela imbwa iganya ikunguku iginu na lyuigubija isi yose, bhuduma gete ugubhona. B’izunilija giki bhashoke kaya gujusola mapyagulilo amacheyo b’ize bhalipyagule ilikunguku. Ulugendo ulu bhadadujije nulu hadoni.

Huna bhagiyangula giki bhanomba Mulungu ku giki wenhe luyaga umusi lwize lulyinje ilikunguku kugiki abhoyi bhadule kunondeja. Nulu ichiniko, UMulungu adab’inhile ijinakulomba gobho chiniko. Bhagagema bhuli nzila, aliyo bhagaguma.

Nose bhagagwa ngholo bhuja lob’o na bhupina bhutale noi. Unsumba ng’wunuyo agajishisha ing’ombe majihumbi na majihumbi kaya kulise na nina okwe.

Agasumbilwa chiza noi na bhabyaji bhakwe kihamo na bhanhu bhangi. Bhagankumilija ku ukubhukamu na bhajamu bhokwe. Bhunkuja na gung’winha bhutemi ubhiza untemi osi ngima.

KISWAHILI: KAIZANI NA WATOTO WAKE WATATU

Paukwa! Pakawa! Kulikuwa na mzee mmoja aliyeitwa Kaizani. Alikuwa na watoto watatu walioitwa Kichwa maji, Sijali na Masala ambaye alikuwa na chongo.

Siku moja adhuhuri, walipokuwa wanachunga ng’ombe wao katika bonde fulani karibu na mto, wote watatu walikwenda kuogelea pamoja na wachungaji wengine.

Wakati walipokuwa wakiogelea, wezi waliwaswaga wale ng’ombe na kwenda zao. Watoto wale waliporudi, wakagundua kuwa kundi zima la ng’ombe limetoweka.

Wale kaka walisema, sisi hatuwezi kwenda kuwatafuta ng’ombe, bila shaka watarudi wenyewe. Iisitoshe sisi tutaowa tu, kwani hatuna chongo. Kaka zake wakaamua kurudi nyumbani, lakini yule kaka mdogo akawajibu, “ni afadhali kuanza kuwatafuta ng’ombe.” Alianza safari, alitembea mpaka jua kuchwa, akapanda juu ya mti akalala.

Kesho yake asubuhi, aliendelea mchana kutwa bila ya kuwaona wale ng’ombe. Akapanda juu ya mti na kulala. Asubuhi siku ya tatu akaendelea hadi akafika kwenye nyumba saa za jioni.

Nyumba hiyo ilikuwa katikati ya msitu mnene sana, akamkuta bibi kizee. Alikaribishwa vizuri, wakasalimiana. Halafu bibi kizee akamwandalia chakula akala na kushiba. Alipomaliza kula bibi kizee alimwuliza, “Kijana, unatoka wapi na unakwenda wapi?” Yule kijana bila ya kusita wala kuficha, alieleza mambo yote yaliyotokea wakati wakichunga ng’ombe.

“Kijana mwanangu, sasa utalala hapa kwangu. Kesho, nitakusaidia kulishugulikia tatizo lako. Nakuhakikishia kwamba wale ng’ombe utawapata.” Basi, akamtayarishia mahali pa kulala. Kijana alilala, na kesho yake akashinda pale kwa bibi kizee.

Siku ya pili, bibi kizee alimwambia, “Mwanangu, leo ndiyo siku ya kukuaga ili uende kuwachukua ng’ombe wako.” Yule kikongwe alichukua kibuyu akakaa chini na kunyoosha miguu, akamwita kijana na kumwambia, “Kaa hapa mwanangu, chukua fimbo hii.” Kijana aliipokea ile fimbo, ndipo kikongwe akamimina dawa kutoka katika kibuyu chake, na kuipaka ile fimbo.

Basi akamwambia, kijana, sasa unipige safari moja kwenye miguu yangu, usirudie mara ya pili. Kijana akampiga kwa ile fimbo ya dawa. Mara alipompiga mtoto wa mbwa mwekundu akatokea kwenye ile miguu. Alikuwa mbwa dume.

Bibi kizee akasema, “Sasa umepata dawa yako ya kinga. Mbwa huyu atafuatana nawe. Mahali popote utakapofika kulala, hakikisha kwamba, mbwa analala kando yako, usimwache peke yake. Wewe usipande mtini, badala yake lala palepale chini, utatembea muda wa siku mbili kutwa, na siku ya tatu utafika kwenye zizi kubwa sana. Humo zizini kuna ng’ombe wako na wa watu wengine.

Ukisha wasili baadhi watakukaribisha vizuri na baadhi yao hawatakukaribisha vizuri. Chakula cha mbwa huyu ni maziwa tu. Usiku wakiwa wote wamelala wewe amka na mbwa wako na kuswaga wale ng’ombe wako na kuanza safari kurudi nyumbani kwa wazazi wako.”

Kijana yule aliondoka na kuanza safari pamoja na yule mbwa wake. Walisafiri muda wa siku mbili na siku ya tatu aliwasili kwenye lile zizi kubwa sana. Ndani kulikuwa na ng’ombe wengi sana.

Kweli baadhi yao, walimpokea vizuri na wengine hawakumpokea vizuri, wakamchukia kwani waliona vibaya kwa vile siri yao imegunduliwa.

Wakati wote walipokuwa wamelala usingizi kijana aliondoka na mbwa wake, akaingia zizini na kuwaswaga ng’ombe  wote kabisa na kuanza safari. Kesho yake wale wezi walipoamka, waligundua kuwa ng’ombe wote wametoweka, wakaanza kumtuhumu yule kijana mgeni wakisema, “Mnaona yule kijana mwenye mbwa amekwisha ondoka na ng’ombe wetu wote!” Hima wale wezi wakachukua silaha na kuanza kumtafuta yule kijana.

Walipokuwa wamemkaribia, mbwa alikunya msitu mnene usioweza kupitika. Wezi wakashauriana, “Jamani turudi kwenda kuchukua mashoka na mapanga ili tuje kuufyeka msitu huu ndipo tuweze kuendelea kumtafuta kijana yule.”

Wakakimbia kwenda kuleta mashoka na mapanga, wakaufyeka ule msitu mnene wakaendelea. Siku  iliyofuata, walipokuwa jirani kumpata yule kijana mbwa alikunya mbigili nyingi mno zikaana kuwachoma. Wakarudi kwenda kuvaa viatu na kuendelea na safari.

Kwa mara nyingine mbwa alikunya mvua kubwa sana mito ilifurika, mabonde yalijaa maji, nyika zikawa na tope nyingi za udongo wa mfinyanzi wenye kunata sana. Wakashindwa kupita wakasema, “Tungoje mito ikauke, mabonde yakauke, nyika zikauke ili nasi tuweze kupita. Mito, mabonde, na nyika zilipokauka, walipita na kuendelea kwa mwendo wa kasi sana wakimtafuta yule kijana.

Walipokuwa wamemkaribia mbwa alikunya ukungu mnene na kuigubika dunia nzima, wakashindwa kuona kabisa. Wakakubaliana kwamba warudi ili kwenda kuchukua mifagio ya kuweza kuufagilia ule ukungu. Safari hii hawakufanikiwa hata kidogo.

Ndipo walipokata shauri la kumwomba Mungu ili alete upepo duniani wa kuuondoa ukungu kusudi wao waweze kumfuata yule kijana. Hata hivyo, Mungu hakuwajalia ombi lao. Walijaribu kila njia, lakini walishindwa.

Mwishowe walikata tamaa, wakaenda zao kwa huzuni kubwa sana. Yule kijana aliwafikisha wale ng’ombe maelfu kwa maelfu nyumbani kwa baba na mama yake. Alilakiwa vizuri sana na wazazi wake pamoja na watu wengine. Wakamsifu kwa bidii na ujasiri wake. Wakamwenzi na kumfanya kuwa mfalme wa nchi nzima.

 

117. MPAGA AHERA

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Ikale bhaliho bhasumba bhabhili bhalibhunwani noi. Uumo witanagwa Kidolepete aluungi Mkonobega. Bhuli ng’wene aliobyalilwa lwande lungi umusi yiniyo iyo igitanagwa (ujaribu uone) gemaga ubhone. Ihaha  bhalikalaga hakaya ya bhadugu bhabho umusi ya (mimi ni mimi) unene nu nene. Bhagaja kunuko ku magemelo haho bhatali bhadoo.

Ubhunwani bhobho bhugandya aho bhali ng’widarasa. Abhanwani abhabhili bhenabho bhagongoza umumitiyani, ulu Kidolepete ubhiza o gwandya, huna lulu, Umkonobega agubhiza o kabhili.

Ahenaho, bhagandya kubhiza b’abhilikihamo mubhuli ng’wanya, nu bhukihamo bhobho bhugakomela.

Ubhunwani bho bha Kidolepete nu Mkonobega bhudabhayejije abhalangwa bhichabho. Kuyiniyo, bhagachola isala lwa gubhalisanya. Abhalangwa bhichabho bhenabho, bhagitina muma magele abhili.

Amagele genayo gagachola isala lya gubhasalambanya abhanwanile bhenabho. Iligele ilimo ligang’wila bhogunemba Ukidolepete giki, odukilagwa majiduki nu Mkonobega. Huna lyunsamilija gwikenya ulubhalalumane ilimi.

Ni ligele ilyakabhili lyunsanga UMkonobega na lyung’wila bhogunemba, giki, UKidolepete ondukilaga. Ligansamilija gwikenya ulubhalibhone ilimi ulu bhashokile ikaya.

Abhanwani abhabhili bhenabho bhagapinihala noi mpaga bhuduma ugusoma aho bhamala ugwifula, kunguno ya gugulanyiwa umumasala gabho na magele genayo.

Aho bhashokile ikaya bhuling’wene agayunduka ung’wiye giki ni bhuli agundukila gitumo bhalisanyiyagwa. Bhagidutya magwanda na gwitula ukunu abhalangwa abhikolosha bhalilolela uwikenya bhunubho na kuyega.

Aha nhalikilo, Umkonobega agagwishiwa hasi na gujima, huna abhalangwa bhenabho bhupela. Nanghwe uKidolepete agandya gupela, aliyo haho adinashika ikule, agigumha hakajigogo, ugwa hasi na kujima gitimo agitila uMponobega.

kiswahili: Mpaka Ahera

Zamani kulikuwa na vijana wawili waliokuwa marafiki sana. Mmoja aliitwa kidolepete na mwingine Mkonobega. Kila mmoja alizaliwa sehemu tofauti katika nchi ileile iitwayo Ujaribu uone.

Kwa sasa walikuwa wanaishi nyumbani kwa ndugu zao nchini ‘Mimi ni mimi.’ Walikwenda huko kwa matarabio mbalimbali tangu wakiwa bado wadogo. Urafiki wao ulianza wakati wakiwa darasani.

Marafiki hao wawili waliongoza katika mitihani, iwapo Kidolepete  akiwa wa kwanza, basi mkonobega atakuwa wa pili. Hapo, wakaanza kushirikiana katika kila jambo, na uhusiano wao ukaimarika.

Lakini urafiki huo wa akina kidolepete na Mkonobega haukuwapendeza wanafunzi wenzao. Kwa hiyo, hao wanafunzi, walitafuta mbinu za kuwagombanisha. Wanafunzi wenzao hao walijigawa katika vigenge viwili. Vigenge hivyo vilitafuta mbinu za kuwasambaratisha marafiki hao.

Kigenge kimoja kilimweleza kidolepete matusi ambayo kilidai kuwa aliyatoa mkonobega dhidi yake. Halafu, kikamchochea kuwa watakapokutana mchana wakati wakiwa wanarudi nyumbani wapigane.

Pia nacho kigenge cha pili kilimwendea Mkonobega na kumweleza matusi ambayo walisingizia kuwa Kidolepete aliyatoa kwa Mkonobega. Halafu kikamchochea kuwa watakapokutana mchana wakati wakirudi nyumbani wapigane.

Marafiki hao wawili walishikwa na huzuni sana, hata waliporudi darasani baada ya mapumziko, hawakuweza kuzingatia masomo waliyokuwa wanafundishwa, kwa sababu walikuwa wamevurugwa akili zao kutokana na yale maelezo ya vile vigenge.

Walipokuwa wanarudi nyumbani, kila mmoja alimshutumu mwenzake kwa yale matusi kama walivyochonganishwa. Wakakuvuna mashati na kupigana huku wanafunzi wale wachokozi wakishuhudia ugomvi wao na kushangilia.

Mwisho, mkonobega aliangushwa chini na kuzirai, ndipo wanafunzi wote wakakimbia. Naye kidolepete akaanza kukimbia, lakini kabla hajafika mbali alijikwaa kwenye kisiki, akaanguka chini na kuzirai kama mkonobega.

116. MIZWI YA BAHATI

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Ilikanza ilo aho itunge igabyalwa umuzi iyi, yali itina manana nulu kapande ki nana. Giko igalilolela iligulya giki yulimilila mate na idadulile ugulala.

Ijiseme ijaheke ijo yaliinhiwa gujipandika gali magulu duhu. Giko lulu, ulugendo lokwe ulo musi lolilo jina bhambu duhu, uluululinganija nulo noni ijo jayelayelaga ung’wigulwa.

Aliyo ninga ya bhulebhu bhunubho itunge yaliyagina guti nyama ya kukomela. Giko majihumbi ga ndimu ganingaga jikali kugiki gameje makubhi ga mhindi na nsuji go kuwalwa.

Ihali yiniyo igantuula utunge mumayange matale. Giko nhangala ng’wingi agaikala wibhisaga limimbu, kugiki adizibola na liso lya ng’wanishi okwe. Agihadikija gwita giko kulwa ubhanga bhokwe ng’winikili.

Lushigu lumo itunge igalota jiloti jisoga guti sukari. Najo ni giki angu yazwaga manana umumbazu jayo. Ni giki, angu ung’wanishi aho ohaya guyidima iyoi egisekeleja yulala ng’wigulwa yuyelayela bho mholele na kumfiila makololelwa ung’wanishi ukunu ahasi.

Naho omisa utunge agadimwa gete na miganiko ga higulya ya jiloti jinijo. Agagikumva noi amanana genayo ayo agagigetela umujiloti jinijo. Aliyo adamanile igiki ihaha jalihei, nhabhi agikumbwa noi alale ng’wigulya giti umo agalotela ubhujiku wenubho.

Aliyo adamanile igiki aguduja ginehe ugwita chiniko. Kwandija lushugu lunulo utunge agayubhuchola ubhuyeji bho nduhu ugubhubhona, limibu, agiganika umo agupandikila amanana alale. Aliyo yose yali milimo ya bhule. Giko aho nhalikilo, agabhiza adina gungi ugogwita, ubhiza na gogub’inzika moyo, na makanza genayo oliokonda guti lushinge.

  Aliyo utunge uyu oliadijisumbwa bhung’wene umusi uyo alimuhali ya gub’inzika moyo, kulwa nguno uliho na ungi umusi munumu uyo oliyob’inzika moyo, ujisumbwa ng’winuyo, nu ntemi o noni.

Uwei ilikoye ilitale ilo lyankoyaga lyalilimo. Ung’wigulya uko jigadoselaga inoni, na manana gajo, bhugigela bhusatu bhutale noi, na majihumbi ga noni, jigayujimija bhupanga bho mioyo yajo bhuli lushigu.

KISWAHILI: MIZIZI YA BAHATI

Wakati  Popo alipozaliwa katika dunia hii, hakuwa na mbawa wala kipande cha ubawa. Hivyo alilitazama anga hivi hivi akalimezea mate na asiweze kuruka.

Chombo cha pekee cha usafiri alichokuwa amejaliwa kukipata ni miguu tu. Hivyo mwendo wake aridhini ulikuwa ni wa Kinyonga tu, ukiulinganisha na ule wa ndege waliokuwa wakirandaranda angani.

Lakini licha ya unyonge huo, Popo alikuwa amenona kama nyama ya kubanika. Hivyo maelfu ya wanyama walimwinda vikali ili wamfanye kitoweo cha jioni na susa ya kilabuni.

Hali hiyo ilimweka Popo katika wasiwasi mkubwa. Hivyo mara nyingi ilimbidi kujificha mchana kutwa, ili asigongane na jicho la adui. Alilazimika kufanya hivyo kwa usalama wake mwenyewe.

Siku moja popo aliota ndoto nzuri kama sukari. Nayo ni kwamba, eti ameota mabawa kwenye mbavu zake. Na kwamba, eti adui alipotaka kumkamata, yeye alitabasamu akaruka juu angani akarandaranda kwa amani na kumtemea kikohozi adui aliyeko chini.

Hata alipoamka Popo alitekwa kabisa na mawazo kuhusu ndoto hiyo. Alizitamani sana zile mbawa alizopigia mbwembwe katika ndoto usiku ule. Lakini hakujua kwamba sasa zilikuwa wapi, maskini, alitamani sana aruke angani kama alivyofanya ndotoni usiku ule. Lakini hakujua kwamba atawezaje, kufanya  hivyo.

Maskini Popo, tangu siku hiyo aliitafuta raha kama hiyo, asiione, kutwa kucha, alichemsha ubongo jinsi  atakavyopata au kukopa mbawa aruke. Lakini yote yalikuwa kazi bure. Hivyo mwishoni akawa hana jingine la kufanya ila kukata tamaa, na wakati huo alikuwa amekwisha kukonda kama sindano.

Lakini Popo huyu hakuwa kiumbe pekee katika dunia aliyekuwa katika hali hiyo ya kukata tamaa, kwani alikuwapo pia kiumbe mwingine hapa duniani aliyekuwa amevunjika moyo pia na kiumbe huyo ni mfalme wa ndege. Yeye tatizo kubwa lililokuwa limemtatiza ni moja. Huko angani wanakoringia ndege na vibawa vyao, kulizuka ugonjwa mbaya sana, na maelfu ya ndege walikuwa wakipoteza maisha ya Roho zao kila siku.

 

115. ULUDUKALABHA MINZI UGOGA MININGA

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Jaliho chalo jilebhe, abhanhu gwegela gub’iza bhose, bhalibhashilimuka, aliyo munhu umo duhu olina jika. Oliadamanile ubhumunhu ni ki. Kuyiniyo, ichalo jigankolwa noi uwei kihamo nu nke.

Umunhu ng’wunuyo ilina lwakwe oli Ntwebhudamu. Oliatolile? Ehe, olimunhu obhub’i noi. Kulwa nguno oliadatoshekile nu nke. Limibu wiyungulaga aha naho, agukungilaga bhaniki, kihamo na bhakima bha bhanhu, na gwita nabho bhunwani bhob’ub’i.

Aliyo abhaswahili bhuhayaga, “amasaka gina miso, ni dunia idina siri. Giko, lidab’itile ikanza, ilishinya lwakwe ilib’i ligamanyika. Idi muchalo jakwe duhu, aliyo hangi ni chalo ijizenganilwe najo, nija kule jigamana na bhanhu bhagankolwa noi, nghangala ningi, aliyo pye iyose yale bhule.

Ntwebhdamu adalekile ngilo, ilishinya lwakwe. Kulwa nguno yakwe, uwikaji bho bhaniki bhingi bhugab’ipa, na kaya ningi jigacha. Uluub’ita kwigulilo abhanhu bhanyombaga uwei, uluuja kumbina amimbo gose gang’wimbaga, numu makanisa na mumisikiti yose, ubhulombi bhanombelaga wei.

Hado hado nhuma imbi ja ng’wa Ntwebhudamu jigampandika hangi nu nke (UVumilia) ng’wiyumilija. Agab’ita Jiwambaza, jisego jose jigansega wei, na bhanhu bhuyunsona wei.

Idi yiniyo duhu, unke agab’ita kulwinzi, bhakima bhose bhuyunsiga wei Ung’wiyumilija, giki adinkima, ali ginhu. Na giki uluniolinkima nghana, ungoshi niadakoyakoyile!

Jito jinijo jigang’wingha bhupina bhutale noi uNg’wiyumilija. No no iki uwei alinshilimu, uyo adamanile kukoyakoya. Ahawandya uNtwebhudamu iyakwe yiniyo,  agagema ugumhama ungoshi ng’wunuyo, aliyo agaduma.

Aha ngelelo agiyangula gulilima na guchib’a matu. Ligashiga ikanza lya gwipanga mujiji ja bhujamaa, ng’waka gunuyo Iserikali igita mhayo gumo gogubhalanga abhanhu gitumo igadugija.

Igabhalomela abhanhu yose ya higulwa ya solobho ja gwikala kihamo, na gutumama milimo kihamo. Aha nghalikilo igabhalekela abhanhu bhayangule b’inikili.

KISWAHILI: Usiponawa Maji Utaoga Damu

Kulikuwapo kijiji fulani, watu wake karibu wote walistaarabika ila mtu mmoja tu alikuwa na kasoro. Hakujua uungwana ni nini. Hivyo kijiji kizima kilimchukia sana yeye pamoja na mkewe.

Mtu huyo jina lake ni Kichwangumu. Alikuwa ameoa? Ndiyo, lakini alikuwa mtu mbaya sana. Maana hakutosheka na mkewe. Kutwa kucha alizunguka hapa  na pale akiwavizia wasichana, pamoja na wake za watu, na kufanya nao urafiki mbaya.

Lakini waswahili husema ‘vichaka vina macho, na dunia haina siri.’ Hivyo haukupita muda mchezo wake huo mbaya ulijulikana. Si kijijini pake tu, bali pia na vijiji vya jirani, na hata vya mbali. Kutokana na jambo hilo watu walimchukia sana mara nyingi, lakini yote hayo yalikuwa bure.

Kichwangumu hakuacha kamwe mchezo wake, na kwa sababu yake maisha ya wasichana wengi yaliharibika, na familia nyingi zilivunjika. Ukipita sokoni watu walimsema yeye, ukienda kwenye ngoma, nyimbo zote zilimwimba, na makanisani na misikitini madua yote yalimwombea yeye.

Kidogo kidogo sifa mbaya za Kichwangumu zilimfikia pia mkewe Vumilia. Akipita viwambaza vicheko vilimcheka yeye, na misonyo yote ilimsonya yeye.

Si hayo tu, akipita kisimani wanawake wote wanamteta yeye Vumilia, kwamba si mwanamke, ni kitu. Na kwamba angalikuwa mwanamke kweli mmewe asingelihangaika!

Jambo hilo lilimtia uchungu mkubwa sana Vumilia. Hasa kwa vile yeye ni muungwana, asiyejua kuhangaika. Mwanzoni alijaribu kumrudi mumewe, lakini alishindwa.

Mwishoni aliamua kufumba macho, na kuziba masikio. Sasa ilifika enzi ya operesheni vijiji vya ujamaa. Mwaka huo Serikali ilifanya jambo moja la kuwaelimisha watu kwa kadiri ilivyoweza.

Pia iliwashawishi watu kwa kadiri ilivyoweza, yote kuhusu faida za kuishi pamoja, na kufanya kazi kwa pamoja. Mwishoni iliwaachia watu waamue wenyewe.

 

 

114. GUKULILWA GO WELELO

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Olihoi Ntemi umo nsabhi noi, ilina lwake, Kisirani. Untemi ng’wunuyo uli na manumba mingi guti sonda, hangi pye agose gali malihu mpaga ng’wigulya.

Giko, olina na hela nyingi guti masalu ga nghwani. Hangi jose jali muma noti ga igana igana. Kunguno ya bhusabhi bhutale bhunubho, UKisirani agabhiza na kajile ka gukumya noi.

Oliadazwalaga imyenda nghangala ibhili. Adalalaga muchumba jimo nghangala ibhili, oladikalaga na nke nghangala ibhili, oliadalalilaga bhulili bhumo nghangali ibhili.

Uwei ulu uzwala sulubhale ni ngwanda ijikolile ilelo, intondo aguzwala jingi, na atalaishokela hangi iyalelo. Hangi ulu ulala muchumba iji ilelo, nduhu atalishokela hangi ugulala umuchumba jinijo ija lelo.  Uwei uluntola ng’waniki nnebhe ileo limi, agumpeja idilu hilu, na guntola ungi ilimi, adunkumya hangi uolelo ng’wunuyo.

Ulu ulalila bhulili ubhu ilelo, intondo ubhuponya kule na adubhulalila hangi. Nose UKisirani agisanga bhuli lushiku wenhaga myenda mipya, nkima mpya, chumba jipya, bhulili bhupya na gwendelea.

Aliyo pye iyose iyiniyo idanfujije, na ijina bhunghana, umumoyo gokwe adabhizile na bhuyegi, nulu hadoo, kunguno lushigu mpaga lushigu wigwaga ilaka ilebhe umumoyo gokwe. Nawe wiigwa giki ginhu jilebhe jiligaikana ijagubhushikilija ubhuyegi bho bhusabhi bhokwe. Aliyo adamanile ni ginhu ki iginijo, na ku iyiniyo lushigu lulebhe agigisha wiganika noi, kugiki wite kiyi adule gupandika ubheyegi umusi.

Aho wiganika chiniko, agashigila ha wiyanguji bhumo, giki, ubhusabhi ubho alinabho bhutoshije, aliyo ijojiligaikana, umuwikaji bhokwe, angu bhuli bhuhabhi ubho gudula gulinganila nubhusabhi bhokwe.

Na lulu, agiyangula giki, acholwe munhu uyo wina makoye gulebha pye umubhikaji bhakwe, wenhwe kuliwei. Ililagilo linilo ligatimijiwe numulikanza lwenilo.

KISWAHILI: Kuhurumiwa Kwa Ulimwengu

Alikuwapo  Mfalme mmoja tajiri sana, jina lake Kisirani. Mfalme huyu alikuwa na majumba mengi  kama nyota, tena yote yalikuwa marefu hadi angani.

Vile vile, alikuwa na fedha nyingi kama mchanga wa pwani. Tena zote zikiwa katika manoti ya mia mia. Kutokana na utajiri huo mkubwa, Kisirani alikuwa na tabia moja ya ajabu sana.

 Alikuwa havai nguo moja mara mbili, halali chumba kimoja mara mbili, hakai na mke siku mbili, wala halali kitanda kimoja mara mbili. Yeye akivaa suti hii leo, kesho anatupa na kuvaa nyingine, na kamwe hatairudia tena hiyo ya leo.

Aidha Kisirani akilala chumba hiki leo, kesho atalala chumba kingine na hatakigusa tena kile cha leo. Yeye akimwoa binti fulani leo alasiri, atamfukuza mapema alfajiri na kumwoa mwingine alasiri, na kamwe hatamgusa tena huyo wa leo.

Pia akilalia kitanda hiki leo, kesho atakitupilia mbali na kulalia kingine, hatakirudia tena hiki cha leo, nakadhalika. Hatimaye kisirani alijikuta kila siku ana nguo mpya, ana mke mpya, chumba kipya, kitanda kipya, nakadhalika.

Lakini yote hayo, hayakutosha kumfanya atosheke na kwa kweli rohoni mwake hakuwa na raha, hata kidogo, kwani siku hadi siku, sauti fulani ililia rohoni mwake. Naye alihisi kwamba kitu fulani kimekosekana katika kuikamilisha  raha ya utajiri wake.

Lakini hakujua kitu hicho ni nini. Hata hivyo, siku fulani alikaa kitako na kufikiri sana, afanye nini ili apate raha  katika dunia. Na baada ya kufikiri hivyo, alifikia uamuzi mmoja,  kwamba utajiri alionao unatosha, lakini kilichokosekana, katika maisha yake, eti, ni umaskini wa kuweza kulinganishwa na utajiri wake. Basi aliamuru kwamba atafutwe mtu mwenye dhiki kuliko wote katika raia wake aletwe kwake. Amri hiyo ilitimizwa mara moja.