Sukuma Stories

710. NYAMA YAWIZA KUKILA NYAMA YOSE ILI KINEHE? NA NYAMA YABHUBHI KUKILA NYAMA YOSE ILI KINEHE?

“Bhugigela wihalaliki bho bhanhu bhabhili higulya ya libhujo ili: Inyama ya wiza kukila nyama yose ili kinehe? Na Nyama yabhubhi kukila nyama yose ili kinehe? Abhanhu abhabhili bhenabho bhagigasha, bhuhoya na gukengela aliyo adadulile nulu umo ugupandika ilishosho ilya gunfuja ung’wiye. Uumo o bhanhu abhabhili bhenabho witanagwa Ivigiri. Aho bhamala uwihalaliki bhunubho, uIvigiri agaja gujichobhela milimo. Ugajiliwa nimo go bhuzugi na munhu umo nkumuku uyo olinsabhi gete gete.

Lushigu lumo unsabhi ng’wunuyo agenhelwa mhola giki abhabyaji bhakwe bhalihaya gwiza aha kaya yakwe bhangishe. Agang’witana UIvirigi bhiinhe miganiko umo bhalabhasumbilile abhabyaji bhenabho. Bhagiyangula giki ulushugu ulo gubhabokela abhabyaji, abhanwani bha nsabhi ng’wunuyo nibhabhilingwa kugiki ulushigu lunulo lubhize lushigu lo gwizukwa na bhanhu bhingi umo ilidulikanila. Lulu, ulushugu ulo gushiga abhabyaji na bhanwani lugashika.

Unsabhi ung’witana untumami okwe uIvigiri ung’wila, “Jaga kuligulilu. Nalihaya ugule inyama iyawiza kulebha jose, iki ilelo abhabyaji na bhanwani bhane bhagulya henaha. Ilelo luli lushigu lo gwizukwa.”

UIvigiri uwizuka ubhihalaliki ubho bhugigela aho bhali nu nwani okwe ubho bhuli: “Inyama yawiza kukila nyama yose ili kinehe? Na Nyama yabhubhi kukila nyama yose ili kinehe?”

Agaja muligulilu alibhuja niogula nyama ki, luguku, jigubha, mhigo, matima nulu mbazu? Wiyangula gugula lulimi. Uluchala kaya nagwandya guluzuga. Unsabhi unsanga na gung’wila ashoke hangi ukuligulilu agagule nyama iyabhubhi kukila jose ayizuge lwande niyo ili yawiza kukila jose.

UIvigiri agaja hangi ukwigulilu wiyangula gugula lulimi hangi. Ushoka wangu na guluzuga ululimi ulo kabhili ahalwande lungi nulo gwandya. Imhindi abhabyaji na bhanwani bha nsabhi bhaganguha ugushika, bhubhakaribhusha chiza.

Unsabhi unhadika uIvigiri ayenhe gwandya inyama iyawiza kukila yose. Aho lyabhita ikanza bhandya gulya. Aho bhalilya unsabhi agankumilija uIvigiri giki oli nzugi mmani uyo agadula guzuga jiliwa jawiza.

Ahanuma ya yiniyo, unsabhi unhadika uIvigiri wenhe inyama iyo yiliyabhubhi kukila yose. UIvigiri agalwenha ululimi ulo kabhili, ulu tuula aha meza na guja kuliko haho na haho.

Unsabhi ahoyilingula inyama yiniyo bho witegeleja agabhulucha giki idabhizile heke nulu hadoo niyo yali ya gwandya. Aganondeja uIvigiri ukuliko na gung’wila Ivigiri bho bhukali, “Ivigiri, nayombaga wenhe nyama yabhubhi kukila nyama yose. Udigwaga?” Ivigiri agashosha, “Ng’hana iyo niyenhaga ihaha hiyene inyama iyabhubhi kukila yose.”

Unsabhi wingililwa bhupelanu bhukali na bho nduhu ugudilila abhageni agandukila uIvigiri aliyomba, “Nhala ntale ebhe! Udadulile ugumana ginhu. Nalinagutumaga ugenhe nyama ja mbika ibhili: imo yabhiza kukila yose na yingi yabhubhi kukila yose. Ukubhuhala bhoko wenhaga mbika imo duhu ya nyama. Onipondaga soni habhutongi ya bhabyaji bhane na bhanwani bhane. Kwingila haha yiniyi nagulechaga unimo. Ingaga! Jaga lyako.”

UIvigiri agahaya gwitetea hadoo. Agabhawila abhabyaji na bhanwani bha nsabhi giki “guli go nhana gete igiki inyama iyawiza kukila yose luli lulimi: iki ulu ubhiza na lulimi lowiza udulile gubhiza na bhabyaji abho bhagutogilwe, na bhanwani bhingi, majikolo mingi aga solobho nu bhebhe ng’winikili ugubhiza munhu ogukumilijiwa. Ichene, ulutumile chiza duhu, ululimi loko ufunye ilaka lyawiza.

Ukulwande ulungi,”  agendelea uIvigiri guyomba, “Ululimi ludulile gubhiza nyama yabhubhi kukila yose umusi; kunguno ulu uli ni laka lyabhubhi ugalutumilaga ululimi loko gudukila bhanhu, guyomba bhulomo lomo, gulisanya bhanhu na gusiga, lulu ugulwita ululimi loko guti wandijo bho gwiduma na bhabyaji bhako, bhanwani bhako mpaga ugubhiza munhu o sagala gete.”

Abhageni bhagabhona inguno ya ndimi ijibhili jinijo ijoagajibheja uIvigiri na aho bhiganika noyi bhagazunya giki olinikujo.” Lolaga Kugundua Mbegu za Injili, bhukurasa 50-51.

Ijitabho jinijo jigandikwa na Kamati ya Utafiti wa Utamaduni Bujora, ijojigahaririwa na bhakengeji bha: Padri Donald Sybertz, M.M., na Padri Joseph Healey M.M., na guchapishiwa na Benedictine Pubhications Ndanda – Peramiho, 1993.

“Gutumo dasomelaga umu lugano lyise, ululimi luli ginhu ijo jidulile gutumilwa ku nzila ibhili: Ku nzila yawiza na ku nzila yabhubhi. Ululimi lunulo ulo lugankujaga mulungu gunkumilija na gunamya ludulile gugaluka na gutumilwa bho gundukila na gundalaha. Ululimi lunulo ulo lugabhejaga widebhi wiza na bhanhu ludulile hangi gutumilwa bho gubhubomola uwidebhi bhunubho.

Dunombe Mulungu B’ab’a nema ya giki bhuli mhayo uyo duliguyomba duguyombe ku likujo lya lina lyakwe, nulu bho gubheja widebhi wiza na bhanhu.

Umukaya jise bhuli hoyi wasa bho heke bhuli ikanza ubho gunkuja Mulungu na gubheja bhumo bho gulutumila ululimi chiza.” Lolaga Kugundua Mbegu za Injili, ukurasa 52.

Zaburi 35:28.

Luka 1:64.

Waefeso 4:29.

1Petro 3:10.

KISWAHILI: IPI NYAMA NZURI KUPITA ZOTE NA IPI NYAMA MBAYA KUPITA ZOTE?

“Ulizuka ubishi kati ya watu wawili kuhusu swali hili: ni ipi nyama nzuri kupita zote na ipi nyama mbaya kupita zote? Watu hao wawili walikaa, wakajadili na kuchunguza lakini hata mmoja hakuweza kupata jibu lililomridhisha mwenzake. Mmoja wa watu hawa wawili aliitwa Ivigiri. Baada ya ubishi ule, Ivigiri akaenda kujitafutia kazi. Akaajiriwa kazi ya upishi na mtu mmoja maarufu ambaye alikuwa tajiri kweli kweli.

Siku moja yule tajiri akaletewa habari kwamba wazazi wake walitaka kuja nyumbani kwake wamsalimu. Akamwita Ivigiri washauriane jinsi ya kuwakaribisha wale wazazi. Walionelea kuwa siku ya kuwapokea wazazi, marafiki wa yule tajiri wangealikwa ili siku hiyo ipate kuwa siku ya kukumbukwa na watu wengi itakavyowezekana. Basi, siku ya kufika wazazi na marafiki ikawadia.

Tajiri akamwita mtumishi wake Ivigiri akamwambia, “Nenda sokoni. Nataka ununue nyama nzuri na safi kushinda zote, maana leo wazazi na rafiki zangu watakula hapa. Leo ni siku ya kukumbukwa.”

Ivigiri akakumbuka ubishi aliowahi kuwa nao baina yake mwenyewe na rafiki zake, nao ni: “Ipi nyama nzuri kupita zote na ipi nyama mbaya kupita zote?” Akaelekea sokoni akijiuliza angenunua nyama ya namna gani, nundu, kidari, figo, maini au mbavu? Akakata shauri kununua ulimi. Akaupeleka nyumbani na kuanza kuupika. Tajiri akamwendea na kumwambia arudi tena sokoni anunua nyama mbaya kushinda zote aipike mbali na ile nyama nzuri kupita zote.

Ivigiri akaelekea tena sokoni akakata shauri kununua tena ulimi. Akarudi mapema na kuupika ulimi wa pili kando ya ule wa kwanza. Jioni wazazi na warafiki wa tajiri wakawasili, wakakaribishwa vizuri.

Tajiri akamwamuru Ivigiri alete kwanza nyama nzuri kushinda zote. Baada  ya muda wakaanza kula. Walipokuwa wakila tajiri akamsifu Ivigiri kwamba alikuwa mpishi hodari aliyeweza kupika chakula safi. Baadaye tajiri akamwamuru Ivigiri alete ile nyama mbaya kushinda zote. Ivigiri kauleta tena ulimi wa pili, kauweka mezani na kuelekea jikoni mara moja.

Tajiri alipokagua nyama ile kwa makini aligundua kuwa haikuwa tofauti hata kidogo na ile ya kwanza. Akamfuata Ivigiri jikoni na kumwambia Ivigiri kwa hasira, “Ivigiri, nimesema lete nyama mbaya kushinda zote. Husikii?” Ivigiri akajibu, “Hakika niliyoleta sasa hii ndiyo nyama mbaya kushinda zote.”

Tajiri akaingiwa na hasira kali na bila kujali wageni alimtukana Ivigiri akisema, “Mjinga mkubwa we! Huwezi kuelewa kitu. Nilikuagiza ulete nyama za aina mbili: moja nzuri kupita zote na nyingine mbaya kushinda zote. Kwa upumbavu wako umeleta aina moja tu ya nyama. Umeniaibisha mbele ya wazazi wangu na marafiki wangu. Toka sasa hivi nimekuachisha kazi. Ondoka! Nenda zako.”

Ivigiri akataka kujitetea kidogo. Akawaambia wazazi na marafiki wa tajiri kuwa “ni kweli kabisa kwamba nyama nzuri kuliko zote ni ulimi: maana ukiwa na ulimi mzuri unaweza kuwa na wazazi wanaokupenda, marafiki wengi, vitu vingi vya thamani na wewe mwenyewe utakuwa mtu anayesifiwa. Mradi tu uutumie ulimi wako utoe kauli nzuri.

Kwa upande mwingine,” akaendelea Ivigiri kusema, “Ulimi unaweza kuwa nyama mbaya kushinda zote duniani; kwa sababu kama ukiwa na kauli mbaya ukautumia ulimi wako kutukana watu, kusema uongo, kuchonganisha watu na kusengenya, basi utaufanya ulimi wako kama chanzo cha kukosana na wazazi wako, rafiki zako hata ukawa mtu ovyo kabisa.”

Wageni waliona maana ya ndimi zile mbili alizotayarisha Ivigiri na baada ya kufikiri sana wakakubali kuwa alikuwa na hekima.” Rejea Kugundua Mbegu za Injili, ukurasa 50-51.

Kitabu hicho, kiliandikwa na Kamati ya Utafiti wa utamaduni Bujora, kilichohaririwa na watafiti: Padri Donald Sybertz, M.M., na Padri Joseph Healey M.M., na kuchapishwa na Benedictine Pubhications Ndanda – Peramiho, 1993.

“Kama tulivyosoma katika hadithi yetu, ulimi ni kitu ambacho kinaweza kutumika kwa njia mbili: Kwa njia nzuri na kwa njia mbaya. Ulimi ule ule unaomtukuza Mungu kumsifu na kumwabudu unaweza kugeuka na kutumika kwa kumtukana au kumdharau. Ulimi ule ule unaojenga uhusiano mwema na watu unaweza tena kutumika kwa kubomoa uhusiano huo.

Tumwombe Mungu Baba neema ya kwamba kila neno tusemalo lisemwe kwa utukufu wa jina lake, au kwa kujenga uhusiano mwema na watu.

Katika familia zetu kuna nafasi maalum kila wakati kumtukuza Mungu na kujenga umoja kwa kutumia ulimi vizuri.” Rejea Kugundua Mbegu za Injili, ukurasa 52.

Zaburi 35:28. “Ulimi wangu utanena haki yako na sifa zako mchana kutwa.”

Luka 1:64. “Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake ukaachiwa, akawa anaongea akimsifu Mungu.”

Waefeso 4:29. “Maneno mabaya yasitoke vinywani mwenu, bali yale yafaayo kwa ajili ya kuwajenga wengine kulingana na mahitaji yao, ili yawafae wale wasikiao.”

1Petro 3:10. “Kwa maana, “Ye yote apendaye uzima na kuona siku njema, basi auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme hila.”

tongues1

tongues grilled-meat

tongues

tongues3

 

ENGLISH: WHICH IS THE BEST MEAT AND WORST MEAT?

Once upon a time, there was a debate between two boys on which is the best meat and which one is the worst meat. They debated for quiet a long time without having an answer for that. One of these two debators was known by the name of Ivigiri. After their debate, Ivigiri left to look for job. Fortunate enough, he came to be employed by one of the rich person who employed Ivigiri as a cook.

One day the rich man told Ivigiri that his parents (the rich man’s parents) and friends will visit him and this rich person would like to make this day a remarkable day in his life. Therefore, he needs to have enough and delicious food to feed his parents and friends.

On the day the visitors came, Ivigiri was told by his boss to go buy the best meat for the guests. As Ivigiri was going to the marketplace to buy this meat, he kept on pondering himself, what is the best meat? He began recalling their earlier debate with his friend. Should he buy hump meat, brisket,kidney or rib? He finally decided to buy the cow’s tongue. He cooked the tongue. When his boss saw it, he appreciated but told him (Ivigiri) to go back to the marketplace and buy the worst meat and cook it separately. Ivigiri went to the market again and bought another piece of cow’s tongue and cooked as instructed by his boss.

 When the guests and Ivigiri’s boss had tasted the food, they appreciated Ivigiri’s art of cooking because it tasted so good. Later on the boss ordered Ivigiri to bring the worst food. Ivigiri brought the food and left for kitchen. The boss examined the meat considered to be the worst and he realized that it was the same as the first one.

He became so furious to the extent of shouting to Ivigiri: “Ivigiri, I said bring the worst meat. Don’t you hear? ” Ivigiri replied, “surely what I brought now is the worst meat of all.”

The rich man became very angry and he insulted Ivigiri saying, “Great fool! You can’t understand anything. I ordered you to bring two kinds of meat: the best and the worst meat. To your stupidity you have brought only one type of meat. You have humiliated me in front of my parents and friends. From now on be out of my house. “Get out!”

Ivigiri wanted to defend himself. He told his boss and the guests that “it is absolutely true that the best meat is the tongue: for if you have a good tongue you can have parents who love you, many friends, many valuable things and you will be the one to be praised. What matters is making use of the tongue in showing kindeness to others.

Continued Ivigiri, “the tongue can be the worst meat in the world; because if you have a bad language and  you use your tongue to curse people, to lie, to confuse and gossip, then you will make your tongue a source of confrontation with your parents, your friends to the point that you become a total nuisance. ”

The guests realized the meaning of the two languages manifested in the tongue. After a thorough thinking, theses guests acknowledged that Ivigiri was wise (Refer to Kugundua Mbegu za Injili, which means ‘Discovering the Seed of the Gospel,’ pages 50-51). This book was written by the Bujora Cultural Research Committee, edited by researchers: Patriarch Donald Sybertz, M.M., and Patriarch Joseph Healey M.M., and published by Benedictine Publications, Ndanda – Peramiho, 1993.

As we have read in our story, the tongue is something that can be used in two ways: for good and for bad. The same language that glorifies God and worships Him can be turned around and and be used to insult or discredit Him. The same language that builds a good relationship with people can also be used to break down that relationship.

May we ask God the Father for grace that every word we say be spoken in the glory of His name, or in building good relationship with the people.

In our families there is always a special opportunity to glorify God and build unity by using the tongue well (See ‘Discovering Gospel Seeds,’ page 52).

 Psalm 35:28. Luke 1:64. Ephesians 4:29. 1 Peter 3:10.

Father Zakaria Kashinje is consolidating all the Sukuma proverbs, sayings, riddles, stories and songs in his running list on our Sukuma Legacy Project Website https://sukumalegacy.org.

Father Zakaria Kashinje is consolidating all the Sukuma proverbs, sayings, riddles, stories and songs in his running list on our Sukuma Legacy Project Website https://sukumalegacy.org.

This website promotes the history, culture, Oral Literature — Stories, Proverbs, Sayings, Riddles and Songs — and visual representations of the Sukuma People in Tanzania in East Africa. Presently he is drawing from: Sybertz, Donald and Joseph Healey. Kueneza Injili Kwa Methali: Hekima ya Kisukuma na Lugha Mbalimbali juu ya Chakula — Kitabu cha Kwanza, Peramiho: Benedictine Publications Ndanda — Peramiho, 1984.

The English translation is Proclaiming the Gospel Through Proverbs: The Wisdom of Sukuma and Different Languages on Food – Book I. Kamati ya Utafiti wa Utamaduni Bujora, Kugundua Mbegu za Injili: Hekima ya Kisukuma na Lugha Mbalimbali juu ya Familia na Ndoa — Kitabu cha Pili, Peramiho: Benedictine Publications Ndanda — Peramiho, 1993.

The English translation is Discovering Seeds of the Gospel: The Wisdom of Sukuma and Different Languages on Family and Marriage – Book II.

133. OGWIZUKA JILATU JANTEMI HUWAGUJIBHUCHA.

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Mbuki ya lusumo lwenulu lulilola Ntemi. Ikale yali giki, Untemi ulu ubhuka lugendo lo gubhayelela abhazengi bhakwe, ojaga na bhanhu bhagunshindilila. Abhanhu bhenabho habho bhabhuchaga imiligo yakwe.

Uwei untemi oladadililaga igiki aguzwala ki. Ulu miligo yukija ugubhuchiwa, yali giki, uogwiizuka nuyo alaibhuche.

Ichene igahaiyagwa nukubhanhu abhatogilwe nulu abhabhamanilile gubhidika bhangi miligo, abhoyi nulu gugema ugwikumya, yaya.

 

KISWAHILI: WAKUKUMBUKA VIATU VYA MFALME NDIYE WA KUVIVAA.

Chanzo cha methali hii kinamwangalia Mfalme (mtemi). Hapo zamani Mfalme/Mtemi kama akifunga safari ya kuwatembelea wananchi wake, alienda na watu wakumsindikiza. Watu hao, ndio waliokuwa wakibeba mizigo yake.

Yeye Mfalme alikuwa hajali kwamba atavaa nini. Kama mizigo ikiachwa kubebwa, atakayeikumbuka, ndiye atakayeibeja.

Hali hiyo husemwa pia kwa watu wapendao au waliozoea kuwabebesha wengine mizigo, ambayo wao hawajaribu hata kuigusa.

Luka 11:46Yesu akamjibu, “Nanyi wataalam wa sheria, ole wenu, kwa sababu mnawatwika watu mizigo mizito ambayo hawawezi kubeba, wala ninyi wenyewe hamwinui hata kidole kimoja kuwasaidia.”

jesus-of-nazareth

ENGLISH: THE ONE WHO REMEMBERS THE SHOES OF THE KING IS THE ONE WHO HAS TO WEAR THEM

The source of that proverb looks at the King. A long time ago the King/Emperor was traveling on a journey to visit his people. He went with some people who wanted to impress him. They were the ones carrying his cargo. The King did not care of what he would wear. If the cargo was left, like shoes, then the person who remembered them was the one who had to wear them. The situation is also said to people who are used to burden others with burdens that they did not even try to touch.

“Jesus answered them, ”You experts of the law, woe to you, because you lay down heavy burdens that you cannot bear, and you yourselves have not even one finger to help.” (Luke 11:46).

132. MONGO NA MBULA

Collected by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey  (African Proverbs, Sayings and Stories)

Aho kale umongo ni mbula jigihalalika. Umongo gugigimba na gundalaha umuna Mbula, na gung’wila, “Lolaga umo nalinabhudula. Nokalaga minzi hangi nalizwilila na guhuuma bho nguzu mpaga abhanhu bhaliduuma ugunikila.”

Imbula igashosha, “Idishene, ubho nduhu nene ubhebhe udiginhu.”  Umongo gukashosha, “Yaya unene gwandija kale nabhiza giki, nokala minzi na nguzu hangi bhanhu bhalongeja gunikumilija noi gufumila miaka igana mpaka igana. Iki bhaliza kulinene bhuli lushiku gudaha minzi. Ehe, ubhebhe ulinabhudula ki?”

Giko lulu, imbula igakolwa na gwiyombela munholo yayo, “ung’wunuyu dubhone na nguzu jakwe!”

Imbula igoya ugutula umongo guuma gete. Umongo gugaiwa  ugogwita gupinihala na guhagigisha guliyomba, ugoyi ubhonduhu mbula gudi ginhu.

KISWAHILI: MTO NA MVUA

Hapo zamani siku moja mto na mvua walibishana. Mto ulijivuna na kumdharau mvua na kumwambia, “Tazama nilivyo na uwezo. Nimejaa maji tena ninabubujika na kuporomoka kwa nguvu hata watu wanashindwa kunivuka.”

Mvua akamjibu, “sivyo bila mimi wewe si kitu.” Mto ukajibu “hapa

na mimi tangu zamani nimekuwa hivihivi, nimejaa maji na nguvu tena watu wameendelea kunisifu sana kutoka karne hadi karne. Maana wanakuja kwangu kila siku kuteka maji. Wewe je, una uwezo gani?”

Basi mvua ikakasirika na kujisemea moyoni mwache, “huyu tuone na nguvu zake!” Mvua ikaacha kunyesha mto ukakauka kabisa. Mto ukakosa la kufanya ukasikitika na kuhakikisha ukisema, wenyewe bila mvua si kitu.

summer-river rain

ENGLISH: THE STORY OF THE RIVER AND THE RAIN

In the past, one day, the river and the rain disputed. The river boasted and despised the rain and said to it, “Behold how powerful I am. I am full of water and I am flowing and I prevent people from crossing. ”

The rain answered, “Without me you are nothing.” The river replied, “I have always been there in the past. I have been full of water and power. People have continued to praise me from centuries to centuries. For they come to me every day to fetch water. What can you to do?”

Then the rain became angry and said in its heart, “Let us see who has power!” It stopped raining for years. The river had nothing to do. It dried up. It proved by itself the saying that the river without the rain is nothing.

 

131. NTEMI NG’HWAYA

Collected by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey  (African Proverbs, Sayings and Stories)

Olihoi Ntemi uyo agabhinha bhanhu bhakwe mitihani kugiki gubhapandika abho bhalinikujo (masala). Imitihani yiniyo yaliibhalolile abhang’wi noi bha walwa, (bhalevi) na abhaduti (bhabehi) bha Njemu. Bhuli igele agalinha ng’ombe iyoilinda.

Untemi agabhawila, “Nang’winhaga ng’ombe iyoilinda bhuliigele. Mlinawiyabhi bho gwita umomutogelilwe ahigulwa ya ng’ombe iyo nang’winhaga.”

Iligele lya bhalevi bhali bhanhu mpungati. Bhagayomba, “UNtemi udinhaga ng’ombe. Duyibhulagagi ing’ombe yiniyo kugiki dulye nyama.” Nghana bhagayibhulaga ing’ombe yiniyo na bhagamfunya ung’wana (indama) bhiyiigwa gwandya guyocha indama yiniyo na yufuada gochiwa inyama yose.

Abhalevi bhenabho bhalibhazunya giki, Untemi agulilumba iligele kulwa guilya inyama yose bho nduhu gulilekeela ipande lyose lyose lya nyama yiniyo. Kunamna yiniyi iligele ligwendelea chiza noi. Nghana bhagayilya ing’ombe ngima nu ng’wana oyo. UNtemi oliabhalolile duhu kugiki abhone nani alina  masala.

Abhabehi bha njemu bhali bhatano, bhagayomba, “Dinhiwagwa ng’ombe yiyi nu Ntemi na ilinda nhale noi. Dudizuyibhulaga, duyilekagi mpaga ibyale tamu.”

Abhabehi bha njemu bhenabho bhagizunilija giko. Hanuma yaho, ing’ombe igabyala ndama. Jubhiza lulu ng’ombe ibhili, ninayo ni ndama.

Abhabehi wa njemu bhagayomba, “Dujijinje ing’ombe jiniji bho gujikabhanya na mbuli. Ulu dulajipandike imbuli, dugudula gugabhanha umubhise. Bhagadula ugukabhanya na mbuli inne.

Untemi Ng’hwaya agayomba, “Abhabehi bha njemu bhalina masala kulebha abhalevi bha walwa, ku nguno bhadayibhulagile ing’ombe iyoyalinda. Uguyibhulaga ing’ombe iyo ilinda, ilisawa na gujibhulaga ng’ombe ibhili.”

KISWAHILI: MFALME NG’HWAYA

Kulikuwepo na Mfalme (Mtemi) aliyewapa watu wake mitihani ili kuwapata wale wenye busara. Mitihani hiyo ililengwa kwa walevi na wavuta bangi. Kila kundi alilipatia ng’ombe mwenye mimba.

Mtemi aliwaambia,  “Nimewapa ng’ombe mmoja mwenye mimba kila kundi. Muko huru kufanya mpendavyo kuhusu ng’ombe niliyowakabidhi.”

Kundi la walevi lilikuwa na watu saba. Wakasema,  “Mtemi ametupatia ng’ombe. Tumwue ng’ombe huyo ili tule nyama.” Kweli walimwua yule ng’ombe na kumtoa yule mtoto (ndama). Wakakubaliana kuanza kumchoma yule ndama na ikafuatia kuchomwa nyama yote.

Walevi hao waliamini kwamba, mtemi atakishukuru kikundi, kwa kula nyama yote bila kubakiza sehemu nyingine ya mnyama huyo. Kwa jinsi hii kikundi kitaendelea vizuri zaidi. Kweli walimla ng’ombe mzima na mtoto wake. Mtemi alikuwa amewatazama tu ili aone nani ana akili.

Wavuta bangi walikuwa watano, wakasema, “Tumepewa ng’ombe huyu na Mtemi na ana mimba kubwa sana. Tusimwue, tumwache hadi azae kwanza.” Wavuta bangi hao wakakubaliana hivyo. Baadaye ng’ombe akazaa ndama. Wakawa sasa ng’ombe wawili, mama na ndama.

Wavuta bangi wakasema “Tuwauze ng’ombe hao kwa kubadilishana na mbuzi. Tukisha wapata mbuzi, tutaweza kugawana baina yetu. Walifanikiwa kubadilishana na mbuzi wanne.

Mtemi Ng’hwaya alisema, “Wavuta bangi wana akili kupita walevi wa pombe, kwa sababu hawakumwua ng’ombe mwenye mimba. Kumwua ng’ombe mwenye mimba, ni sawa na kuwaua ng’ombe wawili.”

cow-2

ENGLISH: KING NG’HWAYA

There was a king who used to give his people tests to find those who were wise. These tests were directed to drunkards and marijuana smokers.  He gave to each group a pregnant cow.

Then the king told them, “I have given to each group a pregnant cow. You are free to do whatever you want with the cow that I gave you.”

A group of drunkards had seven people. They said, “The king has given us a cow. Let us kill the cow for us to eat meat.” They actually killed the cow and took the calf out. They agreed to start roasting the calf and then followed the meat of the cow.

The drunkards believed that the king would appreciate the group for eating all the meat without leaving some. In this way, they thought, they would be regarded to be wiser.  So, they ate the whole cow and the calf. The king just watched them to see which group was wise.

Marijuana smokers were five. They said to each other, “We have been given this cow with a big foetus. Let’s not slaughter her, we leave her until the calf is born first.” The marijuana smokers unanimously agreed on that. Later, the cow gave birth to a calf. There were now two cattle, a mother and a calf.

Marijuana smokers, “Let us sell those two cows by exchanging them with goats. Once we have goats, we’ll be able to divide among ourselves. They managed to exchange them with four goats.

Then King Ng’hwaya said, “Marijuana smokers are more intelligent  than drunkards because they did not kill a pregnant cow. They knew that to kill a pregnant cow is the same as killing two cattle.”