Uncategorized

HOW TO USE PROVERBS IN HOMILIES FOR PRACTICAL DAILY LIVES

Dear members,

       I would like to share with you, the Christmas message from the Proverb which I used on Christmas day. It says, ‘EVEN AN ELEPHANT, THAT IS, AN IMPORTANT PERSON, CAN BE SENT.’

      Such proverb assisted us together with the faithful, in getting its message of humility, which relates to our Lord Jesus Christ, who humbled Himself by taking our human flesh, through the incarnation. He was sent to redeem us from slavery of sin, by being born of the very Mary.

      We understood that, the very important one lives among us, as the proverb says, ‘EVEN AN ELEPHANT, THAT IS, AN IMPORTANT PERSON, CAN BE SENT.’

      His name is Emmanuel who is also born in our hearts. He however, wants to reach other people through us, since He is with us, as His name Emmanuel suggests, that is ‘God is with us.’

      Therefore, the proverb turns to us saying, ‘EVEN AN ELEPHANT, THAT IS, AN IMPORTANT PERSON, CAN BE SENT.’

         The Child Jesus, who is in our hearts, is also sending us to those people who will believe in Him, through our practical lives of peace, love, care, kindness and truth.

         We wish you joyous Christmas.

peace.

            Zakaria

 

 

 

 

588. UGUJIBHONA IJIJIGANHUULUJA JIMINOGENI.

Imbuki ya kahayile kenako, yingilile kumiito ga ng’wa Jiminogeni. UJiminogeni ng’wunuyo, oli munhu o miito mab’i, kunguno ya  bhushiya bhokwe. Aho adinading’wa oyombaga giki, ‘duguminogaga ndafu’ (ginhu) jinogoleku.

Aliyo lulu, oho oding’wa umunhu ng’wunuyo, agatulwa noyi na guliwa b’ushiya. Hunagwene abhanbhu bhagayombaga mpaga lelo ukubhanhu abho bhali na nhungwa ja bhubhiya, giki ‘ugujib’ona ijijiganhuuluja Jiminogeni.’

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo agitaga mihayo ya bhubhi, guti ya bhushiya yiniyo, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, alemile ugubhigwa abhanhu abho bhagang’wilaga giki, ajileke inhungwa jinijo, ija gubhitila mihayo ya bhubhi abhiye.

Uweyi agikolaga nu jiminogeni, kunguno nuweyi agiitaga imahayo yiniyo iyabhubhi. Abhanhu abho bhajidebhile inhungwa jakwe jinijo, bhagang’wilaga giki, ‘ugujib’ona ijijiganhuuluja Jiminogeni.’

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya kuleka miito ga bhubhi, guti ga bhushiya na gangi, ayo giikolile na geneyo, kugiki bhadule gwikala bho mholele na bhichabho, umuwikaji bhobho.

Mathayo 5:27-28.

1Wakorintho 6:18-20.

Marko 7:20-23.

2Petro 2:4.

Ufunuo 2:21-22.

KISWAHILI: UTAKIONA KILICHOMFANYA JIMINOGENI ALIE.

Chanzo cha msemo huo, chatokea kwenye matendo ya mtu aliyeitwa Jiminogeni. Jiminogeni huyo, alikuwa mtu mwenye matendo maovu yakiwemo yale ya uzinzi. Alipokuwa bado hajakamatwa alikuwa akisema, ‘tunatafuta dafu, (kitu) laini.’

Lakini Jiminogeni huyo, alipokamatwa alipigwa sana, na kutozwa faini ya uzinzi. Ndiyo maana watu husema kwa watu wenye tabia kama hiyo hata leo, kwamba, ‘utakiona kilichomfanya jiminogeni alie.’

 Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye hutenda maovu kama yale ya uzinzi, katika maisha yake. Mtu huyo, hataki kuonywa na wenzake juu ya kuiacha tabia yake hiyo mbaya.

Yeye hufanana na Jiminogeni, kwa sababu naye hutenda maovu kama hayo katika maisha yake. Watu wanaoifahamu tabia yake hiyo ya kutenda maovu, humwambia kwamba, ‘utakiona kilichomfanya jiminogeni alie.’

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kuacha matendo maovu yakiwemo yale ya uzinzi, na mengine yanayofanana na hayo, katika maisha yao, ili waweze kuishi kwa amani na wenzao, maishani mwao.

Mathayo 5:27-28.

1Wakorintho 6:18-20.

Marko 7:20-23.

2Petro 2:4.

Ufunuo 2:21-22.

nshiya

 

543. SUHA YA BHUKI IDAMALAGA BHUNONU.

Imbuki ya kahayile kenako, yililola bhuki. Ubhuki bhunubho, bhuli bhunonu noyi, nulu bhugatulwa musuha, isuha yiniyo igunona nayo, kunguno ubhuki bhugamililaga umugati yayo. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘suha ya bhuki idamalaga bhunonu.’

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo alina nhungwa ja wiza, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agayombaga mihayo ya wiza, kunguno yigenhega mholele ya gwitogwa na bhiye, umumahoya gakwe.

Imihayo yakwe yiniyo, igabhizaga minonu guti bhuki, kunguno idasukaga ukubhadegeleki bhayo. Abhanhu bhagikalaga na nhumbi ya gundegelega umunhu ng’wunuyo, kugiki bhadule guyimana iyo aliiyombaga. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, ‘suha ya bhuki idamalaga bhunonu.’

Akahayile kenako, kalanga bhanhu higulya ya gubhiza na nhungwa ja wiza, umukikalile kabho, kugiki bhadule gwikala bho mholele na bhichabho, umuwikaji bhobho.

1Wakorintho 16:13-14.

Zaburi 119:89-91.

KISWAHILI: KIBUYU CHA ASALI HAKIISHIWI UTAMU.

Chanzo cha msemo huo, chaangalia uwekaji wa asali kwenye kibuyu. Asali ni tamu sana, hata ukiiweka kwenye kibuyu, utamu wake utabakia humo kwa sababu huwa inang’ang’ania ndani yake. Ndiyo maana watu husema kwamba, ‘kibuyu cha asali hakiishiwi utamu.’

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye, ni mwenye tabia njema, katika maisha yake. Mtu huyo, huongea maneno mazuri yenye amani na upendo kwa wenzake, katika maongezi yake.

Maneno hayo, huwa matamu kama asali, kwa sababu huwa hayaishiwi utamu wake kwa wasikilizaji wake. Watu huwa na hamu ya kuendelea kumsikiliza mtu huyo, ili waweze kuyaelewa yale anayoyaongea. Ndiyo maana watu humwambia kwamba, ‘kibuyu cha asali hakiishiwi utamu.’

Msemo huo, hufundisha watu juu ya kuwa na tabia njema katika namna yao ya kuishi kwao, ili waweze kuishi kwa amani na wenzao, maishani mwao.

1Wakorintho 16:13-14.

Zaburi 119:89-91.

honey-bhuki

530. KALAGU – KIZE. NINA NG’WANONE UMO IJILIWA JAKWE BHULOLO ALIYO AGAYOMBAGA PYE INDIMI:- LYANDIKILO.

Imbuki ya kalagu yiniyo, ililola lyandikilo. Ilyandikilo linilo, ligandikaga pye indimi. Ilyoyi lidakomanije lulimi lose lose. Ulo utogwa munhu oseose gulutumila  ugwandika, ilyoyi ligwandika duhu, bho gutumila bholele bholyo ubho bhulolo. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga giki, ‘nina ng’wanone umo ijiliwa jakwe bhulolo aliyo agayombaga pye indimi:- lyandikilo.’

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kuli munhu uyo alina bhutogwa bho gwikala na bhanhu bha ndimi ningi. Umunhu ung’wunuyo, agabhambilijaga pye abhanhu bho nduhu ugubhakomanya.

Uweyi agikolaga ni lwandikilo ilo ligayombaga pye ndimi, kunguno nanghwe agikalaga na bhanhu bha ndimi ningi bho gubhambilija chiza, umuwikaji bhokwe. Uweyi adebhile ugubhalanja abhiye inzila ja gubhiza na witogwi bho gwiyambilija  kihamo, umuwikaji bhobho. Hunagwene agabhaganilaga abhanhu giki, ‘nina ng’wanone umo ijiliwa jakwe bhulolo aliyo agayombaga pye indimi:- lyandikilo.’

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya gubhiza na witogwi bho gwikala na bhichabho, kugiki bhadule gwiyambilija chiza, umuwikaji bhobho.

Yohana 15:9-14.

Waroma 15:1-2.

Matendo ya mitume 4:32.

KISWAHILI: KITENDAWILI   –   TEGA.

NINA MWANANGU MMOJA CHAKULA CHAKE NI TOPE LAKINI HUONGEA LUGHA ZOTE:- KALAMU.

Chanzo cha kitendawili hicho, chaangalia kalamu. Kalamu hiyo, huandika lugha zote. Yenyewe haibagui lugha yoyote, kwa kuishindwa kuiandika. Chochote ambacho mwandishi anapenda kuandika, yenyewe huandika tu, kwa kutumia mchoro wake huo wa tope. Ndiyo maana watu huhadithiana kwamba, ‘nina mwanangu mmoja chakula chake ni tope lakini huongea lugha zote:- Kalamu.’

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye anaupendo wa kuishi na watu wa kabila nyingi. Mtu huyo, huweza kuwasaidia watu wake wote bila kuwabagua.

Yeye hufanana na Kalamu ambayo huongea lugha zote, kwa sababu naye huishi vizuri na watu wa makabila mengi, maishani mwake. Yeye anafahamu hata kuwafundisha wenzake namna ya kuwa kwa upendo huo, wa kusaidiana pamoja katika maisha yao. Ndiyo maana huwahadithia watu kwamba, ‘nina mwanangu mmoja chakula chake ni tope lakini huongea lugha zote:- Kalamu.’

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kuwa na upendo wa kuishi kwa umoja na wenzao, ili waweze kusaidiana vizuri, katika maisha yao.

Yohana 15:9-14.

Waroma 15:1-2.

Matendo ya mitume 4:32.

pencil

pen

477, KALAGU – KIZE. ULU UBHUCHA ABHANA BHAKWE ADADULILE GUBHICHA:- LINDEGE.

Imbuki ya kalagu yiniyo, ililola lindege, ilo ligabhuchaga abhana bhalyo pye amakanza. Ilindege linilo, ulu lyuhegela bhana lidadulile ugubhicha, mpaga munhu wize abhinje, ulu aligakobhola amandege genayo ahitina. Hunagwene abhanhu bhagayomgaga giki, ‘ulu ubhucha abhana bhakwe adadulile gubhicha:= lindege.’

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kuli munhu uyo agabhalabhilaga chiza abhana bhakwe. Umunhu ng’wunuyo, adabhalekanijaga abhana bhakwe bhenabho, kunguno agikomejaga ugubhatongela mpaga bhakula nilange lya wiza, guti numo ligabhabhukijaga abhana bhalyo, ilindege linilo.

Umungu ng’wunuyo, agabhalangaga nabhiye ahigulya ya gubhalabhila chiza abhana bhabho, mpaka bhashikana ugutumama imilimo yabho bhoyi bhinikili. Hunagwne abhanhu bhagayombaga giki, ‘ulu ubhucha abhana bhakwe adadulile gubhicha:= lindege.’

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya kubhalabhila chiza abhana bhabho, kugiki bhadule gubhiza nilange lya wiza, umuwikaji bhobho. Abhabyaji yigelelilwe, bhoye ugubhalekanija abhana bhabho.

Yohana 6:68.

Zaburi 36:8.

KISWAHILI: KITENDAWILI – TEGA.

AKIBEBA WATOTO WAKE HAWEZI KUWASHUSHA: – MHINDI.

Chanzo cha kitendawili hicho, chaangalia mhindi, ambao hubeba watoto wake, kwa muda wote bila kuwashusha. Mhindi huo, ukibeba watoto wake, huwa hauna uwezo wa kuwashusha, mpaka hufikia muda ule ambayo mtu huenda kuvuna mahindi, ndipo anawatoa watoto wake hao. Ndiyo maana watu husema kwamba, ‘akibeba watoto wake hawezi kuwashusha: – mhindi.’

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huwalinda na kuwatunza watoto wake, kwa kuwalea vizuri. Mtu huyo, hawatelekezi watoto wake hao, kwa sababu kujibidisha katika kuwaelekeza mpaka waweze kukua katika malezi mema. Yeye huwa pamoja na watoto wake hao, kama vile mhindi unavyobeba watoto wake.

Mtu huyo, huwafundisha pia wenzake namna ya kuwalea vizuri watoto wao, mpaka wanafikia hatua ya kujitegemea wao wenyewe, kwa kufanya kazi zao. Ndiyo maana watu husema kwamba, ‘akibeba watoto wake hawezi kuwashusha: – mhindi.’

Kitendawili hicho, chafundisha watu juu ya kuwalea watoto wao vyema, ili waweze kukua wakiwa na malezi yawezayo kuwasaidia katika kuishi vyema na wenzao, maishani mwao.

Yohane 6:68.

Zaburi 36:8.

mandege

woman2

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME.

WHEN SHE CARRIES HER BABIES SHE CANNOT BRING THEM DOWN – MAIZE.

The source of this riddle is maize and the way the maize straw can carry cobs till harvesting time. The maize straw cannot let its cobs down until the harvestor comes to harvest them. This is why people can describe this situation using the riddle that ‘when she carries her babies cannot bring them down – maize.’

This riddle can be compared to a person who protects and cares for her/his children by raising them properly. It can be also compared to people who take care of their families. This is why people are warned against not taking care of their children by encouraging them to learn from plants like maize straw that ‘carries her babies without putting them down’ to communicate tolerance and care for children.

The riddle teaches people how to properly nurture their children until they reach the point of being independent by doing their own jobs. In so doing, children will be behaving in a good manner because of passing through a good nurturing system from their parents.

John 6:68.

Psalm 36: 8.