645. BHANHU DULI BHULYANGO BHULYANGO.

Imbuki ya lusumo lunulo, yingilile kukikalile ka bhulyango bho bhanhu. Ubhulyango bhunubho bhuli luganda lo ludugu la bhanhu bhenabho ulo lugabhalangaga bhuli ng’wene inzila ja gwikala na bhiye, kunguno bhuli ng’wene ali na ludugu lokwe. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘bhanhu duli bhulyango bhulyango.’

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo akadebhile akikalile ka ludugu lokwe, umuwikaji bhokwe. Umunhu ng’wunuyo, akagikalanaga akajile ka ludulu lokwe ako kagabhambilijaga ugwikala bho mholele na bhichabho, umuchalo jabho. Uweyi akagadililaga chiza akikalile kenako, kunguno kagabholekejaga inzila ja gwigulambija uguitumama imilimo yabho chiza, umu ludugu lobho.

Umunhu ng’wunuyo, agabhambilijaga nabhiye uguludebha uludugu lobho, kugiki bhadule nabho ugwigulambija uguitumama imilimo iya gubhapandikila matwajo ga gujibheja chiza ikaya jabho. Uweyi ali jigemelo ja gubhalangila abhiye imijilo ya ludugu lobho iyo igabhinhaga matwajo mingi, umuwikaji bhobho. Hunagwene uweyi agabhawilaga abhiye giki, ‘bhanhu duli bhulyango bhulyango.’

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya guikalana imijilo ya ludugu lobho iyo igabhambilijaga uguitumama imilimo yabho bho bhukamu bhutale, kugiki bhadule gwikala bho mholele, na gupandika matwajo gagujibheja chiza ikaya jabho, umuwikaji bhobho.

Mathayo 1:2.

Luka 1:59-62.

Matendo 13:26.

Warumi 1:3-4.

KISWAHILI: WATU TUKO UKOO KWA UKOO.

Chanzo cha methali hiyo, chatokea kwenye maisha ya koo za watu. Koo hizo, ni  kundi la undugu wa watu walio na mila zinazowasaidia katika kuishi vizuri na wenzao, kwa sababu kila mmoja ana ukoo wake. Ndiyo maana watu husema kwamba, ‘watu tuko ukoo kwa ukoo.’

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye anazifahamu mila zilizo njema katika ukoo wake, maishani mwake. Mtu huyo, huziishi mila hizo ambazo humsaidia katika kuishi kwa amani na wenzake, katika kijiji chake. Yeye huzishikilia desturi hizo kwa sababu humuonesha namna ya kuyatekeleza makukumu yake vizuri, katika ukoo wake.

Mtu huyo, huwasaidia pia wenzake katika ukoo wao, ili waweze kuzitumia desturi hizo katika kujibidisha kufanya kazi za kuwapatia mafanikio ya kuziendeleza vizuri familia zao.

Yeye ni mfano wa kuigwa na wenzake katika kuzitumia mila hizo njema kwa kujipatia mafanikio mengi, maishani mwao. Ndiyo maana yeye huwaambia wenzake kwamba, ‘watu tuko ukoo kwa ukoo.’

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuziishi desturi zilizo njema katika koo zao, ambazo huwasaidia katika kuyatekeleza majukumu yao kwa bidii kubwa, ili waweze kuishi kwa amani, na kupata mafanikio mengi, maishani mwao.

Mathayo 1:2.

Luka 1:59-62.

Matendo 13:26.

Warumi 1:3-4.

bhamasai bha kenya

namibia-himba

mbina ya samburu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.