645. BHANHU DULI BHULYANGO BHULYANGO.

Imbuki ya lusumo lunulo yingilile kukikalile ka bhulyango bho bhanhu. Ubhulyango bhunubho bhuli luganda lo ludugu lo bhanhu bhenabho ulo lugabhalangaga bhuli ng’wene inzila ja gwikala na bhiye, kunguno bhuli ng’wene ali na ludugu lokwe. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘bhanhu duli bhulyango bhulyango.’

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo akadebhile akikalile ka ludugu lokwe, umuwikaji bhokwe. Umunhu ng’wunuyo akagikalanaga akajile ka ludulu lokwe ako kagabhambilijaga ugwikala bho mholele na bhichabho umuchalo jabho. Uweyi akagadililaga chiza akikalile kenako, kunguno kagabholekejaga inzila ja gwigulyambija uguyitumama imilimo yabho chiza umu ludugu lobho.

Umunhu ng’wunuyo agabhambilijaga n’abhiye uguludebha uludugu lobho, kugiki bhadule nabho ugwigulyambija uguyitumama imilimo iyagubhapandikila matwajo ga gujibheja chiza ikaya jabho. Uweyi ali jigemelo ja gubhalangila abhiye imijilo ya ludugu lobho iyo igabhinhaga matwajo mingi umuwikaji bhobho. Hunagwene uweyi agabhawilaga abhiye giki, ‘bhanhu duli bhulyango bhulyango.’

Ulusumo lunulo lolanga bhanhu guyikalana imijilo ya ludugu lobho iyo igabhambilijaga uguyitumama imilimo yabho bho bhukamu bhutale, kugiki bhadule gwikala bho mholele na gupandika matwajo gagujibheja chiza ikaya jabho umuwikaji bhobho.

(Mathayo 1:2; Luka 1:59-62; Matendo 13:26; Warumi 1:3-4).

KISWAHILI: WATU TU WA KOO MBALIMBALI.

Chanzo cha methali hii chatokea kwenye maisha ya koo za watu. Koo hizo ni  makundi ya udugu wa watu walio na mila zinazowasaidia katika kuishi vizuri na wenzao, kwa sababu kila mmoja ana ukoo wake. Ndiyo maana watu husema kwamba, ‘watu tu wa koo mbalimbali.’

Methali hii hulinganishwa kwa mtu yule ambaye anazifahamu mila zilizo njema katika ukoo wake maishani mwake. Mtu huyo huziishi mila hizo ambazo humsaidia katika kuishi kwa amani na wenzake, katika kijiji chake. Yeye huzishikilia desturi hizo kwa sababu humuonesha namna ya kuyatekeleza majukumu yake vizuri katika ukoo wake.

Mtu huyo huwasaidia pia wenzake katika ukoo wao, ili waweze kuzitumia desturi hizo katika kujibidisha kufanya kazi za kuwapatia mafanikio ya kuziendeleza vizuri familia zao. Yeye ni mfano wa kuigwa na wenzake katika kuzitumia mila hizo njema kwa kujipatia mafanikio mengi maishani. Ndiyo maana yeye huwaambia wenzake kwamba, ‘watu tu wa koo mbalimbali.’

Methali hii hufundisha watu kuziishi desturi zilizo njema katika koo zao ambazo huwasaidia katika kuyatekeleza majukumu yao kwa bidii kubwa, ili waweze kuishi kwa amani, na kupata mafanikio mengi maishani mwao.

(Mathayo 1:2; Luka 1:59-62; Matendo 13:26. Warumi 1:3-4).

bhamasai bha kenya

namibia-himba

mbina ya samburu

 

ENGLISH: PEOPLE ARE DIVIDED BASED ON KINGSHIP.

The source of this saying is the life of people. People tend to live according to how they relate to each other. Their relationship is mainly determined by kingship because of sharing some cultural and traditional values. This is why people came with the saying that ‘people are divided based on kingship’ to justify how clan ties determine the life system of people.

This saying can be compared to a person who knows the good traditions of his/her clan and abide by them. These traditional values might be of great help in making people live together peacefully and harmoniously. Such a person can be regarded as a role model to others in terms of showing them how traditions and customs of a particular clan can shape the behaviour of a certain person. This person also teaches others how to nurture moral values in order to create a society that is morally upright.

This saying teaches people about living good life with others in the society by abiding by moral values of that particular society.

Matthew 1: 2, Luke 1: 59-62, Acts 13:26, Romans 1: 3-4.

 

ANOTHER ENGLISH VERSION: WE PEOPLE ARE FROM DIFFERENT CLANS.

The origin of this proverb is people’s lives based on their clans. The clans are fraternal groups of people who have traditions that bind them together, because they each have their own clan. That is why people say, ‘We people are from different clans.’

The proverb is used comparatively to refer to any individual who knows the good traditions of his/her clan. The person lives abiding by those traditions that help him/her live in harmony with neighbors. That person upholds to those customs because they guide him/her on how to carry out his/her duties properly. The person, in turn, helps his or her relatives in the family, so that they can abide by these practices in their efforts to achieve success in their families.

He/she is a role model for his/her colleagues in applying such good traditions for his/her achievements in lifes. That is why he/she tells his/her companions, ‘We people are from different clans.’

This proverb teaches people to live by abiding by good habits, which help them to fulfill their responsibilities, so that they can live in peace, and achieve notable successes in their lives.

(Matthew 1: 2; Luke 1: 59-62; Acts 13:26; Romans 1: 3-4).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.