517. UNTWE BHULI BHUTEMI BHO MILI.

Imbuki ya kahayile kenako ilolile ntwe. Untwe gunuyo nuyo gugudimilile umili, kunguno ugoyi hi jimanyikijo ja ng’wa munhu nebhe, nulu ginhu jilebhe. Ulu munhu uhaya gumana munhu nebhe nulu gujimana ginhu jilebhe, agulola kuntwe, huna udebha chiza. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘untwe bhuli bhutemi bho mili.’

Akahayile kenako kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo alintongeji owiza ahakaya yakwe. Umunhu ng’wunuyo adebhile ugubhalela abhanhu bhakwe bho gwikala halumo bhagwiyambilijaga umubhutumami bho milimo yabho. Uweyi alijigemelo ja gwikala bhitogilwe abhanhu bhakwe.

Umunhu ng’wunuyo agikolaga n’untwe umo gugagutongelelaga umili, kunguno nuweyi agaitongelaga chiza ikaya yakwe. Agikomejaga ugubhalanja abhanhu bhakwe inzila ja gubhatongela chiza abhichabho. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, ‘untwe bhuli bhutemi bho mili.’

Akahayile kenako kalanga bhanhu kubhiza bhatongeji bhiza bha kaya jabho, bho gubhalanga abhanhu witogwa bho gwiyambilija gutumama milimo yabho, kugiki bhadule gupandika matwajo mingi umuwikaji bhobho.

(Yohane 15:1-5; Waefeso 5:21-25).

KISWAHILI: KICHWA NDIO UFALME WA MWILI.

Chanzo cha msemo huu chaangalia kichwa. Kichwa ndicho kiushikiliacho mwili, kwa sababu chenyewe ndicho kitambulisho cha mtu fulani, au kitu fulani. Mtu akitaka kumfahamu mtu fulani, au kukifahamu kitu fulani, basi mtu huyo huangalia kichwani na ndipo hufahamu vizuri. Ndiyo maana watu husema kwamba, ‘kichwa ndicho ufalme wa mwili.’

Msemo huu hulinganishwa kwa mtu yule ambaye ni kiongozi mzuri katika familia yake. Mtu huyo anafahamu kuwalea katika maadili mema watu wake kwa kuishi maisha yenye umoja wa kusaidiana vizuri katika utekelezaji wa majukumu yao. Yeye ni mfano mzuri wa kuigwa na wenzake katika kuishi kwa upendo na watu wake. Mtu huyo hufanana na kichwa kinavyouongoza mwili, kwa sababu naye huiongoza vizuri familia yake. Huongeza bidii ya kuwafundisha watu wake namna ya kuwaongoza vizuri wenzao. Ndiyo maana watu husema kwamba ‘kichwa ndicho ufalme wa mwili.’

Msemo huu hufundisha watu  kuwa viongozi wema wa familia zao. Viongozi hao ni wale wawezao kuwafundisha watu wao upendo wa kusaidiana katika utekelezaji wa majukumu yao, ili waweze kupata mafanikio mengi maishani mwao.

(Yohane 15:1-5; Waefeso 5:21-25).

ntwe

mumuila

ENGLISH: IT IS THE HEAD THAT IS THE KINGDOM OF THE BODY.

The origin of this saying is a head. A head is what holds the body, because it’s somebody’s or something’s identity. When someone wants to know someone or something, they look at the head; that is when they know better. That is why people say, ‘It is the head that is the kingdom of the body.’

The saying is used comparatively to refer to someone who is a good leader in his/her family. That person knows how to nurture his people in line with good morals such is living in unity that enables cooperation in fulfillment of responsibilities of the people involved. She/he is a role model for loving other people in life. The person is like a head that controls the body, because he/she, too, controls his/her family well. He/she puts more effort to educate his/her people on how to best guide their peers. That is why people say, ‘It is the head that is the kingdom of the body.’

The saying teaches people about being good leaders of their families. These leaders are those who can teach their people to love and help each other in executing their responsibilities, so that they can achieve more in their lives.

(John 15: 1-5; Ephesians 5: 21-25).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.