753. GUB´ISA MHULU NA BHAYANDA UGUSANGA JAJUKULAGWA (JAFUMBULAGWA).

Ulusumo lunulo, lwingilile kubhubhisi bho mhulu ijo jigaliyagwa. Imhulu jinijo gali matwajo ga manti. Ulu munhu atogilwe jipye chiza imhulu jinijo mpaga agajifugilaga hasi. Aliyo lulu, ulu alajigifugile hasi na bhayanda bhanholile agusanga jafugulagwa aliyo nugupya jitali. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, “gub’isa mhulu na bhayanda ugusanga jajukulagwa.”

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo agahoyaga mihayo ya mbisila na bhanhu abho bhadailanhanaga imihayo yiniyo, umukikalile kabho. Abhanhu bhenabho bhagaikumuchaga sagala imihayo iyo igelelilwe isage mumbisira kunguno, yili mihayo ya nyatale. Abhoyi bhadamanile uguidimila chiza imihayo yiniyo umumioyo jabho.

Abhanhu bhenabho, bhagikolanijiyagwa na bhanigini abho bhadadimilaga mihayo ya mbisila, umumioyo jabho, kunguno nabho bhadayidimilaga imihayo yiniyo iyo iliyambisila umumioyo jabho. Hunagwene abhanhu bhagabhawilaga giki, “gub’isa mhulu na bhayanda ugusanga jajukulagwa.”

 Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya kuleka guyomba mihayo ya mbisila na bhanigini bhalihoyi, umukikalile kabho, kugiki bhadule kujibheja chiza ikaya jabho, umuwikaji bhobho. Gashinaga lulu, idi chiza nulu gwita mihayo ya mbisila na bhanigini bhalihoyi.

Mathayo 28:13.

Mathayo 6:18.

KISWAHILI: KUFICHA TUNDA NA VIJANA UTAKUTA LIMEFUKULIWA.

Methali hiyo, ilianzia kwenye ufichaji wa tunda la mti lijulikanalo kama ‘mhulu’ ambalo huliwa. Mtu akitaka liive vizuri tunda hilo, hulazimika kulifukia chini. Lakini basi, akilifukie tunda hilo mbele ya watoto wanaomuona akifanya hivyo, atakuta wamelifukua hata kabla halijaiva. Ndiyo maana watu husema kwamba, “kuficha tunda na vijana utakuta limefukuliwa.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa watu wale ambao huongea maneno ya siri kwa watu wasioweza kuficha siri, katika maisha yao. Watu hao, huitangaza kwa watu wengine siri hiyo, kila wanapomaliza kuisikia.  Wao hawafahamu kuyatunza kwa siri maneno na matendo ambayo niya kikubwa, katika mioyo yao.

Watu hao hufananishwa na watoto wasioweza kutunza siri mioyoni mwao, kwa sababu nao hawayatunzi maneno na matendo ambayo niya siri, katika mioyo yao. Ndiyo maana watu huwaambia kwamba, “kuficha tunda na vijana utakuta limefukuliwa.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuacha kusema maneno ya siri mbele ya watoto, katika maisha yao, ili waweze kuzijenga vizuri familia zao. Kumbe basi, sio vizuri kutenda madendo ya siri mbele ya watoto.

Mathayo 28:13. “wakiwaambia, “Inawapasa mseme, ‘Wanafunzi Wake walikuja wakati wa usiku na kumwiba sisi tulipokuwa tumelala.’”

Mathayo 6:18. “ili kufunga kwenu kusionekane na watu wengine ila Baba yenu aliye sirini, naye Baba yenu aonaye sirini atawapa thawabu yenu kwa wazi.””

tunda granada-

musicians-older

eating1

ENGLISH: TO HIDE A FRUIT WITH CHILDREN YOU WILL FIND IT UNCOVERED.

The above proverb originated from the act of hiding the fruit of the tree known as ‘mhulu’ that is eaten. If a person wants to ripen the fruit properly, he has to bury it in the ground. However, if he buries the fruit in front of the children who see him doing so, he will find it is been uncovered even before it ripens. That is why people say that, “to hide the fruit with children you will find it uncovered.”

This proverb is compared with those people who speak secret words to people who cannot keep secrets, in their lives. This is because; these reveal the secrets to others, every time they hear it. They do not know how to keep secret words and deeds in their hearts.

Such ones are like children who cannot conceal what is in their hearts, for they themselves do not keep the secret words and deeds in their hearts. That’s why people tell them that, “to hide the fruit with children you will find it uncovered.”

This proverb teaches people to stop saying secret words in front of children, so that they can better build their families. Therefore, this proverb teaches that, it is not right to do some acts in front of children.

Matthew 28:13.

Matthew 6:18.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.