744. DUGWIBHONA ULU DUTALI DUB´INYA MATU.

Ulusumo lunulo, lwingine kubhanhu bhabhili abho bhilomelaga umulugendo lobho. Abhanhu bhenabho, bhagab’inyaga amatu gabho ulu bhalilomela, golecha bhulamu bho bhuli ng’wene ubho alinabho.

 Uumo obho agang’wila ung’wiye, “unene nashika aha najile dugwibhona hangi.” Ung’wiye agashosha, “dugwibhona ulu dutali dub’inya matu.” Ukwene huguhaya giki, bhagwibhona hangi ulu bhatali bhalimhola, kunguno abhanhu abho bhacha bhadadulile ugugab’inya amatu gabho.

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo adebhile igiki ilihoyi ingelelo ya bhulamu bho bhanhu umusi, iyo igabhisanganijaga kunguno bhadaimanile, umuwikaji bhobho. Umunhu ng’wunuyo, ali na bhidohya bho gulomba bhulamu gwingila kuli Ng’winikili bhupanga, Uwelelo. Uweyi agabhalombela bhulamu na bhiye abho agikalaga nabho, kugiki bhamane bhibhona ulu bhatali bhapanga.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga na bhilomeji abho bhali bhadebhile igiki ubhulamu bhobho bhuli na ngelelo, kunguno nuweyi agabhalombelaga bhulamu abhiye gwingila kuli Mulungu, golecha giki adaidebhile ingeleo wa bhulamu bhobho.

Uweyi hangi agabhalangaga abhanhu bhakwe ahigulya ya gwikala na widohya bho gwilombela bhulamu kugiki bhamane bhibhona ulu bhalibhanga. Hunagwene agabhawilaga abhiye giki, “dugwibhona ulu dutali dub’inya matu.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gubhiza na widohya bho gunsendamila Welelo, na gwilombela bhulamu bho gwingila kuli Weyi, kugiki bhadule gwendelea gwibhona na gutumama milimo yabho chiza, umubhulamu bhobho.

Mwanzo 45:28.

Waamuzi 19:3.

2 Wakorintho 2:13.

KISWAHILI: TUTAONANA TUKIWA BADO TUNACHEZESHA MASIKIO.

Methali hiyo, ilianzia kwa watu wawili waliokuwa wakiongea katika safari yao. Watu hao, walioyaona masikio yao yakicheza walipokuwa wakiongea, kuonesha uwepo wa uhai wa kila mmoja wao alio nao.

Mmoja wao alimwambia mwenzake, “mimi nimefika ninapoenda tutaonana tena.” Mwenzake alijibu, “tutaonana tukiwa bado tunachezesha masikio.” Ndiyo kusema kwamba, wataonana tena kama watakuwa hai, kwa sababu watu waliokufa hawawezi kuyachezesha masikio yao.

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye anaelewa kwamba, uhai wa wanadamu una mwisho hapa duniani ambao wao hawauhafamu, maishani mwao. Mtu huyo, ana unyenyekevu wa kuomba uhai kutoka kwa mwenye uhai ambaye ni Mungu. Kutokana na unyenyekevu huo, yeye huwaombea wenzake uhai ili waendelee kuonana kama bado wako hai.

Mtu huyo, hufanana na wale watu waliokuwa wakiongea katika safari yao, ambao walielewa kwamba, uhai wao una mwisho, kwa sababu naye huwaombea uhai wenzake anaoishi nao ili waendele kupata nafasi ya kuonana maishani mwao, kuonesha kwamba haufamu mwisho wa uhai wao.

Yeye huwafundisha pia watu wake juu ya kuwa na unyenyekevu wa kuombeana uhai kutoka kwa mwenyezi Mungu, ili wapate nafasi ya kuonana kama bado wako hai. Ndiyo maana huwaambia wenzake kwamba, “tutaonana tukiwa bado tunachezesha masikio.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwa na unyenyekevu wa kumtegemea Mungu, na kuombeana uhai utokao kwake, ili waweze kuendelea kuonana na  kuyatekeleza vizuri majukumu yao, katika siku za uhai wao.

Mwanzo 45:28. “Ndipo Israeli akasema, “Nimesadiki! Mwanangu Yosefu bado yu hai. Nitakwenda nikamwone kabla sijafa.’’”

Waamuzi 19:3. “mume wake akaenda kumsihi ili arudi. Alikwenda na mtumishi wake na punda wawili. Yule mwanamke akamkaribisha nyumbani mwa baba yake, baba yake alipomwona akamkaribisha kwa furaha.”

2 Wakorintho 2:13. “bado nilikuwa sina utulivu akilini mwangu kwa sababu sikumkuta ndugu yangu Tito huko. Hivyo niliagana nao nikaenda Makedonia.”

ears1

ears

bhamasai bha kenya

ENGLISH: WE WILL SEE EACH OTHER WHILE EARS ARE STILL PLAYING.

This saying began with two people who were talking to each other on their journey. These people saw their ears playing as they spoke, showing that there was life in each one of them.

One of them said to the other, “I have reached my point of destination, we shall meet again.” His companion replied, “We will see each other while our ears will still be playing.” That is to say, they will see each other again if they are alive, because the dead cannot touch their ears.

This saying is compared with the person who understands that a human being’s life here on earth has got an end.Those people do not understand, when will it end. Therefore, such a person has humility to ask for life from the living God. With such humility, he prays for the life of his companions so that they can continue to see each other if they are still alive.

The above man is like the people who were talking on their journey and who understood that their lives had an end. Therefore, each of them prayed for the life of his colleagues so that they together continue to see each other in their lives, showing that they do not know the end of their lives.

He also teaches his people about the humility of asking one another for life from God; so that they may have the opportunity to see each other if they are still alive. That is why he told his colleague, “We will see each other while our ears are still playing.”

This saying teaches people how to be humble and keep their trust in God, and pray for life from Him, so that they may continue to see each other and fulfill their responsibilities in all the days of their lives.

Genesis 45:28. Judges 19:3. 2 Corinthians 2:13.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.