621. UDIZUBHONA JILELELA JIB´EJIWE.

Imbuki ya lusumo lunulo, ilolile weleji bho ginhu umuminzi, na bhubhejiwa bhojo. Iginhu ijo jigelelaga muminzi jigolechaga bhubupu bhojo, kunguno iginhu ijidito jigalibhilaga. Kuyiniyo lulu, iginhu ijo jigelelaga jigolechaga bhumani bho bhubhejiwa bhojo. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘udizubhona jilelela jib’ejiwe.’

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo alindoo aliyo agitaga mihayo ya wiza, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, olangwa chiza na bhabhyaji bhakwe, kunguno agatumamaga milimo ya gwambilija bhanhu bhingi, guti ni ginhu ijo jigelelaga umuminzi aliyo jili na miligo midito.

Abhanhu abhatale, bhagandalahaga kunguno ya bhudoni bhokwe, bho nduhu iguilola imilimo yakwe iyo agaitumamaga, umuwikaji bhokwe. Abhanhu bhenabho, bhadandililaga, kunguno ya gwituula giki bhamanile pye iyose kulebha uweyi.

Aliyo lulu, umunhu ng’wunuyo, agatumamaga chiza gete imilimo yakwe mpaga obhalebhya na bhiye abhatale bhenabho. Akikalile kakwe, kagabhalanjaga abhiye ahigulya ya kubhalela chiza abhanhu bhanhu. Hunagwene agabhawilaga abhanhu bhenabho giki, ‘udizubhona jilelela jib’ejiwe.’

Usulumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gubhalela chiza abhanhu bhabho, na guleka nhinda ja gubhadalaha abhichabho, kugiki bhadule gujibheja chiza ikaya jabho, umuwikaji bhobho.

Mathayo 13:31-32.

Marko 6:1-3.

Isaya 53:2. Luka 13:18-19.

1 Wakorintho 3:1-4.

Wakolosai 2:9.

KISWAHILI: USIONE CHAELEA KIMEUNDWA.

Chanzo cha methali hiyo, chaangalia ueleaji cha chombo majini na kuundwa kwakwe. Chombo hicho,  kinachoelea majini, huonesha wepesi wake kwa sababu kitu kilichokizito huzama. Kwa hiyo basi, kile kinachoelea majini huonesha ufundi wa uundaji wake. Ndiyo maana watu husema kwamba, ‘usione chaelea kimeundwa.’

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye ni ndogo lakini huwa anafanya kazi za kuwasaidia watu wengi, maisha mwake. Mtu huyo, alilelewa vizuri na wazazi au walezi wake, kwa sababu huwa anayatekeleza vizuri majukumu yakwe, kama chombo kile kinachoelea majini, wakati kina mizigo mingi.

Watu waliowakubwa humdharau mtu huyo, kwa sababu ya kujiona wao kuwa wanafahamu kila kitu, bila hata ya kuziangalia kazi zake anazozifanya. Watu hao, huwa hawamjali kwa sababu ya majivuno yao.

Lakini basi,  mtu huyo hufanya kazi zake vizuri, mpaka kuwazidi hata wao walio wakubwa. Maisha yake, huwafundisha wenzake, juu ya kuwalea vyema watu wao. Ndiyo maana yeye huwaambia watu hao kwamba, ‘usione chaelea kimeundwa.’

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwalea vyema watu wao na kuacha kiburi cha kuwadharau watu wao, ili waweze kuziendeleza vizuri familia zao, maishani mwao.

Mathayo 13:31-32.

Marko 6:1-3.

Isaya 53:2. Luka 13:18-19.

1 Wakorintho 3:1-4.

Wakolosai 2:9.

ferry-of zambia

bhazubhi

africans bhazubhi

 

ENGLISH: WHAT FLOATS HAS BEEN CREATED.

The source of the proverb is the floating object. The floating of an object in water communicates the skill of the one who constructed it. Therefore, its floatation in water suggests the artifact of the maker of the object. This is why people came with this proverb that ‘what floats has been created’ to communicate the artistic skills of the maker of the object and the object itself.

This proverb can be compared to a person who is considered to be less important in the society. This person, regardless of his/her less importance, can be very useful in terms of his/her ability to do his/her things in a manner that is constructive and encouraging to others. Such a person can be doing so because of the way he/she was nurtured by parents or guardians.

This proverb teaches people about how to take good care of their people and to stop despising others. It also teaches people to be careful and responsible in nurturing their kids for their future development.

Matthew 13: 31-32, Mark 6: 1-3, Isaiah 53: 2, Luke 13: 18-19, 1Corinthians 3: 1-4, Colossians 2: 9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.