569. NANI ADULEBHIJE MAZUNZE/MAZUNZU?

Imbuki ya kahayile kenako yingile kuwilebhya bho mazunze. Amazunze genayo gali mawe gagung’wisija mitugo minzi. Umunhu uyo alina mazunze matale agiganikaga giki abhalebhije abhiye. Hunagwene agabhujaga giki, ‘nani adulebhije mazunze.’

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo atogilwe gwihaya giki alinajo bho bhuli ginhu, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agabhadalahaga abhiye kunguno ya gwimana weyi duhu umukikalile kakwe. Uweyi adazunyaga ugulebhiwa ginhu na ng’wiye, kunguno ya wihayi bhokwe bhunubho ubho gwituula bhumani bho bhuli ginhu.

Umunhu ng’wunuyo agikalaga alemile ugulangwa ginhu na bhiye, kunguno ya nhungwa jakwe ijagubhabyeda abhiye bhenabho umukikalile kakwe. Uweyi agikumuchaga ukubhanhu giki, adulile pye iyose, na alinajo bhuli ginhu. Hunagwene agabhujaga giki, ‘nani adulebhije mazunze.’

Akahayile kenako kalanga bhanhu kuleka wihayi bho bhubhi, nulu wihayi bho bhumani bho bhuli ginhu umukikalile kabho, kugiki bhadule gwikala chiza na bhichabho, umuwikaji bhobho.

(Zaburi 10:3; Warumi 11:36; Wagalatia 6:14; Luka 2:14).

KISWAHILI: NI NANI ATUZIDIYE MANYWESHEO?

Chanzo cha msemo huu ni ushindani wa kuonyeshana manywesheo ya mifugo. Manywesheo hayo, ni mawe yatumikayo kunyweshea maji mifugo. Mtu mwenye mawe yaliyo makubwa hudhani kwamba, hakuna mwingine anayeweza kumzidi. Ndiyo maana yeye huuliza, ‘Ni nani atuzidiye manywesheo?’

Msemo huu hulinganishwa kwa mtu yule ambaye hupenda kujidai kuwa ana kila kitu maishani mwake. Mtu huyo huwadharau wenzake kwa sababu ya kujidai kwake kuwa na kila kitu. Yeye pia hakubali mawazo ya wenzake, kwa sababu ya majivuno yake hayo ya kujiona kuwa anajua kila kitu.

Mtu huyo hataki kufundishwa kitu na wenzake, kwa sababu ya dharau aliyo nayo kwa watu katika maisha yake. Yeye hujitangaza kwa watu kwamba ana kila kitu; kwa maana hiyo, yeyé ni kama tajiri anayewazidi wenzake. Ndiyo maana huuliza kwamba, ‘nani anatuzidi manywesheo?’

Msemo huo hufundisha watu kuacha tabia ya majivuno ya kuwadharau wenzao, au kujidai kuwa na kila kitu katika maisha yao, ili waweze kuishi vizuri na wenzao maishani mwao.

(Zaburi 10:3; Warumi 11:36; Wagalatia 6:14; Luka 2:14).

cows-ng

mazunze

people singing

 

ENGLISH: WHO THINKS HAS GREATER DRINKING STONE-TROUGHS THAN OURS?

The foundation of this saying is livestock herders competition relating to ownership of better places from where livestocks can drink water. These places are originally stone-troughs. A person with such stones thinks that no one else can surpass him. That is why he asks, ‘who thinks has greater drinking stone-troughs than ours?’

The saying is used comparatively to refer to people who claim to have everything in life. They despise others because of the thinking that they have everything. They also don’t approve or appreciate ideas from others, because of their arrogance and thinking that they know everything.

A person with such mentalities doesn’t want to be taught by others, because of the contempt he/she has for people, in his life. He/she seeks attention and fame from other people by bragging that he/she has everything; in that sense, he/she is like the richest of his/her friends. That is why he/she asks, ‘who thinks has greater drinking stone-troughs than ours?’

The saying, teaches people to swallow their pride and abandon the attitude of despising others, or claiming to have everything in life so that they can live harmoniously with their peers.

(Psalm 10: 3; Romans 11:36; Galatians 6:14; Luke 2:14).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.