527. NI BHULI WIMELE NA SO, ULEKE GWIMELA NA NKWELAYO?

Imbuki ya kahayile kenako ilolile wimeji bho bhanhu bha ahakaya ndebhe. Uwimeji bhunubho bhuli na migilo nulu mahangijo gabho. Imigilo yiniyo ili kihamo na kuleka gwimela na bhabyaji. Gashinaga umunhu ng’wunuyo adadule ugwimela nu Se, adulile gwimela na nkwelaye duhu. Hunagwene abhanhu bhagamujaga giki, ‘nibhuli wimele na so, uleke gwimela na nkwelayo?’

Akahayile kenako kagalenganijiyagwa kubhanhu abho bhagimelaga na bhabyaji bhabho. Abhanhu bhenabho bhagaligehyaga hadohado likijo lyabho, ukubhabyaji bhabho bhenabho, nose bhagalimalaga, umuwikaji bhobho.

Uwimeji bhunubho bhugenhaga ibhengwe ukubhabyaji, kunguno ya gwiwila mihayo iyo ili yanyanigini, kugiki bhaseche bhanhu duhu. Abhanhu bhenabho bhagimanilaga nose bhayigusha halumo, aliyo bhali bhabyaji na bhana bhabho. Hunagwene abhanhu bhagabhabhujaga abhana bhabho giki, ‘nibhuli wimele na so, uleke gwimela na nkwelayo?’

Akahayile kenako kalanga bhanhu gubhakuja abhabyaji bhabho, kugiki bhadule gupandika mbango ja gwikala bho mholele umusi, na bhuyegi ung’wigulu.

(Kutoka 20:12; Wakolosai 3:20-21).

KISWAHILI: KWA NINI UMTANIE BABA UACHE KUMTANIA SHEMEJI YAKO?

Chanzo cha msemo huu chaangalia utani wa watu katika familia fulani. Utani huo huwa na miiko au mipaka yake. Miiko au mipaka hiyo ni pamoja na kutowatania wazazi. Kumbe, mtu hawezi kumtania baba yake. Anarusiwa kumtania shemeji yake tu. Ndiyo maana watu huuliza kwamba, ‘kwa nini umtanie baba uache kumtania shemeji yako?’

Msemo huu hulinganishwa kwa watu wale ambao hupenda kutaniana na wazazi wao. Watu hao hujipunguzia heshima yao polepole, na mwishowe, heshima hiyo huisha kabisa kwa wazazi hao.

Utani huo huleta dharau kwa wazazi, kwa sababu ya kuambiana maneno ya kitoto kwa lengo la kuchekesha watu tu. Watu hao hufikia hata hatua ya kucheza na wazazi wao. Ndiyo maana watu huwauliza kwamba ‘kwa nini umtanie baba uache kumtania shemeji yako?’

Msemo huu hufundisha watu kuwaheshimu wazazi wao, ili waweze kupata baraka za kuishi vizuri hapa duniani, na utukufu Mbinguni.

(Kutoka 20:12; Wakolosai 3:20-21)

mbehi nsabhi

ENGLISH: WHY JOKE WITH YOUR FATHER INSTEAD OF YOUR BROTHER/SISTER IN LAW?

The origin of this saying is jokes of people in a particular family. The jokes has taboos or limits/boundaries. Such taboos or restrictions include prohibition to joke with parents. As such, an individual cannot make jokes with one’s father, but can do so with a brother-in-law or sisterr-in-law. That is why people ask, ‘why joke with your father instead of your brother/sister in law? ‘

The saying is used comparatively to warn those people who like to make jokes with their parents. Those people, slowly lose their respect to parents and, in the end, that respect disappears completely.

The jokes bring contempt for parents, because of childish words they tell each other for the purpose of making people laugh. These people even reach the point of playing with their parents. That is why people ask them, ‘why joke with your father instead of your brother/sister in law? ‘

The saying teaches people to respect their parents so that they can receive the blessings of a comfortable life here on earth, and glory in Heaven.

(Exodus 20:12; Colossians 3: 20-21).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.