440. BHUBYALWA BHUDOGAGWA.

Imbuki ya lusumo lunulo, ilolile bhubyalwa na bhogi bho munhu. Umubhubyalwa munumo, umunhu nulu agabhiza abyalilwe na munhu uyo alinihanga ilo lidilyawiza, ung’wene alimyaji okwe duhu, adadulile guja kwilambo, giki agabhoge ubhubyalwa bhunubho. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘bhubyalwa bhudogagwa.’

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo agabhadalahaga abhabyaji bhakwe, kunguno ya mahanga gabho gubhiza gadigawiza.

Umunhu ng’wunuyo adulile nulu gubhalema abhabyaji bhakwe bhenabho, ulu ubhujiwa na munhu, na gwihaya giki, uweyi abhabyalilwe na bhasabhi. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga umunhu ng’wunuyo giki, ‘bhubyalwa bhudogagwa.’

Ulusumo lunulo lolanga bhanhu higulya ya kuleka gubhadosa abhabyaji, kugiki bhadule kubhalang’hana, bho gubhambilija chiza, umuwikaji bhobho.

Yohane 3:3-11.

 Kutoka 20:12.

 Mika 6:8.

KISWAHILI: UZAWA HAUOGWI.

Chanzo cha methali hiyo chaangalia uzawa na uogaji wa mtu. Mtu huyo hata akiwa na wazazi wenye sura mbaya, wao ni wazazi wake tu, hawezi kwenda kwenye Bwawa ili akauoge uzawa huo. Ndiyo maana watu husema kwamba, ‘uzawa hauogwi.’

Methali hiyo hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huwadharau wazazi wake, kwa sababu ya wao kuwa na sura mbaya. Mtu huyo huweza hata kuwakana wazazi wake hao, akiulizwa na mtu fulani.

Yeye huko tayari hata kuwataja watu wengine ambao ni matajiri, kuwa ndio wazazi wake. Ndiyo maana watu humwambia mtu huyo kwamba, ‘uzawa hauogwi.’

Methali hiyo hufundisha watu juu ya kuacha kuwadharau wazazi wao, ili waweze kuwaheshimu kwa kuwatunza vizuri, maishani mwao.

Yohane 3:3-11.

 Kutoka 20:12.

 Mika 6:8.

mothers-love

benin

ENGLISH: ORIGINALITY CANNOT BE TAKEN OFF THROUGH BATH.

The source of the proverb looks at one’s origin and bath. One cannot reject his/her parents just because of their poor condition. The proverb advices people that they cannot take off their origin by simply showering.

The proverb can be compared to a person who despises his parents because of their poor condition. That person can dare to deny them and, instead, adopt other well-to-do people as his/her parents. Such people are being warned using the proverb that ‘originality cannot be taken off through bath.’

This proverb teaches people to stop disrespecting their parents. They should take care of their parents in a manner that can make them be respected.

John 3: 3-11.

Exodus 20:12.

Micah 6: 8.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.