262. WADUDIMILA HIBAMBASI

Imbuki ya lusumo lunulo ilolile ndimi o mitugo. Undimi ng’wunuyo agajichilulaga imitugo jinijo ogatuula hibala ilya nduhu amaswa. Ahenaho ilihang’wape guti hibambasi. Imitugo jinijo jigashogaka kaya jidigutile, kunguno jadimilagwa hibambasi. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga undimi ng’wunuyo giki, ojidimilaga hibambasi. Mumho ojishoshaga kaya imitugo jinijo jidigutule.

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kubhanhu abho bhagazugilagwa jiliwa bhalya aliyo bhakija ugwiguta. Unzugi obho agikolaga nu ndimi uomitugo uyo ojidimilaga hibambasi jukija ugwiguta. Hunagwene abhanhu bhenabho abho bhakijaga ugwiguta ijiliwa, bhagang’wilaga unzugi obho giki, ‘wadudimila hibambasi.’

Ulusumo lunulo lolanga bhanhu  gubhagola chiza abhanhu bhabho. Ubhugoji bhunubho bhulikihamo na gub’inha jiliwa ja gubhatosha abhanhu bhabho, na gub’inha malezi gagubhatosha abhana bhabho gub’iza na kikalile kawiza umuwikaji bhobho.

(Yohana 10:11-13; Ezekiel 34:1-2).

KISWAHILI: UMETUCHUNGIA KWENYE ARDHI TASA.

Chanzo cha methali hiyo chaangalia mchungaji wa mifugo. Mchungaji huyo huwachungia mifugo wake kwenye eneo jeupe, yaani, lisilo na majani. Hapo ni peusi kama kwenye bambasi au sehemu isiyoota nyasi. Mifugo hao hurudi nyumbani bila kushiba kwa sababu wamechungiwa kwenye bambasi. Ndiyo maana watu husema kwamba, amewachungia kwenye bambasi. Maana yake mifugo hao hawajashiba.

Methali hiyo hulinganishwa kwa watu wale ambao huwapikia chakula kisichowatosha watu wao. Hao ni watu wasiowapatia watu wao mahitaji ya kutosha kuwawezesha kuishi inavyotakia. Watu hao hufanana na mchungaji wa mifugo awachungiaye mifugo wake kwenye bambasi wakashindwa kushiba. Ndiyo maana watu hao, ambao hawajashiba chakula, humwambia mpishi wao kwamba, ‘umetuchungia kwenye bambasi.’

Methali hiyo hufundisha watu  kuwatunza vizuri watu wao, wakiwemo wafanyakazi na watoto wao. Matunzo hayo yatawasaidia wafanya kazi wao katika kupata haki zao vizuri, na watoto wao kupata malezi yawezayo kuwajengea tabia njema maishani mwao.

Yohana 10:11-13.

Ezekiel 34:1-2.

 

burkina-children

ENGLISH: YOU HAVE GRAZED US ON A BARREN LAND.

The origin of this proverb is a herdsperson. The person grazed his flock on a plain land with barren vegetation. This is usually a grass-free place and, therefore, not suitable for pasture. Thus, the animals returned home hungry and unsatisfied because they had been grazed on a barren vegetation area. That is why people, usually unsatisfied, say, ‘you have grazed us on a barren land’. It means that they have not have not been satisfied.

The proverb is used to tell those who cook inadequate food for their people. They are people who do not provide enough food for their people to survive. These people are like a herdsman who grazes his herds on a barren land. That is why unsatisfied people tell their cooks, ‘you have grazed us on a barren land.’

The proverb teaches people about taking good care of their people, including workers and their children. This care will help the workers have free access to their rights, and their children to receive training for building their future lives.

John 10: 11-13.

Ezekiel 34: 1-2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.