738. SHAKUBHIMBYA NTWE ULASHIBHONA.

Ulusumo lunulo, lulolile ginhu ja gubhimbya ntwe go ng’wa munhu nhebhe ijo alijibhona aha shigu jahabhutongi. Olihoyi munhu umo uyo agantuma ng’wiye guja gujugusa jiseme aliyomba, “jaga ugaguse ijisema ja gulila jiliwa.” Uweyi agalema aliyomba, “unene nadujaga ugujugusa ijiseme jinijo.” Ung’wiye agashosha, “shagubhimbya ntwe ulashibhona.”

Ulusumo lunulo, lugaganijiyagwa kuli munhu nambu uyo agapandikaga makoye, umuwikaji bhokwe. Umunhu ng’wunuyo, alina nhinda ja gulema gwigwa iya guwilwa na bhiye, kunguno ya gubhadalaha abho agikalaga nabho. Uweyi agisangaga opandikaga makoye, kunguno ya bhulambu bhokwe bhunubho, umukikalile kakwe.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nuyo agalema gutumama nimo go gugusa jiseme aho atung’wa nung’wiye, kunguno nuweyi alinambu uyo agapandikaga makoye ga gwenhwa na bhulambu bhokwe bhunubho, umuwikaji bhokwe. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, “shagubhimbya ntwe ulashibhona.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya kuleka bhulanbu, bho gulema gutung’wa na bhichabho, umukikalile kabho, kugiki bhadule gwigulambija gutumama milimo ya gubhapandikila matwajo mingi, umuwikaji bhobho.

Yeremia 49:16.

Mathayo 23:33.

Ezekieli 7:24.

Yeremia 50:32.

KISWAHILI: UTAKIONA KILICHOKUVIMBISHA KICHWA.

Methali hiyo, huangalia kitu cha kuvimbisha kichwa cha mtu fulani ambacho yeye akiona kwenye siku za mbeleni. Alikuwepo mtu mmoja ambaye alimtuma mwenzake kwenda kuosha vyombo vya kulia chakula, akisema, “nenda ukaoshe vyombi vya kulia chakula.” Yeye alikataa akisema, “mimi siendi kuosha vyombo hivyo.” Mwenzake alimjibu, “utakiona kilichokuvimbisha kichwa.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu mwenye kiburi ambaye hupata matatizo, maishani mwake. Mtu huyo, huwa hasikii ya kuambiwa na wenzake, kwa sababu ya kuwadharau wenzake hao anaoishi nao. Yeye hujikuta amepata matatizo makubwa kwa sababu ya kiburi chake hicho.

Mtu huyo, hufanana na yule aliye kataa kuosha vyombo vya kulia chakula baada ya kutumwa na mwenzake, kwa sababu naye ana kiburi ambacho kumsababishia hupata matatizo. maishani mwake. Ndiyo maana watu humwambia kwamba, “utakiona kilichokuvimbisha kichwa.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuacha kiburi, cha kukataa kutung’wa na wenzao, ili waweze kujibidisha kuyatekeleza vizuri majukumu yale yawapatiayo mafanikiyo mengi, maishani mwao.

Yeremia 49:16. “Vitisho vyako na kiburi cha moyo wako vimekudanganya, wewe unayeishi katika majabali ya miamba, wewe unayemiliki katika miinuko ya kilima. Ujapojenga kiota chako juu sana kama cha tai, kutoka huko nitakushusha chini,’’ asema BWANA.”

Mathayo 23:33. “Ninyi nyoka, ninyi uzao wa nyoka wenye sumu! Mtaiepukaje hukumu ya jehanam?”

Ezekieli 7:24. “Nitaleta taifa ovu kuliko yote ili kumiliki nyumba zao, nitakomesha kiburi cha wenye nguvu na mahali pao patakatifu patatiwa unajisi.”

Yeremia 50:32. “Mwenye majivuno atajikwaa na kuanguka wala hakuna ye yote atakayemuinua, nitawasha moto katika miji yake, utakaowateketeza wote wanaomzunguka.””

botswana1

women dance botswana

man dance botswana

ENGLISH: YOU WILL SEE WHAT INFLATES YOUR HEAD.

The above proverb looks at something that makes a person’s head swollen with pride. There was a man who was asked by his friend to wash the dishes, saying, “Go and wash the dishes.” However that person refused, saying, “I’m not going to wash the dishes.” His friend replied, “You will see what makes your head inflated.”

That proverb is likened with a haughty man who gets into trouble in his life. Such person does not listen to what his or her peers say, because he or she despises them. However, he finds himself into a lot of trouble because of his arrogance.

This person is like the one who refused to wash the dishes after being asked to by a colleague because he is full of pride that makes him get in trouble in his life. That is why, to such a person people say to, “You will see what makes your head inflated.”

This proverb teaches people to stop being arrogant, to refuse to be sent or instructed by others to do things so that they can strive to fulfill responsibilities that give them success in their lives.

Jeremiah 49:16.

Matthew 23:33.Ezekiel 7:24.

Jeremiah 50:32.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.