736. NG´ASHA IGUB´ILILAGA.

736. NG´ASHA IGUB´ILILAGA.

Ulusumo lunulo, lwingilile kubhazugi bha walwa abho bhalobhekaga ing´asha. Ing’asha yiniyo, bhuli wandijo wa guzuga walwa. Iyoyi ulu yub´ilila aha lushigu lo gubhuzuga uwalwa, jigab´izaga jimanyikijo ja giki, uwalwa bhunubho bhugupya. Umo agamuja ung’wiye, “ginehe ing’asha yab’ililaga koyi?” Ung’wiye agashosha, “Ing´asha igub’ililaga.”

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo agapelanilaga gwita ginhu jilebhe, umuwikaji bhokwe. Umunhu ng’wunyo, agamanyikaga ukubhiye ikigi apenile umugati ya moyo gokwe.

Uweyi ulu ubhiza giki apelanilile gwita ginhu jawiza, guti gutumama nimo nhebhe, agugutumama unimo gunuyo bho bhukamu bhutale mpaga gushila. Aliyo lulu, ulu apelanilile gwita jito jabhubhi, guti gwibhonela bhanhu, abhiye bhagundebha wangu, bhandya gung’wiliga, kunguno adulile gulemaja bhanhu, umubhupelanu bhokwe bhunubho.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga ni ng’washa iyo igapyaga yayubhilila, golecha giki uwalwa bhunubho bhugupya, kunguno nuweyi agabhililaga, umugati ya moyo gokwe, golebha giki adulile gwita jito jilebhe, umuwikaji bhokwe. Hunagwene abhanhu bhagang’witanaga kigi, “ing’asha igub’ililaga.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gubhiza na bhupelanu bho gutumama milimo yabho bho bhugulambija bhutale, kugiki bhadule gupandika matwajo mingi, umuwikaji bhobho. Igelelilwe bhilemeje ugwikala na bhupelanu bho gwita jito ja bhubhi, umukikalile kabho.

Mathayo 13:33.

Luka 13:20-21.

Mathayo 16:12.

KISWAHILI: CHACHU INACHEMKA.

Methali hiyo ilianzia kwa wapika pombe walioandaa chachu. Chachu hiyo, ni kianzio cha kupika pombe. Hivyo yenyewe ikichemka siku ya kupika pombe, ni ishara kwamba pombe hiyo itaiva au itakuwa kali. Mmoja alimuuliza mwenzake, “vipi chachu imechemka huko?” Mwenzake alijibu, “chachu inachemka.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule akasilikiaye kufanya kitu fulani, maishani mwake. Mtu huyo, hujulikana kwa wenzake kwamba amekasilika moyoni mwake.

Hivyo, ikiwa kwamba, yeye amekasilikia kutekeleza kitu chema, kama vile kufanya kazi, ataitekeleza kazi hiyo kwa bidii mpaka mwisho. Lakini, ikiwa mtu huyo, amekasilikia kutekeleza kitendo kiovu, kama vile kuonea watu, wenzake watamgundua mapema na kuanza kumkwepa, kwa sababu aweza kujeruhi watu katika hasira yake hiyo.

Mtu huyo, hufanana na chachu ile ambayo huiva ikawa inachemka, kuonesha kwamba pombe hiyo itaiva, kwa sababu naye huchemka ndani ya moyo wake, kuonesha kwamba, aweza kutekelea kitendo fulani, maishani mwake. Ndiyo maana watu humuita kwamba, “chachu inachemka.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwa na hasira ya kuzitekeleza kazi zao kwa bidii kubwa, ili waweze kupata mafanikio mengi maishani mwao. Inafaa wajizuie kukaa na hasira ya kutekeleza kitendo kiovu, katika maisha yao.

Mathayo 13:33. “Akawaambia mfano mwingine, ‘‘Ufalme wa Mbinguni unafanana na chachu ambayo mwanamke aliichukua akaichanganya katika vipimo vitatu vya unga mpaka wote ukaumuka.’’”

Luka 13:20-21. “Yesu akauliza tena, “Nitaufananisha Ufalme wa Mungu na nini? Unafanana na chachu ambayo mwanamke aliichukua na kuichanganya kwenye vipimo vitatu vya unga hadi wote ukawa umeumuka.””

Mathayo 16:12. “Ndipo wakaelewa kwamba alikuwa hasemi juu ya chachu ya kutengeneza mikate, bali juu ya mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo.”

tradition-

ENGLISH: THE FERMENTED FLOUR IS BOILING.

This proverb originated with the brewers who had fermented some flour ready for local beer. Fermenting flour is the beginning of the brewing process. So if it boils over on the day of brewing, it is a sign that the liquour to be brewed will be very strong. In keeping with this proverb, one person would ask the other, “Is the fermented flour boiling there?” His companion would reply “Yes, the fermented flour is boiling.”

This proverb is compared with a person who is ready to do something, in his life. Such a man is known to his colleagues, as someone who is boiling over like fermented flour.

So, if that is the case, he may be anxious to do something good, such as to work, he will have to work hard to the end. But if such person is angry and commits a serious crime, such as bullying, his peers will likely recognize him and try to avoid him, as he may injure people in his anger.

Such person, like is the flour that is fermented and then boils, which shows that the liquor will be strong, so the person who is like fermented flour for making liquour can perform a certain act, in his life. That is why people call such a person “the fermented flour that is boiling.”

This proverb teaches people how to be committed or determined in carrying out their tasks with great diligence, so that they can have more success in life. However, they should refrain from harbouring resentment in their lives.

Matthew 13:33.

Luke 13: 20-21.

Matthew 16:12.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.