719. LING’WAKA MI, LYANG’WANA NCHEMBE.

“Matondo, Ng’wana Nchembe, oli ningi nkumuku uyo agasekwa kunguno ya bhugokolo bhokwe, na ningi ng’wiye Sengwa, ng’wana Jibishi uyo agimba: “Nagudula ginehe uguhoyela higulya ya ng’waka go nduhu mbula.

Makanza gose gali sawa ukuli weyi unduguone “Ung’wana Nchembe.” Ukuli weyi nduhu ubhuheke ahagati ya mbula ningi ni nduhu mbula. Uweyi adina lubhango, pye ishigu jili ja nduhu mbula.

Iligembe ugalibhonelaga soni ndugu one “Ng’wana Nchembe.” Nulu mpini adamanile ugugudima  inyagosha, ubhugokolo udikumiligijage. Uguleka gulimana ilikanza lya nduhu mbula, udafaile gose gose, ndugu one Ng’wana Nchembe!” Lolaga Kugundua Mbegu za Injili, ukurasa 93.

Ijitabho jinijo jigandikwa na Kamati ya Utafiti wa Utamaduni Bujora, ijojigahaririwa na bhakengeji bha: Padri Donald Sybertz, M.M., na Padri Joseph Healey M.M., na guchapishiwa na Benedictine Pubhications Ndanda – Peramiho, 1993.

“Untaguso Untale go Vaticano ya Kabhili gokomelejaga bhanhu gutumama milimo bho bhukamu: “Bhazunya yigelelilwe bhishugulishe na guyiregebisha idunia yiniyi ibhize ipande liza lya gwikala” (Bhutume bho Bhalei).

Ubhugokolo bhodalahagwa na bhanhu guti Ng’wana Nchembe umo agadarahilwa na ningi ng’wiye Ung’wana Jibishi. Hangi bholemilwe nu Mulungu.

Umu bhupangi bho ng’wa Mulungu yili higulya yakwe bhuli munhu ugutumama milimo kubhukamu kugiki atimije uwajibhu ubho winhiwa gufumila kuli Mulungu. Nimo gose gose uyo duligutumama guli na solobho ya heke ukubhise nu ku miso ga ng’wa Mulungu.” Lolaga Kugundua Mbegu za Injili, ukurasa 94.

Mwanzo 2:15.

Mhubiri 11:4.

Mithali 6:9.

2Wathesalonike 3:10.

KISWAHILI: MWAKA MBAYA WA NG’WANA NCHEMBE.

“Matondo, mwana Nchembe, Manju maarufu alichekwa kwa sababu ya uvivu wake na Mangu mwenzie Sengwa, mwana Jibishi akiimba: “Nitawezaje kujadili juu ya mwaka wa ukame.

Majira yote ni sawa kwake ndugu “Ng’wana Nchembe.” Kwake hakuna tofauti, kati ya neema na ukame. Yeye hakuna Baraka, siku zote ni ukame. Jembe hulionea soni (aibu) ndugu yangu “Ng’wana Nchembe.”

Wala mpini hajui kuushika kianaume, uvivu usijivunie. Kutotambua ukame, hufai kitu chochote, rafiki yangu “Ng’wana Nchembe!” Rejea Kugundua Mbegu za Injili, ukurasa 93.

Kitabu hicho, kiliandikwa na Kamati ya Utafiti wa utamaduni Bujora, kilichohaririwa na watafiti: Padri Donald Sybertz, M.M., na Padri Joseph Healey M.M., na kuchapishwa na Benedictine Pubhications Ndanda – Peramiho, 1993.

“Mtaguso Mkuu wa Vatikano wa Pili umewahimiza watu kufanya kazi kwa bidii: “Waumini hawana budi kujishughulisha na kuirekebisha dunia hii iwe mahali pazuri pa kuishi” (Utume wa Walei).

Uzembe umedharauliwa na watu kama mwana Nchembe alivyodharauliwa na Manju mwenzake mwana Jibishi. Tena umekataliwa na Mungu. Katika mpango wa Mungu ni juu yake kila mtu kufanya kazi kwa bidii ili atimize wajibu aliopewa kutoka kwa Mungu. Kazi yoyote tunayofanya inayo thamani ya pekee kwetu na machoni mwa Mungu.” Rejea Kugundua Mbegu za Injili, ukurasa 94.

Mwanzo 2:15. “BWANA Mungu akamchukua huyo mtu akamweka kwenye Bustani ya Edeni ailime na kuitunza.”

Mhubiri 11:4. “Ye yote atazamaye upepo hatapanda, ye yote aangaliaye mawingu hatavuna.”

Mithali 6:9. “Ewe mvivu, utalala hata lini?  Utaamka lini kutoka katika usingizi wako?”

2Wathesalonike 3:10. “Kwa maana hata tulipokuwa pamoja nanyi, tuliwapa amri ili kwamba: ‘‘Mtu ye yote asiyetaka kufanya kazi, wala asile.””

festival.1

people-

festival.2

festival.4

 

ENGLISH: THE BAD YEAR OF NCHEMBE’S SON.

Nchembe’s son, the famous traditional singer, was laughed at by his fellow traditional singer,  Jibishi’ son, through the song: ” How can I discuss the year of drought?

According to Nchembe’s son, all seasons of the years are the same. To him there is no difference between grace and drought. Also, to him, there is no blessing; the world is full of drought. He feels ashamed of touching a hoe.

Nchembe’s son is futher described as someone who cannot handle well his hoe to demonstrate that he is not masculine enough to dig for his family. Failure to know the seasons of year makes Nchembe’s son appear as someone who doesn’t fit in the society (Refer to Kugundua Mbegu za Injili, which means ‘Discovering the Seed of the Gospel,’ page 93).

This book was written by the Bujora Cultural Research Committee, edited by researchers: Patriarch Donald Sybertz, M.M., and Patriarch Joseph Healey M.M., and published by Benedictine Publications, Ndanda – Peramiho, 1993.

The Second Ecumenical Council of the Vatican urged people to work hard:” Believers must work to make this world a better place to live ”(Apostolate of the Laity ).

Negligence is despised by people as Nchembe’s son was despised by his fellow Jibishi’s son. It’s In God’s plan for everyone of us to work hard to fulfill our God-given responsibilities. Any work we do has a special value to us and in God’s eyes (See ‘Discovering Gospel Seeds,’ page 94).

Genesis 2:15. Ecclesiastes 11: 4. Proverbs 6: 9. 2Thessalonians 3:10

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.