682. KULYA N’GWA MPANGA TUKIKALAGA HA NGEGU (LUGEGU).

Ulusumo lunulo, lofumila mulyimbo lya Nhingi, Shagembe, uyo agang’wimbila nywani okwe, Nchimani:

“Unene naduduja uguleka ugung’wa uwalwa, Nchimani ng’wana o ng’wa Mulola, muna Kadoto. UMulungu adina mahoya ulu uhaya gugusola. Bhabehi ugulya ng’wa mpanga dugikala ha ngegu. Abho mtogilwe gubyaja sabho na ng’wisabhe guti ng’walagana nu Mulungu. Bhabehi! Nalimuwila, gulya ng’wa mpanga dugikalaga ha ngegu.” Lolaga Kueneza Injili kwa Methali, ukurasa 42.

 Ijitabho jinijo jigandikwa na bhakengeji bha: Padri Donald Sybertz, M.M., na Padri Joseph Healey M.M., na guchapishiwa na Benedictine Pubhications Ndanda – Peramiho, 1984.

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kubhanhu abho bhagatumilaga chiza ijiliwa ijo bhinhiwa nu Mulungu. Giko, abhoyi bhadebhile igiki, bhinhiwa jiliwa na Mulungu, ijo igelelilwe bhajilye haho bhatali bhapanga.

Bhalihoyi bhanhu bhamo abho bhalemile ugulya, nulu, ugujitumila isabho ijaha welelo. Abhanhu bha mbika jinijo, bhadina masala, dugemele, umunhu alina ng’ombe nyingi, aliyo abhana bhakwe na nke okwe, bhagazwalaga sagala sagala.

Hangi, bhadina bhulalo bhusoga. Ulu umo obho usada bhalemile ujinga ng’ombe bhang’wambilije. Hunagwene abho bhadebhile isolobho ya gujitumila chiza isabho jinijo, bhagabhawilaga abhanhu bhenabho, giki, ‘kulya ng’wa mpanga tukikalaga ha ngegu (lugegu).’ Lolaga Kueneza Injili kwa Methali, ubhukurasa bho 42.

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu giki, idina solobho uguleka ugulya ijiliwa nulu, uguleka ujitumila isabho ijo bhinhiwa nu Mulungu. “Giko ugukija ugulya ijiliwa ijo dalekelwa nu Yesu Kristo, idina solobho.

UYesu Kristo ng’winikili, agadukomelejaga gulya mili gokwe na gung’wa milinga gakwe, mu Sakramenti ya Ekaristi Nhagatifu. Ulu dutali aha welelo igubhiza mhayo go nyabuli ulu dukija gulya umili gokwe nu gung’wa amilinga gakwe, iki “kulya ng’wa mpanga tukikalaga ha ngegu (lugegu).

Hangi ijililwa iji jidaliyagwa na bhanhu abho bhacha, ukwene huguhaya, abhanhu abho bhali mushibhi, ijoyi jigaliyagwa na bhanhu abho bhali na mioyo yape na guzunya…Ulu duli mushibhi igelelilwe dulumbwe ishibhi haho dutali ugubhokela Ekaristi. Ee, ugalyaga bho nduhu ugukalabha amakono?” Lolaga Kueneza Injili kwa Methali, ubhukurasa bho 43.

Mhubiri 5:18-19.

Zaburi 128:1-2.

Mathayo 26:26-28.

Yohane 6: 52-53.

KISWAHILI: MWENYE KULA NI MTU HAI TUNAKAA UKINGONI.

Methali hiyo, imetokea kwenye wimbo wa Manju Shagembe aliyemwimbia rafiki yake Nchimani:

“Mimi siwezi kuacha kunywa pombe, Nchimani bin Mulola, wa Kadoto. Mungu hana maongezi kama akitaka kukuchukua. Jamani kula tukingalia hai, kwani, huwa tunakaa ukingoni. Mnaopenda kuzalisha mali na mtajirike kama mna mapatano na Mungu. Jamani! Nawaambieni, kula tungali hai kwani tunakaa ukingoni.” Rejea Kueneza Injili kwa Methali, ukurasa 42.

Kitabu hicho, kiliandikwa na watafiti ambao ni: Padri Donald Sybertz, M.M., na Padri Joseph Healey M.M., na kuchapishwa na Benedictine Pubhications Ndanda – Peramiho, 1984.

Methali hiyo hulinganishwa kwa watu wanaotumia vizuri chakula ambacho wamepewa na Mungu. Hivyo, wanafahamu kwamba, wamegawiwa chakula na Mungu ambacho ni lazima wakile wakati wangali wazima.

Wako baadhi ya watu ambao hawataki kula au kutumia mali ya hapa duniani. Watu wa namna hiyo hawana akili, kwa mfano, mtu ana ng’ombe wengi, lakini watoto wake na mke wake huvaa ovyo ovyo.

Tena hawana mahali pazuri pa kulala. Ikiwa mmoja wao amepatwa na ugonjwa hataki kuuza ng’ombe amsaidie. Ndiyo maana wale wanafahamu umuhimu wa kuvitumia vizuri mali walivyo navyo, huwaambia watu hao kwamba, ‘mwenye kula ni mtu hai, tunakaa ukingoni.’ Rejea Kueneza Injili kwa Methali, ukurasa, 42.

Methali hiyo, huwafundisha watu kwamba, haina maana kutokula chakula au kutokutumia mali ambazo wamepewa na Mungu. “Vile vile kutokula chakula tulichoachiwa na Yesu Kristo pia, haina maana.

Yesu Kristo mwenyewe hutuhimiza kula mwili wake na kunywa damu yake katika Sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Ikiwa bado tupo hapa duniani litakuwa jambo la kipumbavu tusipokula mwili wake na kunywa damu yake kwa kuwa. “Mwenye kula ni mtu hai, tunakaa ukingoni.”

Tena chakula hiki hakiwezi kuliwa na watu ambao wamekufa, yaani watu ambao wamo katika hali ya dhambi, bali huliwa na watu wenye mioyo safi na imani…Ikiwa tumo katika hali ya dhambi yatupata kuungama kabla ya kupokea Ekaristi. Je, hula bila kunawa mikono?” Rejea Kueneza Injili kwa Methali, ukurasa 43.

Mhubiri 5:18-19. “Ndipo nikatambua kwamba ni vema na sahihi kwa mtu kula na kunywa na kutosheka katika kazi yake ngumu chini ya jua katika siku chache za maisha yake Mungu alizompa, kwa maana hili ndilo fungu lake. Zaidi ya yote, Mungu anapompa mtu ye yote utajiri na milki, humwezesha kuvifurahia, kukubali fungu lake na kuwa na furaha katika kazi yake, hii ni karama ya Mungu.”

Zaburi 128:1-2. “Heri ni wale wote wamchao BWANA, waendao katika njia zake. Utakula matunda ya kazi yako, Baraka na mafanikio vitakuwa vyako.”

Mathayo 26:26-28. “Walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, ‘‘Twaeni, mle, huu ndio mwili wangu.’’Kisha akachukua kikombe, akashukuru, akawapa akisema, ‘‘Kunyweni nyote katika kikombe hiki. Hii ndiyo damu yangu ya agano, ile imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi.”

Yohane 6: 52-53. “Ndipo Wayahudi wakaanza kuhojiana vikali wao kwa wao wakisema, “Mtu huyu awezaje kutupatia mwili wake tuule?’’ Hivyo Yesu akawaambia, “Amini, amini, nawaambia, msipoula mwili wa Mwana wa Adamu na kuinywa damu Yake, hamna uzima ndani yenu.”

africa uganda

food5

ENGLISH: OUR DAYS TO LIVE ON EARTH ARE NUMBERED, EATING IS IMPORANT.

This saying comes from Manju Shagembe’s song who was singing to his friend Nchimani:

“I cannot stop drinking alcohol, Nchimani, Mulola’son’son, of Kadoto. God has no negotiation if He wants to take you. Eat while still alive, for we are always on the brink. You who want to produce wealth and get rich as if you have agreement with God. Hello! I tell you, “Eating is life to human being” (Refer to Kueneza Injili kwa Methali which means ‘Spreading the Gospel through Proverbs,’ page 42). This book was written by researchers: Fr. Donald Sybertz, M.M., and Fr. Joseph Healey M.M., and published by Benedictine Publications, Ndanda – Peramiho, 1984.

This saying can be compared to those people who make good use of the food given to them by God. Such people have food that can make them eat throughout their life on earth. This saying also can be compared to someone who has enough riches but does not spend it well for the benefit of his/her children as a result, they can end up dying poorly. In such a scenario of not spending well the riches one has, one can experience things such as failing to have a good place to sleep, and not attending well family members when have problems. That is why those who are aware of the importance of using the resources they  tell those people, ‘The days to live on earth are numbered, eating is important’ (Refer to ‘Gospel Spelling in Proverbs,’ page 42).

This saying teaches people to spend well what they have managed to get in their lives. For Christians, not eating food Jesus left us with is none sense; it makes us die a satanic death.

Jesus Christ Himself urges us to eat His flesh and drink His blood in the Sacrament of the Holy Eucharist. If we are still here on earth it would be foolish for us not to eat His body and drink His blood. “Eating is life to human being who live on the brink.”

And this food cannot be eaten by people who are dead, that is, people who are in a state of sin, but is eaten by people who have a pure heart and faith. Do you eat without washing your hands? ” (Refer to ‘Spreading the Gospel in Proverbs,’ page 43).

Ecclesiastes 5:18-19  “ This is what I have observed to be good: that it is appropriate for a person to eat, to drink and to find satisfaction in their toilsome labour under the sun during the few days of life God has given him –this is their lot. Moroever, when God gives someone wealth and possessions, and the ability to enjoy them, to accept their lot be happy in their toil –this is a gift of God.”

Psalm: 128:1-2 “ Blessed are all who fear the LORD, who walk in obedience to him. You will eat the fruit of your of your labour; blessings and prosperity will be yours.”

Matthew 26:26-28 “ While they were eating Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his deciples, saying, ‘take and eat; this is my body.’ The he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying ‘Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.”

John 6: 52-53 “ Then the Jews began to argue sharply among themselves, ‘How can this man give us his flesh to eat?’ Jesus said to them, ‘very truly I tell you, unless you eat the flesh of the son of Man and drink his blood, you have no life in you.’”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.