674. IGEMBE LIDALEMBAGA.

Bhalihoyi bhalimi abho bhilomelaga umugufumila mulilima lyabho. Uumo agang’wila ung’wiye, ‘dujage dugalime kunguno ilikanza lya gulima lyashigaga.’ Ung’wiye ushosha, ‘igelelilwe dugandye gulima ng’hana, kugiki nulu dugakela dugupandika nulu jigehu, kunguno iligembe lidalomalomaga.’ Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘Igembe lidalembaga.’

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kulikanza ilo abhanhu bhagatumamaga milimo bho gutumila Igembe mpaga bhapandika matwajo mingi, umuwikaji bhobho.

Abhanhu bhenabho, bhadebhile igiki ilegembe luli lumeng’ho lutale lo gutumama milimo umu wikaji bhobho, pye nu mu Africa ngima. Kueneza Injili kwa Methali ukurasa 13.

 ‘Kueneza Injili kwa methali’ jili jitabho ijo jigandikwa na Padri Donald Sybertz, M.M., na Padri Joseph Healey, M.M., ijojigachapishiwa na Benedictine Pubhications Ndanda – Peramiho, 1984.

Abhalimi bhenabho, bhagalitumilaga iligembe linilo, bho bhukamu bhutale, mpaga bhapandika matwajo mingi, umukikalile kabho. Amatwajo gabho genayo, gagabhambilijaga abhanhu bhenabho ugujibheja chiza ikaya jabho, kunguno ya gulitumila chiza ilimbe linilo. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘Igembe lidalembaga.’

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya kudebha igiki, imilimo yose iyo bhagaitumamaga ibhize midoo nulu mitale, ili na solobho ya ying’wene ukubhutumami bhobho, nuku miso ga ng’wa Mulungu. Gitumo umo iligembe lidalembelaga, uguzunya go kuli Mulungu, nago gulalembaga.

Ulu dunzunya Weyi dugupandika matwajo, ayo galigawiza ijinagunzunya Yesu na kumsumbila Weyi umumioyo ise. Giko lulu, dugupandika mhela ya bhupanga ubho bhudashilaga.

Mwanzo 3:17.

Wagalia 6:7.

Yohane 6:29.

KISWAHILI: JEMBE HALIDANGANYI.

Walikuwepo wakulima waliokuwa wakiongea juu ya kazi yao ya kulima. Mmoja alimwambia mwenzake, ‘twende tukalime kwa sababu wakati wa kulima umefika.’ Mwenzake alijibu, ‘inafaa kweli tukalime, kwa vile hata tukikosa mazao mengi, tupata walau kidogo, kwa sababu Jembe halisemi uongo.’ Ndiyo maana watu wakaanza kusema kwamba, ‘Jembe halidanganyi.’

Methali hiyo, hulinganishwa kwenye wakati ule ambao watu hufanya kazi za kilimo kwa kutumia Jembe, mpaka wanafanikiwa kupata mazao mengi zaidi maishani mwao.

Watu hao, wanafahamu kwamba Jembe ni alama maalum ya kazi kwao na kwa Africa nzima, kama walivyoandika watafiti Padre Donald Sybertz, M.M., na Padre Joseph Healey M.M., kwenye kitabu cha ‘Kueneza Injili kwa methali’, ukurasa 13. Kitabu hicho kilichapishwa na Benedictine Pubhications Ndanda – Peramiho, 1984.

Wakulima hao, hulifanyia kazi Jembe hilo kwa bidii kubwa mpaka wanafanikiwa kupata mapato mengi, katika maisha yao. Mafanikio yao hayo, huwasaidia watu hao, katika kuziendeleza vizuri familia zao, kwa sababu ya wao kulitumia vizuri Jembe hilo. Ndiyo maana watu husema kwmba, ‘Jembe halidanganyi.’

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuelewa kwamba, kazi yoyote wanayoifanya iwe ndogo au kubwa, ina faida ya pekee katika utekelezaji wa majukumu yao, na machoni pa Mungu. Kama vile Jembe lisivyodaganya, imani kwa Mungu, nayo haidanganyi.

Kwa maana hiyo, tukimwamini, tutapata mafanikio ambayo ni mazuri katika kumwamini Yesu na kumpokea Yeye mioyoni mwetu. Hivyo basi, tutapata thawabhu ya uzima wa milele.

Mwanzo 3:17. “Kwa uchungu utakula mazao yako siku zote za maisha yako.”

Mithali 14:23. ‘Katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu.”

Wagalia 6:7. “Alichopanda mtu ndicho atakachovuna.”

Yohane 6:29. “Hii ndiyo kazi anayotaka Mungu umuifanye: kumwamini yule aliyenituma.”

plow ethiopian

plow

maize

ENGLISH: THE HOE DOES NOT LIE.

The source of this proverb is a hoe and two farmers. Two farmers were in conversation, one of them said, we need to go farm because it is the farming season and the second one agreed by saying that yes, we have to go because we can get something from the farm because ‘the hoe does not lie.’

This proverb can be comparable to people who engage in seasoned activities. These people, for example, farmers, know when and how to plant their crops. In Africa, for example, agriculture being the backbone of the economy, people need to spend their farming season accordingly in order to make sure that they have enough food to feed their families. The awareness of Africans in farming activities is also shown in research works by Fr. Donald Sybertz, MM, and Fr. Joseph Healey MM, in the book Kueneza Injili kwa Methali ‘Spreading the Gospel in Proverbs’, page 13. The book was published by Benedictine Publications, Ndanda – Peramiho, 1984.

The farmers work hard using their hoes in order to earn living and their success helps to improve their families’ welfare.

This proverb teaches people to understand that whatever work they do, however small it might be, has a benefit in future. It will help them achieve something better in life. Just as the hoe does not lie, faith in God too does not lie people. If people believe in Him, they will succeed in life.

Genesis 3:17 “ Through painful toil you will eat food from it all the days of your life”

 Proverbs 14:23: “All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty”

Galatians 6: 7: “A man reaps what he sows”

John 6:29: “ The work of God is this: to believe in the one he has sent”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.