756. MBIJI GWILAGULILA MINALA IGUGUMALA MAKONO.

Ulusumo lunulo, lwandija kuli munhu uyo usadaga mbiji. Umunhu ng’wunuyo oyilagulaga isada yakwe yiniyo bho guyibhonela soni. Isada yiniyo, yamanaga yugalya amakono gakwe, nose gegela gushila, kunguno ya guyibhonela soni. Abhanhu aho bhabhona giki aliyilagulila soni imbiji yiniyo, bhung’wila giki, “mbiji gwilagulila minala igugumala makono.”

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo alina na makoye ayo agabhonaga soni ugubhawila abhiye. Amakoye genayo, gagamanaga gukula mpaga nose gaganlabhulaga umunhu ng’wunuyo.  Uweyi agaminyikaga kunguno ya gubhona soni ugubhawila abho bhadulile gung’wambilija ugugamala wangu amakoye genayo.

Umunhu ng’wunuyo, agikolaga nuyo oyilagulilaga minala mbiji yakwe, nose yugamala amakono gakwe, kunguno nuweyi agagabhonelaga soni amakoye ayo nose gagaminyaga, umukikalile kakwe. Hunagwene abhanhu bhagang’wilaga giki, “mbiji gwilagulila minala igugumala makono.”

Ulusumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya guleka gugabhonela soni amakoye gabho ayo galikihamo na sata, nulu nzala, kugiki bhadule gwiyambilija ugugamala wangu haho gatali ugubhalabhula, umuwikaji bhobho.

Luka 13:3-5.

1 Wakorintho 11:29-30.

KISWAHILI: UKOMA UKIUTIBIA AIBU UTAKUMALIZA MIKONO.

Methali hiyo, ilianzia kwa mtu yule aliyekuwa anaumwa ukoma. Mtu huyo, alikuwa akiutibia aibu ugonjwa wake huo. Ugonjwa huyo uliendelea kuimaliza mikono yake kwa sababu ya kuuonea aibu. Watu walipoona kwamba alikuwa akiutibia aibu ukoma huo, walimwambia kwamba, “ukoma ukiutibia aibu utakumaliza mikono.”

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye ana matatizo ambayo huona aibu kuwaambia wenzake. Matatizo hayo huendelea kukua mpaga mwishowe humuumiza mtu huyo. Yeye huumia kwa sababu ya kuona aibu kuwaeleza wale wanaoweza kuyamaliza mapema, matatizo hayo.

Mtu huyo, hufanana na yule aliyekuwa akiutibia aibu ukoma wake, mwishowe ukaimaliza mikono yake, kwa sababu naye huona aibu kuwashirikisha wenzake matatizo yake, mwishowe huanza kumuumiza, katika maisha yake. Ndiyo maana watu humwambia kwamba, “ukoma ukiutibia aibu utakumaliza mikono.”

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuacha kuyaonea aibu matatizo yao ambayo ni pamoja na ujonjwa, au njaa, ili waweze kusaidiana katika kuyamaliza mapema kabla hayajawaumiza, maishani mwao.

Luka 13:3-5. “La hasha! Ninyi nanyi msipotubu, mtaangamia vivyo hivyo. Au wale watu kumi na wanane waliokufa walipoangukiwa na mnara huko Siloamu, mnadhani wao walikuwa waovu kuliko watu wote waliokuwa wanaishi Yerusalemu? Nawaambia, la hasha! Ninyi nanyi msipotubu, wote mtaangamia vivyo hivyo.””

1 Wakorintho 11:29-30. “Kwa maana mtu ye yote alaye na kunywa pasipo kuutambua mwili wa Bwana, anajiletea hukumu juu yake mwenyewe. Hii ndiyo sababu wengi miongoni mwenu ni wagonjwa na dhaifu na wengine wenu hata wamekufa.”

ugonjwa sipi-falls

hands

hands

ENGLISH: HE WHO TREATS LEPROSY SHAMEFULLY, HELPS IT CUT HIS HANDS.

The above proverb began with the man who was suffering from leprosy. Nevertheless, he was ashamed of his illness; therefore he was not treating himself very seriously because he felt ashamed to expose his hands to people who would know that he was suffering from leprosy. Feeling ashamed, the disease continued to eat his hands. When the people saw that he was suffering from leprosy, they told him, “he who treats leprosy shamefully, helps it cut his hands.”

This proverb is compared with a person who has problems but he is ashamed to tell his colleagues. These problems continue to grow and eventually hurt the person. He is hurt because he is ashamed to tell those who can solve them.

That man is like the one who was ashamed of his leprosy, which finally cut his hands. This is because he too feels ashamed to share his problems with others. Therefore; the disease finally begins to hurt him. That is why people say that, “he who treats leprosy shamefully, helps it cut his hands.”

This proverb teaches people about not to be ashamed of their problems which include sickness, or hunger. They should expose them to others so that they can help each other to get rid of them before they hurt them.

Luke 13: 3-5.

1Corinthians 11: 29-30.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.