676. LELO WA KUTULILA MVA IGOKOLA.

Ikale abhasuguma bhajigabhanhaga inyama mumakono ahi kanza lya gulya, kigiki bhadizikeneja inyama jinijo, na bhuli munhu apandika iyakwe. Uluyigela mva bhadumaga ugwitula ubho makono ayo galikokala nyama na bhugali. Hunabhatumilaga igokola lya nkono. Idi guti haha, kunguno ishigu jiniji bhagasolaga nyama mujiseme jimo duhu. Hunagwene abhanhu bhagandya guyuyomba giki, ‘Lelo wa kutulila mva igokola.’ Munho giki, ulunulo luli lushigu lo bhugali bho nyama. Lolaga Kueneza Injili kwa Methali ukurasa 27.

Ijitabho jinijo jigandikwa na bhakengeji, Padri Donald Sybertz, M.M., na Padri Joseph Healey M.M., na guchapishiwa na Benedictine Pubhications Ndanda – Peramiho, 1984.

Ulusumo lunulo, lugalenganijiyagwa ku likanza lya sherehe iyo igitagwa na libhilinga lya bhanhu, kugiki bhadule gubhayeja ha nimo gunuyo, nulu umhayo nhebhe guti jigukulu ja winga, aho bhuli munhu agabhizaga na nyama ningi umumakono, bhalilomela abhakengeji bhenabho.

Abhanhu bhenabho, bhalina wizang’holo bho kubhabhilinga chiza aha jigukulu jinijo, kugiki bhuli ng’wene adule gupandika wasa bho guyega kihamo  na bhiye. Hunagwene abhanhu bhenabho, bhagayombaga giki, ‘Lelo wa kutulila mva igokola.’

Usulumo lunulo, lolanga bhanhu higulya ya gubhabhilinga abhichabho, umujigukulu jabho, kugiki abhanhu bhabho bhenabho, bhadule gulya nabho na gwiguta umujigikulu jabho ijitale ijo bhalinajo jinijo.

Guti abhayahudi umobhayegelaga na gubhusherehekea ubhupiji bho gufuma kubhusese umu si ya Misri, UYesu Kristo, giko agasherehekea na kuyega kihamo na bhahemba bhakwe, unimo uyo gulidupija, ugo gucha na kuhimbuka gokwe. Lolaga Kueneza Injili Kwa Methali bhakurasa bho 27.

IPasaka ya Bhaisraeli yolecha Pasaka ya bhakristo, iyo yili bhupiji ubho bhugeng’hwa na Kristo: Ng’wana o Ng’holo o ng’wa Mulungu wifunyaga munsalabha. Uweyi agifunya guti jiliwa umu Jigukulu ja Ng’wisho umu nyuma ya Pasaka ya Bhaisraeli.

UKristo oyenhelaga IDunia yose bhupiji bho jigukulu jakwe na nsalabha gokwe. Umo guli uguzunya go bhakristo, ijito jinijo ija jigukulu nu nsalabha jilendelejiwa nu Kristo umu Misa, iyo ilijigukulu na jitambo jene ijo jilijang’wa Kristo.

Bhuli ikanza ilo dulisherehekea iMisa unimo go bhupiji wise gulitiwa, lushugu lo lelo, na hikanza linili. Aise dubhuyegele na gubhusherehekea ubhupiji ahikanza lya Misa, bho sala na mimbo ga bhuyegi.

Kuyiniyo, yiligelelwa ise bhakristo duwikumbwe ubhupiji ahikanza lya Misa bho sala na mimbo ga bhuyegi. Dubhuyegele ubhupiji wise kukila ijigukulu ijingi. Dunumbilije uMulungu umu gudupija bho nzila ya ng’wa Sebha wise Yesu Kristo, na difunye gete kihamo nu Yesu Kristo na mugati yakwe kuli Mulungu Bhabha.

Dushiriki ijiliwa ija Ng’wa Sebha ijojilidulunganija nu Yesu no no, ijojigadulumanyaga ise na ise, na gudambilija ugwitogwa guti umo Umulungu odutogelwa. Lolaga Kueneza Injili kwa Methali, bhukuraka 27-28.

Luka 22:15-16.

Luka 13:29.

Ufunuo 19:9

Luka 15:11-32.

Mathayo 22:1-14.

KISWAHILI: LEO NI UGALI WA KUMPIGIA MBWA KIWIKO CHA MKONO.

Zamani wasukuma walikuwa wanagawana nyama mikononi wakati wa kula kama kinga, ili wasigombanie nyama hizo, na kila mtu apate haki yake. Akitokea mbwa walishindwa kumpiga kwa mikono iliyojaa nyama na ugali. Badala yake walitumia kiwiko cha mkono kumpigia mbwa huyo. Si kama siku za sasa, kwa sababu siku hizi watu hao wanakuchukua nyama kwenye chombo kimoja tu. Ndiyo maana watu wakaanza kusema kwamba, ‘Leo ni ugali wa kumpigia mbwa kiwiko cha mkono.’ Hiyo ilimaanisha kwamba siku hiyo ina ugali wa nyama. Kueneza Ijili kwa Methali ukurasa 27.

Kitabu hicho, kiliandikwa na watafiti, Padri Donald Sybertz, M.M., na Padri Joseph Healey M.M., na kuchapishwa na Benedictine Pubhications Ndanda – Peramiho, 1984.

Methali hiyo, hulinganishwa kwenye wakati wa sherehe inayofanywa na mkusanyiko wa watu ili kufurahia tukio au jambo fulani kama sikukuu ya arusi, ambapo kila mtu huwa na nyama nyingi mikononi, wanaeleza watafiti hao.

Watu hao huwa wana ukarimu wa kualikana vizuri kwenye sherehe hiyo, ili kila mmoja aweze kupata nafasi ya kufurahi pamoja na wenzake. Ndiyo maana watu hao husema, ‘Leo ni ugali wa kumpigia mbwa kiwiko cha mkono.’

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwashirikisha wenzao kwenye sherehe zao, ili watu wao waweze kula na kushipa kwenye sikukuu za furaha kubwa walizo nazo.

Kama wayahudi walivyojurahia na kuadhimisha wakovu kutoka utumwani katika nchi ya Misri, Yesu Kristo vile vile aliadhimisha na kufurahi pamoja na wafuasi wake, kazi inayotuokoa, yaani kufa na kufufuka kwake. Rejea kueneza Injili kwa Methali ukurasa 27.

Pasaka ya Waisraeli yadokeza Pasaka ya wakristo, yaani wokovu ulioletwa na Kristo: Mwana Kondoo wa Mungu ambaye amejitolea msalabani. Yeye alijitoa kama chakula katika Karamu ya Mwisho katika Juma la Pasaka ya Wasraeli.

Kristo ameiletea Dunia yote wokovu kwa karamu yake na msalaba wake. Kadiri ya imani ya kikristo, tendo lile lile, la karamu na msalaba, linaendelezwa na Kristo katika Misa iliyo karamu na sadaka ile ile ya Kristo.

Kila tunapoadhimisha Misa, kazi ya wokovu wetu inatendeke, siku ya leo na wakati huu. Sisi tuufurahie na kuuadhimisha wokovu huu kwa shangwe.

Kwa hiyo, yatupasa sisi wakristo kutamani wokovu wakati wa Misa kwa sala na nyimbo za shangwe. Tuufurahie wokovu wetu zaidi ya sherehe zingine. Tumshukuru Mungu kwa kutuokoa kwa njia ya Bwana Wetu Yesu Kristo, na tujitoe kabisa pamoja na Yesu Kristo na ndani yake kwa Mungu Baba.

Tushiriki chakula cha Bwana kinachotuunganisha na Yesu zaidi na zaidi, na kinachotuunganisha sisi kwa sisi, na kutuwezesha kupendana kama Mungu anavyotupenda. Rejea Kueneza Injili kwa Methali ukurasa 27-28.

Kutoka 12:14. “Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, ninyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana; mfaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote, kama amri ya milele.”

Luka 22:15-16. “Nimetamani kwa hamu kubwa kuila karamu hii ya Pasaka pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Maana, nawaambieni, sitaila tena hadi hapo itakapokamilika katika Utawala wa Mungu.”

Luka 13:29. “Watu watakuja kutoka mashariki na maghaibi, kutoka kaskazini na kusini, watakuja na kukaa kwenye karamu katika Utawala wa Mungu.”

Ufunuo 19:9. “Kisha malaika akaniambia, ‘Andika haya: heri wale walioalikwa kwenye karamu ya arusi ya Mwana-kondoo!”

Luka 15:11-32. Mfano wa Mwana Mpotevu.

Mathayo 22:1-14. Mfano wa Arusi.

dog3

dog5

 

ENGLISH: TODAY IS UGALI FOR BEATING A DOG WITH AN ELBOW JOINT.

In the past the sukuma people used to eat meat while each one of them holds his/her meat in order to avoid competition. This approach to eating ensured equality. Since their hands were occupied with eating (holding ugali and meat at the same) when dogs came nearby, they chased them using an elbow joint of hand instead of hands. This is why people could describe this scenario using the saying that ‘today is ugali for beating a dog with an elbow joint’ to mean ugali with meat. However, this approach changed later on and all people could pick meat from the same container (see Kueneza Injili kwa Methali which means ‘Spreading the Gospel through Proverbs,’ page 27, written by Fr. Donald Sybertz, M.M., and Fr. Joseph Healey M.M., published by Benedictine Publications Ndanda, – Peramiho, 1984.

This saying can be likened to an occasion held by a group of people to enjoy an event or something like a wedding feast. In this occasion, everyone is expected to have a lot of meat in their hands, explain the researchers. In such occasions, people can mean to be generous enough to invite members to join in celebrating for a certain feast.

The proverb teaches people to be able to join others whanever there are gatherings that need cooperation.

Just as the Jews rejoiced and celebrated after being redeemed from slavery in the land of Egypt, Jesus Christ also celebrated and rejoiced with his followers, the work that saved us; His death and resurrection (Refer to ‘Spreading the Gospel in Proverbs,’ page 27).

The sacrifice of Israelites meant the sacrifice of Christians, which also is the salvation Christ brought: the Lamb of God who has given himself on the cross. He presented himself as a meal at the Last Supper in Israel during Easter Week.

Christ has brought salvation to the whole world through his feast and his cross. According to the Christian faith, the same act; banquet and cross, is perpetuated by Christ in the Mass with the same sacrifice of Christ.

Every time we celebrate Mass, the work of our salvation is done, both today and in this time. We should rejoice and celebrate this salvation with joy.

Therefore, we Christians aspire to seek salvation during Mass with prayers and songs of joy. May we rejoice in our salvation more than any other festival. We thank God for saving us through our Lord Jesus Christ, and give ourselves completely to Jesus Christ and into Him for God the Father.

We share the Lord’s food that unites us more and more with Jesus, and that unites us with one another, enabling us to love one another as God loves us (Refer to ‘Spreading the Gospel in Proverbs,’ page 27-28). 

Luke 22:15-16. Luke 13:29. Revelation 19:9. Luke 15:11-32. Metthew 22:1-14.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.