300. WAKILILA KUMITWE

Imbuki ya lusumo lunulo ingilile kubhukiji bho habhulili bho ng´wa munhu, ubho gub´itila kumitwe. Guli ngilo ugukilila habhulili bho gub´itila kumitwe. Ulu munhu ukilila habhulili kumitwe, agubhiza ob´inzaga ngilo. Hunagwene abhanhu bhagang´wilaga giki, wakilila kumitwe.´

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo agab´ínzaga malagilo ga munzengo gokwe. Umunhu ng´wunuyo agatumamaga milimo iyo idazunilijiwe nunzengo gokwe. Hunagwene abhanhu bhagang´wilaga giki, ´wakilila kumitwe.´

Ulusumo lunulo lolanga bhanhu higulya ya gugadimila chiza amalagilo ayo gagabhambilija ijinagwikala bho mholele na bhichabho, umuwikaji bhobho.

Mathayo 15:1-9.

KISWAHILI: UMEPANDIA KICHWANI

Chanzo cha methali hiyo chatokea kwenye upandiaji wa mtu kwenye kitanda ambao ni wa kupitia kichwani. Huwa ni mwiko kupandia kichwani kwenye kitanda. Mtu akifanya hivyo, atakuwa amevunja sheria au mwiko huo wa jamii husika. Ndiyo maana watu humwambia mtu huyo kwamba, ´umepandia kichwani.´

Methali hiyo hulinganishwa kwa mtu yule avunjaye sheria au miiko ya kijiji au nchi yake. Mtu huyo hufanya kazi zilizokatazwa na jamii yake husika. Ndiyo maana watu humwambia mtu huyo kwamba, ´umepandia kichwani.´

Methali hiyo hufundisha watu juu ya kufuata sheria au kushika amri zilizowekwa na jamii ziwasaidiazo watu hao katika kuishi kwa amani na wenzao, maishani mwao.

Mathayo 15:1-9.

bed1

bed

ENGLISH: GET IN BED ON THE HEADBOARD

This proverb is linked to getting in bed on the headboard. To get in bed on the headboard is a taboo in some communities. A person who does so breaches the taboo or the custom of such a community. That is why people tell such people that, “you got in bed on the heardboard.”

The proverb is used to a person who violates the laws or customs of his/her village/community or country. The person does things that are forbidden in his/her community. That is why people tell such people that, “you got in bed on the heardboard.”

The proverb advises people to obey the established rules and regulations that help people to live in harmony in their respective communities.

Matthew 15: 1-9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.