240. MUGULYA MANUNHYIWA NEGELE.

Imbuki ya kahayile kenako ilolile ilange lya namhala uyo alikomeleja b’ana b’akwe b’atumame milimo yabho na nguzu, kugiki bhadule gupandika jiliwa jingi, b’atizub’iza na gukob’eleja jiliwa ja gwisoleleja. Ijiliwa ijagwisoleleja jinijo jigalenganijiyagwa nijo jiganunyhiyagwa na nhegele.

Akahayile kenako kagalenganijiyagwa kubhanhu abho bhagafunyaga ilange lya wiza ukubhanhu bhabho. Ililange linilo ligenhaga ukubhanhu bhabho ikujo, bhukamu bho gutumama milimo, na nhungwa ya kudula gwikala na bhanhu chiza umuwikaji b’ob’o.

Akahayile kenako kalanga bhanhu  gubhalela abhanhu bhabo chiza, kugiki bhadizupandika makoye gagugayiwa jiliwa aha kaya jabho. Akalele kenako kagub’inha matwajo mingi agagudula gub’eng’hela upandiki wingi umuwikaji b’ob’o. Kagub’ingija makoye gagwisoleleja jiliwa.

KISWAHILI: MTAKULA YANUSWAYO NA MELESI.

Chanzo cha msemo huo huangalia malezi ya mzee yule ahimizaye watoto wake kufanya kazi kwa nguvu, ili waweze kupata chakula kingi kiwezacho kuwaondolea mahangaiko ya kutafutiza chakula kwa kuokoteza. Hali hiyo ya kuhangaika kwa kuokoteza chakula hufananishwa na kula chakula kinuswacho na nyegere au melesi.

Msemo huo hutumiwa ili kuwahamasisha watu watoe malezi mema kwa watoto wao. Malezi hayo huleta tabia njema ya kujitegemea, hekima, bidii ya kufanya kazi na ufahamu wa kuishi na watu vizuri. Malezi hayo huwaondolea watu wao mahangaiko ya njaa kwa sababu ya kukosa chakula.

Msemo huo hufundisha watu  kuwalea vyema watoto wao ili waweze kujitegemea kwa kufanya kazi kwa bidii ya kutosha kuwapatia chakula na mahitaji yao yote yaliyo ya lazima maishani mwao.

Malezi hayo yatawaletea watu hao maendeleo ya kuweza kuziendesha vizuri familia zao maishani mwao. Watakuwa na bidii ya kufukuza njaa majumbani mwao kiasi cha kutosha kuepukana na vyakula vya kuokoteza huko na huko.

(Mw 3: 17-19; Mw 2:15).

badgers-negele6

ENGLISH: YOU WILL ALL EAT THOSE WHICH ARE SMELLED BY A BADGER.

The origin of this saying is the teachings of an elder who encourages his children to work hard so that they can get as much food as possible to relieve the stress of searching for food. The stress of having no food at home is likened to eating anything, even that which is smelt by wild animals such as a badger.

The saying is used to encourage people to ensure good upbringing to their children. This upbringing results into self-reliance, wisdom, hard working and understanding of how to live and relate well with other people. This upbringing relieves people from hunger and lack of food.

The saying instills in parents the idea of how to properly nurture their children so that they can support themselves by working hard enough to provide them with all the food and necessities they need in their lives.

This upbringing will bring these people development to better manage their families in their lives. They will work hard to get rid of hunger in their homes enough to avoid wasted food.

Genesis 3: 17-19.

Genesis 2:15.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.