236. MEJA O BHUGOTA ADILAMBAGA MAKONO

Imbuki ya kahayile kenako ilolile munhu uyo alib’ejaga b’ugota. Umunhu ng’winuyo agab’ub’ejaga ub’ugota bhenubho, ukunu alibhudimagula bho makono gakwe, kugiki b’ub’ele chiza.

Aliyo lulu, ub’ugota bhunub’o b’ugab’izaga b’ululu, kunguno yiniyo, adilamba amakono gakwe. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘meja o b’ugota adilambaga makono.’

 Akahayile kenako kagalenganijiyagwa kubhanhu abho b’agab’ejaga ginhu jab’o na witegeleja. Abhanhu bheneb’o bhadeb’ile igiki, ijo bhalijib’eja jidulile gwenha solobho ukubhanhu ulub’ujitumamila chiza, aliyo lulu, ulubhujitumamila shib’i, jidulile gwenha makoye ukubhanhu bhenabho.

Akahayile kenako kalanga bhanhu higulya ya gubhiza na witegeleja  bhutale ulu bhalib’eja ginhu josejose, kugiki iginhu jinijo, jidule gubhenhela solob’o umuwikaji b’ob’o.

1Petro 5:8.

KISWAHILI: MTENGENEZA DAWA HAJILAMBI MIKONO

Chanzo cha msemo huo huangalia mtu yule atengenezaye dawa. Mtu huyo hutengeneza dawa hiyo huku akiishika kwa mikono yake ili aweze kuhakikisha kwamba dawa hiyo inakuwa nzuri.

Lakini basi, dawa hiyo huwa chungu, kwa sababu hiyo, mtu huyo huhakikisha kwamba hajilambi mikono yake. Ndiyo maana watu husema, ‘mtengeneza dawa hajilambi mikolo.’

Msemo huo hulinganishwa kwa watu wale wafanyao kazi au watengenezao kitu fulani kwa umakini wa hali ya juu. Watu hao waelewa kwamba, kile watengenezacho huweza kuleka faida kwa watu kikitumiwa vizuri, lakini kikitumiwa vibaya, chaweza kuleta matatizo kwa watu hao.

Msemo huo hufundisha watu juu ya kuwa na umakini mkubwa wakati watengenepo kitu chochote, ili kitu hicho kiweze kuleta faida katika maisha yao na wenzao.

1Petro 5:8.

medicine

pharmacy

ENGLISH: THE ONE WHO MAKES MEDICINES DOESN’T LICK HIS/HER HANDS

The overhead saying is about a person who makes drugs. As the person does the job, he/she handles the medicine to confirm that it is well manufactured.

However, because the medicine is usually bitter, the person would avoid licking his/her hands. That is why it is said, ‘The one who makes medicines does not lick his/her hands.’

The saying relates to people who work or make things with a lot of precision. Such people understand that their products can be of good value to people when used properly, but they can also cause problems when used wrongly.

The saying teaches people to take a lot of care while doing or making something, in order that whatever they do may bring benefit to their lives and others.

1 Peter 5: 8.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.