210. ITONGO LIDAKUMAGA

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya kahayile kenako ilolile si na bhanhu abho bhazengile hoi. Isi yiniyo idalemaga uguzengelwa na munhu oseose kunguno iyoyi, igabhabokelaga pye, abhize munhu omito gabhub’i, nulu gawiza, aguzenga duhu. Aliyo abhanhu abho bhazengile hoyi ahasi yiniyo, habhene abho bhagalemaga. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘itongo lidakumaga.’

Akahayile kenako kalolile bhanhu abho bhalihaya kumbokela munhu ngeni umuchalo jabho, abho bhagagisilijaga tamu kugiki bhajimane inhungwa ja ng’wa munhu ng’wunuyo, uyo alihaya gusamila umuchalo jabho jinijo. Ulu bhugisilija na kumana giki akajile kakwe kadikawiza, bhagwiyangula gung’wila bho masala, igiki olemejiyagwa uguzenga moyi.

Abhanhu bhenabho, bhagung’wila umunhu ng’wunuyo giki, isi idalemile uweyi uguzenga moyi, aliyo abhoyi, bhalemile, kunguno umunhu ng’wunuyo adamanile ugwikala chiza na bhanhu. Inhungwa jakwe jigakenagulaga kaya ja bhanhu. Kuyiniyo lulu, bhagung’wila giki, ‘itongo lidakumaga,’ aliyo abhoyi bhalemaga uweyi uguzenga umusi yiniyo. Igelelilwe umunhu ung’wunuyo agachole kungi, nulu agaluche, akajile kakwe, kab’ize kawiza, hunabhagunzunilija uguzenga umuchalo jabho.

Akahayile kenako kalanga bhanhu higulya ya gub’iza na kajile kawiza ako kadulile gub’ambilija ugwikala na bhichabho bho mholele. Akikalile kenako kagabhambilijaga abhanhu bhenabho ujibheja chiza ikaya jabho. Hangi abhanhu bhenabho b’agubokelwa na bhananzengo bha chalo ijo bhalahaye gusamila. Kuyiniyo lulu, yigelelilwe abhanhu abhize na nhungwa ja wiza, kunguno, isi idalemaga uguzengelwa, abhab’agalemaga bhanhu.

Matendo 10:34-35.

Kumbukumbu 10:7.

1 Samweli 16:7.

Warumi 2:11.

KISWAHILI: ARDHI HAIKATAI

Chanzo cha msemo huo chaangalia ardhi na watu waishio pale. Ardhi haikatai mtu yeyote kuishi, kwa sababu yenyewe huwapokea wote, wawe wenye matendo maovu, au mema, wataishi tu. Lakini watu wale waishio kwenye ardhi hiyo, ndio wale wakataao. Ndiyo maana watu husema hivi, ‘ardhi haikatai.’

Msemo huo hulinganishwa kwa watu watakao kumpokea mtu kwenye kijiji chao, ambao huchunguza kwanza, ili waweze kufahamu tabia ya mtu huyo atakaye kuhamia kwenye kijiji chao hicho. Wakipeleleza na kuelewa kwamba tabia ya mtu huyo siyo nzuri, hutumia akili kumwambia mtu huyo kwamba amekataliwa kuishi humo.

Watu hao, humwambia mtu huyo kwamba, ardhi haikatai yeye kuishi humo, lakini wao, wakataa, kwa sababu mtu huyo haelewi kuishi vizuri na watu. Tabia yake huharibu familia za watu. Kwa hiyo basi, wao humwambia kwamba, ‘ardhi haikatai’ lakini wao wamekataa yeye kuishi kwenye kijiji chao. Yafaa mtu huyo atafute kwingine, au abadili tabia yake iwe njema, ndipo wamkubalie kuishi kwenye kijiji chao hicho.

Msemo huo hufundisha watu juu ya kuwa na tabia njema iwezayo kuwasaidia katika kuishi kwa amani na wenzao. Tabia hiyo huwasaidia watu hao katika kuzijenga vizuri familia zao. Tena watu hao watapokelewa na wenyeji wa kijiji kile watakachotaka kuhamia. Kwa hiyo, yafaa watu wajijengee tabia hiyo njema, kwa sababu ardhi haikatai, watu hukataa.

Matendo 10:34-35.

Kumbukumbu 10:7.

1 Samweli 16:7.

Warumi 2:11.

african-3

 

ENGLISH: THE LAND DOES NOT REFUSE INHABITANTS

The above saying looks at the land and people who live on it. The land does not refuse anyone to live on it. It receives all people, evil doers, or good ones. They will all be accommodated. But it is the people who live on that land who refuse someone to live on that land. That is why people say that, the land does not refuse inhabitants.

The saying is used refer to people who will receive a stranger in their village. They will first investigate so that they can understand the character of that person who will be coming to their village. If they discover that the conduct of such person is not good, they this saying to tell him that they are the ones who denied him to live there because the land does not refuse inhabitants.

They tell such a person that the land does not forbid him/her to live in it, but they, themselves  have refused, because that person does not have sound moral life for living well with them.. It is necessary for such a person to look for another village or to change his/her behaviour by behaving, and then they will be to allow him/her to live in their own village.

Such saying teaches people about having good behaviour that will help them to live in peace with others. This practice helps people to behave well. When they behave, they will be received by the villagers of wherever they want to stay. Therefore, it is important for people to behave.

Acts 10: 34-35.

Deuteronomy 10: 7.

1 Samuel 16: 7.

Romans 2:11.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.