195. YAKWILA IDASHILAGA

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya lusumo lunulo ilolile winghi bho milimo na bho mihayo umumakaya. Imilimo ni mihayo igab’izaga ilihoi duhu umuwikaji bho bhanhu, kunguno ya kilahalile kabho akagwipandikila jiliwa, jizwalo na bhulalo, guti numba.

Kuyiniyo lulu, akamalile kayo kagab’izaga kalinduhu. Hunagwene ulu munhu uhaya nulu gugeniha agayombaga giki, ‘yakwila idashilaga,’ huna wiyangula guyileka imilimo ni mihayo yakwe, ogeniha.

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo agikalaga chiza na bhanhu umubhukamu bho bhutumami bho milimo nu bhulenganija bho mihayo yakwe.

Umunhu ng’wunuyo alinabhukamu bhutale ubho gubhambilija chiza ab’iye umumilimo yakwe. Agab’izaga adulile uguilenganija imihayo ya bhazenganwa bhakwe, kihamo ni milimo yakwe yiniyo, pye nu winghi bhoyo.  Uwei adeb’ile igiki ‘iyakwila idashilaga.’

Ulusumo lunulo lolanga bhanhu higulya ya gwikala chiza na bhichab’o ubhukamanu bho bhutumami bho milimo yabho, mumo igakwilila. Gashinaga lulu, yigelelilwe abhanhu bhenabho bhab’ize na wiyambilija umumakoye gabho, kihamo nu winghi ubho milimo yabho yiniyo.

Ijinagongeja, ulusumo lunulo lolanga bhanhu higulya ya gub’iza na wiyumilija bho gulenganija mihayo yabho umukaya jabho, ni jab’azenganwa bhab’o.  Gashinaga yigelelilwe abhanhu bhenabho bhaleke ugugwa ng’holo, ijinagub’alumanya abhanhu, kihamo nu winghi ubho mihayo yabho iyo bhalinayo, umukaya jabho, kunguno iyakwila idashilaga.

Luka 9:59-62.

KISWAHILI: ZILIZOKUWA NYINGI HAZIISHI/YALIYOKUWA MENGI HAYAISHI.

Chanzo cha methali hiyo chaangalia wingi wa kazi na maneno katika familia. Kazi hizo na maneno hayo huwa yapo tu katika maisha ya watu, kwa sababu ya kuwa na mahitaji muhimu, yakiwemo yale ya kupata chakula, mavazi na malazi, maishani mwao.

Kwa hiyo, namna ya kuzimaliza kazi hizo, na kuyamaliza maneno hayo, ni hakuna. Ndiyo maana, kwa mfano, mtu akitaka kwenda ugenini kwa lengo la kuwatembelea wenzake, husema kwamba, ‘zilizokuwa nyingi haziishi/yaliyokuwa mengi hayaishi,’ ndipo huamua kuacha kazi na maneno yake, na kufunga safari ya kwenda ugenini.

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu aishiye vizuri na watu katika bidii ya utekelezaji wa kazi zake na utatuzi wa matatizo yake na ya wenzake, katika kijiji chake, mwanajamii huyo.

Mtu huyo anayo bidii kubwa ya kuwasaidia vizuri wenzake katika kazi zake. Huweza kuwapatanisha watu waliotoleana maneno yasiyofaa, pamoja na wingi wa kazi zake afanyazo. Yeye afahamu kwamba, ‘yaliyokuwa mengi hayaishi.’

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuishi vizuri na wenzao katika bidii za utekelezaji wa kazi zao, hata kama watakuwa na kazi nyingi kiasi gani. Kumbe yafaa watu wawe na uvumilivu katika utatuzi wa matatizo yao, pamoja na wingi wa kazi zao hizo.

Zaidi ya hayo, methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwa na uvumilivu wa kuwapatanisha watu, kwa kuyatatua matatizo yao, kwenye familia zao, na ya majirani zao. Yafaa watu wasivunjike moyo katika kuwasaidia wenzao, pamoja na wingi wa matatizo waliyonayo, wao kwenye familia zao, kwa sababu ‘yaliyokuwa mengi hayaishi.’

Luka 9:59-62.

woman-african

ENGLISH: WHAT IS ABUNDANT IS NEVER EXHAUSTED

The above proverb relates to the multiplicity of issues that abound in families. People encounter various challenges regarding access to important needs in their lives such as food, clothing and shelter.

Indeed it is impossible for anyone to surmount all the obstacles. That is why, for instance, if  someone wants to go visiting friends abroad, he/she would say, “what is abundant is never exhausted,” as he/she decides to leave behind his/her problems to go on the journey.

That proverb is likened to a situation whereby a caring, hardworking person takes the responsibility of helping others solve their problems in the community. Such a person makes great effort to help people resolve their disputes, despite the huge amount of work on his/her hands. He/she understands that “what is abundant is never exhausted.”

The proverb teaches people about fruitful coexistence with their colleagues even if they may have too much work to do. It is a worthwhile thing to be patient and solve issues, despite the abundant responsibilities.

In addition, the proverb encourages patience in the quest to reconcile people through helping solve their problems in their families and among their neighbours. People ought not to lose heart in trying to help their colleagues out of the many problems bedeviling their families, because “what is abundant is never exhausted.”

Luke 9: 59-62.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.