174. KALAGU – KIZE. DIKOYELA NA NG’WANA MIGU NOSE NAMPONYA: – IGONGOTE ILILILINA MANDEGE NULU NYAMA YI GUHA

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya kalagu yiniyo ililola, munhu uyo alilya lindege. Agumanaulipilimula pilimula alililya, nose agulimaja amandege galyo, uliponya iligongote. Nuku nyama yiguha nigiko, kunguno uni onyama agumana uilya inyama iyo ilihigulya ya liguha, nose agulimaja inyama na aguliponya iliguha linilo.

Ikalagu yiniyo igalenganijiyagwa kulimunhu uyo alinabhulingisiji bho guisolanya imihayo iyo iliyawiza, iyo idulile gubhambilija abhanhu ugujibheja ikaya jabho, na guileka mihayo iyo idinasolobho ijinagujibheja ikaya jinijo. Ilichiza umunhu abhize na bhumani bho guisolanya imihayo iyasolobho ahalili, na guileka iyo idinasolobho umuwikaji bho bhanhu.

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya kuisolanya imihayo iyo ilinasolobho, aho bhalili, umuwikaji bhobho, na guyileka iyo idinasobho. Ilichiza abhanhu ugubhiza na bhumani ubho guikomanya imihayo iyasolobho yiniyo, kugiki bhadule ugujibheja chiza ikaya jabho.

Ijinagonjeja, ikalagu yiniyo yalanga giki bhuli nimo gwene dugagwandyaga bho gukoyakoya, nose ukubhutongi gugadenhelaga solobho. Guti gulima, nguno ahabhutongi jiliwa jigupya.

Hangi, ikalagu yiniyo, yabhalanga abhanhu higulya ya kub’iza na wiyumilija ubho bhudulile,  nulu gung’wambilija umunhu ugugushisha chiza unimo, guti gwingila mubhulangwa bho gunkub’ija Yesu gushiga nose agupandika bhatisimu. Uwiyumilija bhunubho bhugenhaga nguzu jagugushisha unimo aha nhalikilo yago. Umunhu ng’wunuyo agaiponyaga igiti iyi olinayo, na agingilaga ng’wisana.

KITENDAWILI – TEGA.

TUMEHANGAIKIANA NA MWANA MIGU HATIMAYE NIMEMWANGUSHA – GUNZI LILILO NA MAHINDI AU NYAMA YA MFUPA.

Chanzo cha kitendawili hicho chaangalia mtu alaye mhindi. Mtu huyo, huula mhindi huo huku akiugeuzageuza, mwishowe mahindi huisha na kulitupa lile gunzi. Vivyo hivyo kwa upande wa mfupa, kwa sababu mlaji wa nyama huendelea kuila mpaka ikaisha na kubakia mfupa ambao huutupa.

Kitendawili hicho hulinganishwa kwa mtu mwenye umakini wa kuchambua kilicho kizuri pale alipo ambacho chaweza kuwasaidia watu katika kujenga familia zao, na kuyaacha yale ambayo hayana faida katika ujenzi wa familia hizo. Yafaa mtu awe na umakini wa kuchambua maneno na matendo yenye faida pale alipo, na kuyaacha yale ambayo hayana faida katika maisha ya mwanadamu.

Kitendawili hicho, chafundisha watu juu ya kuwa na umakini wa kuchagua maneno na matendo yawezayo kuleta maendeleo katika familia za zao, na kuyaacha yale ambayo hayana faida maishani mwa watu. Mtu atakiwa kuwa na umakini wa kumwezesha kuchagua kile kilicho cha maana katika kujenga familia yake, na kiyaacha yote yawezayo kuibomoa familia yake hiyo.

Zaidi ya hayo, kitendawili hicho, chafundisha watu, juu ya kuwa na ufuatiliaji mzuri wa kazi zao ili waweza kuzifikisha kwenye mwisho wake uwezao kuwapatia maendeleo pale walipo. Hii ni kutokana na ukweli kwamba, watu huhangaika kwanza, ndipo wanayafikia mafanikio yao. Mfano wa mkulima, ambaye huvumilia mahangaiko ya kulima, mpaka anapata mavuno yake.

Kitendawili hicho pia hufundisha watu juu ya kuwa na uvumilivu, uwawezeshao kuyafikia malengo yao, kama vile mwanafunzi aanzavyo mafundisho ya kumfuata Yesu, mpaka anabatizwa. Huyo kutoka gizani na kuingia kwenye mwanza. Kwa hiyo, mtu huyo, ametoa giza na kuupokea mwanza.

1Wakorintho 10:13.

Waefeso 2:1.

Waefeso 2:4-6.

Waefeso 6:10-14.

corn-

ENGLISH: I HAVE RIDDLE – LET IT COME

I HAVE WRESTLED WITH MIGU AND I HAVE EVENTUALLY THROWN HIM DOWN – MAIZE ON COB/STEAK ON BONE

The above riddle refers to a situation when a person eats maize on a maize cob. The person would eat the grain, all the while turning the cob around. When he/she is done, the bereft cob is discarded. The same is true with bone meat, whereupon the person would throw away the bone after methodically eating off its steak.lamb

The paradox is likened to a person who is meticulous enough to determine what is of value in regard to building the family, and what is worthless. It is necessary for a person to possess the capacity to analyze words and deeds, and to be able to disregard those that are worthless in human life.

That riddle teaches people about the importance of making careful choice of words and actions, which can bring prosperity in the family, and about ignoring what is worthless in people’s lives. One should be keen enough to choose what is worthwhile in building one’s family, and leave out everything that can destroy it.corn-on-the-cob

In addition, the riddle educates people about fidelity to their work all through, which is bound to ensure progress. That is due to the fact that people shall first endure trials and tribulations before achieving success, just like a farmer would endure the anxieties of cultivation before he gets his harvest.

Such paradox also instills in people the virtue of patience, a quality that enables them to achieve their goals, like a disciple who follows the teachings of Jesus until he gets baptized. Such a person leaves darkness and enters into the light, that is, the beginning of a new life.

1 Corinthians 10:13.

Ephesians 2: 1.

Ephesians 2: 4-6.

Ephesians 6: 10-14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.