173. KALAGU – KIZE ULU OLILA UMAMA AB’ANHU B’AYEGA B’AYIKINDIKA NA B’UYENGI – NGOMA/NDONO

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya jigano jinijo ililola b’ab’ini b’a mbina. Abhanhu bhenabho bhagatulaga ng’oma. Ing’oma yiniyo igalilaga b’o gutulwa b’o nguzu, aliyo ab’ab’ini bhayo b’agayegaga noyi, nduhu nulu gusunduhala igiki untuji aliiminya ing’oma yiniyo.

Ijigano jinijo jigalenganijiyagwa kuli munhu uyo agakoyakoyaga bho gutumama miliyo yakwe bho nguzu ningi, kugiki abhanhu bhakwe, bhapandike bhuyegi. Igelelilwe munhu umo wifunye jinagumama milimo yiniyo iyo idulile gubhenhela b’uyegi abhangi abho bhang’wisanije.

Ijigano jinijo jalanga bhanhu higulya ya gwifunya gubhambilija bhangi bho gutumama miliyo iyo idulile gubhenhela bhuyegi abhanhu bhabho b’enab’o. Ib’elelile umunhu aho alili, abhambilije abhanhu bhake, nulu namugi igelelilwe  atumame b’o nguzu jakwe b’o gwifunya gubhambilija abhanhu bhakwe, kugiki bhadule gupandika bhuyegi.

Ijinagongeja, ijigano jinijo jalanga bhanhu higulya ya gukub’ija inzila ya ng’wa Yesu uyo agaluha na kucha ha nsalabha, kugiki abhapije abho bhalinzunya. Ib’elelile abho danzunya wei duyege bho gub’ina chiza ulu datulilwa ing’oma nu Yesu.

KISWAHILI: KITENDAWILI – TEGA.

BIBI ANAPOLIA WATU WANAFURAHI WANARUKA KWA FURAHA- NGOMA/ZEZE

Chanzo cha kitendawili hicho chaangalia wacheza ngoma. Watu hao hupiga ngoma ambayo hulia kwa kupigwa kwa nguvu. Lakini wachezaji wake hufurahia mno, wala hawahuzuniki kwamba mpigaji wake anaiumiza hiyo ngoma.

Kitendawili hicho hulinganishwa kwa mtu ambaye huhangaika katika kufanya kazi zake kwa nguvu nyingi, ili watu wake wapate kufurahi. Yatakiwa mmoja ajitoe kwa kufanya kazi hizo ziwezazo kuwaletea furaha watu wengi wamtegemeao.

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kujitoa kuwasaidia watu wengi kwa kufanya kazi ziwezazo kuwaletea furaha watu hao. Mtu apaswa kuwasaidia wake watu pale alipo, kama vile mzee katika familia atakiwavyo kujituma kwa nguvu zake katika kujitoa kuwafanyia kazi watu wake hao ili waweze kupata furaha.

Zaidi ya hayo, kitendawili hicho hufundisha watu juu ya kufuata njia ya Yesu aliyeteseka na kufa msalabani kwa ajili ya kuwakomboa wale wamwaminio. Twatakiwa wale tumwaminio yeye kufurahi kwa kucheza anapotupigia ngoma hiyo Bwana wetu Yesu Kristo.

Mathayo 11:16-17.

Mathayo 20:28.

Yohana 3:16-17.

1Wakorintho 14:1.

2Wathesalonike 2:15-16.

drum

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME.

WHEN THE GRANDMOTHER CRIES PEOPLE BECOME HAPPY AND THEY JUMP JOYOUSLY– DRUM/CALABASH MUSIC

The foundation of the above riddle is about music and dance. When the drummist beats the drum harder, the dancers grow more excited and the dancing gets more frenzied with the rising drum beat. The dancers do not get angry at the drummist for beating the drum hard.drummer

The puzzle is likened to a person who, through struggle and great energy, works hard so that his dependants can enjoy the fruits of his labour. It is a noble thing for someone to sacrifice and undertake difficult tasks for the sake of bringing happiness to those who rely on him/her.

The riddle teaches about the commitment to help others by undertaking tasks that can bring joy to them. One ought to help one’s people wherever one is, just as an elder in the family would be required to play a lead role in his/her commitment to work hard enough and guarantee success and happiness to his/her people.

Above all, the riddle enlightens people about the need to follow Jesus’ way of suffering and dying on the Cross for the salvation of those who believe in Him. We need to rejoice when our Lord Jesus Christ invites us to dance to His drum – by following His commandments.

Matthew 11: 16-17.

Matthew 20:28.

John 3: 16-17.

1 Corinthians 14: 1.

2 Thessalonians 2: 15-16.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.