162. KALAGU – KIZE GWALILA GUTINA NG’WOB’A – SHILIWA

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya kalagu yiniyo ilolile bhanhu abho bhalikomika guja gujulya shiliwa bho mbisila, iyo bhalideb’ile ilishosho lyayo. Gashinaga aha shiliwa agab’izaga atiho ung’wob’a. Ung’wano go shiliwa guliheke ni miano iingi iyo abhanhu bhagiyogohaga.

Padri Donald Syberts na Padri Joseph, umujitab’o jabho ijihayile ‘KUENEZA NJILI KWA METHALI’ ukurasa wa 21, bhalihaya giki, ‘Iyiniyo ilikalagu iyo ilishosho lyayo ili “Shiliwa.” Ukujigemero, ung’wano go shimba ulugulila, bhanhu bhamo b’adushiga, b’agogoha. Aliyo ulu gwigwiwa ng’wano go shiliwa pye b’agushiga. Nduhu nulu umo uyo agogoha.’

Ikalagu yiniyo igalenganijiyagwa nu kubhanhu abhab’izang’holo ulu b’abisha ishiliwa. Abhanhu bhenebho b’agab’akarib’ushaga ab’ichab’o gwiza gulya ishiliwa shab’o ulub’abisha, ahakaya yabho. B’agatumilaga kalagu yiniyo bho guhaya giki “Gwalila gutina ng’wob’a”, abho b’alikarib’ushiwa b’agashoshaga, “Shiliwa. Huna b’ab’uka guja gujulya, mumho bhuli ng’wene omanaga igiki ishiliwa jatengagwa.

Kuyiniyo lulu, ikalagu yiniyo ililanga bhanhu higulya ya gub’iza na wizang’holo bho gubhakarib’usha ab’ichab’o abho bhatub’ile. Ilichiza ugubhakarib’usha abhanhu bhenebho ahajiliwa, kugiki nabho bhadule gulya na gupandika nguzu umuwikaji bhobho. Abhanhu abho bhalinzala b’agab’izaga bhasendamelile gupandika shiliwa gwingila uko bhalinajo.

Ijinagongeja, ikalagu yiniyo ililanga bhanhu higulya ya gutumama milimo yabho chiza, kugiki bhadule gupandika shiliwa ija gub’akarib’usha ab’ichab’o abho bhadinajo. Hangi ulu bhajipandika ishiliwa jinijo igelelilwe bhajilanghane chiza.

KISWAHILI: KITENDAWILI  – TEGA

YOWE IMESIKIKA HAINA MWOGA  –  CHAKULA

Chanzo cha kitendawili hicho chaangalia watu waalikanao kwenda kula chakula kwa njia ya mafumbo ambayo majibu yake yako wasi kwa wasikilizaji. Kumbe kwenye chakula ambacho ndilo jibu la fumbo hilo huwa hakuna mwoga. Yowe hiyo ikotofauti na Yowe zingine ambazo watu huogopa.

Padri Donald Syberts na Padri Joseph Healey, katika katibu chao kisemacho, “KUENEZA INJILI KWA METHALI” ukurasa wa 21, wasema kwamba, hicho ‘ni kitendawili ambacho jibu lake ni “chakula.” Kwa mfano yowe ya simba ikisikika baadhi ya watu hawatafika, wataogopa. Bali ikisikika yowe ya chakula wote watafika. Hakuna hata mmoja atakayeogopa.’

Kitendawili hicho hulinganishwa kwa watu wenye ukarimu wa kuwakaribisha wenzao kwenye chakula chao waivishapo. Watu hao huwashirikisha wenzao kwenye chakula chao kwa kutumia kitendawili hicho. Watu hao husema, “gwalila gutina ng’wob’a,” ndipo wale wawasikiao hujibu, “chakula” huku wakiinuka kwenda kukila chakula hicho. Watu hao wasikiapo kitendawili hicho, hutambua kwamba chakula hicho kiko tayari kwa kuliwa.

Kwa hiyo basi, kitendawili hicho hufundisha watu juu ya kuwa na ukarimu wa kuwashirikisha wenye njaa ili wapate chakula na mahitaji mengine yaliyoyalazima kwao. Ni vizuri kuwasaidia watu hao ili nao waweze kupata nguvu ya kufurahi katika maisha yao. Watu kama hao hutegemea kupata mahitaji yao kutoka kwa wenye mali.

Zaidi ya hayo, kitendawili hicho hufundisha watu juu ya kufanya kazi kwa bidii ili waweze kupata mazao mengi ya kuwawezesha pia kuwashirikisha wenzao wenye kuhitaji zaidi, wakisema, “Yowe imesikika haina mwoga.” Pia wakipata mazao hayo wayatunze vizuri.

Luka 22:17-19.

1 Wakorintho 11:27-32.

Matendo ya mitume 2:46.

Ufunuo 19:9.

african-food

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME

HOWL NOISE OF NO COWARD – FOOD

The above riddle is said by people as they invite each other to go and eat, whose answer is known and sensitive to the audience. No one is afraid of the noise that calls upon them to go and eat food. Such noise is different from other noises, which people are afraid of.

Fr. Donald Syberts and Fr. Joseph Healey, in their book entitled, “KUENEZA INJILI KWA METHALI” page 21, say that the answer to that riddle is “food.” For example, the howl of a lion will keep some people at bay because of fear. However, when they hear the noise of food, they will all come; no one will be afraid.

The puzzle is compared to hospitable people who, using the riddle, welcome their friends to share their favorite food. They would say, “Howl noise of no coward,” and those in the audience would answer, “food” then proceed to go and eat the food. When they hear the riddle, they realize that the food is ready for eating.child2

Therefore, such riddle imparts in people about being generous enough to share food and other necessities with the hungry. It is good to help those people so that they can also enjoy life. Normally, they would expect to have their needs catered for by the well-to-do.

Furthermore, the puzzle also encourages people to work hard so they can have enough to share with the extremely needy, saying, “Howl noise of no coward.” They should also take good care of what they have.hiring

Luke 22: 17-19.

1 Corinthians 11: 27-32.

Acts 2:46.

Revelation 19: 9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.