156. LWINZI LWA NHUB’ANILWA

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Mbuki ya kahayile kenako ililola Lwinzi. Ulwinzi lunulo lulilwa Nhub’anilwa kunguno lulilutale ulo bhanhu bha nh’ande na nh’ande  b’agisangilaga hoyi gujudaha minzi. Ulwinzi lunulo luli ipande lwa gulumanila abhanhu abha munzengo gwenuyo. Bhingi bhagajaga aha lwinzi lunulo bhagibhona nabho bhiyijimija kale. Lugabhalumanyaga chiza. Abhanhu abhangi bhagideb’aga na b’ichabho ulubhajilaga minzi hoyi.

Abhanhu abhangi bhagajaga gujumala nota jabho bho gupandika minzi na mahoya ayo gadulile gub’ambilija umugujib’eja ikaya jabho. Abhanhu bhagalwitanaga lwinzi lwa nhub’anilwa kunguno lugab’alumanyaga bhanhu bhingi hoyi.

Akahayile kenako, kagalenganijiyagwa nu kuli munhu uyo agikalaga na bhanhu b’ingi ahakaya yakwe. Umunhu ng’wunuyo agikalaga na bhanhu ahakaya yakwe yiniyo abhagufumila mapande na mapande,  kunguno ya wizanholo bhokwe. Agab’igazaga amanile uguhoya na bhananzengo bha muchalo jakwe.

Akahayile kenako kalilanga bhanhu higulya ya kub’iza na kajile ka wizanholo ukubhananzengo bhabho. Akajile kenako kagab’ejaga b’ukihamo bho gudula gub’eja kaya chiza. Ilichiza ugwikala na witogwi na bhanhu ubho b’ugenhaga matwajo gawiza umuwikaji bho musi ng’wenumu.

Ijinagongeja, akahayile kenako kalidulanga higulya ya gub’iza na b’uyegi bho gwikala kihamo na bhananzengo b’igisu.  Dikale na b’uyegi ulu dikumingaga kugiki dudule ugubhalenganija abho bhalinamakoye gudeb’a iyise.

KISWAHILI: KISIMA KINACHOKUTANISHA

Chanzo cha msemo huo kinaangalia kisima. Kisima hicho hukutanisha watu kutoka sehemu mbali mbali kwa sababu ni kikubwa ambacho watu wengi huweza kwenda pale kutela maji.

Watu hukiendea kisima hicho kwa ajili ya kuweza pia kukutana na wenzi wao katika kijiji hicho. Hii ni kwa sababu ya kisima hicho kuwa na uwezo wa kuwakutanisha watu wengi ambao hubadilishana mawazo baina yao kwa ajili ya kuwawezesha kuleta maendeleo katika kijiji chao. Wengine hupata uwezekano wa kufahamiana na watu wapya kupitia kwenye kisima hicho.

Watu wengi huenda mara kwa mara kwenye kisima hicho kwa ajili ya kutuliza kiu yao kwa kupata maji, na wengine kwa ajili ya kupata maongezi yawezayo kuleta maendeleo katika familia zao. Ndiyo maana watu hukiita ‘kisima kinachokutanisha.’

Msemo huo, hulinganishwa kwa mtu ambaye huishi vizuri na watu kwa kuwakaribisha kwake. Mtu huyo mara nyingi huwa na watu nyumbani kwake, kwa sababu ya ukarimu wake. Huwa anafahamu namna ya kuongea na watu katika kijiji chake.

Msemo huo hufundisha watu juu ya kuwa na ukarimu katika familia kwa ajili ya kuishi kwa amani na wanakijiji wenzao. Mwenendo huo hujenga umoja wa kuwawezesha watu kuziletea maendeleo familia zao. Ni vizuri kuishi kwa upendo na watu ule ujengao familia zenye maadili ulimwenguni humu.

Zaidi ya hayo, msemo huo hutufundisha juu ya kuwa na furaha ya kuishi kwa umoja na wanafamilia, jumuiya, na wanakijiji wenzetu. Tufurahie kukusanyika na wenzetu kwa ajili ya kuwapatanisha wale waliokosana katika maeneno yetu, kwa ajili ya kuleta maendeleo kwenye nchi zetu.

woman-with well water

ENGLISH: A WELL THAT GATHERS PEOPLE

This saying is about a well. A well brings many people from diverse backgrounds together as they come to draw wáter in it.

People go to the well for an opportunity to connect with their friends in the village. That is because the well has the capacity to unite many people, who then use the opportunity to exchange ideas to enable them bring progress in their village. Others use the opportunity of their presence at the well to make acquaintances with new people.

Many people visit the well on regular basis for the purpose of quenching their thirst, while others for the sake of finding opportunities for useful conversations that are geared towards bringing progress to their families. That is the reason why people refer to it as ‘a well that gathers people’.

That saying is likened to a person who co-exists with others in a pleasant and welcoming manner. Such a person would always play host to people at his/her home because of his/her generosity. He/she knows how to relate well with his/her villagemates.

The saying teaches people about generosity in their families, which results in peaceful co-existence with fellow villagemates. Such a trend builds united people, thus enabling them to bring development in their families. It is good to relate charitably with other people for the sake of enhancing moral values in the society today.

In addition, such saying teaches us about living happily together as family members, as a community and as fellow villagemates. We should be glad to associate with our colleagues and to reconcile with them whenever we disagree. That way, will help bring development in our country.

well

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.