157. NDUMILA HAB’ILI

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya kahayile kenako ililola kashinu ako kalina na mitwe ib’ili kulwa nguno ya mili gogo g’ub’iza gwikolile jinachene. Giko lulu abhanhu abhingi bhagakiganikilaga giki kadulile guluma bho gutumila mitwe yago yose, kunguno ya gub’ila na milomo ib’ili. Kulwa nguno yiniyo, abhanhu agakitanaga ka ‘Ndumila hab’ili.’

Akahayile kenako kagalenganijiyagwa nu kuli munhu uyo alina nhungwa ja guchala mihayo ya b’ulomolomo ukubhanhu abhangi. Umunhu ng’wunuyo agalisanyaga bhanhu umumakaya. Hunagwene agalenganijiyagwa na Ndumila hab’ili kunguno ya nhungwa jakwe ijagub’iza na b’ulongo bho gulisanya bhanhu umukaya, nulu umujumuiya jabho nulu umusi jabho.

Akahayile kenako kalilanga bhanhu higulya ya kuleka b’ulomolomo bho gub’alisanya abhanhu umumakaya, nulu umujumuiya jabho. Ilichiza umunhu ab’ize na kajile ka nhungwa imo iyo iliyawiza.

Ijinagongeja, akahayile kenako kalilanga bhabyaji higulya ya gufunya bhulangwa ku bhana bhabho kugiki b’ab’ize na nhungwa imo iyo iliyawiza. Abhana bhenabho, bhaleke ugub’iza na nhungwa ib’ili umuwikaji bhobho. Igeleliwe abhana bhenabho bhakadiimiile akajile ako kadulile gub’enhela mholele umuwikaji bhobho.

SWAHILI: NDUMILA KUWILI

Chanzo cha msemo huo kinaangalia mdudu ambaye hudhaniwa kuwa na vichwa viwili kwa sababu ya mwili wake kuwa na mfanano huo. Watu wengi humfikiria mdudu huyo kama mwenye uwezo wa kuuma kwa kutumia midomo yake miwili. Kutokana na sababu hiyo, watu humwita mdudu huyo, “ndimila kuwili.”

Msemo huo hulinganishwa kwa mtu ambaye huwa na tabia ya hupeleka maneno ya uongo kwa watu wengine. Mtu huyo anatabia ya kuwachonganisha wengine na hivyo kuvunja familia za watu au jumuiya zao.

Mtu huyo hulingaishwa na ndumila kuwili kwa sababu ya tabia yake ya kupeleka maneno hayo ya uongo yachonganishayo watu katika familia zao. Kuchonganisha huko hulinganishwa na kuuma kuwili kwa sababu ya mtu huyo kuongea vizuri akiwa pamoja na wale watu, na kuongea vibaya juu ya watu hao akiwa pamoja na watu wengine.

Msemo huo hufundisha watu juu ya kuacha uongo wa kuchonganisha watu katika familia, jumuiya na nchi zao. Mtu huyo atakiwa kuwa na tabia moja ambayo ni njema katika maisha yake.

Zaidi ya hayo, msemo huo huwafundisha wazazi juu ya kuwalea vizuri watoto wao mpaka kufikia hatua ya kuacha tabia za undumila kuwili. Watoto hao wajijengee tabia moja iliyonjema ili waweze kuishi maisha ya amani na wenzao.

arthropod

ENGLISH: THE TWO BITING INSECT

The overhead saying is about a bug which seems like it has two heads because its anatomy appears so. Many people think it actually has the ability to bite using its two mouths, thus its name, ‘a two bitings’ insect.

The saying is compared to someone who peddles falsehoods, with an intention of causing disharmony and break ups in families or the community.

Such an individual exhibits a double personality whereby he/she would say pleasant things while in the company of some people, only to speak deceitful words against them when he/she is in the company of others. Such double-speak character is likened to ‘a two biting insect’ tendency.

The above saying imparts people against peddling lies in their families, in their communities and even in their countries. People ought to have a positive, uniting character for the good of the society.

Furthermore, such axiom instils in parents a way on how to raise their children properly enough to avoid double-handed behavior. Their children should develop a singularly pleasant character that can assist them live a peaceful life with their peers.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.