155. NGOKO YA NG’WANA ITAMILAGA IGINO

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya lusumo lunulo ililola ngoko iyo ilinasusu iyo igajilishaga tamu mpaga giguta, haho itali iyoyi ugulya. Ingoko yiniyo igajidilililaga tamu isusu jayo, huna yalya nayo ahanuma.

Ulusumo lunulo lugatumamilagwa kubhabyaji abho bhagabhalishaga, na gub’alela chiza abhana bhabho. Ili nghana gitumo dugabhonelaga umuwikaji wize bho bhuli lushigu, igiki, ingoko iyo ilina susu, igatucholelaga ijiliwa utususu toyo, bho nduhu ugulya tamu iyoyi. Alilomela, UPadri Joseph G. Healey, umujitabho jakwe ijo jihayile, “KUENEZA INJILI KWA METHALI.” “Gutananya nhulu ja wiza bho sumo.” Uk. 34.

Abhasukuma, bhagatumilaga ulusumo lunulo umuguzenga nholo ya gwifunya jisambo kunguno ya bhanhu bhangi, nonono abhobhadidulile. Ukujigemelo ijawiza, ija guitimija iyiniyo, ni ngoko iyoigajilanghanaga isusu jayo ijo jidamanile ugulimila ilishinu.

Ubhulangwa ubhutale umu lusumo lunulo bhuli “bhulanghani ubho bhalinabho abhabyaji ukubhana bhabho.” Ingoko guti mayu, igacholaga makanza gose ijiliwa ja gujilisha isusu jayo. Amakanza ayo ikomile gupandika nulu lishinu, idalilyaga, aliyo igalilekaga kugiki isusu jayo jigalilye.

Ingoko yiniyo, igizunilijaga duhui aho isusu jayo, jamalaga ugulya. Ulu jumala gwituta isusu, huna nu mayu ojo ng’wunuyo, agicholegaga ginhu ja gulya ng’winikili.

Umyaji ng’unuyo agalekaga ugwiiganikila ng’winikili tamu, mpaga ulu yujiganikila tamu isusu jayo.

Inhungwa yiniyo iya ngoko, ilijigongwa numa nu lusumo ulo luhayile giki, “Uli ng’wana o mbata, ib’egejage ng’winikili.”

Ulusumo lunulo, lulilanga mingi ukubhabyaji. Ili milimo yabho, ugubhalanga abhana bhab’o bho gub’inha bhugota, gubhasomisha, na gub’inha nhungwa jawiza, jiliwa, myenda na yingi mingi.

Ijinaguitimija iyiniyo ukubhana bhabho, guli nimo go bhabyaji uguleka nhungwa guti ja gung’wa walwa wingi, guzwala majizwalo ga mahela mingi, na gangi ayo gikolile na genayo.

Ubhulingisilo bho gwita giko, ili kihamo na golecha bhutogwa bhobho ukubhana bhabho na kubhose abho bhadidulile umuwikaji bhobho, abho bhalilomba wambilijiwa.

Bhadulile ugubhalela chiza abhana bhabho bho gugaleka amatumiji ayo gadigalazima kugiki bhatimije unimo gogubhadilila abhana bhabho, mpaga nabho bhakule bhali na nhungwa ja wiza.

Ijinagongeja, ulusumo lunulo lulilanga bhanhu higulya ya kuleka wimi ng’holo bhogwidilila bhoyi duhui, aliyo, bhabhadilile abhobhalilomba wambilijiwa. Inhungwa guti yiniyo, idulile gwenha wizang’holo bho gubhalela chiza abhana bhose abha muchalo, bho nduhu gulola igiki, uyo aling’wana ong’wa nani, nulu alifumila ha kaya iliginehe.

SWAHILI: KUKU MWENYE VIFARANGA HAMEZI FUNZA (NYUNGUNYUNGU)

Chanzo cha methali hii kilaangalia kuku mwenye vifaranga ambaye huhakikisha kwamba vifaranga wamwepata chakula, kabla ya yeye mwenyewe kula. Kuku huyo huwajali kwanza wale watoto ndipo anakula na yeye mwenyewe baadaye.

Methali hiyo hutumika kwa wazazi ambao huwalisha, na kuwatunza kwa kuwalea vizuri watoto wao. Ni kweli kama tunavyoona katika maisha yetu ya kila siku, kwamba, kuku mwenye vifaranga huwa anawatafutia watoto wake chakula bila kula yeye mwenyewe kwanza. Aeleza Pd. Joseph G. Healey, kwenye kitabu chake kisemacho “KUENEZA INJILI KWA METHALI.” uk. 34.

Wasukuma hutumia methali hiyo katika kujenga moyo wa kujitolea sadaka kwa ajili ya wengine hasa wale wasiojiweza. Mfano mzuri wa kutekeleza hilo ni kuku ambaye huwatunza watoto wake wachanga, ambao hawawezi kumeza mdudu. Mandhali kuu ya methali hiyo ni “Utunzaji walionao wazazi kwa watoto wao.”

Kuku kama mama, hutafuta daima chakula ili kuwalisha vifaranga vyake. Wakati apatapo chakula, kama vile mdudu, hamli lakini humuacha kwa ajili ya watoto wake.

Kuku huyo kuridhika tu baada ya vifaranga vyake kula. Baada ya watoto wake kushiba, basi ndipo naye mama huyo huchukua kitu fulani kwa ajili yake mwenyewe.

Mama huyo huacha kujifikiria mwenyewe kwanza, badala yake huwafikiria kwanza watoto wake. Tabia hiyo ya kuku huenda kinyume na methali ya kisukuma isemayo, “Uli mwana o mbata ib’egejage.” Maana yake, “wewe ni mtoto wa pata, jitegemee mwenyewe.”

Methali hiyo, hufundisha mengi kwa wazazi. Ni wajibu wao, kwa mfano, kuwahudumia watoto wao kwa kuwapa mahitaji ya afya, elimu na tabia nzuri, chakula, nguo na mahitaji mengine.

Ili kutimiza majukumu hayo kwa watoto wao, ni muhimu kwa wazazi kuacha tabia ya kujishughulisha na mambo fulani katika maisha yao, kama vile, kunywa bia nyingi, kuvaa nguo za gharama kubwa, nk. Lengo la kufanya hivyo, ni pamoja na kuutekeleza upendo wao kwa watoto wao na kwa wale wanaohitaji msaada wao, kwa kuwatunza. Wataweza kuwalea vyema watoto wao kwa kuacha matumizi yasiyoyalazima ili walitekeleze jukumu la kuwajali zaidi watoto wao kwa ajili ya kuwawezesha kukua katika maadili mema.

Zaidi ya hayo, methali hiyo hufundisha watu juu ya kuacha ubinafsi kwa kuwajali wahitaji katika jamii. Tabia kama hiyo huweza kuleta ukalimu wa kuwalea watoto wote pale walipo bila kujali kwamba, mtoto fulani ni wa nani, au anatoka kwenye familia gani.

chicken2

ENGLISH: THE HEN WITH BABY CHICKS DOESN’T SWALLOW THE WORM.

Sukuma ( Tanzania) Proverb


BACKGROUND, EXPLANATION, MEANING AND EVERYDAY USE

An inspiring Sukuma proverb in Tanzania on sacrifice and self-denial is The hen with baby chicks doesn’t swallow the worm. Its main theme is “Parental Care.” The mother hen is constantly looking for food to feed her chicks. When she does find some food, for example a worm, she doesn’t eat it but leaves it for her chicks. Only after the chicks have eaten and been satisfied will the mother hen take something for herself. In contrast to the hen, the mother duck doesn’t provide for her ducklings. She let’s them fend for themselves. See the Sukuma proverb Uli ng’wana wa mbata ibegejage (You are the child of a duck; take care of yourself).

Similar African proverbs are When a woman is hungry she says: “Roast something for the children that they may eat” (Akan, Ghana). No matter how skinny, the son always belongs to his father (Galla, Ethiopia). The cows never run away from her calves (Bemba, Zambia). The porcupine lovingly licks her spinney (thorny) offspring (Oromo, Ethiopia). The child who stays near his or her mother does not fall into the trap (Chewa, Malawi/Zambia). The mother hen does not break its own eggs (Swahili, Eastern Africa). The umbilical cord and strap in which the cord is wrapped is like mother and child (Ganda, Uganda).

Parents can learn much from this proverb. It is their obligation to care for their children by providing what is necessary for their health, education and right conduct — food, clothing and other needs. To fulfill their obligations to their children, it is necessary for parents to be self-sacrificing and forego certain things in their lifestyle, for example, excessive beer drinking, wearing expensive clothes, etc.

An important aspect of African proverbs is their participatory nature that fits in very well with relationship and community values. Sometimes a preacher or teacher gives the first half of the proverb and the congregation or audience responds with the second half: Unity is strength…division is weakness. The hen with baby chicks…doesn’t swallow the worm. The second half is the advice that the speaker wants the audience to accept so he or she “maneuvers” the listeners so that the words come from their own lips.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.