144. NAB’UNDALAGA NDIHAJIGANGA

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs, Sayings and stories)

Imbuki ya kahayile kenako igayombagwa na munhu uyo wisanije ginhu jakwe ijo ajaminile, nulu munhu uyo obiisha jiliwa jingi. Huyo agayombaga giki ‘nab’undalaga ndihajiganga.’

Giko lulu agwikala amanile igiki aduluhiwa ni nzala, kulwa nguno alinajo ijiganga. Ijiganga jinijo hijiliwa jakwe.

Akahayile kenako kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo abizaga na jikolo jileb’e ijo ajisanije gete umuwikaji bhokwe. Ijikolo jinijo jigang’winhaga nhinda ja guigimba umumasala gakwe.

Akahayile kenako kadulanga higulya ya gulekana nayo iyamusi ng’wenumu iyabhubhi. Duhandatile mli Yesu, kulwa nguno ung’wunuyo hii jiganga jise. Duleke ugwisanya ginhu jingi aha bhutongi yakwe UYesu.

KISWAHILI: NIMELALA KIFUDIFUDI KWENYE MWAMBA

Maana ya msemo huo inaangalia mtu anayejivunia kitu mbele yake anacho kiamini, au mtu ambaye alilima mazao yake na akapata mavuno mengi. Mtu huyo husema kwamba, ‘nimelala kifudifudi kwenye mwamba.’

 Hivyo, basi atakaa akijua hivyo kwamba hatateseka na njaa kwa sababu anajivunia mwamba huo alionao ambao ni chakula chake. Hicho ndicho akitegemeacho.

Msemo huo hulinganishwa kwa mtu yule ambaye huwa na kitu fulani ambacho hukiamini kabisa maishani mwake. Kitu hicho humpa kiburi cha kujigamba katika akili zake.

Msemo huo hutufundisha juu ya kuachana na mambo ya duniani yapinganayo na Mungu. Unatufundisha kumfuata Yesu Kristo peke yake, kwa sababu Yeye ndiye mwamba au nguvu yetu. Tusijivunie mali nyingine mbele yake Yesu Kristo.

“Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala hii si kwa matendo yenu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu, si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu, tulioumbwa katika Kristo Yesu, ili tupate kutenda matendo mema, ambayo Mungu alitangulia kuyaandaa tupate kuishi katika hayo.” (Waefeso 2:8-10).

“Yeye ambaye Mungu alimtoa awe dhabihu ya upatanisho kwa njia ya imani katika damu Yake. Alifanya hivi ili kuonyesha haki Yake, kwa sababu kwa ustahimili Wake aliziachilia zile dhambi zilizotangulia kufanywa. Alifanya hivyo ili kuonyesha haki Yake wakati huu, ili Yeye awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yule anayemwamini Yesu.” (Waroma 3:25-26).

“Nawaambia tumieni mali ya dunia kujipatia marafiki, ili itakapokwisha mkaribishwe katika makao ya milele.” (Luka 16:9).

“Kuhubiri kwangu na ujumbe wangu haukuwa na hekima na maneno ya kuwashawishi watu, bali kwa madhihirisho ya nguvu za Roho Mtakatifu ili imani yenu isiwe imejengwa katika hekima ya wanadamu bali katika nguvu za Mungu.” (1Wakorintho 2:4-5).

“Kwa maana katika Injili haki itokayo kwa Mungu imedhihirishwa, haki ile iliyo kwa njia ya imani hadi imani. Kama ilivyoandikwa: ‘‘Mwenye haki ataishi kwa imani.’’” (Waroma 1:17).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s