145. NENE NADACHAMAGWA UKONALOLILE NAGUSHIKA UKO NALIJA

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs, Sayings and stories)

Imbuki ya kahayile kenako ililola ginhu ijo jidachamagwa guti mongo. Nguno umongo gugajaga mpaga uko guligagelela na gudab’izaga na nchami.

Akahayile kenako kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo agapangaga milimo yake na guidilila chiza ijinaguitumama. Umunhu ng’wunuyo agaginjaga amapinjapinja ayo gakomile gugulemeja ugutumamwa unimo gunuyo. Adina bususanya umub’utumami bho milimo yakwe.

Akahayile kenako kalidulanga higulya ya kuleka gub’iza na b’ususanya. Uluuhaya gulondeja mhayo, ilichiza uje na ngholo yimo.

Ilichiza kumtumamila Sebha Yesu bho ngholo yimo pye ishigu ja wikaji bho musi ng’wenumu. Diyangule gunhondeja weyi bho nduhu gususanya mpaga dupandike ubhupanga ubho bhudashilaga.

KISWAHILI: MIMI SIZUWILIWI NINAKOENDA MPAKA NIFIKE HUKO NINAKOENDA

Maana ya msemo huo inaangalia kitu ambacho hakizuiwiliwi, kwa mfano mto, kwa sababu mto huenda mpaka unakokomea, huwa hauziwiliwi.

Msemo huo hulinganishwa na mtu ambaye hupanga mipango yake na kuifuatilia vizuri katika kuukamilisha utekelezaji wake. Mtu huyo huondoa mapingamizi ya mipango hiyo, kwa vile huamua kufanya kitu hicho bila kusitasita.

Msemo huo hutufundisha juu ya kutokuwa na kazi za kusita sita katika maisha yetu. Ni vizuri kufanya kazi kwa roho moja au kwa bidii bila kusisita.

Ni vizuri kumfuata Bwana Yesu kwa moyo mmoja siku zote za hapa duniani. Tuamue kumfuata Yeye bila kusitasita, mpaka tuupate uzima wa milele.

 “Lakini yule atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka.” (Mathayo 24:13).

“Mwanamke anapokuwa na utungu wa kuzaa huwa na maumivu kwa sababu saa yake imewadia. Lakini mtoto akiisha kuzaliwa, yule mwanamke husahau maumivu hayo kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtoto ulimwenguni.” (Yohane 16:21).

“Usiogope mateso yatakayokupata. Nakuambia Shetani atawatia baadhi yenu gerezani ili kuwajaribu, nanyi mtapata dhiki kwa muda wa siku kumi. Uwe mwaminifu, hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima.” (Ufunuo 2:10).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s