113. GWIYUMILIJA MAKOYE

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Umuchalo jise agikala munhu umo uyo akatola nkima nsoga noi. Aho bhikala miaka mingi, bhagapandika ng’wana umo ng’waniki, ilina lwakwe, Nanyale.

UNanyale oli ng’wana o mili gowiza na nihanga lisoga. Uling’wana oafya na bhuyegi bhuli lughigu. Bhab’yaji bhakwe bhagantogwa noi, bhuli lughigu bhang’winhaga ginhu jawiza, bhang’winhaga magi, machungwa, pipi, myenda misoga, jilatu na jingi ningi.

Nanyale agakula ubhiza mtale. Lughigu lumo agapandika masugu, unina agazumalika, usaga wei na se. Agatumama milimo yose ya gufula, kupyagula numba, na gunzugila use. Use agampinihalila noi ung’wana  okwe ng’waniki ng’wunuyo.

Nanyale agandya gukonda kunguno ya miganiko na milimo. Use akamtola mkima ungi. UNanyale oliadantogilwe unina okwe uo kab’ili, kunguno olinkali noi. Oliadatumamaga nimo gosegose, oliatogilwe gwigasha du, bhuli nimo otumamaga Nanyale.

Nalulu, lughigu lumo Nanyale aginhiwa nimo go gusha bhulezi. Agazunya, adalemile. Hangi, bhuli ikanza ilo agagenhiha use, uNanyale opandikaga makoye noi. Uluwandya ugusha wimbaga:

“Sheku sheku umaji, Sheku sheku anganite,  Sheku sheku bwo atajaga,  Sheku sheku ngupya, Sheku sheku ngupya.”

 “Uliyomba ginehe?” Unina uokabhili agamuja.

“Naduyombaga ginhu,” uNanyale agashosha.

“Nigwaga noi, na lulu, ulu ulashokele nagugutula mapi.” UNanyale adayombile ginhu, agendelea gusha. Aho lwabhita ikanza iguhi, agashokela ilwimbo lwake:

 “Sheku sheku umaji, sheku sheku anganite, sheku sheku bwo atajaga, sheku sheku ngupya, sheku sheku ngupya.”

Ubhulingisilo bho lwimbo linilo, ili giki, “nalipandika makoye, umayu olianitogilwe. Oli adaniluhyaga giki, napandika makoye, napandika makoye. Sheku lilililaka lya liwe lwa gushela.

Aho omala ugusha ubhufu bhokwe, agatulwa mapi ga kubhushu. Nanyale agagwa sagali. Gashinaga aho alimba unina o kabhili olibihi nanghwe.

Nanyale agimila bho polepole. Agalisola iliwe lwakwe wandya gusha. Jisoji jingi jazwaga. Unina uokabhili ng’wenuyo, agamuuja, “nagaguwila udizimba ilwimbo lilinilo ulishogela?” UNanyale adashoshije. “Udigwaga, naliyomba niwe nulu munhu?”

Nanyale adashoshije. ‘Paaa!’ Agang’wongegeja ipi lwa kabhili. Nanyale adadililile, agendelea gusha. Jisoji jigahuma noi gulebha igwandya. Unina uokabhili aho obhona giki uNanyale adushoshaga, aginga uneka.

Oliamanile ugwiyumilija adalekile ugusha. Use aho oshoka agansanga uNanyale agushaga ukunu agulilaga. “Mayu ung’wana oko alililila khiyi?” Use agamuja unina uokabhili, “Nadaminile mujage ng’wana oko. Ulinibhuja unene? Nayi unene naliNanyale?” Agashosha unke.

 “Sheku sheku umaji, Sheku sheku angatile, Sheku sheku bwo atajaga, Sheku sheku ingupya, Sheku sheku ingupya”.

Nanyale agashokela ilyimbo lwakwe. Uligwa imihayo ya ng’wana oko?” Unke agang’wila ungoshi, huna gwene nagantula. Agendelea, “ulualing’wizuka unina, na lulu aje aganhimbule, nayi adujibhonaga ijigila?”

Use o ng’wa Nanyale agakumya na hangi wandya gulila. Agampinhihalila ung’wana okwe ung’waniki ung’wunuyo. UNanyale oling’waniki ng’wiyumilija. Kihamo na gupandika bhuluhi  wingi giko adabhinzikile moyo.

Use agampeja unke okwe nu lushigu lunulo. Agasaga na ng’waniki ung’wana okwe ng’wunuyo, bho miaka mingi.

Nose uNanyale agapandika ngosha utolwa. Agikala wikaji bho bhuyegi noi. Mpaga agagibha amakoye goze ga ng’wa nina uokabhili.

Kiswahili: Kuvumilia Taabu

Katika kijiji chetu aliishi mtu mmoja ambaye alioa mke mzuri sana. Baada ya kuishi miaka mingi, walipata mtoto mmoja msichana, jina lake Nanyale. Nanyale alikuwa na umbo zuri na sura nzuri pia.

Alikuwa mtoto mwenye afya njema na furaha kila siku. Wazazi wake walimpenda sana. Kila siku walimpa vitu vizuri. Walimpa mayai, machungwa, peremende, nguo nzuri, viatu na vingine vingi.

Nanyale alikua akawa mkubwa. Siku moja alipata msiba, mama yake alikufa. Akabaki yeye na baba yake. Alifanya kazi zote za kufua, kufyagia nyumba na kumpikia baba yake. Baba alimhurumia sana binti yake.

Nanyale alianza kukonda kwa sababu ya mawazo na kazi hizo nyingi. Baba yake akamwoa mwanamke mwingine. Nanyale hakumpenda mama huyo wa kambo, kwa sababu alikuwa mkali sana. Hakufanya kazi yoyote, alipenda kukaa tu. Kila kazi aliifanya Nanyale.

Basi siku moja Nanyale alipewa kazi ya kusaga ulezi. Nanyale alikubali, hakukataa kwa sababu alimwogopa mama yake. Baba yake alikuwa amesafiri, na kila aliposafiri baba yake, Nanyale  alipata taabu sana. Alipoanza kusaga aliimba:

“Sheku sheku umaji, sheku sheku anganite, sheku sheku bwo atajaga, sheku sheku ngupya, sheku sheku ngupya.”

“Unasemaje?” Mama wa kambo alimwuuliza.

“Sisemi kitu,” Nanyale alijibu.

“Nimesikia sana, basi ukirudia nitakuchapa makofi.” Nanyale hakusema kitu, aliendelea kusaga. Baada ya muda kidogo alirudia kuimba wimbo wake:

“Sheku sheku umaji, sheku sheku anganite, sheku sheku bwo atajaga, sheku sheku ngupya, sheku sheku ngupya.”

Maana ya wimbo huo ni kwamba, ‘napata taabu, mama yangu alinipenda. Hakuwa ananitesa hivi, napata taabu, napata taabu.’ Sheku ni sauti ya jiwe la kusagia. Alipomaliza kusaga unga wake, alipigwa kofi usoni. Nanyale akaanguka chali, kumbe wakati ule alipokuwa akiimba  mama huyo wa kambo, alikuwa karibu naye.

Nanyale  alinyanyuka polepole, akachukua jiwe lake akaanza kusaga, huku machozi yakimtoka kwa wingi. Mama wa kambo alimwuuliza, “nilikuambia usiimbe wimbo huo unarudia?” Nanyale hakujibu, “husikii, nasema na jiwe au mtu?” mama yule aliuza. Nanyale hakujibu kitu, “Paaa!” Alimwongezea kofi la pili. Nanyale hakujali alindelea kusaga.

Machozi yalimtiririka zaidi kuliko mara ya kwanza. Mama wa kambo alipoona kuwa, Nanyale hamjibu, aliondoka akamwacha. Nanyale alijua kuvumilia,  hakuacha kusaga.

Baba yake aliporudi alimkuta Nanyale anasaga huku akilia. “Mama, mtoto wako analilia nini?” Baba alimwuuliza mama wa kambo, “Sijui mwuulize mtoto wako. Unaniuliza mimi? Kwani mimi ni Nanyale?” Mkewe alijibu.

 “Sheku sheku umaji, Sheku sheku angatile, Sheku sheku bwo atajaga, Sheku sheku ngupya, Sheku sheku ngupya”.

Nanyale alirudia wimbo wake. “Unasikia maneno ya mtoto wako? Mkewe alimwambia mumewe, ndiyo maana nampiga.” Akaendelea, “kama anamkumbuka mama yake, basi aende akamfufue, kwani haoni kaburi?” Baba yake Nanyale alisikitika akaanza kulia pia. Alimhurumia binti yake. Nanyale alikuwa binti mvumilivu. Ingawa alipata mateso mengi hakukata tamaa.

Baba yake alimfukuza mke wake siku hiyo hiyo, akabaki na binti yake kwa miaka mingi. Mwishowe Nanyale alipata mchumba akaolewa. Aliishi maisha ya raha sana. Hata alisahau taabu zote za mama wa kambo.

sculpture-

ENGLISH: ENDURING SUFFERINGS

Oncee a person lived in a village. He married a very beautiful wife. After living for many years, they were blessed with one baby girl, named Nanyale. Nanyale had a good shape and a beautiful face.

She was always a healthy and happy child. Her parents loved her very much. Every day, the parents gave her good things. They gave her eggs, orange, sweets, beautiful clothes, shoes and many other things.

With Nanyale grew up to became and an adult. One day, her mother died. She remained with her father. She had to do all the laundry, cleaning the house and caring for her father. Her father was very kind to his daughter.

Nanyale started getting thin because she remembered her mother and did a lot of work. Her father married another woman. Nanyale did not like this stepmother because she was very aggressive. She did not do any work. She rather loved to stay idle. Every piece of work was done by Nanyale.

One day, Nanyale was given a task of grinding sorghum. Nanyale agreed to do that. She did not refuse because she feared her stepmother. His father had traveled, and each time his father traveled, Nanyale suffered a lot. When she started grinding she sang:: “Sheku sheku umaji, sheku sheku anganite, sheku sheku bwo atajaga, sheku sheku ngupya, sheku sheku ngupya.”

 “What are you saying?” the stepmother asked her.

“I am not saying anything,” Nanyale replied.

“I have heard you saying something. Repeat that and I will slap you.” Nanyale said nothing. She continued grinding. After a while, she repeated his song: “Sheku sheku umaji, sheku sheku anganite, sheku sheku bwo atajaga, sheku sheku ngupya, sheku sheku ngupya.”

The meaning of this song is, ‘I am in trouble, my mother loved me. She was not torchering me, I am in trouble, I am in trouble.” When she finished grinding his meal, she was slapped in the face. And she fell on her back. She did not realize that when she was singing that song, her stepmother was near her.

Nanyale got up slowly, took her stone and started grinding again, with tears coming out of her eyes. The stepmother asked, “Did I not tell you not to sing that song?” Nanyale did not answer, “Don’t you hear? Am I talking to a stone or to a person?” The stepmother asked again, “Nanyale, don’t you answer anything?” “Paaa!”, the stepmother added a second slap.. Nanyale did not care. She continued grinding the sorghum.

More tears flew than the first time. When the stepmother saw that Nanyale was not responding, she left leaving her alone. Nanyale knew how to endure difficulty. She did not stop grinding.

When her father came back home, she found Nanyale grinding while crying. “Woman, why is your baby crying?” Nanyale’s father asked the stepmother, “I don’t know why. You better ask your daughter. Do you ask me? Why?  Am I Nanyale?”, his wife replied.  “Sheku sheku umaji, Sheku sheku angatile, Sheku sheku bwo atajaga, Sheku sheku ngupya, Sheku sheku ngupya”,

Nanyale continued with her song. “Do you hear your child’s words?”, the wife said to her husband, “That is why I hit her.” She continued, “If she remembers her mother, let her go and bring her back to life. Doesn’t she see the grave?” Nanyale’s father felt very sad and he wept bitterly. He sympathized with his daughter. Nanyale was a brave daughter. Although she suffered much, she did not give up.

Her father divorced his wife on the same day. He remained with his daughter for many years. Finally, Nanyale got married. She lived a very comfortable life. She even forgot all the troubles of the stepmother.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.