86. Bhuluguji bho Zahanati

Collected by: Don Sybertz,  

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Ng’walimu Julius Nyerere, aho oliatali ali Rais o Tanzania. Lushigu lumo agabhilingwa gujulugula Zahanati munkoa gumo. Agashika Jumamos mhindi, agikala na bhatongeji bha hibala linilo.

Agalomba asome latibha ya bhuluguji. Ubhutaratibhu bholi giki:

Gubokela bhageni.

Lwimbo lwa Taifa.

Kwaya, michezo, n.k.

Hotubha ya ntale o mkoa n.k.

Agisoma pye ilatibha aliyo adabhonile moyi mhayo higulwa ya gunkuja Mulungu. Agabhalola kubhupelanu na guitantula ilatibha habhutongi yabho, agahaya, “Ying’we mmanile igiki unene nali nkristo Gatoliki, nalisoma misa bhuli lo jumapili. Nahanaha bhaliho bhakristo bhingi abho bhagasalilaga, nibhuli umulatibha ying’we bhutiho wasa bho gunkuja Mulungu, nulu gunhumbilija?

 Kiswahili: Uzinduzi Wa Zahanati

Mwalimu Julius Nyerere, alipokuwa bado Rais wa Tanzania. Siku moja alialikwa kufungua Zahanati katika mkoa fulani. Alifika Jumamosi jioni, akakaa na viongozi wa mahali hapo. Akaomba asome ratiba ya ufunguzi.

Utaratibu ulikuwa hivi:

Kupokea wageni.

Wimbo wa Taifa.

Kwaya, Michezo, n.k.

Hotuba ya mkuu wa mkoa n.k.

Akasoma ratiba yote lakini hakuona neno juu ya kumtukuza Mungu. Akawaangalia kwa hasira na kuichana ratiba mbele yao, akasema, “Ninyi mnajua kwamba mimi ni mkristu Mkatoliki, huwa nasali Misa kila Jumapili. Na hapa kuna wakristu wengi ambao wanasali, kwa nini katika ratiba yenu haipo nafasi ya kumtukuza Mungu, au kumshukuru?

pharmacist

English: Launching Of A Dispensary.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.