Bhuluguji bho Zahanati

Collected by: Don Sybertz,  

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Ng’walimu Julius Nyerere, aho oliatali ali Rais o Tanzania. Lushigu lumo agabhilingwa gujulugula Zahanati munkoa gumo. Agashika Jumamos mhindi, agikala na bhatongeji bha hibala linilo.

Agalomba asome latibha ya bhuluguji. Ubhutaratibhu bholi giki:

Gubokela bhageni.

Lwimbo lwa Taifa.

Kwaya, michezo, n.k.

Hotubha ya ntale o mkoa n.k.

Agisoma pye ilatibha aliyo adabhonile moyi mhayo higulwa ya gunkuja Mulungu. Agabhalola kubhupelanu na guitantula ilatibha habhutongi yabho, agahaya, “Ying’we mmanile igiki unene nali nkristo Gatoliki, nalisoma misa bhuli lo jumapili. Nahanaha bhaliho bhakristo bhingi abho bhagasalilaga, nibhuli umulatibha ying’we bhutiho wasa bho gunkuja Mulungu, nulu gunhumbilija?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s