67. Nashosha Ichimu Kuli Ngabhuji

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Kale bhanhu bhagabhulilagwa nyama na bhanamhala, kiti habhukombe na habhuyobhe na ha lufu na mumalibhilingo.

Kali kajile, uluwagabhulilagwa nyama na namhala (ngabhuji) kushosha nkono kuli ngabhuji. Kwene kuhaya kung’winha ngabhuji ipande lya nyama iyo winhwa. Ili nzila ya kufunya bhulumbi kuli ngabhuji, lumeng’ho lwa giki alinabhulumbi kuli ngabhuji.

Aliyo ulubhatagabhulililwe nyama abhajimbagwa na bhangi bhagabhulilagwa, bhabyaji bhasayaga kibhi no. Gwali mhayo gwa wisu huna lulu, bhubhatuma bhana bhado bhayanda kujung’wisha sumu ngabhuji.

Bhagabhuji bhagwashiwagwa bhingi no, na bhayanda bhakamalwa na bhujimbani wabho kulogwa. Kulishiwa sumu no, ishangilingili (kando kando) hihi hihi mung’hilimbwa na nyanza na Magu, na Nasa, na Masanza, niyo likaluma lya bhudumi.

Ubhebhe wangabhulila nyama ung’wana wakushokejaga bhulogo nulu ichimu. Mu ng’wanya gwa kushosha nkono, kufunya bhulumbi bhashoshaga ichimu bhubhamala abhagabhuji bhingi no umugubhalisha sumu, ichene mapande gakumanyanza bhatalyaga kungi kulwa widumi. Hangi ha walwa ulu ng’wenikili walwa atatogilwe kung’wa bhangi bhatuzunya iki bhogoha kulishiwa.

Kiswahili: Kurudisha Mkono Kwa Mgawaji

Hapo kale walikuwa wanagawiwa nyama na wazee kwa mfano, kwenye harusi, kwenye mkusanyiko wa kazi, kwenye kilio na kwenye mikutano mbali mbali.

Zamani ilikuwa kawaida yao kugawiwa nyama na wazee (mgawaji) kurudisha mkono kwa mgawaji ndiyo kusema kumpa mgawaji kipande cha nyama. Ambayo umepewa, ilikuwa njia mojawapo ya kutoa shukrani kwa mgawaji. Ni alama ya kujulisha kuwa ana furaha kwa mgawaji.

Kama hawatagawiwa nyama, wengine hawatazipata na wengine watapata kidogo. Wazazi walikuwa wanaudhika mno, lilikuwa neno la wivu. Kwa hiyo waliwatuma vijana wa kiume kuwanywesha sumu wagawaji.

Wagawaji walikuwa wananaswa wengi mno na vijana.  Walimalizwa wachoyo kwa kulogwa (kwa wanaoamini hivyo) na kulishwa sumu. Sana sana waliokuwa kando kando ya Ziwa kwa mfano, Bulima, Kwimba, Mwanza, Magu, Nassa na Masanza.

 Ndiyo kusema kuwa kulivuma hali ya kutokuwa na uwezo. Wewe uliyegawiwa nyama yeye amekurudishia sumu, au mkuki  kwenye kazi ya kurudisha mkono yaani kutoa shukrani, walikuwa wanarudisha mkuki, waliwamaliza wagawaji wengi mno kwa kuwalisha sumu.

Ndiyo maana pande za Nyaza (Ziwani) hawali kwingine kwa shida ya kukosana. Na tena kwenye pombe kama mwenye pombe hapendelei kunywa, wengine hawatakubali kwa vile wameogopa kulishwa sumu.

lance man with spear

ENGLISH: TO RETURN A HAND TO THE DISTRIBUTOR

In the past, meat was distributed by the elders. For example, during weddings, gatherings, funerals and in various meetings.

In the past, it was common for the recipients to share the meat they had been given with the distributor as a way of saying thank you.That means,the recipient had to give the distibutor a piece of meat. It was a sign that the recipient was happy with the distributor.

The practice was deemed good because if they didnot distribute the meat, some would not get it and others would get less. Some parents were very angry with the practice. It was a matter of jealousy. So, they conspired with the young men to poison the distributors.

Many distributors were trapped by young people. They were fed poison but they thought that they had beenbewitched (for those whobelieved in witchcraft). It was common in the Lake Zone. For example, it was observed in Bulima, Kwimba, Mwanza, Magu, Nassa and Masanza.

What was obvious is that there came a state of misunderstanding and mistrust. Imagine! Somebody gives you meat and return poison as thanks. In other words,you come with a spear in your hand to give back thanks. In this way of thanks giving, they poisoned so many distributors.

That is why the Nyaza (Lake Victoria) sides, people do not eat in other people’s homes because of being afraid to be poisoned through food. In the same is true for alcohol. If the owner does not drink, some will not accept their alcohol because they are afraid of being poisoned.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.