Nashosha Ichimu Kuli Ngabhuji

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Kale bhanhu bhagabhulilagwa nyama na bhanamhala, kiti habhukombe na habhuyobhe na ha lufu na mumalibhilingo.

Kali kajile, uluwagabhulilagwa nyama na namhala (ngabhuji) kushosha nkono kuli ngabhuji. Kwene kuhaya kung’winha ngabhuji ipande lya nyama iyo winhwa. Ili nzila ya kufunya bhulumbi kuli ngabhuji, lumeng’ho lwa giki alinabhulumbi kuli ngabhuji.

Aliyo ulubhatagabhulililwe nyama abhajimbagwa na bhangi bhagabhulilagwa, bhabyaji bhasayaga kibhi no. Gwali mhayo gwa wisu huna lulu, bhubhatuma bhana bhado bhayanda kujung’wisha sumu ngabhuji.

Bhagabhuji bhagwashiwagwa bhingi no, na bhayanda bhakamalwa na bhujimbani wabho kulogwa. Kulishiwa sumu no, ishangilingili (kando kando) hihi hihi mung’hilimbwa na nyanza na Magu, na Nasa, na Masanza, niyo likaluma lya bhudumi.

Ubhebhe wangabhulila nyama ung’wana wakushokejaga bhulogo nulu ichimu. Mu ng’wanya gwa kushosha nkono, kufunya bhulumbi bhashoshaga ichimu bhubhamala abhagabhuji bhingi no umugubhalisha sumu, ichene mapande gakumanyanza bhatalyaga kungi kulwa widumi. Hangi ha walwa ulu ng’wenikili walwa atatogilwe kung’wa bhangi bhatuzunya iki bhogoha kulishiwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s