67. Nashosha Ichimu Kuli Ngabhuji

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Kale bhanhu bhagabhulilagwa nyama na bhanamhala, kiti habhukombe na habhuyobhe na ha lufu na mumalibhilingo.

Kali kajile, uluwagabhulilagwa nyama na namhala (ngabhuji) kushosha nkono kuli ngabhuji. Kwene kuhaya kung’winha ngabhuji ipande lya nyama iyo winhwa. Ili nzila ya kufunya bhulumbi kuli ngabhuji, lumeng’ho lwa giki alinabhulumbi kuli ngabhuji.

Aliyo ulubhatagabhulililwe nyama abhajimbagwa na bhangi bhagabhulilagwa, bhabyaji bhasayaga kibhi no. Gwali mhayo gwa wisu huna lulu, bhubhatuma bhana bhado bhayanda kujung’wisha sumu ngabhuji.

Bhagabhuji bhagwashiwagwa bhingi no, na bhayanda bhakamalwa na bhujimbani wabho kulogwa. Kulishiwa sumu no, ishangilingili (kando kando) hihi hihi mung’hilimbwa na nyanza na Magu, na Nasa, na Masanza, niyo likaluma lya bhudumi.

Ubhebhe wangabhulila nyama ung’wana wakushokejaga bhulogo nulu ichimu. Mu ng’wanya gwa kushosha nkono, kufunya bhulumbi bhashoshaga ichimu bhubhamala abhagabhuji bhingi no umugubhalisha sumu, ichene mapande gakumanyanza bhatalyaga kungi kulwa widumi. Hangi ha walwa ulu ng’wenikili walwa atatogilwe kung’wa bhangi bhatuzunya iki bhogoha kulishiwa.

Kiswahili: Kurudisha Mkono Kwa Mgawaji

Hapo kale walikuwa wanagawiwa nyama na wazee kwa mfano, kwenye harusi, kwenye mkusanyiko wa kazi, kwenye kilio na kwenye mikutano mbali mbali.

Zamani ilikuwa kawaida yao kugawiwa nyama na wazee (mgawaji) kurudisha mkono kwa mgawaji ndiyo kusema kumpa mgawaji kipande cha nyama. Ambayo umepewa, ilikuwa njia mojawapo ya kutoa shukrani kwa mgawaji. Ni alama ya kujulisha kuwa ana furaha kwa mgawaji.

Kama hawatagawiwa nyama, wengine hawatazipata na wengine watapata kidogo. Wazazi walikuwa wanaudhika mno, lilikuwa neno la wivu. Kwa hiyo waliwatuma vijana wa kiume kuwanywesha sumu wagawaji.

Wagawaji walikuwa wananaswa wengi mno na vijana.  Walimalizwa wachoyo kwa kulogwa (kwa wanaoamini hivyo) na kulishwa sumu. Sana sana waliokuwa kando kando ya Ziwa kwa mfano, Bulima, Kwimba, Mwanza, Magu, Nassa na Masanza.

 Ndiyo kusema kuwa kulivuma hali ya kutokuwa na uwezo. Wewe uliyegawiwa nyama yeye amekurudishia sumu, au mkuki  kwenye kazi ya kurudisha mkono yaani kutoa shukrani, walikuwa wanarudisha mkuki, waliwamaliza wagawaji wengi mno kwa kuwalisha sumu.

Ndiyo maana pande za Nyaza (Ziwani) hawali kwingine kwa shida ya kukosana. Na tena kwenye pombe kama mwenye pombe hapendelei kunywa, wengine hawatakubali kwa vile wameogopa kulishwa sumu.

lance man with spear

English: To Return A Hand To The Divider

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.