68. Nkima Uyo Waladantogagwa (Antogilwe) Ngoshi

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Ng’waka gumo waliho ngosha na nke wakwe na bhana. Huna iza nzala nhale gete, bhusumilo wali kule. Nkima ung’wila ngoshi, “Jaga ugadukobhele ishiliwa.”

Huna ungosha uja lugendo, lwa kushimiza ji akagwisha. Intondo akifula, ntondo bhungi ushoka wenha shiliwa bhulya.
Lushiku lumo kwike kuhaya akakima, “Jashilaga ishiliwa ng’wana Kweji, shokaga hangi ukubhusumilo.” Aluwe alisiminza na nzala kwike mlugendo. Ulu washoka hakaya kang’wila, “Wenhaga shigehu.” Ntondo shokelaga, nose ungosha ucha. Ubhulagwa nzala na lugendo.

Kiswahili: Mwanamke Ambaye Alikuwa Hampendi (Anampenda) Mme Wake.

Mwaka mmoja alikuwepo mwanamume na mke wake na watoto wao. Basi ilitokea njaa kubwa kabisa, chakula kilipatikana mbali. Mwanamke akamwambia mme wake, “Nenda ukatutafutie chakula.”

Basi mme wake akaanza safari ya kutembea, jua likachwea. Kesho yake akapumzika.  Siku iliyofuata  alirudi akaleta chakula wakala. Siku moja tena  mke wake alisema, “Chakula kimekwisha mwana Kweji rudia tena.

Lakini mwanamume alikuwa anatembea na njaa tu safarini. Akirudi nyumbani anaambiwa umeleta kidogo, kesho rudia tena. Mwishowe mwanamume akafa kwa ajili ya njaa na safari.

african-family-

african

ENGLISH: A WOMAN WHO DID NOT LOVE HER HUSBAND

Once upon a time, there was a man and his wife and their children. Then there came a great famine. Food could befound  very far away. The woman said to her husband, “Go and get us food.”

So her husband began to walk. He walked until the sun went down. The following day, he rested. Then he went back home and brought food.They ate it. Another day, his wife said, “The food has been finished, Ng’wana Kweji, go an dbring some more.”

But the man was walking while hungry all the way. Whenever he came home, he was told he had brought little. So, he had to go back and bring some more the following day. Finally, the man died of hunger and travel fatigue.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.