63. NZALA YA KUNDAMI

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Aho kale igiza nzala yitanagwa ya kundami. Nzala iyi igamala myaka idatu na nusu. Bhanhu bhagashila no, pye bhuli ndimu jashilaga. Bhanhu bhagahabhiha, abhangi bhagalekelelwa ng’holo duhu.

Waliho Ntemi witanagwa Ng’wana Nkuba osengelema. Ng’wana Nkuba wali na jisa jitale no uko bhanhu. Lushiku lumo agiza ngikulu ojinilamba gufuma Singida, ilina lyakwe wali Kabula, mbula nulu Kudema. Amina genaya alina giki ngemi wa mbula.

Ngikulu ng’wenuyo agazunilijiwa nu Ntemi kwigasha ho gupila nzala. Ngikulu ng’wene wali ngemi wa mbula. Aho wegela ugushiga ing’wa Ntemi ujibhisa ijibhiga gasegeno hado, kiya mdusaga. Ngikulu uhaya giki, “Aliyo Ntemi aliho na ng’wichane inuma nanekaga mdusaga, bihi fai.

Ngikulu ng’wene agayudima ng’holo ja Ntemi. Wadimilaga nuko wabhisila ijibhiga jakwe. Wasosejaga ijibhiga yatula mbula gabala gadoo nako kagadimilaga, ulu yatula imbula japandika bhung’welo wa minzi ing’holo jene.

Gagabhita makanza maguhi nulu shigu mpungati giki gunilila mafa kabala gadoo nako kagadimilaga duhu. Mshiku jene ng’ehu ing’holo jugaluka nu loya.

Ng’wana Nkuba ubhuja, “Hali mayu ugang’wisijaga he?” Ngikulu uhaya, “Hii! Nagang’wisijaga bho gukoya no niyo.” “Hali bhuli nadagubhonaga uko mongo?” Kaliho kalambo guko nagadimilaga.

Ng’wana Nkuba untuma munhu gugakungila bhagabhone nuko kagang’wishijaga. Ng’wambilija umo uwilwa agafade lushiku lumo nulu gachilula duhu.

Aho kachilula ubhuka nang’hwe agafadile, oja bho kwibhanda bhanda mpaga nuko kagadimilaga. Aho kegela jupela nhambo ing’holo jijile aho kabala gene.

Ng’wambilija aho oshiga ho ubhona mafa madoto, wibhanda bihi haho. Aho gashiga makanza ga gung’wisha kuja aho jibhiga gugajisoseja mbula yandya gutula, alolile duhu. Ng’holo jung’wa aminzi mpaga jutosha. Igantula pye nu ng’wei haho ibhandile.

Ng’wambilija ubhuka ajile kaya uganomela untemi. Aho ong’wila untemi ukumya no, iki chu giki gafumaga he amafa amadoto? Na gwene jigwibyalaga ing’holo jane gashi jigulyaga jashisha.

Ngikulu ng’wene utuja. Ng’wana Nkuba ubhuja, “hali mayu uli na mbula uko ugadimilaga,” Ngikulu ulema, “Nduhui unene imbula.” Ng’wana Nkuba umana kaduyomba, ugagulila ng`wenda gopi giki gadimi noi. “Jaga lulu mayu ugang’wenhe nu ng’wiyo ize kaya, obhipilile no uko masaga.”

Ngikulu uzunya nahene, kuja kugajenha ijibhiga jene mpaga hakaya. Ijibhiga nulu imbula yene yitanagwa, kabula, mbula, nulu kudema. Ng’wana Nkuba nang’hwe wandya gulangwa akabhegeje gahajibhiga, mpaga umana gete.

Ngikulu ng’wene usada ugaya, mbula yene yubhiza ya ng’wana nkuba. Ng’wana nkuba agakumuka mabala matale no na gupandika ilumbi litale no uko bhanhu.

SWAHILI: NJAA YA KUNDAMI

Hapo kale ilitokea njaa iitwayo ya kundami. Njaa hiyo ilichukua miaka mitatu na nusu. Watu walikwisha sana, na hata wanyama wa porini walikwisha. Watu walikuwa maskini, wengine walibaki na kondoo tu.

Alikuwepo Mtemi  aliyeitwa Ng’wana Nkuba wa Sengelema. Alikuwa na huruma kubwa sana kwa watu. Siku moja alikuja bibi kizee wa kinyilamba kutoka Singida, jina lake lilikuwa Kabula, mvua au kujaribu mvua. Majina hayo yalimaanisha mtu wa kujaribu kuleta mvua.

Bibi kizee huyo alikubaliwa na Mtemi kukaa hapo kwa ajili ya kupona njaa. Kwa vile alikuwa mtu wa kujaribu kuleta mvua, alipokaribia kufika kwa Mtemi, alificha kijungu mbali kidogo, mashariki kwenye vichaka. Bibi kizee alisema, “Lakini Mtemi yupo na mwenzangu nyuma nimemwacha kwenye vichaka, karibu kidogo.

Bibi kizee huyo alianza kuchunga kondoo wa Mtemi. Alikuwa akichungia kule alikofichia kile kijungu chake. Alikuwa akichochea moto mvua inanyesha kwenye sehemu ndogo aliyochungia. Iliponyesha mvua kondoo wanapata sehemu ya kunywea maji.

Ulipita muda mfupi kama siku saba hivi, sehemu hiyo majani yakawa ya kijani kwenye kisehemu kicho kidogo alichokuwa akichungia. Katika siku chache, kondoo wakawa na afya njema.

Ng’wana Nkuba aliuliza, “Hivi mama unanyweshea wapi?” Bibi kizee alisema, “Hii! Nanyweshea kwa kuhangaika mno lakini.” Mtemi akauliza, “Kwa nini sikuoni mtoni?” Bibi kizee, alijibu, “Kuna kadimbwi huko ninakochungia.”

Ng’wana Nkuba alimtuma mtu kwenda kunyemelea ili akaone huko anakonyweshea yule bibi kizee. Msaidizi mmoja aliambiwa amfuate bibi yule kuanzia pale anapotoa wale kondoo kwenda kuchunga.

Alipotoa mifugo nje naye akaanza safari ya kumfuata.  Alienda kwa kujificha ficha mpaka kule anakochungia. Alipokaribia kondoo walikimbia mbio kwenda kwenye sehemu hiyo.

Yule msaidizi alipofika hapo akaona nyasi mbichi, akajificha karibu. Ulipofika muda wa kunywesha yule Bibi alienda kuchochea kwenye kijungu hicho, mara mvua ikaanza kunyesha, naye akiwa anaona tu. Kondoo walikunywa maji mpaka kutosha. Ile mvua ilimnyeshea hata yeyé pale alipokuwa amejificha.

Yule msaidizi alianza safari kwenda nyumbani akamsilimlia Mtemi. Alipomwambia Mtemi alishangaa mno. Kiangazi hiki majani mabichi yametoka wapi? Ndiyo maana kondoo wangu huzaliana kumbe huwa wanakula mpaka wanashiba.

Yule Bibi kizee akawapeleka kondoo nyumbani. Ng’wana Nkuba, aliuliza, “hivi mama una mvua huko unakochungia?” Bibi kizee alikataa, “Mimi sina mvua.”  Ng’wana Nkuba, akafahamu kuwa hatasema, akamnunulia nguo nyeusi kwa vile ni mchungaji sana. “Nenda basi mama ukamlete na mwenzio aje nyumbani, amechakaa mno huko maporini.”

Bibi alikubali, ‘sawa’, kakaenda kukichukua kile kijungu mpaka nyumbani. Kijungu au mvua yenyewe iliitwa, kamvua, au “kudema” kujaribu.  Ng’wana Nkuba naye alianza kufundishwa namna ya kutengeneza hapo kwenye kijungu mpaka akaelewa kabisa.

Yule Bibi kizee aliugua akafariki, mvua hiyo ikawa ya Ng’wana Nkuba.  Ng’wana Nkuba alisifika kwenye sehemu kubwa na kupewe shukrani mno kutoka kwa watu.

lady

ENGLISH: THE FAMINE OF KUNDAMI

Long ago, there was severe famine called Ya Kundami (of kundami). The famine took three and a half years. Many people died, and even wild animals died. It left many people poor, some remained only with sheep.

At that time, there was a king named Ng’wana Nkuba of Sengelema. He had great compassion for people. One day an old Nyilamba woman from Singida came.Hername was Kabula, (which means rain or the one trying to bring rain). That old lady was received and permitted by the King to stay in his kingdom for the famine survival. The old woman was a rain maker.When she approached the king, she hid a little pot behind, in a distance, in the east of the bushes. She told the king, “My Lord, I came with a companion whom I have left  in the bushes not very far from here”.

The old woman was given the task of taking care of the sheep of king. As she was grazing the sheep where she had hidden her little pot, she could stir up fire. As a result, the rain fell in a small area where she grazing the sheep. When it rained the sheep found a place to drink.

After about seven days, the grasses were green in the little part that she was feeding the sheep. A few days later, the sheep became healthier.

Ng’wana Nkuba asked, “Woman,where do you get water for the sheep to drink?” She said, “I just strive like other people.”The King asked, “Why don’t I see you at the river?” The old lady answered, “There is a small pond there.”

Ng’wana Nkuba sent someone to follow so that he could see where the old lady got water. The king’sassistant had  to follow the old lady from the time she went out with the sheep to feed.

The king’s assistant went behind the old lady, hiding. When the old lady  approached the place, the sheep ran towards the place.

To the king’s the assistant’s surprise, there was green grass. He hid himself nearby and watched what the old lady was doing. When it was time for the sheep to drink, the lady could go to stir the fire in the little pot.Then, the rain started to fall. The sheep drank enough water. The king’s assistant got rained from where he was hiding.

Having finished the spy work, the assistant went home and he had to report what he had witnessed.When he told the king, he was very surprised. The king then said, “I was wondering where the green grasses came from in this dry summer. Now I know why my sheep breed. They eat until they are satisfied.

As usual, the old lady took the sheep home. Ng’wana Nkuba asked her, “Lady,do you have a rain there in the wilderness?” She denied as she said, “I have no rain.” Ng’wana Nkuba knew that she would not reveal her secret. He bought her black clothes. Then the king said, “Lady, go and bring your companion here. She must be tired staying alone there in the forests.”

The old lady said, ‘Okay,I will’. Then the old woman went to pick up that little pot to the king’s house. The little pot or rain itself was called little rain  or “cut” or“try”. Ng’wana Nkuba also began to be taught how to make rain until he fully understood.

Finally, the old lady became ill and died.Then Ng’wana Nkuba became the owner of that rain. Because of all that happened, Ng’wana Nkuba was given a lot of thanks by the people.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.