54. Yalemagwa Ya Malimilamila

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Muna Danga na muna Ngoso bhali na makoye, bhamilagwa na liyoka. Huna lulu, Ntemi wabho ubhabhilingila lugiko, kulola mhayo gwenuyo na kubhabhuja twite kinahe iki tukamilagwa na liyoka?

Hanuma ya henaho, Ntemi ufumbula gwa kwita, uhaya, “Ulu mlinga ahenaha, bhuli bhene uko mulibhitila, ulu ng’usanja nanhwe umuna Nzoka, bhiya ukung’ogoha. Ulu umubhuja ya kwene kunu kulugiko, mung’wile “Yalemagwa yamalimila mila.”

Aha bhinga aha lugiko, ng’hana bhusanja nu muna nzoka umunzila. Haho na haho Danga ungisha, umuna nzoka, uli mhola nkoyi. Muna nzoka uhaya, “Nalimhola duhu.” Kunu ngosha chula alikumya no. Muna Nzoka nang’hwe ungisha umuna Chula uhaya, nalimhola duhu.

Muna nzoka ubhuja, “Chula ulinga he?” Chula uhaya, “Tulinga kulugiko lo Ntemi.” Ubhuja, “Ng’waluhoyelaga ki? Chula ushosha, “Taluhoyelaga mihayo mingi no. Aliyo guliho mhayo gumo duhu ugutale.yalemagwa iyamalimila mila.”

Kiswahili: Imekataliwa Ya Kumezana Mezana

Chura  na Panya walikuwa na shida kwa sababu ya kumezwa na nyoka. Mwishowe walifanya, mkutano kwa Mtemi wakajadili na Mtemi kuhusu jambo hilo.

Mtemi akawauliza tufanye nini kwa sababu tunamezwa na Nyoka? Chura na Panya walikosa la kufanya. Baadaye Mtemi aliamua la kufanya. Akawaambia, “Mkiondoka hapa,  kila mmoja anakopita, msimwogope huyo nyoka, na tena mkikutana naye njiani msalimieni.”

Walipoondoka kwenye mkutano, kweli walikutana na Nyoka. Chura  akamsalimu, “Hujambo Nyoka?” Nyoka akaitikia, “Sijambo tu.” Nyoka naye akamsalimu Chura,  “Hujambo Chura?” Chura akaitikia, “Sijambo.”

Nyoka akauliza, “Chura umetoka wapi?”

Chura akajibu, “tumetoka kwenye mkutano wa Mtemi.”

Akauliza,  “Mlikuwa mnajadili nini?”

Chura akajibu, “Tulikuwa tunajadili mambo mengi.”

Lakini la muhimu ni moja tu, Imekataliwa ya kumezana mezana.

snake-rat

ENGLISH: WE DON’T WANT TO BE SWALLOWED ANYMORE

The Frog and the Mouse were suffering because they’d been swallowed by the Snake. One day, they went to the King to discuss the matter with him.

The King asked, “What should we do to prevent the Snake from swallowing us again?” The Frog and the Mouse didn’t know what to do. The King decided that something must be done. He said, “When you leave my compound for home, don’t be afraid of the Snake if you meet him on your way home.”

 

Indeed, as they headed back home, they met the Snake. The Frog said, “Hello, Mr Snake, how are you today” The Snake responded, “I’m fine. “How are you, too?” “I’m fine, too,” the Frog said.

The Snake asked, “Where are you coming from, Mr Frog?”

The Frog replied, “We’re coming from the King’s house. We’d gone to discuss something with him.”

“What were you discussing?” He asked.

 

The Frog said, “We discussed various things. For instance, we decided at the meeting that no one should swallow others anymore.”

grass-snake-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.