54. Yalemagwa Ya Malimilamila

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Muna Danga na muna Ngoso bhali na makoye, bhamilagwa na liyoka. Huna lulu, Ntemi wabho ubhabhilingila lugiko, kulola mhayo gwenuyo na kubhabhuja twite kinahe iki tukamilagwa na liyoka?

Hanuma ya henaho, Ntemi ufumbula gwa kwita, uhaya, “Ulu mlinga ahenaha, bhuli bhene uko mulibhitila, ulu ng’usanja nanhwe umuna Nzoka, bhiya ukung’ogoha. Ulu umubhuja ya kwene kunu kulugiko, mung’wile “Yalemagwa yamalimila mila.”

Aha bhinga aha lugiko, ng’hana bhusanja nu muna nzoka umunzila. Haho na haho Danga ungisha, umuna nzoka, uli mhola nkoyi. Muna nzoka uhaya, “Nalimhola duhu.” Kunu ngosha chula alikumya no. Muna Nzoka nang’hwe ungisha umuna Chula uhaya, nalimhola duhu.

Muna nzoka ubhuja, “Chula ulinga he?” Chula uhaya, “Tulinga kulugiko lo Ntemi.” Ubhuja, “Ng’waluhoyelaga ki? Chula ushosha, “Taluhoyelaga mihayo mingi no. Aliyo guliho mhayo gumo duhu ugutale.yalemagwa iyamalimila mila.”

Kiswahili: Imekataliwa Ya Kumezana Mezana

Chura  na Panya walikuwa na shida kwa sababu ya kumezwa na nyoka. Mwishowe walifanya, mkutano kwa Mtemi wakajadili na Mtemi kuhusu jambo hilo.

Mtemi akawauliza tufanye nini kwa sababu tunamezwa na Nyoka? Chura na Panya walikosa la kufanya. Baadaye Mtemi aliamua la kufanya. Akawaambia, “Mkiondoka hapa,  kila mmoja anakopita, msimwogope huyo nyoka, na tena mkikutana naye njiani msalimieni.”

Walipoondoka kwenye mkutano, kweli walikutana na Nyoka. Chura  akamsalimu, “Hujambo Nyoka?” Nyoka akaitikia, “Sijambo tu.” Nyoka naye akamsalimu Chura,  “Hujambo Chura?” Chura akaitikia, “Sijambo.”

Nyoka akauliza, “Chura umetoka wapi?”

Chura akajibu, “tumetoka kwenye mkutano wa Mtemi.”

Akauliza,  “Mlikuwa mnajadili nini?”

Chura akajibu, “Tulikuwa tunajadili mambo mengi.”

Lakini la muhimu ni moja tu, Imekataliwa ya kumezana mezana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.