Sukuma Riddles

593. KALAGU – KIZE. SHELENYETE: – BHUSUNGU BHO NG’HUMI.

Imbuki ya kalagu yiniyo, yililola bhusungu bho ng’humi. Ing’humi yiniyo, jilisumva ijo jili na bhusungu ulu junhuma munhu. Uyo olumagwa ng’wunuyo, ikanza lingi agiigwaga giti inhumi yiniyo, ilisiminza umugati ya mili gokwe, kunguno agab’izaga guti alishinwa. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga giki, ‘shelenyete:- Bhusungu bho ng’humi.’

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kuli nkima uyo alilung’wa bhusungu, ahikanza lya gwifungula. Umunhu ng’wunuyo agasadyaga noyi, guti nu bhusungu bho ng’humi, ukuli munhu uyo yanhumaga. Agikomejaga noyi, ugwiyumilija, mpaga nose agadujaga, ugwifungula chiza.

Umayu ng’wunuyo, agabhalanjaga abhiye ahigulya ya gwiyumilija ulu bhalichola kupandika ginhu jisoga. Uweyi agabhizaga jigemelo jawiza ukubhanhu abho bhalihaya kupandika matwajo mingi, umuwikaji bhobho. Hunagwene agabhaganilaga abhanhu giki, ‘shelenyete:- Bhusungu bho ng’humi.’

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya kubhiza na wiyumilija ulubhalitumama nimo ndimu, umuwikaji bhobho, kugiki bhadule gupandika matwajo ga gujibheja chiza ikaya yabho.

Mwanzo 3:16.

1Wakorintho 10:13.

Isaya 21:3.

Zaburi 48:6-7.

Mathayo 11:28-30.

Yohana 16:21.

KISWAHILI: KITENDAWILI – TEGA.

KUUMA KAMA UNAFINYWA:- SUMU  YA NGE.

Chanzo cha kitendawili hicho, chaangalia sumu ya nje. Inge huyo, ni kiumbe chenye sumu, kikimuuma mtu. Yule aliyeumwa, wakati mwingine, hujisikia kama nge anatembea ndani ya mwili wake, kwa sababu ya maumivu hayo makali yanayomfanya ajisikie kama anafinywa. Ndiyo maana yeye huwahadithia watu kwamba, ‘kuuma kama unafinywa:- sumu ya nge.’

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa mwanamke yule anayejisikia uchungu wakati wa kujifungua. Mtu huyo, hujisikia maumivu makali sana, kama yale ya uchungu wa kuumwa na nge, kwa mtu yule aliyeumwa. Yeye hujibidisha kuvumilia, mpapa mwishowe hufaulu kujifungua salama.

Mama huyo, huwafundisha watu juu ya kuvumilia katika matatizo wanayokumbana nayo maishani mwao, ili waweze kuyafikia mafanikio wanayoyatarajia. Yeye ni mfano wa kuigwa na wenzake, wanaotaka kupata mafanikio mengi, katika maisha yao. Ndiyo maana watu huhadithiana kwamba, ‘kuuma kama unafinywa:- sumu ya nge.’

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kuwa na uvumilivu wanapoyakamilisha majukumu yao, ambayo ni magumu, maishani mwao, ili waweze kupata mafanikio ya kutosha kuziendeleza vizuri familia zao.

Mwanzo 3:16.

1Wakorintho 10:13.

Isaya 21:3.

Zaburi 48:6-7.

Mathayo 11:28-30.

Yohana 16:21.

scorpion-

scorpion2

 

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME.

IT PAINS AS IF YOU ARE BEING PINCHED – SCORPION’S POISON.

The source of this riddle is the scorpion’s poison. Scorpions tend to produce poison when they bite other animals. When it bites, the bitten animal will feel pain in the same way one can feel when is being pinched. This is why people came with this riddle that ‘it pains as if you are being pinched.’ -scorpion’s poison.’

This riddle can be compared to a woman who is in labour. This woman can feel severe pain, like that of a bite, but she is able to persevere and finally deliver a child. This woman teaches others about how to endure problems one can face in his/her life. She can be taken as a role model to others who have to struggle without giving up in order to achieve success in life.

This riddle teaches people about patience as they fulfill their goals. They have to be tolerant enough in making sure that they achieve what they desire in their lives.

Genesis 3:16, 1Corinthians 10:13, Isaiah 21: 3, Psalm 48: 6-7, Matthew 11: 28-30, John 16:21.

589. KALAGU – KIZE. NAKADIMA KINEKEJA: – KALUSUNDA.

Imbuki ya kalagu yiniyo, yililola ginhu ijijigitanagwa lusunda. Ulusunda lunulo luli ginhu ja gutulila jiseme ulo lugatungilagwa ng’wigulya ya numba, umukaya. Uloyi ulu lukumiwa lugandyaga gwisugusa (gwifilinja) mpaga ku ikanza ilihu. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga giki, ‘nakadima kinekeja:- Kalusunda.’

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kuli munhu uyo agakumiwagwa hadoo duhu wiza nzule, nulu opelana, umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, adadilaga ugwikenya na bhanhu, kunguno ya bhujidakumiwa bhokwe bhunubho.

Uweyi agikolaga nu lusunda, kunguno nuweyi agapelana wangu ulu okumiwa nulu hadoo duhu nabhiye. Abhanhu abho agidumaga nabho, nose bhandebha igiki aling’wangu upelana. Hunagwene bhagiganilaga giki, ‘nakadima kinekeja:- Kalusunda.’

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya gubhiza na wiyumilija ubho gubhambilija ugubhuleka ubhupelanu bho sagara, umukikalile kabho, kugiki bhadule gwikala chiza na bhichobho, umuwikaji bhobho.

Warumi 12:21.

Waefeso 4:26-28.

Wakolosai 3:8.

Yakobo 1:20-21.

KISWAHILI: KITENDAWILI – TEGA.

NIMEKASHIKA KAKABEMBEA:- KIBEMBEA.

Chanzo cha kitendawili hicho, kinaangalia kitu kichoitwa kibembea. Kibembea hicho, huwa kinafungwa kwa kunig’inizwa juu ya nyumba kwa ndani, ambacho hutengenezwa kwa nyuzi za mkonge. Kibembea hiyo, mtu akikigusa huanza kuchezacheza (kujiviringisha) kwa muda mrefu. Ndiyo maana watu huhadithina kwamba, ‘nimekashika kakabembea: kibembea.’

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye akiguswa kidogo tu hukasilika, katika maisha yake. Mtu huyo, hakawii kugombana na watu kwa sababu ya kutokuguswa kwake huko.

Yeye hufanana na kibembea hicho cha kuning’inizia vyombo, kwa sababu naye ukasilika upesi akiguswa hata kidogo tu, na wenzake. Watu wanaokosana naye, mwishowe hufahamu kwamba, mtu huyo ni mwepezi mno kukasilika. Ndiyo maana watu hao huhadithiana kwamba, ‘nimekashika kakabembea: kibembea.’

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kuwa na uvumilivu wa kuwasaidia kuacha hasira za hovyo, katika maisha yao, ili waweze kuishi vizuri na wenzao, maishani mwao.

Warumi 12:21.

Waefeso 4:26-28.

Wakolosai 3:8.

Yakobo 1:20-21.

sungo

sungo3

sungo1

 

ENGLISH: I HAVE RIDDLE – LET IT COME.

THE MOMENT I TOUCHED IT, IT BEGAN SWINGING – “LUSUNDA”.

The source of this riddle is a certain object called lusunda in Kisukuma. This object is made of woven rope always used to hang food stuff in the house (especially in grass-thatched houses) in order to protect that from being eaten by rats and cats. This lusunda tends to swing around when one touches it. This is why people came with the riddle that ‘the moment I touched it, it began swinging – lusunda.

This riddle can be compared to a person who reacts harshly when touched by someone else. Such a person is likely to cause a lot of chaos just because of being touched by someone. People of this behaviour don’t want to be disturbed.

This riddle teaches people about patience. It is through patience where one can have tolerance and being able to work together with other members in a given society.

Romans 12:21, Ephesians 4: 26-28, Colossians 3: 8, James 1: 20-21.

587. KALAGU – KIZE. KADANDA KADANDA KADALINHAGWA: – KASWA.

Imbuki ya kalagu yiniyo, yililola nguzu ja kaswa. Akaswa kenako, kagabhizaga kadina nguzu kunguyo ya bhunogoleku bhogo. Akoyi mumo kagalihila adiko umunhu gukalinha, kunguno kalidodo noyi. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga giki, ‘kadanda kadanda kadalinhagwa:- kaswa.’

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kuli munhu uyo agahadikijaga bhanhu gutumama milimo iyo ibhakilile. Umunhu ng’wunuyo, adulile nulu gubhinha nimo bhanigini, uyo gugatumamagwa na bhanhu abho bhalibhatale.

Uweyi agikolaga nu guhadikija kulinha ahakaswa, akokadina nguzu, kunguno nuwei agabhinhaga milimo abhanhu abho bhadina nguzu ijaguitumamila imilimo yiniyo. Hunagwene abhanhu bhang’wilaga bho gwiganila giki, ‘kadanda kadanda kadalinhagwa:- kaswa.’

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya kutumama milimo iyo bhaidulile, na guleka nhungwa ja gubhinha milimo iyo ibhakilile nguzu abhanhu bhabho, kugiki bhadule gwikala chiza na bhichabho, umuwikaji bhobho.

Kutoka 34:2.

Kutoka 34:4.

Mathayo 19:26.

Luka 18:27.

KITENDAWILI – TEGA.

KADANDA KADANDA HAKAKWEWI: – UNYASI.

Chanzo cha kitendawili hicho, chaangalia nguvu za unyasi. Unyasi huo, huwa haina nguvu, kwa sababu ya ulaini wake. Wenyewe hata ulefuke kiasi gani, hauwezi kupata uimara wa kumwezesha mtu kuukwea. Ndiyo maana watu huhadithiana kwamba, ‘kadanda kadanda hakakwewi:- unyasi.’

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye hulazimisha watu kufanya kazi ambazo hawana uwezo nazo.  Mtu huyo, huweza hata kuwapa watoto kazi ambayo inatakiwa kufanywa na watu wazima.

Yeye hufanana na kitendo cha mtu kulazimisha kukwea unyasi, ambao hauna nguvu za kumbeba, kwa sababu naye huwalazimisha watu kufanya kazi ambazo hawana uwezo wa kuzitekeleza. Ndiyo maana watu humwambia mtu huyo, kwa huhadithiana kwamba, ‘kadanda kadanda hakakwewi:- unyasi.’

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kufanya kazi zile ambazo wanauwezo nazo, na kuacha tabia ya kuwapatia watu wao kazi zilizowazidi nguvu, ili waweze kuishi vizuri na wenzao, maishani mwao.

Kutoka 34:2.

Kutoka 34:4.

Mathayo 19:26.

Luka 18:27.

iswa

nigini

zambia-

 

ENGLISH: I HAVE RIDDLE – LET IT COME.

KADANDA KADANDA IS NOT CLIMBED- GRASS.

The source of this riddle is the strength of grass. The grass is always weak for a person to climb. However much one can struggle, he/she cannot succeed to climb grass. To justify this impossibility, people came with the riddle ‘kadanda kadanda is not climbed – grass.’

This riddle can be compared to a person who forces people to perform tasks that they are not capable of. The person may give children the work that even adults cannot manage to do it. Such a person can be likened to a person who forces to climb grass that cannot carry a person.

This riddle teaches people about doing works that they are capable of. They should avoid giving people tasks which they cannot manage. In so doing, they will be able to have respect and harmony with other people in a given society.

Exodus 34: 2, Exodus 34: 4, Matthew 19:26, Luke 18:27.

586. KALAGU:- KIZE. LITULA NA LITULA: – MAGOHE.

Imbuki ya kalagu yiniyo, ililola bhutumami bho ngohe. Ingohe jinijo, jigaitumamaga imilimo yajo bho gugobya, na gulanghana liso bho gugalemeja abhapalala ugwingila moyi. Ijoyi ulu munhu ugobya jigitulanyaga bho gwikumya. Ingohe jinijo jigisuyaga aha makanza ayo munhu olalaga du. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga giki, ‘litula na litula:- Ngohe.’

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kuli munhu uyo agatumamaga milimo yakwe gwingila dilu mpaga mhindi. Umunhu ng’wunuyo, agayilanghana bho guitumama chiza imilimo yakwe yiniyo, guti ni ngohe umo jigatumamilaga mpaga olala umunhu, hunajifula.

Uweyi agabhizaga jigemelo ja gutumama milimo bho bhukamu bhutale, ukubhiye, kunguno ya kikalile kakwe kenako, aka gutumama milimo gwingila dilu mpaga mhindi. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga giki, ‘litula na litula:- Ngohe.’

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya gubhiza na bhukamu bho guitumama imilimo yabho, umu makanza gose aga limi, na gwisuya ibhujiku, kugiki bhadule gupandika matwajo mingi, umuwikaji bhobho. Kuhiniyo, ijito ja gugobya go ngohe jinijo, jalanga bhanhu gutumama milimo bhuli makanza, na gwisuya ahikanza ilya bhujiku.

1Wakorintho 3:9-15.

1Wakorintho 15:10.

1Wathesalonike 2:9.

2Wathesalonike 3:8-10.

KITENDAWILI: – TEGA.

PIGANO  NA PIGANO: – KOPE ZA MACHO.

Chanzo cha kitendawili hicho, chaangalia utendaji kazi wa kope. Kope hizo, hufanya kazi zake kwa kufunga na kufungua macho, na kuyalinda macho kwa kuzuia takataka zisiingie ndani yake. Zenyewe, hupigana kwa kugusana mtu anapofumba na kufumbua macho yake. Kope hizo, hupumzika wakati wa mtu kulala. Ndiyo maana watu huhadithiana kwamba, ‘pigano na pigano:- kope za macho.’

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye hufanya kazi zake kuanzia asubuhi, hadi jioni. Mtu huyo, huzilinda kazi zake hizo kwa kuzitekeleza vizuri, kama kope za macho zinavyoyalinda macho, mpaka wakati wa mtu kulala.

Yeye huwa mfano wa kuigwa kwa wenzako katika kufanya kazi kwa bidii kubwa, kwa sababu ya maisha yake hayo, ya utendaji wa kazi kuanzia  asubuhi hadi jioni. Ndiyo maana watu huhadithiana kwamba, ‘pigano na pigano:- kope za macho.’

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kuwa na bidii za kuyatelekeza vizuri majukumu yao wakati wa mchana, na kupumzika wakati  wa usiku, ili waweze kupata mafanikio mengi, katika maisha yao. Kwa hiyo, kitendo cha kupigana kwa kope za macho, hufundisha watu kuyatekeleza majukumu yao, kila wakati, na kupumzika wakati wa usiku.

1Wakorintho 3:9-15.

1Wakorintho 15:10.

1Wathesalonike 2:9.

2Wathesalonike 3:8-10.

ngohe5

ngohe6

ngohe1

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME.

THEY FIGHT AND EMULATE EACH OTHER – EYELIDS.

The source of this riddle is the functions of eyelids. Eyelids work by opening and closing in an attempt to protect the eye from external substances that are likely to affect it. Eyelids tend to “fight” by touching each other when they close and when they open the eyes. These eyelids tend to rest when one is asleep. This is why people came with the riddle ‘they fight and emulate each other – eyelids’ to communicate cooperation between the two eyelids in protecting the eye from being entered by extenal objects.

This riddle can be compared to a person who performs his/her duties from morning to evening. The person protects his or her job by performing it properly, just as the eyelids protect the eyes until the person goes to sleep. Such a person can be regarded as a role model to his/her colleagues because of his/her hard work.

This riddle teaches people about how to work hard in their lives in order to achieve success in life. Thus, the act of eyelids teaches people about how to carry out their activities all the time.

1Corinthians 3: 9-15, 1Corinthians 15:10,1Thessalonians 2: 9, 2Thessalonians 3: 8-10.

585. KALAGU – KIZE. NG’OMBE YANE YAGUSHEMELA MKAYA AMAPEMBE HANZE:- LYOCHI.

Imbuki ya kalagu yiniyo, yingilile ku lyochi ilo ligafumaga hanze ulu munhu alizuga jiliwa umukaya. Ilyochi linilo, lililyapi ilo ligalolelagwa na bhuli ng’wene. Ilyoi ligabhizaga jimanyikijo ja bhuzugi bho jiliwa ahakaya yiniyo. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga giki, ‘ng’ombe yane yagushemela mkaya amapembe hanze:- lyochi.’

Ikalagu yiniyo, igalenganijiyagwa kuli munhu uyo agitaga ya wiza umukikalile kakwe. Umunhu ng’wunuyo, agolechaga imihayo iyo agiiganikaga kubhitila mu miito gakwe ayo galigawiza.

Amiito gakwe agawiza genayo, gagikolaga ni lyochi ili ligolechaga giki jiliwa jilizugwa ahakaya iyo lilifumilila iyochi linilo. Umungu ng’wunuyo, agabhalanjaga nabhiye ahigulya ya gubhiza na miganiko gawiza, kugiki amiito gabho, gadule gubhiza masoga. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga giki, ‘ng’ombe yane yagushemela mkaya amapembe hanze:- lyochi.’

Ikalagu yiniyo, yalanga bhanhu higulya ya gubhiza na miganiko ga wiza, na gujidebha inhungwa ja bhanhu bhabho, bho gugalola amiito gabho, kugiki bhadule gujibheja chiza ikaya jabho, bho gwikala bho mholele na chichabho, shigu jose.

Mathayo 12:33-37.

Mathayo 7:16-20.

Luka 6:43-45.

KISWAHILI: KITENDAWILI – TEGA.

NG’OMBE WANGU WA KUKAMULIA NDANI PEMBE ZIKIWA NJE:– MOSHI.

Chanzo cha kitendawili hicho, chatokea kwenye moshi unaotokea nje ya nyumba wakati mtu anapika chakula ndani yake. Moshi huo, ni mweusi ambao huonekana kwa kila mmoja.

Wenyewe ni ishara inayotambulisha wakati wa kupikwa kwa chakula katika familia hiyo. Ndiyo maana watu huhadithiana kwamba, ‘ng’ombe wangu wa kukamulia ndani pembe zikiwa nje:- moshi.’

Kitendawili hicho, hulinganishwa kwa mtu yule ambaye hutenda matendo mema katika maisha yake. Mtu huyo, huonesha mawazo anayoyafikiria moyoni mwake, kwa kutenda matendo hayo mema.

Matendo yake hayo, hufanana na moshi unaonesha kupikwa kwa chakula katika familia ile ambayo moshi huo unatokea. Mtu huyo, huwafundisha wenzake juu ya kuwa na mawazo mema ili matendo yao yaweze kuwa mema pia. Ndiyo maana watu huhadithiana kwamba, ‘ng’ombe wangu wa kukamulia ndani pembe zikiwa nje:- moshi.’

Kitendawili hicho, hufundisha watu juu ya kuwa na mawazo mema na kuzifahamu tabia za watu wao, kwa kuyaangalia matendo yao, ili waweze kuziendeleza vizuri familia zao, katika kuishi kwa amani na wenzao, siku zote.

Mathayo 12:33-37.

Mathayo 7:16-20.

Luka 6:43-45.

lyochi2

lyochi

lyochi1

ENGLISH: I HAVE A RIDDLE – LET IT COME.

MY COW IS BEING MILKED FROM INSIDE BUT HER HORNS ARE OUTSIDE – SMOKE.

The source of this riddle comes from smoke that comes from one’s house when cooking food. When the smoke comes from one’s house it is an indication that there is a possibility of having food in that particular family. That is why people came with the riddle that ‘my cow is being milked from inside but her horns are outside – smoke’ to communicate the sense of seeing smoke outside someone’s house when cooking.

This riddle can be compared to a person who does good things in his/her life. The person’s actions can be likened to a smoke that shows how rich is the person in terms of his/her thoughts. This person teaches others about how to be good to others.

This riddle teaches people about having positive ideas and being aware of the behaviour of people by observing their actions. This can help to know each other well and take care of the society in a manner that shows peace and co-existence with others.

Matthew 12: 33-37, Matthew 7: 16-20, Luke 6: 43-45.