117. MPAGA AHERA

Collected by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey  (African Proverbs, Sayings and Stories)

Ikale bhaliho bhasumba bhabhili bhalibhunwani noi. Uumo witanagwa Kidolepete aluungi Mkonobega. Bhuli ng’wene aliobyalilwa lwande lungi umusi yiniyo iyo igitanagwa (ujaribu uone) gemaga ubhone. Ihaha  bhalikalaga hakaya ya bhadugu bhabho umusi ya (mimi ni mimi) unene nu nene. Bhagaja kunuko ku magemelo haho bhatali bhadoo.

Ubhunwani bhobho bhugandya aho bhali ng’widarasa. Abhanwani abhabhili bhenabho bhagongoza umumitiyani, ulu Kidolepete ubhiza o gwandya, huna lulu, Umkonobega agubhiza o kabhili.

Ahenaho, bhagandya kubhiza b’abhilikihamo mubhuli ng’wanya, nu bhukihamo bhobho bhugakomela.

Ubhunwani bho bha Kidolepete nu Mkonobega bhudabhayejije abhalangwa bhichabho. Kuyiniyo, bhagachola isala lwa gubhalisanya. Abhalangwa bhichabho bhenabho, bhagitina muma magele abhili.

Amagele genayo gagachola isala lya gubhasalambanya abhanwanile bhenabho. Iligele ilimo ligang’wila bhogunemba Ukidolepete giki, odukilagwa majiduki nu Mkonobega. Huna lyunsamilija gwikenya ulubhalalumane ilimi.

Ni ligele ilyakabhili lyunsanga UMkonobega na lyung’wila bhogunemba, giki, UKidolepete ondukilaga. Ligansamilija gwikenya ulubhalibhone ilimi ulu bhashokile ikaya.

Abhanwani abhabhili bhenabho bhagapinihala noi mpaga bhuduma ugusoma aho bhamala ugwifula, kunguno ya gugulanyiwa umumasala gabho na magele genayo.

Aho bhashokile ikaya bhuling’wene agayunduka ung’wiye giki ni bhuli agundukila gitumo bhalisanyiyagwa. Bhagidutya magwanda na gwitula ukunu abhalangwa abhikolosha bhalilolela uwikenya bhunubho na kuyega.

Aha nhalikilo, Umkonobega agagwishiwa hasi na gujima, huna abhalangwa bhenabho bhupela. Nanghwe uKidolepete agandya gupela, aliyo haho adinashika ikule, agigumha hakajigogo, ugwa hasi na kujima gitimo agitila uMponobega.

kiswahili: Mpaka Ahera

Zamani kulikuwa na vijana wawili waliokuwa marafiki sana. Mmoja aliitwa kidolepete na mwingine Mkonobega. Kila mmoja alizaliwa sehemu tofauti katika nchi ileile iitwayo Ujaribu uone.

Kwa sasa walikuwa wanaishi nyumbani kwa ndugu zao nchini ‘Mimi ni mimi.’ Walikwenda huko kwa matarabio mbalimbali tangu wakiwa bado wadogo. Urafiki wao ulianza wakati wakiwa darasani.

Marafiki hao wawili waliongoza katika mitihani, iwapo Kidolepete  akiwa wa kwanza, basi mkonobega atakuwa wa pili. Hapo, wakaanza kushirikiana katika kila jambo, na uhusiano wao ukaimarika.

Lakini urafiki huo wa akina kidolepete na Mkonobega haukuwapendeza wanafunzi wenzao. Kwa hiyo, hao wanafunzi, walitafuta mbinu za kuwagombanisha. Wanafunzi wenzao hao walijigawa katika vigenge viwili. Vigenge hivyo vilitafuta mbinu za kuwasambaratisha marafiki hao.

Kigenge kimoja kilimweleza kidolepete matusi ambayo kilidai kuwa aliyatoa mkonobega dhidi yake. Halafu, kikamchochea kuwa watakapokutana mchana wakati wakiwa wanarudi nyumbani wapigane.

Pia nacho kigenge cha pili kilimwendea Mkonobega na kumweleza matusi ambayo walisingizia kuwa Kidolepete aliyatoa kwa Mkonobega. Halafu kikamchochea kuwa watakapokutana mchana wakati wakirudi nyumbani wapigane.

Marafiki hao wawili walishikwa na huzuni sana, hata waliporudi darasani baada ya mapumziko, hawakuweza kuzingatia masomo waliyokuwa wanafundishwa, kwa sababu walikuwa wamevurugwa akili zao kutokana na yale maelezo ya vile vigenge.

Walipokuwa wanarudi nyumbani, kila mmoja alimshutumu mwenzake kwa yale matusi kama walivyochonganishwa. Wakakuvuna mashati na kupigana huku wanafunzi wale wachokozi wakishuhudia ugomvi wao na kushangilia.

Mwisho, mkonobega aliangushwa chini na kuzirai, ndipo wanafunzi wote wakakimbia. Naye kidolepete akaanza kukimbia, lakini kabla hajafika mbali alijikwaa kwenye kisiki, akaanguka chini na kuzirai kama mkonobega.

students-

ENGLISH: ALL THE WAY TO THE HEREAFTER

In the past, there were two young friends. One was called Kidolepete (finger ring) and another one Mkonobega (armshoulder). Everyone was born differently in the same country called Jaribu uone (Try and see).

Now they were living in the house of their brothers in the country Mimi ni mimi (I am the only one). They went there with different expectations since they were young. Their friendship started when they were in class.

The two friends led in the exams. If one was the first one, then the other would be the second. There, they began to cooperate in everything, and their relationship grew.

But this friendship between Kidolepete and Mkonabega did not please their classmates. So, the other students, sought ways of making them quarrel. The classmates were divided into two groups. These groups sought ways to disperse these friends.

One group went to Kidolepete and told him false insults that they claimed to have been said by Mkonobega against him. As a result, Kidolepete was so infuriated that he wanted to fight.

The second group went to Mkonobega and narrated false insults that they said to have been poured by Kidolepete. Mkonobega was also infuriated and wanted to meet his friend and fight.

Each of the two friends was very sad. When they returned to class after break, the two could not focus on the lessons. They had been distracted by those groups.

As they were going home, everyone accused other of the insults as they had been told by groups with malicious intention. Consequently, the two friends tore each other’s shirts and fought. Other pupils were cheering and rejoicing as the two fought.

Finally, Mkonobega fell down and lost consciousness, and all the pupils fled. As Kidolepete began to run and as he was running he stumbled on a tree stump and fell down and fainted like Mkonobega.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.