92. Ng’wana Nchembe

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Aho kale ya kale, bhanhu bhagalazimika gwilipa bho gubhala magulu mpungati bho mpungati. Na gwiyunguja mhembe inne bho guchimika mambo.

Oliho munhu uyo witanagwa Ng’wana Nchembe uyo agaja ntuzu kugiki guhangilwa. Aho oshika ukunuko agawilwa giki agupandika bhusabhi bhutale. Agawilwa hangi, agutung’wana nabho umu nzila yiniyo duhu.

Ugonhana, agailondeja inzila yiniyo. Aho oshika bhukule bho kilomita ikumi, agaibhona mondoka ndoo iliza wangu wangu. Wihayila umu nholo, “Nibhuli imondoka yiniyi iliza bho lugendo lukali giki?”

Imondoka yiniyo aho yabhiza ilegela noi, Ng’wana Nchembe aliomala kale uguyileka inzila yiniyo nhangala idatu. Agafujafujiwa gubholwa ni limondoka linilo. Imondoka yiniyo yigabhita na gugwisha lisandiko lyokalile hela, noti pye. Ilisandiko lwenilo lyalilidakundikijiwe.

Huna u Ng’wana Nchembe, agaja gujulilola. Agajibhona noti ningi noi. Agakumya na gwiyombela ng’winikili, “Ee nite ki ni hela iji?” Agagema guliduta ilisandiko linilo guja ng’wipolu kugiki ajibhise ihela jinijo. Uduja gujibhisa bihi ni nzila.

Aho yabhita saa imo, Ng’wana Nchembe agibhona imondoka yiniyo ilishoka. Uguhaya ubhunhana, Ng’wana Nchembe agachanganyikiwa noi ahigulya ya hela iningi jinilo ijo olojikuga.

Agafuma ung’wisaka na gwimila ha lwande lo nzila, na gwandya gubhapungila nkono abhanhu abho bhali mumondoka. Agabhawila, “Nzugi, aha jiliho hela ningi noi.”

Aho bhigwa iyombo bhagayomba, “Ehe, dimiche imondoka kugiki duje dugandegeleke umunhu uyo.” Udeleva agaimicha imondoka. Bhutung’wana nu Ng’wana Nchembe alinilisandiko linilo ilo lyalilyokalile hela ningi.

Bhagamuja, “Ulihaya ginehe?” “Ilisandiko linili lyokalile hela ningi noi, na nadamanile nite ki najo!” agayomba u Ng’wana Nchembe. Ahanaho, udeleva, polisi nu ntuji o hela, bhagibhuja, “Ee, dung’witile ki umunhu uyu?” “Dumulage,” deveva agashosha.

“Yaya, dudizumulaga bhabehi. Aliyo duntule mapi na gung’winha noti ya shilingi ikumi.” Agashauri untuji o hela. Halafu, upolisi agantala mapi na gung’winha ishilingi iji kumi du na gungema nyahala, “Ulimbuli noi ubhebhe. Udalasabha bhulunga kele gete.” Mpaga leo iyi, ung’wana Nchembe alinhabhi.

 

Kiswahili:  Mtoto Wa Nchembe (Ng’wana Nchembe)

Hapo zamani za kale, watu walilazimika kulipana kwa kuhesabu  miguu sabini kwa sabini.  Na kuzungushia pembe nne kwa kupigilia vijiti (mambo). Kulikuwapo na mtu aliyeitwa Ng’wana Nchembe ambaye alikwenda Ntuzu ili kuzindika. Alipofika huko aliambiwa kuwa atapata utajiri mkubwa. Aidha, aliambiwa kuwa atakutana nao kwenye barabara hiyo hiyo tu.

Kweli, aliifuata barabara hiyo. Alipofika umbali wa kilometa kumi, aliliona gari dogo linakuja kasi mno. Akajisemea moyoni, “ Mbona gari hili linakuja kwa mwendo kasi hivi?”  Gari  lilipokuwa linakaribia zaidi, Ng’wana Nchembe tayari alikuwa amekatisha barabara mara tatu. Alikoswakoswa kugongwa na gari hilo.

Gari lilipita na kuangusha sanduku lililojaa fedha, noti tupu. Sanduku lenyewe halikuwa limefungwa. Ndipo Ng’wana Nchembe alikwenda kuliangalia. Aliziona noti nyingi sana.  Alishangaa na akajisemea mwenyewe,  “Je nifanye nini na hizi fedha?”  Alijaribu kulivuta lile sanduku kuelekea porini, ili aweze kuzificha zile fedha. Akafaulu kuzificha karibu na barabara.

Saa moja baadaye, Ng’wana Nchembe aliliona lile gari linarudi. Kusema kweli, Ng’wana Nchembe alichanganyikiwa sana kuhusu zile fedha nyingi alizookota. Akatoka kule kwenye kichaka na kusimama kando ya barabara na kuanza kuwapungia wale watu waliokuwa kwenye gari. Akawaambia, “Njooni, hapa kuna fedha nyingi sana.”

Waliposikia kelele wakasema, “Haya, tusimamishe gari ili twende kumsikiliza mtu yule.” Dereva akasimamisha gari. Wakakutana na N’gwana Nchembe akiwa na lile sanduku lililofurika fedha nyingi. Wakamuuliza, “Unasemaje?”

“Sanduku hili limejaa fedha nyingi sana, na sifahamu nifanye nazo nini!”  Ng’wana Nchembe alisema. Hapo dereva, Polisi na Bwana fedha waliulizana, “Je tumfanyie nini mtu huyu?”  “Tumuue,” dereva alijibu.

“Hapana, tusimuue jamani. Ila tumpige tu makofi na kumpa noti ya  shilingi  kumi.” Alishauri bwana fedha.

Baadae, Polisi alimzaba makofi na kumkabidhi shilingi kumi tu na kumkejeli,  “Mpumbavu sana wewe. Kamwe hutatajirika milele.” Mpaka leo hii, Ng’wana Nchembe ni maskini.

treasure-chest

English: Nchembe’s Child (It became a name ‘Ng’wana Nchembe’)

ENGLISH: NCHEMBE’S CHILD (‘NG’WANA NCHEMBE’)

Once upon a time, people had to compensate for counting seventy feet square. And circling the four corners by fixing short sticks (Mambo). There was a man named Ng’wana Nchembe who went to Ntuzu to take preventive medicine (according to their belief). When he got there he was told that he would get great wealth. In addition, he was told that he would get that wealth on  a road he could take on his way back home.

He followed that road. When he had walked ten kilometers away, he saw a small car coming fast. He said to himself, “Why is this car coming so fast?” When the car was getting closer, Ng’wana Nchembe had already left  the road three times. He was almost hit by that car.

The car passed and dropped a box full of money. The box itself was not closed. Then Ng’wana Nchembe went to look at it. He saw too many notes. He wondered and said to himself, “What should I do with this money?” He tried to pull the box towards the bush so that he could hide the money. He managed to hide it near the road and remained there too.

One hour later, Ng’wana Nchembe saw the car returning. In fact, Ng’wana Nchembe was very confused about the much money he had collected. He got out of the bush and stood on the side of the road and began to wave hands to the people in the car. He said to them, “Come here, there is a lot of money.”

When they heard the noise, they said, “Come on, let’s stop the car so that we can listen to that person.” The driver stopped the car. They met N’gwana Nchembe with a box with a lot of money. They asked, “What do you say?”

“This box is full of money, and I don’t know what to do with it!” Ng’wana Nchembe said. There the driver, Police and the treasurer asked each other, “What should we do to this person?” “Let’s kill him,” the driver replied.

“No, let’s not kill him. Let us just slap him and give him ten shillings.” The money keeper advised.

Later on, the police officer slapped him and handed him ten shillings and mocked him saying, “You are a fool. You will never get rich .”To this day, Ng’wana Nchembe is poor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.