65. Jigano Ja Shimba Na Ng’hungulume

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Kale yaliho Shimba na Ng’hungulume. Bhalibhazenganilwe aliyo kwibhona yaya, kwike bhiyigwaga shilaka bhuli ng’wene.

Lushiku lumo muna shimba akigwa lilaka lya ng’hungulume bhujiku bho hingikana kwela (saa 9) akamuja muna Mbiti, “Shilaka sha ng’wa nani isho nashigwaga?” imbiti yuyomba, “Ishilaka shenisho sha Ng’hungulume ilihilila ng’wigunguli.” Shimba yumuja hangi umuna Mbiti, “Umuna Ng’hungulume ng’wenuyu ashikile kinahe, ubhutale ali ntale kiti nene?”

Imbiti yuyomba, “Litale kulebha ubhebhe. Umu yang’wililaga cheniki imbiti bhali bhaditogagwa nu muna shimba. Alinguno opejiwagwa aha nyama, kushisha alye mpaga wigute umuna Shimba.

Ishimba ikadubula bhoya bhoyo wamunhingo, winhwa umuna mbiti anchalile muna ng’hungulume akalibhone ilibhoya lyenilo. Imbiti ikalichala ng’hana ukolimuna ng’hungulume ukalibhona.

Nayo ing’hungulume ikadubula loya loha la ha ngongo winhwa umuna mbiti anchalile muna shimba. Shimba aho yalubhona uloya lwenulo ikakumya no.

Nang’hwe udubula hangi lulezu logwegela hihi na nomo gwakwe, ung’winha muna mbiti na kung’wila anchalile mna ng’hungulume. Ng’hungulume aho yulubhona ululezu lo mnashimba lidakumije.

Nayo ing’hungulume ikalwinja loya loyo lohankimbili ululihu gete (lutenga) winhwa umuna mbiti alutwale ukoli muna shimba. Ishimba aha yalibhona yogoha no yung’wila umuna mbiti, dingage henaha dupelage ng’wipolu wangu wangu.

Hangi imbiti yung’wila mna Shimba ilikungulume lyayombaga likwiza likubhone mulwe nalyo. Ishimba aha yigwa chene niyo hangi ogohaga yugang’wila mna mbiti, dingage wangu wangu henaha niyo dusamile ng’wipolu hagati, hangi ibhize kule gete. Kushisha lelo ishimba yasamila ng’wipolu idahayile kwegela muchalo hangi.

Kiswahili: Hadithi Ya SIMBA NA JOGOO

Hapo zamani, kulikuwa na Simba na Jogoo, ingawa  waliishi jirani lakini hawakuonana ana kwa ana. Bali kila mara walikuwa wanasikiana kwa sauti ya kila mmoja.

Siku moja Simba aliisikia sauti ya Jogoo mnamo saa tisa za usiku. Simba akamuuliza Fisi,  “Sauti ninayoisikia ni ya nani?”

“Ni sauti ya Jogoo,” Fisi alijibu. “Huyo Jogoo anaishi wapi?”“Anaishi na kuwika huko kijijini!” “Je, huyo  Jogoo ni mkubwa kama mimi?”

“Ni mkubwa kupita wewe!”

Fisi alimjibu hivyo kwa sababu hakumpenda Simba. Hakumpenda kwa vile mara kwa mara Simba alikuwa anamfukuza Fisi wakati akila nyama. Fisi aliweza kula ile nyama ambayo simba ameila na kuiacha baada ya kushiba.

Hapo Simba akanyofoa unyoya wake wa shingoni na kumpa Fisi ili aende kumpelekea Jogoo. Jogoo aliupokea ule unyoya wa Simba, naye akamkabidhi unyoya wake wa shingoni ili kumpelekea Simba.

 Lo! Simba alipouona ule unyoya wa Jogoo alistaajabu sana. Hapo Simba akang’oa usinga kwenye mashavu yake. Jogoo alipouona usinga wa yule Simba, hakushangaa.

Hapo Jogoo akang’oa unyoya mrefu wa mkiani, akampa Fisi ampelekee Simba. Wakati simba anakabidhiwa ule unyoya wa mkia wa Jogoo, aliogopa sana.

Akamwambia Fisi wahamie mbali ndani ya msitu. Simba aliogopa zaidi Fisi alipomwambia kuwa Jogoo alikusudia kuja kuonana naye, ili wapimane nguvu.

Hapo simba alishikwa na hofu kubwa hata akamlazimisha Fisi kuondoka kijijini na kutokomea mbali porini. Hadi leo Simba haishi kijijini bali huishi porini.

hen-cock

 

 

lion-

ENGLISH: THE STORY OF  THE LION AND THE COCK

In the past, there were the Lion and the Cock. Although they lived in the neighbourhood they did not meet. But each time they heard each other’s voice.

One day Lion heard the crow of the cock at three o’clock. Lion asked Hyena, “Whose voice do I hear?”

“It’s the cock’s voice,” Hyena answered. “Where does the cock live?” “He lives and roars in the village!” “Is that Cock big like me?

“It is bigger than you!”

Hyena answered him that way because he did not like Lion. He did not like him for the Lion used to chase Hyena when eating meat. Hyena used to eat the meat that the lion had eaten and left it after it was satisfied.

Then the Lion took his mane from the neck and gave Hyena to send it to the cock. The cock received the Lion’s fur, and gave her a necklace feather of her neck to take it to the Lion.

 Oops! When the Lion saw the feather of the cock, he was very surprised. Then Simba pulled the mane from his cheeks. When the cock saw the mane of the Lion, he was not surprised.

Then the cock plucked the longer feather of the tail and gave it to the hyena to take to the Lion. When the lion was given the feather of the tail, he was very scared.

Then, he told Hyena to move away into the forest. Simba was more afraid when the Hyena told him that the cock was coming to meet him so that the two could see who was stronger than the other.

The Lion was so frightened that he forced the Hyena to leave the village and disappear into the forest.  Up to now the lion does not live in the village, but he lives in the forests.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.