60. Lung’wando (Sayayi) Na Mhimbi

Collected by: Don Sybertz, Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Lushiku lumo Lung’wando akawilwa na Mulungu, “Bhebhe ng’wana Kang’wa, ukafule mhembe ya kugabhanha mikila bhana ndimu. Jilalikage pye indimu ujiwile jize kugabhanha mikila.” Nguno shiku jenijo ndimu pye jali jitina mikila. Huna lulu ng’wana Kang’wa akafula mhembe umo akawililwa na Mulungu.

Aho wela ndimu jandya kwiza aho jitanilagwa. Aliyo ndimu imo Mhimbi yubhiza itujaga. Ulu bhabhita bhiye bhajile bhamuja giki, “Bhuli ubhebhe utujaga kujusola mikila?” Nang’hwe uhaya giki, “Tongagi duhu aying’we, unene nakwiza hanuma, nguno ngabhi nu mami (ja ng’wa mami najo jane) Nakwisanga duhu natulilagwa.”

Bhamanuja cheniko, bhaja bhakashoka na mikila. Kushika Mhindi muna Mhimbi ubhuka ajile. Aho washika ko unsanga ng’wana Kang’wa mamiye uhaya, “Mami, ninhage nu nene unkila nizila.” Mamiye uhaya giki, “Yashilaga imikila ng’wipwa wane, nu nene nendulebhela, nasolaga kadololo duhu.” Mhimbi wandya kulila ucha soni upela ku mapilinga. Kushika lelo Mhimbi akikalaga ku mapilinga wibhisabhisaga, ogoha kwisanja na bhiye angu akusekwa iki atina nkila.

Kiswahili: Sungura Na Pimbi

Siku moja Sungura aliambiwa na Mungu, “Wewe Ng’wana Kang’wa, kapulize filimbi ya kugawana mikia wanyama pori. Waalike wanyama pori wote waje kugawana mikia.”

Basi kwa hali hiyo Ng’wana Kang’wa alipuliza filimbi kama alivyoambiwa na Mungu. Hii ni kwa sababu siku hizo, wanyama pori hawakuwa na mikia.

Kesho yake wanyama pori walianza kwenda pale walipoalikwa. Lakini mnyama mmoja jina lake Pimbi hakuenda. Walipopita wenzake wakienda walimuuliza hivi, “Kwa nini wewe huendi kuchukua mikia?” “Ninyi Tangulieni tu mimi nitakuja baadaye, kwa sababu mgawaji ni mjomba wangu (mali ya mjomba nayo ni yangu) nitaikuta tu nimewekewa.”

Walikuwa wakienda hivyo, wanaenda na kurudi na mikia. Kufika jioni akaanza safari ya kwenda. Alipofika akamkuta mjomba wake Ng’wana Kang’wa, akasema “Mjomba, nipe na mimi mkia nimefata.”

Mjomba wake alisema hivi, “Imeisha mikia mpwa wangu, na mimi kidogo nikose, nimechukua kadogo tu.

Pimbi alianza kulia akaona aibu akakimbilia kwenye mawe. Mpaka leo Pimbi huwa anakuwa maporini kwenye mawe akijificha ficha. Alishaogopa kuchangamana na wenzake eti atachekwa kwa vile hana mkia.

ENGLISH: THE HARE AND THE HYRAX

One day, God said to the Hare, “Ng’wanaKang’wa (a nick name for the Hare) blow the whistle so that all wild animals can come here to get tails.”

Ng’wanaKang’wa did as God had told him. In those days animals did not have tails.

The next day nearly all wild animals went to the place where God wanted them to gather. But one animal called Pimbi (Hyrax) did not go. As the other animals passed by his place, some of them asked, “Why are you not going to the place where we’re going to get tails?”

“Just go. I’ll come later and get my tail,” he said. “The tail distributor is my uncle (my uncle’s property is mine, too). I’ll certainly get a tail.”

The other animals went and got the tails. In the evening, Pimbi went, too. When he arrived at the place, he said to Ng’wanaKang’wa, “Uncle, I came to get a tail. Please give me one.”

His uncle said, “My nephew, I’ve run out of tails.”

Pimbi began to cry. He was so embarrassed that he ran to the rocks. To date, Pimbi hides on the rocks. He doesn’t want to be close to other animals because he fears that they might laugh at him because he doesn’t have a tail.

rock-hyrax

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.